د تجهیزاتو او خدماتو ریاست

د خدماتو  ریاست د سرپرست، سیف الله اندړ لنډ ژوندلیک

سیفدالله اندړ له اره د غزني ولایت اوسېدونکی دی.
نوموړي د حقوقو او سیاسي علومو په څانګه کې د طلوع افتاب له پوهنتون څخه د لېسانس سند ترلاسه کړی دی.
ښاغلي اندړ ۱۵ کاله په گڼ شمېر ادارو لکه؛ له ۱۳۹۸ کال څخه تر ۱۳۹۹ پورې په زابل کې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون ولایتي کمېشنر، د غزني د ده یک ولسوالۍ د سیکا ایست پروګرام همغږي کوونکي، د یونسکو د ادارې له لوري د غزني ولایتي مسوول او دغه راز په یوناما اداره کې د سوپر وایزر، ټیم لیډر او د ولسواليو مسوول په توګه دندې ترسره کړې دي.

متن نمونه
پلان کاری ریاست تهیه و خدمات
۱-.طرح و ترتیب پلانهای کاری تدارکاتی و خدماتی و اخذ منظوری در بخشهای مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
۲- ارایه مشوره های مسلکی در طرح و تطبیق خط مشی، پالیسی ها و پروسیجره ها و پلان استراتیژیک اداره
۳-نظارت و مراقبت از چگونکی تطبیق اهداف، برنامه ها و اجراات کاری بخش های تحت اثر غرض رسیدن به اهداف اداره.
۴- تامین روابط، هماهنکی و ایجاد روحیه همکاری با وزارت مالیه و دفاتر مرکزی و ولایتی جهت اجراء و انسجام بهتر امورات مربوط.
۵- تشخیص نیازمندی های بودجوی به اساس پلان استراتیژیک اداره .
۶- نظارت، کنترول و بررسی اسناد و روند امور خریداری های پرچون کمیته های مربوطه جهت ایجاد شفافیت، مؤثر مثمریت در پروسه.
۷- نظارت از امور اعلان داوطلبی ها، تحلیل و تجربه دوسیه ها انتخاب و تعین کمیته ها داوطلبی، رسید و گشایش آفرها (جمع آوری فورم ها و گشایش افر ها) و جریان تحلیل، تجزیه و ارزیابی دوسیه و اسناد شرکت های در خواست کننده (نرخ ها و سایرمسایل) جهت عقد قرارداد با داوطلبان واجد شرایط در مرکز و ولایات و اخذ منظوری مقام اداره.
۸- حصول اطمینان از تائید صدور تعدیلات و اصلاحات در مطالبه آفر ها و مزایده غرض دریافت نرخ مناسب اموال مازاد.
۹- نظارت و رهبری از ترتیب پیشنهادات محرومیت داوطلبان متخلف غرض معرفی به و احد پالیسی تدارکات وزارت مالیه.
۱۰- تائید، فسخ روند اموال مازار از گدام در صورت و ارایه پیشنهاد کمیته ارزیابی غرض فروش اموال مازاد.
۱۱- نظارت، مراقبت و تنظیم امور خدماتی ترمیم و فعال نکهداشت سیتم ابرسانی، ساختمانی، برق، تلیفون، مرکز گرمی، امور نجاری، رنگمالی، پاک کاری تعمیرات، تنظیف، حفظ و مراقبت و سرسبزی اداره.
۱۲- مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام تشویق رشد و آموزش آنها.
فعالیت ها و دستاورد ها

