د ښاری حکومتوالۍ لوی ریاست

محمد نصیر حمیدی فرزند حاجی عبدالبصیر متولد ۱۳۶۰ هـ ش در شهر مزارشریف ولایت بلخ؛ دارنده مدرک لیسانس در رشته اداری و دیپلماسی از پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ و ماستری ( از راه دور) در رشته اداره عامه از پوهنتون اندرا گاندی دهلی جدید، هندوستان؛ آموزش یافته در خصوص حکومتداری و انکشاف شهری در اندونزیا، ترکیه و پاکستان و برنامه تبادل راه حل ها در هندوستان
مصروفیت ها و وظایف قبل از ریاست عمومی حکومتداری شهری:
• سرپرست ریاست عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالی ها
• مسوول واحد حمایت از شاروالی ها در پروژه حکومتداری محلی UNDP
• تدریس در پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ، پوهنتون خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی و موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج
• رئیس و کارشناس ارشد شرکت خدمات مشورتی و ارتقای ظرفیت بهار اندیشه
• کارشناس مستقل حکومتداری محلی
• هماهنگ کننده مجمع حکومتداری و انکشاف شهری در برنامه تبادل راه حل- افغانستان UNDP
• مسوول واحد حمایت از شاروالی ها در برنامه حاکمیت محلی افغانستان UNDP
• رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی
• هماهنگ کننده ارشد و سرمربی در پروژه توانبخشی و حمایت زنان در مرکز تعاون افغانستان
• موسس و رئیس آموزشگاه عالی مدرن در مزارشریف
تألیفات و آثار تحقیقی:
• کتاب حکومتداری
• کتاب شهر پاک شهروند سالم
• گرامر زبان انگلیسی Modern English Grammar
• سروی و مطالعه شاروالی های افغانستان در ۱۲ سال گذشته
• کیفیت تدریس و دست آورد های آموزشی در ولایت سمنگان

وظایف ریاست عمومی حکومتداری شهری:

اداره، رهبری و تنظیم امور حکومتداری شهرهای کشور جهت زمینه سازی مشارکت مردم، ایجاد شفافیت کاری در امور شاروالیها

مسئولیت های وظیفوی
• طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعین شده
• مدیریت طرح پالیسیها ،مقرره ها، لوایح، پروسیجر ها و پلان های تفصیلی و استرتیژیک شاروالیها جهت مدیریت مؤثر امور شهری
• طرح و انکشاف پالیسیها و طرزالعمل ها جهت ایجادهماهنگی بین ادارات و شاروالی ها
• حصول اطمینان از طرح و ترتیب پیشنهادات غرض غنامندی، انکشاف و تعدیل اسناد تقنینی شاروالیها نظر به ضرورت جهت هرچه بیشتر قانونمند شدن فعالیت های شاروالیها
• حصول اطمینان از ترویج و ترغیب فرهنگ مشارکتی و شهر نشینی در بین ساکنین شهر در ولایات و ولسوالیها جهت بهبود وضعیت شهری
• جلب و جذب همکاری و معاونت مؤسسات دولتی و غیر دولتی غرض بلند بردن ظرفیت کاری کارکنان شاروالیها
• تأمین ارتباط و هماهنگی با وزارت ها ادارات ذیربط به منظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور مربوط به حکومتداری و مدیریت شهری
• حصول اطمینان از جمع آوری معلومات ، احصائیه دقیق ، حفظ و نگهداشت و تحلیل ارقام و احصائیه های شاروالی ها جهت مدیریت بهتر مسایل شهری
• حصول اطمینان از تهیه و ترتیب لوایح و طرزالعمل های کاری ، ایجاد شبکه ها، انجمن ها و اتحادیه شاروالیهای ولایات و ولسوالیها به منظور انسجام بیشتر شاروالی ها
• حصول اطمینان از ایجاد شورای مشورتی شاروالی ها در سطوح مختلف شهرها (محل، گذر، ناحیه و شهر)
• ایجاد میکانیزم ها برای شاروالی ها جهت بوجود آوردن زمینه شفافیت کاری و حسابدهی مالی شاروالیها به مردم
• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست عمومی
• مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند
• ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر

متن نمونه

پلان کاری سال ۱۳۹۶ ریاست عمومی حکومتداری شهری
در بخش حکومتداری خوب شهری
• معیاری سازی گذر ها
• ایجاد شورای مشورتی شاروالی در شاروالیهای ولسوالی ها
• ایجاد شورای انکشافی گذر و شورای مشورتی ناحیه
• ایجاد شورای انکشافی محل
• ایجاد همکاری با نهاد های جامعه مدنی در شاروالیها جهت نظارت از خدمت رسانی
• ایجاد میکانیزم تشویق سکتور خصوصی
• ایجاد و تطبیق سیستم پلانگذاری، تطبیق، نظارت و ارزیابی مشارکتی درشاروالی های ولایتی و ولسوالی
• ایجاد و تطبیق سیستم فعال و موثر دسترسی عامه و تقویت فرهنگی درشاروالی های ولایتی و ولسوالی
• ایجاد کمیته هماهنگی شهر در شاروالی های ولایتی
• ایجاد شبکه حوزه وی شورا های مشورتی
• تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری
• راه اندازی نشست های حسابدهی ماهوار در شاروالی های ولایتی و ولسوالی
• تهیه طرح حکومتداری الکترونیکی
• تسهیل خواهر شهری
• ایجاد اکادمی الکترونیکی شاروالیها
• ایجاد و تقویت بست های حکومتداری شهری در شاروالیها و تهیه لایحه وظایف آنها
• تهیه تفاهم نامه برای امضا بین وزارت معارف و اداره مستقل ارگان های محلی
• تهیه تفاهم نامه برای امضا بین وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره مستقل ارگان های محلی
• تدویر جلسات منظم کمیته کاری تخنیکی
• تهیه دستنامه موفقیت های شاروالیها در ۱۳۹۵
• ایجاد کمیته جندر و جوانان در شاروالیها
• تهیه و راه اندازی برنامه های آموزشی و رهنمایی تخنیکی برای شاروالیها در عرصه حکومتداری شهری (حکومتداری شهری، شورا ها، تقویت فرهنگی، مرکز خدمات مراجعین و جندر)
• نظارت و تحلیل اجراات شاروالیها در عرصه حکومتداری شهری
• هماهنگی با برنامه های لوگو و شهر جهت ایجاد کمیته های شاروالی- مکتب
• هماهنگی با برنامه های حمایوی و شاروالی ها جهت تطبیق موثر برنامه ها و پروژه ها
در بخش پالیسی و تقنین موثر
• بازنگری قانون جدید شاروالیها
• همکاری در زمینه تهیه مقرره (تعدیل شده ) برای: صفایی، تنظیف و سرسبزی، تثبیت کرایه ملکیت ها، توزیع و فروش نمرات رهایشی و تجارتی، مشارکت عامه و خصوصی و پالیسی ملی شهری
• تهیه و ترتیب طرزالعمل مرکز خدمات مراجعین
• تهیه و ترتیب طرزالعمل رسیدگی به شکایات
• تهیه و ترتیب رهنمود پلانگذاری مشارکتی
• تهیه و ترتیب استراتیژی تساوی جنسیت در شاروالیها
• تهیه و ترتیب استراتیژی ارتباطات معینیت شاروالیها
• تهیه رهنمود برای حمایت از جوانان در شاروالیها