د جندر آمریت

بیوگرافی محترمه حمیده احمدی آمر جندر اداره مستقل ارگانهای محلی

بانو حمیده احمدی فرزند محمد علی که در سال ۱۳۵۳ خورشیدی، چشم به هستی گشود. زادگاهش ناحیه اول چندول قریه قرتا ولایت کابل میباشد و مراحل رشد و اجتماعی‏ اش در شهر کابل شکل گرفت. نخستین جرقه‏ های فکری او در سال دوازدهم مکتب به سراغش آمد ،دانش‏ آموز شبانه لیسه عالی انصاری شد و در سال ۱۳۷۳ فارغ التحصیل گردید و در سال ۱۳۷۵ خورشیدی بعد از آزمون ورودی، دربخش داخل خدمت به دارالالمعلمین سید جمال الدین افغان راه یافت و پس از دو سال ‏ تحصیل در سال ۱۳۸۱ از دارالالمعلمین فارغ و دوره‏ لیسانس خودرا از پوهنتون پیام نور در رشته ادبیات دری درماه میزان سال ۱۳۹۲ به اتمام رسانید نوشته های که او انجام داده است در فراغت سال چهاردهم تحصیلی خود سوانح نادر نادر پور و در دور لیسانس خود اساسات زبان را نوشت . در اول حمل سال ۱۱۳۷۳ بنا بر شوق و علاقه که داشت در مربوطات وزارت امور داخله به حیث کارمند مقرر گردید و با ایجاد اداره مستقل ارگانهای محلی نامبرده بنا بر پشت کار در سال ۱۳۸۶ به حیث مدیرعمومی حاضری تقرر حاصل نمود و به اساس لیاقت و شایستگی ایشان در حمل سال ۱۳۹۰ بحیث امر جندر از طریق رقابت ازاد کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی جایگاه خود را به صفت یک کدر فعال تثبیت نمود ،سفر های رسمی خارجی در عرصه های مختلف به کشور های ایران ، هندوستان و پاکستان و سفر های داخلی به ۳۴ ولایت کشور انجام داده است .
بانو احمدی گام به گام پله‏ های رشد را طی کرد تا این‏ که حایز یک تقدیر نامه درجه دوم ( از معاونیت ریاست جمهوری ،شش تقدیر نامه از جانب رهبری وزارت امور داخله و اداره مستقل ارگانهای محلی دو نقدیر نامه از جانب وزارت امور زنان دو تحسین نامه از جانب والیان ولایات و یک مدال ۲۸ اسد روز ازادی استقلال افغانستان را نصیب گردیده است در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ خورشیدی،یک همکار خوب و نماینده اداره مستقل ارگانهای محلی در وزارت امور زنان معرفی گردید فعالیت‏های مثمر این بانوی پر تلاش سبب شد تا به نماینده گی از اداره مستقل ارگانهای محلی با نماینده گان وزارت امور زنان تشریک مساعی نموده و تحت شعار محوخشونت علیه زنان به ۳۴ ولایت کشور ولسوالیهای مربوطه ان سفر نموده و سمینار موافقانه خود را سپری نماید .
بها دادن به کارمندان شایسته و کاردان، بالا بردن سطح مسلکی آنان، اجرای روند اصلاحات اداری، تهیه‏ ی پلان ها برای بهبود وضع زنان در مرکز و ولایات یکی از ارزو های بانو احمدی میباشد
توسعه‏ مراکز آموزشی برای زنان در مرکز و ولایات ،رشد آگاهی‏‏دهی حقوقی آنان، تحکیم روابط کاری با وزارت محترم امور زنان ، پایه‏ گذاری گروه‏ مشورتی زنان افغان، تلاش برای عملی ساختن تساوی جنسیت اجتماعی‎، و اگاه دهی در مورد منع خشونت و تداوم آن در سراسر کشوروتصویب دو رهنمود در سطح مرکز وولایت و شاروالیها یکی از الویت های کاری بانو احمدی میباشد
حال که چار سال است بانو احمدی به فعالیت های خویش با قوت تمام کار مینماید دورنمای روشن و مثبتی برای بانوان کشور خواهد بود .

گزارش کمپاین منع خشونت علیه زنان در ولایت کاپیسا
قطع نامه کنفرانس توانمند سازی زنان
جلسات برج ثور سال ۱۳۹۶ داخل و خارج از اداره
گزارش دور دوم کمیته جندر و جوانان ۱۲ ولایت …. لینک دانلود … لنیک دانلود
گزارش دور سوم کمیته جندر و جوانان ( ۱۱ ) ولایت مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۵ …. دانلود فایل
فشرده گزارشات ارسالی (۲۰) ولایت از فعالیت های کمیسیون جوانان و جندر ….. دانلود فایل
دستآورد های عمده آمریت جندر ….. دانلود فایل
فعالیت های آمریت جندر اداره مستقل ارگانهای محلی سال ۱۳۹۵ …. دانلود فایل
گزارش از سفر ولایت پکتیا……. دانلود فایل
گزارش سفر به ولایت لغمان ……. دانلود فایل

توجه به موضوع زن و حمایت از حضور زنان در عرصه حکومت داری از همان آغاز مورد توجه مقامات اداره مستقل ارگانهای محل بوده است . آمریت جندر با در نظر داشت این موضوع در بخش ارتقای ظرفیت زنان همه ساله کوشش نموده تا تعداد از طبقه اناث را در بخش ها مختلف به برنامه های آموزشی طویل المدت و کوتا مدت معرفی نمایند .
که این بار هم سه نفر از طبقه اناث را از ریاست های مختلف اداره به برنامه آموزشی تحت عنوان اداره عامه در گروپ ۱۲ نفری به کشور دوست هندوستان معرفی واعزام گردیداند.