ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازو او قومي مشرانو له ښاغلي شمیم خان کټوازي سره وکتل.

دې لیدنه کې د کندهار د خلکو استازو ګل احمد کمین او سید احمد خادم د کندهار د خلکو امنیتي او ټولنیزې ستونزې له ښاغلي کټوازي سره شریکې او دغه راز د متوازنې پرمختیا له مخې یې د کندهار په لرې پرتو سیمو کې د پرمختیایي پروژو د پلی کېدو غوښته وکړه.
ښاغلي کټوازي خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول او په سیمه ییزه کچه د ثبات ټینګښت د ادارې له لومړیتوبونو څخه یاد کړل. ډاډ یې څرګند کړ چې د کندهار د خلکو ستونزو او غوښتنو ته به له اړونده ادارو سره په همغږۍ حللارې ولټوي.