هرات، بلخ، کندهار او د لوګر ولايتي کارکوونکو ته د ظرفيت لوړونې روزنيز پروګرامونه داير شول

هرات، بلخ، کندهار او د لوګر ولايتي کارکوونکو ته د ظرفيت لوړونې روزنيز پروګرامونه داير شول
دا روزنيز پروګرامونه هرات، بلخ، کندهار او لوګر ولایتونو د کارکوونکو پوهاوي او ظرفیت لوړونې په پار، اداري پراختيا او ظرفيت لوړونې رياست لخوا د (ISLA) په همکارۍ رامنځته شول.
دې پروګرامونو کې د يادو ولايتونو سيمه ييزو مسوولينو او ولايتي کارکوونکو برخه اخيستې وه چې د سيمه ييزې حکومتوالۍ پاليسۍ، بشري منابعو، څارنې او ارزونې برخه کې ورته معلومات ورکړل شو.