ریاست عمومی حکومت داری شهری

بیوگرافی رئیس عمومی حکومت داری شهری

محمد نصیر حمیدی فرزند حاجی عبدالبصیر در ۱۳۶۰ هـ ش در شهر مزارشریف ولایت بلخ دیده به جهان گشوده؛ وی دارنده مدرک لیسانس در رشته اداری و دیپلماسی از پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ بوده و سند ماستری خویش را در رشته اداره عامه از پوهنتون اندرا گاندی دهلی جدید، هندوستان؛ به دست آورده است.
آقای حمیدی پیش از این به عنوان، سرپرست ریاست عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالی‌ها، مسوول واحد حمایت از شاروالی‌ها در پروژه حکومتداری محلی، کارشناس مستقل حکومتداری محلی و سایر بخش‌های دیگر ایفای نقش و انجام وظیفه نموده است.

مصروفیت ها و وظایف قبل از ریاست عمومی حکومتداری شهری:

 • سرپرست ریاست عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالی ها
 • مسوول واحد حمایت از شاروالی ها در پروژه حکومتداری محلی UNDP
 • تدریس در پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ،  پوهنتون خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی و موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج
 • رئیس و کارشناس ارشد شرکت خدمات مشورتی و ارتقای ظرفیت بهار اندیشه
 • کارشناس مستقل حکومتداری محلی
 • هماهنگ کننده مجمع حکومتداری و انکشاف شهری در برنامه تبادل راه حل- افغانستان UNDP
 • مسوول واحد حمایت از شاروالی ها در برنامه حاکمیت محلی افغانستان UNDP
 • رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی
 • هماهنگ کننده ارشد و سرمربی در پروژه توانبخشی و حمایت زنان در مرکز تعاون افغانستان
 • موسس و رئیس آموزشگاه عالی مدرن در مزارشریف

تألیفات و آثار تحقیقی:

 • کتاب حکومتداری
 • کتاب شهر پاک شهروند سالم
 • گرامر زبان انگلیسی Modern English Grammar
 • سروی و مطالعه شاروالی های افغانستان در ۱۲ سال گذشته
 • کیفیت تدریس و دست آورد های آموزشی در ولایت سمنگان

معرفی ریاست:

هدف: اداره، رهبری و تنظیم امور حکومتداری شهرهای کشور جهت زمینه سازی مشارکت مردم، ایجاد شفافیت کاری در امور شاروالیها

وظایف و مکلفیت های ریاست:

• طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعین شده
• مدیریت طرح پالیسیها ،مقرره ها، لوایح، پروسیجر ها و پلان های تفصیلی و استرتیژیک شاروالیها جهت مدیریت مؤثر امور شهری
• طرح و انکشاف پالیسیها و طرزالعمل ها جهت ایجادهماهنگی بین ادارات و شاروالی ها
• حصول اطمینان از طرح و ترتیب پیشنهادات غرض غنامندی، انکشاف و تعدیل اسناد تقنینی شاروالیها نظر به ضرورت جهت هرچه بیشتر قانونمند شدن فعالیت های شاروالیها
• حصول اطمینان از ترویج و ترغیب فرهنگ مشارکتی و شهر نشینی در بین ساکنین شهر در ولایات و ولسوالیها جهت بهبود وضعیت شهری
• جلب و جذب همکاری و معاونت مؤسسات دولتی و غیر دولتی غرض بلند بردن ظرفیت کاری کارکنان شاروالیها
• تأمین ارتباط و هماهنگی با وزارت ها ادارات ذیربط به منظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور مربوط به حکومتداری و مدیریت شهری
• حصول اطمینان از جمع آوری معلومات ، احصائیه دقیق ، حفظ و نگهداشت و تحلیل ارقام و احصائیه های شاروالی ها جهت مدیریت بهتر مسایل شهری
• حصول اطمینان از تهیه و ترتیب لوایح و طرزالعمل های کاری ، ایجاد شبکه ها، انجمن ها و اتحادیه شاروالیهای ولایات و ولسوالیها به منظور انسجام بیشتر شاروالی ها
• حصول اطمینان از ایجاد شورای مشورتی شاروالی ها در سطوح مختلف شهرها (محل، گذر، ناحیه و شهر)
• ایجاد میکانیزم ها برای شاروالی ها جهت بوجود آوردن زمینه شفافیت کاری و حسابدهی مالی شاروالیها به مردم
• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست عمومی
• مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند
• ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر

