د ولسي تړون ملي پروګرام

د ولسي تړون ملي پروګرام په اړه لنډ معلومات

ګڼه د ولسي تړون ملي پروګرام
۱٫ د ولسي تړون ملي پروګرام په اړه ولسي تړون ملي پروګرام د دولت د ځان بسیاینې د تحقق لپاره یو بنسټ دی. دا پروګرام د افغانستان د دولت او د ولس او زرګونو ټولنو ترمنځ د همکارۍ یوه ژمنه ده. ولسي تړون د حکومت ژمنه ده چې د خلکو د لومړیتوبونو پر بنسټ  د  افغانستان هر کلي او ښار ته لومړني خدمتونه وړاندې کړي. دغه پروګرام  د ټولنو د پرمختیا په موخه طرح شویده چې د خلکو په کچه بودجه جوړېږي او په اړه یې مالي راپور چمتو کېږي. د دې تړون (میثاق) له مخې، ټولنې په ګډه د خپلو پرمختیایي موخو څارنه کوي، د خدمتونو د وړاندې کولو کیفیت څاري او اړوندو چارواکو او مدني ټولنو ته خپل شکایتونه وړاندې کوي. دا تړون د حکومتولۍ په ټولو کچو (سطحو) کې ټول شموله پراختیا او حساب ورکونې ته وده ورکوي. ولسي تړون د زیانمنونکو ډلو لکه ښځو، راستنيدونکو او بېوزلو خلکو غږ اوچتوي او  په هغو سیمو کې د افغان دولت د مثبت حضور ښکارندویي کوي چې پخوا بېوزلې وې او  قانون پکې واکمن نه وو.

ولسي تړون ملي  پروګرام  د لومړي ځل لپاره د افغانستان دولت د پالیسۍ په سند کې د»ځان بسیاینې د تحقق «په نامه  په رسمي ډول معرفي شو. افغانستان د ټولنو د پراختیا په برخه کې له ۱۵ کلونو څخه ډېره او بریالۍ کاري تجربه لري چې د ملي پیوستون پروګرام یې یوه ښکاره بیلګه بلل کېږي. سربېره پر دې، نور دولتي او غیر دولتي پروګرامونه  چې له ټولنو سره یې ګډې چارې پرمخ بېولې دي هم په دغه تجربه کې شامل دي.  دا بریالۍ تجربې او ګډې هڅې د ولسي تړون ملي پروګرام د چارو د لابریالیتوب لامل کېږي تر څو د هېواد په کچه انفرادي پروژې په یوه پایښت لرونکي پروګرام بدلې کړي.

 

.۲ د پروژې پرمختیایي موخې پرمختیایي موخې: ګډونکوونکو ټولنو (خلکو) ته د  ټولنې د پیاوړو پرمختیایي شوراګانو(CDCs)  له لارې په مهمو او کلیدي زېربناوو،  بېړنیو مرستو او ټولنیزو خدمتونو کې ښه والی راوستل.

د دې پروګرام موخه د بېوزلۍ راکمول او په هېواد کې د لومړنیو خدمتونو په وړاندې کولو کې ښه والی راوستل دي.

دا پروګرام  په سیمه ییزو پرمختیایي پروګرامونو کې د وګړو د ښکېلتیا او ګډون پر ښه کولو (بهبود) تمرکز کوي.

.۳ د پروژې لومړنۍ او وروستۍ پایلې  
۴٫ ګټه اخیستونکي د موخې وړ ګټه اخیستونکي: ټولې ټولنې (خلک)
۶٫ د تمرکز ساحه د تمرکز ساحه: د بېوزلۍ راکمول او ټولنیز شمولیت؛ غوره خدمتونه وړاندې کول، ټولنیز بنسټونه پیاوړې کول .

په دې مانا چې، د سیمه ییزو بنسټونو (ادارو) د جوړولو او پیاوړي کولو له لارې ټولنیز شمولیت رامنځته کېږي او د بېوزلۍ کچه راټیټېږي.

 

۷٫ د پلي کېدو کړنلار د ټولنې په مشرۍ پرمختیا کې پر پیاوړي کوونکو وګړو (ښاریانو) ټینګار شوی دی چې د سیمه ییزې ټول شموله پرمختیا مشري وکړي.
 .۸د پروژې لږ تر لږه خدمات ښاري لږ تر لږه مثبته خدمات په ښارې ساحو کې :

 د ټولنیزو چارو لپاره صالونونه جوړول

 

۹٫       بودجه پروګرام بودجه د ۴ کلونو لپاره ۱۲۳ میلیونه ډالر….ده.
۱۰٫   د پروګرام د پیل نېټه او موده د ۲۰۱۷ کال په جنورۍ میاشتې کې پیل او د ۲۰۲۱ کال تر اکټوبر میاشتې به دوام لري.
۱۱٫   د پوښښ سیمه دا پروګرام څلور ښارونه کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف تر پوښښ لاندې لري.