امضای تفاهمنامه دو جانبه همکاری بین اداره مستقل ارگانهای محلی و اداره اترا (ATRA)

صبح امروز ۱۴ حمل ۱۳۹۷ تفاهم نامه دو جانبه همکاری بین اداره مستقل ارگانهای محلی و اداره اترا(ATRA) در حضور رسانه ها به امضا رسید. در این تفاهم نامه روی ارایۀ خدمات انترنتی رایگان برای دفاتر ادارات محلی بخصوص دفاتر والیان ، ولسوالان و شاروالان به مدت پنج سال آینده بحث شده است و بودجه آن از ۵ میلیون الی ده میلیون دالر امریکایی برآورد گردیده است.

در این مراسم رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی عبدالمتین بیک نیز حضور داشته اند و به رسانه ها چنین گفتند: ایجاد سهولتهای انترنتی برای دفاتر ادارات محلی گامی ارزنده برای تسریع روند عرضه خدمات و ارتباطات بین محلات و مرکز است. در گذشته اداره ارگانهای محلی نهایت تلاش می کرد تا از طریق برنامه های حمایوی بین المللی این سهولت را در ولایات، دفاتر شورای ولایتی ،شار%