دست آوردها:

پلان کاری: 

۱٫ همکاری تخنیکی در زمینه ایجاد بورد مشورتی در۱۰ شاروالی ولسوالی .
۲٫ همکاری تخنیکی در زمینه تاسیس مجدد ۳۰ بورد مشورتی در شاروالی های ولایتی
۳٫ همکاری تخنیکی در زمینه ایجاد شورای مشورتی ناحیه در ۲ شاروالی.
۴٫ ایجاد همکاری با نهاد های جامعه مدنی در شاروالیها جهت نظارت از خدمت رسانی وامضا تفاهم نامه میان ۱۴ شاروالی و نهادهای جامعه مدنی
۵٫ تهیه طرح برای اصلاحات و انکشاف در شاروالی های ولسوالی ها
۶٫ راه اندازی گفتمان شهری/ شهروندی در ۱۰ شاروالی
۷٫ رهنمایی شاروالی ها در زمینه راه اندازی ارزیابی اجراات پولیس در ۵ شهر.
۸٫ راه اندازی ۲ رقابت برای طرح ها وزنده ساختن هویت و میراث تاریخی شهرها
۹٫ ایجاد کمیسیون شهری در۳۳ شاروالی
۱۰٫ تسهیل روند امضای ۲ خواهر شهری داخلی و امضا ۲ موافقت نامه
۱۱٫ فعال سازی سیستم مدیریت اجراات در ۲۵ شاروالی
۱۲٫ همکاری در زمینه انکشاف و فعال سازی ویب سایت ها در ۱۰ شاروالی
۱۳٫ ایجاد دیتابیس وکلای گذر
۱۴٫ طرح یک نرم افزار در موبایل
۱۵٫ ایجاد شبکه ولایتی در ۸ شاروالی
۱۶٫ باز تاسیس ۴ شبکه بورد های مشورتی
۱۷٫ راه اندازی ۲ سیرآموزشی برای شاروالان و کارمندان شاروالی ها
۱۸٫ هماهنگی با برنامه های همکار و شاروالی ها جهت ایجاد ۲۰ کمیته شاروالی- مکتب
۱۹٫ تقویت مبارزه علیه فساد اداری
۲۰٫ همکاری و نظارت از برگزاری نشست های حسابدهی در ۳۳ شاروالی ولایتی و ۱۴ شاروالی ولسوالی
۲۱٫ تهیه کتاب سومین کنفرانس ملی شهری
۲۲٫ تدویر جلسات منظم کمیته مدیریت دانش شهری
۲۳٫ تهیه ۳ دستنامه اهداف توسعه پایدار، حکومتداری در سال مالی ۱۳۹۷ و داستان های موفقیت
۲۴٫ تهیه و راه اندازی ۳ برنامه آموزشی برای کارمندان حکومتداری شاروالی ها
۲۵٫ نظارت و تحلیل اجراات شاروالیهای ولایتی و برخی از ولسوالی ها درعرصه حکومتداری شهری
۲۶٫ کنفرانس ملی شاروالان
۲۷٫ همکاری در زمینه ایجاد ۳ مرکز خدمات مراجعین
۲۸٫ تکمیل دیتابیس وکلای گذر در شاروالی ها
۲۹٫ همکاری در زمینه تهیه قانون عواید شاروالی ها
۳۰٫ تهیه مسوده مقرره ایجاد شاروالی ها
۳۱٫ تهیه و بازنگری ۶ طرزالعمل برای بررسی عملکرد توسط ساکنان شهر، اسناد محرم شاروالی ها، مجلس اداری شاروالی، تادیب شاروالان در صورت نقض لایحه وظایف، تعیین و عزل وکلای گذر و رسیدگی به شکایات
۳۲٫ تهیه و بازنگری رهنمود ها برای تهیه پلان استراتیژیک، فعالیت های فرهنگی، حمایت از جوانان، تساوی جنسیت و حسابدهی در شاروالی ها
۳۳٫ راه اندازی ۳ برنامه آموزشی برای کارمندان