ریاست عمومی حکومت داری شهری


محمد نصیر حمیدی فرزند حاجی عبدالبصیر متولد ۱۳۶۰ هـ ش در شهر مزارشریف ولایت بلخ؛ دارنده مدرک لیسانس در رشته اداری و دیپلماسی از پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ و ماستری ( از راه دور) در رشته اداره عامه از پوهنتون اندرا گاندی دهلی جدید، هندوستان؛ آموزش یافته در خصوص حکومتداری و انکشاف شهری در اندونزیا، ترکیه و پاکستان و برنامه تبادل راه حل ها در هندوستان

مصروفیت ها و وظایف قبل از ریاست عمومی حکومتداری شهری:

 • سرپرست ریاست عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالی ها
 • مسوول واحد حمایت از شاروالی ها در پروژه حکومتداری محلی UNDP
 • تدریس در پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ،  پوهنتون خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی و موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج
 • رئیس و کارشناس ارشد شرکت خدمات مشورتی و ارتقای ظرفیت بهار اندیشه
 • کارشناس مستقل حکومتداری محلی
 • هماهنگ کننده مجمع حکومتداری و انکشاف شهری در برنامه تبادل راه حل- افغانستان UNDP
 • مسوول واحد حمایت از شاروالی ها در برنامه حاکمیت محلی افغانستان UNDP
 • رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی
 • هماهنگ کننده ارشد و سرمربی در پروژه توانبخشی و حمایت زنان در مرکز تعاون افغانستان
 • موسس و رئیس آموزشگاه عالی مدرن در مزارشریف

تألیفات و آثار تحقیقی:

 • کتاب حکومتداری
 • کتاب شهر پاک شهروند سالم
 • گرامر زبان انگلیسی Modern English Grammar
 • سروی و مطالعه شاروالی های افغانستان در ۱۲ سال گذشته
 • کیفیت تدریس و دست آورد های آموزشی در ولایت سمنگان

وظایف ریاست عمومی حکومتداری شهری:

اداره، رهبری و تنظیم امور حکومتداری شهرهای کشور جهت زمینه سازی مشارکت مردم، ایجاد شفافیت کاری در امور شاروالیها

مسئولیت های وظیفوی
• طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعین شده
• مدیریت طرح پالیسیها ،مقرره ها، لوایح، پروسیجر ها و پلان های تفصیلی و استرتیژیک شاروالیها جهت مدیریت مؤثر امور شهری
• طرح و انکشاف پالیسیها و طرزالعمل ها جهت ایجادهماهنگی بین ادارات و شاروالی ها
• حصول اطمینان از طرح و ترتیب پیشنهادات غرض غنامندی، انکشاف و تعدیل اسناد تقنینی شاروالیها نظر به ضرورت جهت هرچه بیشتر قانونمند شدن فعالیت های شاروالیها
• حصول اطمینان از ترویج و ترغیب فرهنگ مشارکتی و شهر نشینی در بین ساکنین شهر در ولایات و ولسوالیها جهت بهبود وضعیت شهری
• جلب و جذب همکاری و معاونت مؤسسات دولتی و غیر دولتی غرض بلند بردن ظرفیت کاری کارکنان شاروالیها
• تأمین ارتباط و هماهنگی با وزارت ها ادارات ذیربط به منظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور مربوط به حکومتداری و مدیریت شهری
• حصول اطمینان از جمع آوری معلومات ، احصائیه دقیق ، حفظ و نگهداشت و تحلیل ارقام و احصائیه های شاروالی ها جهت مدیریت بهتر مسایل شهری
• حصول اطمینان از تهیه و ترتیب لوایح و طرزالعمل های کاری ، ایجاد شبکه ها، انجمن ها و اتحادیه شاروالیهای ولایات و ولسوالیها به منظور انسجام بیشتر شاروالی ها
• حصول اطمینان از ایجاد شورای مشورتی شاروالی ها در سطوح مختلف شهرها (محل، گذر، ناحیه و شهر)
• ایجاد میکانیزم ها برای شاروالی ها جهت بوجود آوردن زمینه شفافیت کاری و حسابدهی مالی شاروالیها به مردم
• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست عمومی
• مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند
• ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر

