ریاست عمومی حکومت داری شهری

بیوگرافی رئیس عمومی حکومت داری شهری

محمد نصیر حمیدی فرزند حاجی عبدالبصیر در ۱۳۶۰ هـ ش در شهر مزارشریف ولایت بلخ دیده به جهان گشوده؛ وی دارنده مدرک لیسانس در رشته اداری و دیپلماسی از پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ بوده و سند ماستری اول خویش را در رشته اداره عامه (از راه دور) از پوهنتون اندرا گاندی دهلی جدید، هندوستان؛ و سند ماستری دوم خویش را از در رشته اداره تجارت از پوهنتون باختر، کابل به دست آورده است.
آقای حمیدی پیش از این به عنوان، سرپرست ریاست عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالی‌ها، مسوول واحد حمایت از شاروالی‌ها در پروژه حکومتداری محلی، کارشناس مستقل حکومتداری محلی و سایر بخش‌های دیگر ایفای نقش و انجام وظیفه نموده است.

مصروفیت ها و وظایف قبل از ریاست عمومی حکومتداری شهری:

 • سرپرست ریاست عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالی ها
 • مسوول واحد حمایت از شاروالی ها در پروژه حکومتداری محلی UNDP
 • تدریس در پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ، پوهنتون خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی و موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج
 • رئیس و کارشناس ارشد شرکت خدمات مشورتی و ارتقای ظرفیت بهار اندیشه
 • کارشناس مستقل حکومتداری محلی
 • هماهنگ کننده مجمع حکومتداری و انکشاف شهری در برنامه تبادل راه حل ها– افغانستان UNDP
 • مسوول واحد حمایت از شاروالی ها در برنامه حاکمیت محلی افغانستان UNDP
 • رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی
 • هماهنگ کننده ارشد و سرمربی در پروژه توانبخشی و حمایت زنان در مرکز تعاون افغانستان
 • موسس و رئیس آموزشگاه عالی مدرن در مزارشریف

تألیفات و آثار تحقیقی:

 • کتاب حکومتداری
 • کتاب هفت حق و مسوولیت های ناشی از آن
 • کتاب شهر پاک شهروند سالم
 • گرامر زبان انگلیسی Modern English Grammar
 • سروی و مطالعه شاروالی های افغانستان در ۱۲ سال گذشته
 • کیفیت تدریس و دست آورد های آموزشی در ولایت سمنگان

شماره تماس: ۰۷۰۳۳۳۳۰۹۱

آدرس ایمیل: naseer.hamidi@idlg.gov.af

تشکیل:

 

هدف: اداره، رهبری و تنظیم امور حکومتداری شهرهای کشور جهت زمینه سازی مشارکت مردم، ایجاد شفافیت کاری در امور شاروالیها

پروفایل وظایف مکلفیت های ریاست و وظایف کلی:

• طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعین شده
• مدیریت طرح پالیسیها ،مقرره ها، لوایح، پروسیجر ها و پلان های تفصیلی و استرتیژیک شاروالیها جهت مدیریت مؤثر امور شهری
• طرح و انکشاف پالیسیها و طرزالعمل ها جهت ایجادهماهنگی بین ادارات و شاروالی ها
• حصول اطمینان از طرح و ترتیب پیشنهادات غرض غنامندی، انکشاف و تعدیل اسناد تقنینی شاروالیها نظر به ضرورت جهت هرچه بیشتر قانونمند شدن فعالیت های شاروالیها
• حصول اطمینان از ترویج و ترغیب فرهنگ مشارکتی و شهر نشینی در بین ساکنین شهر در ولایات و ولسوالیها جهت بهبود وضعیت شهری
• جلب و جذب همکاری و معاونت مؤسسات دولتی و غیر دولتی غرض بلند بردن ظرفیت کاری کارکنان شاروالیها
• تأمین ارتباط و هماهنگی با وزارت ها ادارات ذیربط به منظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور مربوط به حکومتداری و مدیریت شهری
• حصول اطمینان از جمع آوری معلومات ، احصائیه دقیق ، حفظ و نگهداشت و تحلیل ارقام و احصائیه های شاروالی ها جهت مدیریت بهتر مسایل شهری
• حصول اطمینان از تهیه و ترتیب لوایح و طرزالعمل های کاری ، ایجاد شبکه ها، انجمن ها و اتحادیه شاروالیهای ولایات و ولسوالیها به منظور انسجام بیشتر شاروالی ها
• حصول اطمینان از ایجاد شورای مشورتی شاروالی ها در سطوح مختلف شهرها (محل، گذر، ناحیه و شهر)
• ایجاد میکانیزم ها برای شاروالی ها جهت بوجود آوردن زمینه شفافیت کاری و حسابدهی مالی شاروالیها به مردم
• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست عمومی
• مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند
• ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر

دستآوردها:

پلان کاری سال مالی ۱۴۰۰

 1. همکاری تخنیکی در زمینه ایجاد بورد مشورتی در۱۰ شاروالی ولسوالی
 2. همکاری تخنیکی در زمینه تاسیس مجدد ۲۰ بورد مشورتی در شاروالی های ولایتی
 3. همکاری تخنیکی در زمینه ایجاد شورای مشورتی ناحیه در ۱ شاروالی
 4. راه اندازی گفتمان شهروندی گذر در ۱۰ شاروالی
 5. راه اندازی گفتمان شهری در ۱۰ شاروالی ولسوالی
 6. راه اندازی گفتمان بودجه در ۳۳ شاروالی
 7. ایجاد شبکه ولایتی شاروالی ها در ۲ ولایت
 8. ایجاد مرکز خدمات مراجعین در ولایت فراه و مرکز سیار خدمات مراجعین برای شاروالی هرات
 9. همکاری تخنیکی در زمینه معیاری سازی گذر ها در ۱۵ شاروالی
 10. ایجاد میکانیزم ارزیابی وکلای گذر و راه اندازی ارزیابی وکلای گذر در حد اقل ۱۰ شاروالی
 11. راه اندازی ۱۰ کنفرانس ( ۴ کنفرانس چارچوب انکشاف ستراتیژیک، ۲ کنفرانس فرهنگ شهرنشینی، ۱ کنفرانس شاروالان و ۳ کنفرانس سرمایه گذاری و استفاده از فرصت های اقتصادی شهر ها)
 12. تهیه و نشر بودجه شهروندان در ۳۳ شاروالی
 13. نشر بودجه ۱۰۰ شاروالی در ویب سایت معینیت شاروالی ها
 14. تهیه شاخص شفافیت و حاکمیت قانون در شاروالی ها
 15. راه اندازی بررسی عملکرد توسط ساکنین شهر در ۲ شاروالی
 16. تسهیل و تنظیم امور انعقاد ۳ تفاهم نامه خواهر شهری میان شهر های داخلی یا شهر های داخلی با شهر های خارجی
 17. تسهیل روند راه اندازی ۲ نمایشگاه تولیدات داخلی در شهر های مزارشریف و هرات جهت تطبیق تفاهم نامه های خواهر شهری
 18. تهیه دست نامه سازمان های شهری
 19. تهیه و تطبیق برنامه تبادل استادان زبان
 20. راه اندازی رقابت گذر برتر در ۶ شهر
 21. تهیه دایره المعارف شهر محمودراقی
 22. تهیه پلان انکشاف توریزم برای ۵ شهر
 23. معرفی Pink Taxi Program به ۵ شهر
 24. راه اندازی مسابقات ورزشی میان نواحی در ۱۰ شهر
 25. راه اندازی ۲ کمپاین مسجد به مسجد جهت تقویت فرهنگ شهرنشینی
 26. ایجاد و فعال سازی ویب سایت برای ۱۰ شاروالی
 27. ایجاد دیتابیس برای مراسلات و بورد های مشورتی
 28. ایجاد سیستم مدیریت اطلاعات پروژه ها، سروی آنلاین رضایت شهروندان و سیستم پلانگذاری و بودجه سازی اشتراکی
 29. تهیه مودیول بودجه برای IFMS
 30. راه اندازی ۱۰ برنامه تبادل تجارب میان شهر ها، نواحی، گذر ها و بورد های مشورتی
 31. تهیه مسوده مقرره تنظیم علامات و لوایح (علامات کوچه ها، علایم ترافیکی، لوحه دکان ها و لوایح اشتهاری)
 32. نهایی سازی طرزالعمل دسترسی به اسناد در شاروالی ها
 33. تهیه رهنمود تقویت فرهنگ شهرنشینی در شاروالی ها
 34. تهیه لایحه استفاده از تسهیلات تفریحی و ورزشی، لایحه استفاده از پارک ها و میدان های بازی عمومی و لایحه قبرستان ها