موږ سره اړیکه

ځای: کابل – اريانا څلورلارې، د ايټاليا سفارت ترڅنګ

تليفون: ۰۲۰۲۱۰۴۷۰۸

ايميل ادرس: info@idlg.gov.at

د لازیاتو معلوماتو لپاره له موږ سره د لاندې فورمی له طريقه په اړيکه کې شئ:

د اطلاع رسانی مراجع:

ریاست اطلاعات و آگاهی عامه
آمریت هماهنگی و ارتباط با ولایات
فهرست شماره های تماس و ایمیل آدرس سخنگویان ولایات
شماره اسم وظیفه ولایت شماره تماس ایمیل آدرس
۱ ناصر مهری سخنگو کابل ۷۰۴۹۹۹۹۲۳ nasermehri252@gmail.com 
۲ منیر احمد فرهاد سخنگو بلخ ۷۰۰۵۰۰۵۱۳ monir_frhad@yahoo.com 
۳ جیلانی فرهاد سخنگو هرات ۷۹۹۶۵۳۲۹۶  jaelany_farhad@yahoo.com
۴ احمد بهیر احمدی سخنگو کندهار ۷۰۰۳۲۱۱۹۹ Ahmadbahir2020@gmail.com
۵ عطاءالله خوگیانی سخنگو ننگرهار ۷۹۴۱۴۱۲۰۰ a.khogyani@gmail.com
۶ عمرځواک سخنگو هلمند ۷۰۴۹۹۹۹۰۸ omerzawak@gmail.com
۷ عصمت الله مرادی سخنگو کندز ۷۴۸۵۱۰۵۰۰ Esmat.morady14@gmail.com 
۸ نیک محمد نظری سخنگو بدخشان ۷۹۵۷۰۷۳۷۳ niknazari73@gmail.com 
۹ وحیده شهکار سخنگو پروان ۷۰۵۱۷۱۱۷۴ wahida.shahkar123@gmail.com 
۱۰ اسدالله دولت زی سخنگو لغمان ۷۸۴۹۲۴۱۸۷ dawlatzai_asadullah@yahoo.com 
۱۱ منصور عنابی سخنگو پنجشیر ۷۴۴۴۴۳۷۷۸ Mm.bigzad1@gmail.com
۱۲ حبیب الله خطیب زاده سخنگو تخار ۷۷۶۸۳۵۳۵۴ Abdullahqarluq2020@gmail.com-qarluqhabibullah@gmail.com
۱۳ نجم الدین برهانی سخنگو بادغیس ۷۹۹۶۴۴۴۳۴ nburhani33@gmail.com 
۱۴ عارف عابر سخنگو غور ۷۹۳۷۴۷۲۶۲ Aref.aber2015@gmail.com — Arefaber1993@gmail.com
۱۵  کامبیز سخنگو سمنگان +۹۳ ۷۰ ۶۳۱ ۹۳۵۵ karimrahimi571@gmail.com
۱۶ ذبیح الله امانی سخنگو سرپل ۷۷۳۳۶۶۹۶۴ zabiamany736@gmail.com 
۱۷ عبدالمعروف آذر سخنگو جوزجان ۷۹۵۷۳۵۲۲۰ maroofazar88@gmail.com 
۱۸ ګل اسلام سيال سخنگو زابل ۷۰۶۶۶۱۸۰۸ gulislam.sial@gmail.com
۱۹ احمد شاه ساحل سخنگو ارزگان ۰۷۰۷۶۸۷۶۰۸-۰۷۴۷۵۲۵۹۶۳ ahmadshahsahilghd@gmail.com
۲۰ قیس قادری سخنگو کاپیسا ۷۰۴۹۹۹۹۲۱ qais.qadery46@gmail.com
۲۱ محب الله شریف زی سخنگو میدان وردگ ۷۶۷۱۰۲۰۲۰ m.sharifzai82@gmail.com
۲۲ لطیف عظیمی سخنگو بامیان ۷۷۴۲۹۹۰۳۱ latifbamyan@gmail.com
۲۳ وحید الله جمعه زاده سخنگو غزنی +۹۳ ۷۹ ۸۶۶ ۶۲۶۰ j.jum2017@gmail.com
۲۴ دیدار لونگ سخنگو لوگر ۷۸۲۷۲۵۲۵۸ didarlawang84@gmail.com
۲۵ نصرالله غوری سخنگو دایکندی ۷۷۰۰۴۱۳۸۱ Ghorinasrullah2000@gmail.com
۲۶ عبدالغني مصمم سخنگو کنرها ۷۷۱۹۸۹۳۰۰ ghani.musamim@gmail.com
۲۷ محمد سعید مومند سخنگو نورستان ۷۷۱۸۹۱۷۶۶ Msmomand09@gmail.com
۲۸ دانش سخنگو پکتیکا +۹۳ ۷۲ ۹۴۹ ۰۷۲۹ ameni.3560@gmail.com
۲۹ طالب منگل سخنگو خوست ۷۶۶۱۹۸۸۹۹ talib.mangal@yahoo.com
۳۰ عبدالرحمن منگل سخنگو پکتیا ۷۷۳۳۶۷۱۷۱ abr.mangal2019@gmail.com
۳۱ زرینه امانی سخنگو بغلان ۷۹۰۷۵۵۷۳۴ baghlan@idlg.gov.af–Zarina.amani22@gmail.com
۳۲ جاوید بیدار سخنگو فاریاب ۷۹۹۱۹۸۳۸۰ jawid_bedar@yahoo.com
۳۳ سرفراز موحد سخنگو فراه ۷۹۶۸۵۱۴۰۲ sarfaraz.movahed@gmail.com
۳۴ رحمت الله عمری سخنگو نیمروز ۷۴۴۰۲۰۶۰۰ spokesman.nimroz.af@gmail.com