ریاست عمومی حکومت داری شهری

محمد نصیر حمیدی فرزند حاجی عبدالبصیر متولد ۱۳۶۰ هـ ش در شهر مزارشریف ولایت بلخ؛ دارنده مدرک لیسانس در رشته اداری و دیپلماسی از پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ و ماستری ( از راه دور) در رشته اداره عامه از پوهنتون اندرا گاندی دهلی جدید، هندوستان؛ آموزش یافته در خصوص حکومتداری و انکشاف شهری در اندونزیا، ترکیه و پاکستان و برنامه تبادل راه حل ها در هندوستان

مصروفیت ها و وظایف قبل از ریاست عمومی حکومتداری شهری:

 • سرپرست ریاست عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالی ها
 • مسوول واحد حمایت از شاروالی ها در پروژه حکومتداری محلی UNDP
 • تدریس در پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ،  پوهنتون خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی و موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج
 • رئیس و کارشناس ارشد شرکت خدمات مشورتی و ارتقای ظرفیت بهار اندیشه
 • کارشناس مستقل حکومتداری محلی
 • هماهنگ کننده مجمع حکومتداری و انکشاف شهری در برنامه تبادل راه حل- افغانستان UNDP
 • مسوول واحد حمایت از شاروالی ها در برنامه حاکمیت محلی افغانستان UNDP
 • رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی
 • هماهنگ کننده ارشد و سرمربی در پروژه توانبخشی و حمایت زنان در مرکز تعاون افغانستان
 • موسس و رئیس آموزشگاه عالی مدرن در مزارشریف

تألیفات و آثار تحقیقی:

 • کتاب حکومتداری
 • کتاب شهر پاک شهروند سالم
 • گرامر زبان انگلیسی Modern English Grammar
 • سروی و مطالعه شاروالی های افغانستان در ۱۲ سال گذشته
 • کیفیت تدریس و دست آورد های آموزشی در ولایت سمنگان

وظایف ریاست عمومی حکومتداری شهری:

اداره، رهبری و تنظیم امور حکومتداری شهرهای کشور جهت زمینه سازی مشارکت مردم، ایجاد شفافیت کاری در امور شاروالیها

مسئولیت های وظیفوی
• طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعین شده
• مدیریت طرح پالیسیها ،مقرره ها، لوایح، پروسیجر ها و پلان های تفصیلی و استرتیژیک شاروالیها جهت مدیریت مؤثر امور شهری
• طرح و انکشاف پالیسیها و طرزالعمل ها جهت ایجادهماهنگی بین ادارات و شاروالی ها
• حصول اطمینان از طرح و ترتیب پیشنهادات غرض غنامندی، انکشاف و تعدیل اسناد تقنینی شاروالیها نظر به ضرورت جهت هرچه بیشتر قانونمند شدن فعالیت های شاروالیها
• حصول اطمینان از ترویج و ترغیب فرهنگ مشارکتی و شهر نشینی در بین ساکنین شهر در ولایات و ولسوالیها جهت بهبود وضعیت شهری
• جلب و جذب همکاری و معاونت مؤسسات دولتی و غیر دولتی غرض بلند بردن ظرفیت کاری کارکنان شاروالیها
• تأمین ارتباط و هماهنگی با وزارت ها ادارات ذیربط به منظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور مربوط به حکومتداری و مدیریت شهری
• حصول اطمینان از جمع آوری معلومات ، احصائیه دقیق ، حفظ و نگهداشت و تحلیل ارقام و احصائیه های شاروالی ها جهت مدیریت بهتر مسایل شهری
• حصول اطمینان از تهیه و ترتیب لوایح و طرزالعمل های کاری ، ایجاد شبکه ها، انجمن ها و اتحادیه شاروالیهای ولایات و ولسوالیها به منظور انسجام بیشتر شاروالی ها
• حصول اطمینان از ایجاد شورای مشورتی شاروالی ها در سطوح مختلف شهرها (محل، گذر، ناحیه و شهر)
• ایجاد میکانیزم ها برای شاروالی ها جهت بوجود آوردن زمینه شفافیت کاری و حسابدهی مالی شاروالیها به مردم
• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست عمومی
• مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند
• ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر


پلان کاری ریاست عمومی حکومتداری شهری برای سال مالی ۱۳۹۷

۱-همکاری تخنیکی در زمینه ایجاد شورای مشورتی در ۱۰ شاروالی ولسوالی

۲- همکاری تخنیکی در زمینه تاسیس مجدد شورای مشورتی شاروالی در شاروالی های ولایتی

۳- همکاری تخنیکی در زمینه ایجاد شورای مشورتی ناحیه

۴- همکاری تخنیکی در زمینه ایجاد شورای انکشافی گذر

۵- همکاری تخنیکی در زمینه ایجاد شورای انکشافی محل

۶- ایجاد همکاری با نهاد های جامعه مدنی در شاروالیها جهت نظارت از خدمت رسانی

۷- تقویت فعالیت های اطلاع رسانی و فرهنگی شاروالی ها

۸- ایجاد بورد هماهنگی شهر در شاروالی های ولایتی

۹- تقویت شبکه های شوراهای مشورتی

۱۰- تقویت مبارزه علیه فساد اداری: ایجاد و معرفی سیستم الکترونیکی مدیریت شکایات و معرفی طرزالعمل رسیدگی به شکایات در شاروالی ها

۱۱- همکاری و نظارت از برگزاری نشست های حسابدهی در شاروالی ها

۱۲- تسهیل خواهر شهری

۱۳- تهیه طرح مرکز آنلاین آموزش برای شاروالی ها

۱۴- تدویر جلسات منظم کمیته کاری تخنیکی

۱۵- تهیه دستنامه موفقیت های شاروالیها در ۱۳۹۶

۱۶- تهیه و راه اندازی برنامه آموزشی برای کارمندان حکومتداری شاروالی ها

۱۷- نظارت و تحلیل اجراات شاروالیها در عرصه حکومتداری شهری

۱۸- ایجاد سیستم الکترونیکی مدیریت عملکرد در شاروالی

۱۹- راه اندازی سومین کنفرانس ملی شاروالان

۲۰- همکاری در زمینه ایجاد مرکز خدمات مراجعین

۲۱- تهیه دیتابیس وکلای گذر در شاروالی ها

۲۲- هماهنگی با برنامه های همکار و شاروالی ها جهت ایجاد کمیته های شاروالی- مکتب

۲۳- همکاری در زمینه نهایی سازی قانون جدید شاروالی ها

۲۴- نهایی رهنمود مرکز خدمات مراجعین

۲۵- تهیه و ترتیب رهنمود آموزشی ترویج مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت ها