گزارش های سالانه

د-سیمه-ییزه-ارګانونو-کلنی-راپور-۱۳۹۶_نهایی دانلود فایل

د-سیمه-ییزه-ارګانونو-کلنی-راپور-۱۳۹۵_نهایی…….. دانلود فایل

گزارش تفصیلی فعالیت ها و دست آوردهای ولایات طی سال مالی ۱۳۹۵ …….. دانلود فایل

دستاورد های کلیدی دوساله، مشکلات موجود و راهکارهای آینده………دانلود فایل

گزارش کاری ششه ماهه اداره مستقل ارگانهای محلی از بابت سال ۱۳۹۴……… دانلود فایل

گزارش پلان صد روزه اداره مستقل ارگانهای محلی ۲۱ سنبله الی ۳۰ قوس سال ۱۳۹۴ ……….دانلود فایل

د-سیمه-ییزه-ارګانونو-کلنی-راپور-۱۳۹۳_نهایی ………دانلود فایل

د-سیمه-ییزه-ارګانونو-کلنی-راپور-۱۳۹۲_نهایی ……..دانلود فایل

د-سیمه-ییزه-ارګانونو-کلنی-راپور-۱۳۹۱_نهایی. دانلود فایل