بخش قرارداد ها:
• در سال مالی ۱۳۹۶ به تعداد (۱۹) قرارداد در پلان تدارکاتی تخمین گردیده بود که از جمله به تعداد (۱۷) قرارداد اجرا و تطبیق گردیده است که قرار ذیل است.
 عقد قرار داد (۹۹) عراده وسایط پیکپ مبلغ (۲۸۸،۵۳۵،۵۰۰) افغانی.
 قرار داد دو قلم تیل مورد نیاز اداره مرکزی مبلغ (۵،۵۷۳،۸۹۶) و برنامه حمایت مردمی (۱،۹۸۸،۴۰۰) افغانی.
 عقد قرارداد مواد اعاشوی کارمندان مبلغ (۶،۲۳۵،۸۲۱) افغانی.
 عقد قرارداد خدمات انترنتی اداره مرکزی مبلغ (۲،۷۶۹،۷۸۰) و برنامه حمایت مردمی (۴۸۰،۰۰۰) افغانی.
 عقد قرار داد کرایه گیری (۴) دربند حویلی برای دفاتر معینت شاروالیها مبلغ (۵،۳۸۶،۸۰۰)، ریاست ع انسجام شوراهای محلی مبلغ (۳،۲۴۰،۰۰۰)، ریاست نظارت و ارزیابی مبلغ (۳،۳۶۰،۰۰۰) و برنامه حمایت مردمی مبلغ (۲۸۸۰۰۰۰) افغانی.
 عقد قرار داد (۷۰) قلم قرطاسیه باب اداره مرکزی مبلغ (۲،۸۳۰،۳۷۲) افغانی.
 عقد قرارداد پرزه جات وسایط مرکزیبه مبلغ تخمینی (۳،۵۰۰،۰۰۰) افغانی.
 عقد قرار داد وسایل تکنالوژی اداره مرکزی و برنامه حمایت مردمیبه مبلغ (۱۹٫۰۶۷٫۱۳۰) افغانی.
 عقد قرارداد (۴۰) قلم موبل و فرنیچر اداره مرکزی به مبلغ (۹۱۴،۳۰۰)افغانی.
 عقد قرارداد ترمیمات امور ساختمانی اداره مرکزی مبلغ (۳،۶۱۲،۶۸۶) افغانی.
در مجموع به تعداد (۱۷) قرارداد فوق الذکر به مبلغ (۳۵،۰۲۱۰،۰۸۲) اجرا و تطبیق گردیده است.
بخش خریداری های پرچون:
به تعداد (۳۲۱) قطعه احکام مقام محترم اداره به قیمت تخمینی (۳،۲۰۰،۰۰۰) افغانی اجرا گردیده است.
۱٫ بخش ترانسپورت:
 به تعداد (۵۴) عراده وسایط عملاً طور فعال در بخش های مختلف اداره مرکزی مورد استفاده قرار دارد.
 لست توزیع وسایط جدید ترتیب و منظور گردیده است که طبق آن وسایط توزیع میگردد.
 به تعداد (۷۲) قطعه پیشنهاد جهت ترمیم وسایط برای (۵۴) عراده وسایط مرکزی اداره اجرا گردیده است.
 به مقدار (۱۲۰،۴۴۰) لیتر تیل پطرول و دیزل برای (۶۰) عراده وسایط مع (۳) پایه جنراتور توزیع گردیده است.
 چاپ و توزیع کارت وسایط طبق طرزالعمل سال ۱۳۹۶ برای وسایط مرکزی و والیان ولایات.
بخش حفظ و مراقبت:
 جهت سرسبزی و زیبائی بیشتر صحن اداره مرکزی درختان و گل های زینتی تهیه و غرس گردیده است.
 اعمار اساسی یک محراب مسجد شریف.
 تهیه و نصب کتاره های جدید در صحن اداره.
 اعمار و نصب یک پایه جدید بیرق ملی.
 اعمار و ترمیم اساس حوض و نصب فواره های آب.
 به تعداد (۹) باب اطاق محفوظ زرهی (۶) باب دروازه زرهی از طریق وزارت شهرسازی جدیداً نصب گردیده است.
 اعمار اساسی دیوار احاطه اداره مرکزی و یک باب دفتر کاری برای مدیریت ع ترانسپورت و یک باب گلخانه دایمی.
 اجراات در حصه سیستم آبرسانی، سیستم برق، تخلیه فاضلاب، جمع آوری و انتقال ذباله ها، ترمیم ساحات عارضه دار و رنگمالی دفاتر، پاکی و صفائی شعبات و صحن اداره، تهیه البسه بهاری و زمستانی.

• بخش املاک:
۱٫ ایجاد دیتابس های جداگانه برای ثبت و راجستر ملکیتها، ثبت و راجستر فورم های حفظ و مراقبت عملیاتی و دارای عامه، فورم معلومات موجودیت و عدم موجویت و ترمیم طلب بودن تعمیرات واحدهای اولی و دومی و سومی، ثبت فورم های نوعیت ساختمان ها (نقاط مثبت ومنفی ساختمانها)، ثبت فورم های حفظ و مراقبت ساختمان های فنی ولایات، ولسوالی ها و شورای ولایتی، ثبت تمامی پروژه های تکمیل شده تحکیم ثبات در رابطه اعمار تعمیرات ولایت و ولسوالی ها و شورای ولایتی.
۲٫ ارسال اسناد اعمار تعمیرات ولایات و ولسوالی ها و شورا های ولایتی به ریاست تحکیم ثبات وزارت شهرسازی و مسکن.
۳٫ حفظ و نگهداشت اسناد ملکیت های مربوط اداره مستقل ارگان های محلی.
۴٫ اجراات در مورد کمپلکس اداره واقع دارالامان.
۵٫ طی مراحل اسناد های و براوردهای استحکامات ولایات.
• بخش خدمات:
۱٫ تهیه و ترتیب تابلوی غذای نان چاشت برای (۵۲۹) تن ازکارمندان اداره.
۲٫ مراقبت از کمیت و کیفیت غذائی چاشت کارمندان، حفظ الصحه پرسونل آشپزخانه، ظروف آشپزخانه و تالار کنفرانس های اداره.
۳٫ ترمیم تخریبات که اثر انفجار مورخه ۱۰ جوزا سال ۱۳۹۶ در چهاراهی ذنبق، از طریق وزارت شهرسازی و مسکن که مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هدایت داده اند.
۴٫ اجراات پیرامون عموم کارهای ساختمانی و ترمیماتی اداره.
۵٫ ترتیب و تنظیم سالون کنفرانس اداره مرکزی جهت برگزاری ورکشاپ ها، کنفرانس ها و جلسات.
۶٫ تهیه محل رهایش و غذا، پذیرائی و انتقال مهمانان و اشتراک کننده گان در کنفرانس و سیمینار های که در خارج از اداره برگزار گردیده است.

منابع:
• قانون تدارکات
• طرزالعمل تدارکات
• تعلمیات نامه تهیه و تنظیم تحویلخانه
• مقرره استفاده و حفظ و مراقبت از وسایط نقلیه موتری ادارات دولتی