پلان کاری سال ۱۳۹۸ ریاست عمومی حکومتداری شهری

۱٫ همکاری تخنیکی در زمینه ایجاد بورد مشورتی در۱۰ شاروالی ولسوالی .
۲٫ همکاری تخنیکی در زمینه تاسیس مجدد ۳۰ بورد مشورتی در شاروالی های ولایتی
۳٫ همکاری تخنیکی در زمینه ایجاد شورای مشورتی ناحیه در ۲ شاروالی.
۴٫ ایجاد همکاری با نهاد های جامعه مدنی در شاروالیها جهت نظارت از خدمت رسانی وامضا تفاهم نامه میان ۱۴ شاروالی و نهادهای جامعه مدنی
۵٫ تهیه طرح برای اصلاحات و انکشاف در شاروالی های ولسوالی ها
۶٫ راه اندازی گفتمان شهری/ شهروندی در ۱۰ شاروالی
۷٫ رهنمایی شاروالی ها در زمینه راه اندازی ارزیابی اجراات پولیس در ۵ شهر.
۸٫ راه اندازی ۲ رقابت برای طرح ها وزنده ساختن هویت و میراث تاریخی شهرها
۹٫ ایجاد کمیسیون شهری در۳۳ شاروالی
۱۰٫ تسهیل روند امضای ۲ خواهر شهری داخلی و امضا ۲ موافقت نامه
۱۱٫ فعال سازی سیستم مدیریت اجراات در ۲۵ شاروالی
۱۲٫ همکاری در زمینه انکشاف و فعال سازی ویب سایت ها در ۱۰ شاروالی
۱۳٫ ایجاد دیتابیس وکلای گذر
۱۴٫ طرح یک نرم افزار در موبایل
۱۵٫ ایجاد شبکه ولایتی در ۸ شاروالی
۱۶٫ باز تاسیس ۴ شبکه بورد های مشورتی
۱۷٫ راه اندازی ۲ سیرآموزشی برای شاروالان و کارمندان شاروالی ها
۱۸٫ هماهنگی با برنامه های همکار و شاروالی ها جهت ایجاد ۲۰ کمیته شاروالی- مکتب
۱۹٫ تقویت مبارزه علیه فساد اداری
۲۰٫ همکاری و نظارت از برگزاری نشست های حسابدهی در ۳۳ شاروالی ولایتی و ۱۴ شاروالی ولسوالی
۲۱٫ تهیه کتاب سومین کنفرانس ملی شهری
۲۲٫ تدویر جلسات منظم کمیته مدیریت دانش شهری
۲۳٫ تهیه ۳ دستنامه اهداف توسعه پایدار، حکومتداری در سال مالی ۱۳۹۷ و داستان های موفقیت
۲۴٫ تهیه و راه اندازی ۳ برنامه آموزشی برای کارمندان حکومتداری شاروالی ها
۲۵٫ نظارت و تحلیل اجراات شاروالیهای ولایتی و برخی از ولسوالی ها درعرصه حکومتداری شهری
۲۶٫ کنفرانس ملی شاروالان
۲۷٫ همکاری در زمینه ایجاد ۳ مرکز خدمات مراجعین
۲۸٫ تکمیل دیتابیس وکلای گذر در شاروالی ها
۲۹٫ همکاری در زمینه تهیه قانون عواید شاروالی ها
۳۰٫ تهیه مسوده مقرره ایجاد شاروالی ها
۳۱٫ تهیه و بازنگری ۶ طرزالعمل برای بررسی عملکرد توسط ساکنان شهر، اسناد محرم شاروالی ها، مجلس اداری شاروالی، تادیب شاروالان در صورت نقض لایحه وظایف، تعیین و عزل وکلای گذر و رسیدگی به شکایات
۳۲٫ تهیه و بازنگری رهنمود ها برای تهیه پلان استراتیژیک، فعالیت های فرهنگی، حمایت از جوانان، تساوی جنسیت و حسابدهی در شاروالی ها
۳۳٫ راه اندازی ۳ برنامه آموزشی برای کارمندان

پلان کاری ریاست عمومی حکومتداری شهری برای سال مالی ۱۳۹۷

۱-همکاری تخنیکی در زمینه ایجاد شورای مشورتی در ۱۰ شاروالی ولسوالی ۲- همکاری تخنیکی در زمینه تاسیس مجدد شورای مشورتی شاروالی در شاروالی های ولایتی ۳- همکاری تخنیکی در زمینه ایجاد شورای مشورتی ناحیه ۴- همکاری تخنیکی در زمینه ایجاد شورای انکشافی گذر ۵- همکاری تخنیکی در زمینه ایجاد شورای انکشافی محل ۶- ایجاد همکاری با نهاد های جامعه مدنی در شاروالیها جهت نظارت از خدمت رسانی ۷- تقویت فعالیت های اطلاع رسانی و فرهنگی شاروالی ها ۸- ایجاد بورد هماهنگی شهر در شاروالی های ولایتی ۹- تقویت شبکه های شوراهای مشورتی ۱۰- تقویت مبارزه علیه فساد اداری: ایجاد و معرفی سیستم الکترونیکی مدیریت شکایات و معرفی طرزالعمل رسیدگی به شکایات در شاروالی ها ۱۱- همکاری و نظارت از برگزاری نشست های حسابدهی در شاروالی ها ۱۲- تسهیل خواهر شهری ۱۳- تهیه طرح مرکز آنلاین آموزش برای شاروالی ها ۱۴- تدویر جلسات منظم کمیته کاری تخنیکی ۱۵- تهیه دستنامه موفقیت های شاروالیها در ۱۳۹۶ ۱۶- تهیه و راه اندازی برنامه آموزشی برای کارمندان حکومتداری شاروالی ها ۱۷- نظارت و تحلیل اجراات شاروالیها در عرصه حکومتداری شهری ۱۸- ایجاد سیستم الکترونیکی مدیریت عملکرد در شاروالی ۱۹- راه اندازی سومین کنفرانس ملی شاروالان ۲۰- همکاری در زمینه ایجاد مرکز خدمات مراجعین ۲۱- تهیه دیتابیس وکلای گذر در شاروالی ها ۲۲- هماهنگی با برنامه های همکار و شاروالی ها جهت ایجاد کمیته های شاروالی- مکتب ۲۳- همکاری در زمینه نهایی سازی قانون جدید شاروالی ها ۲۴- نهایی رهنمود مرکز خدمات مراجعین ۲۵- تهیه و ترتیب رهنمود آموزشی ترویج مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت ها