د سيمه‌ييزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په وړانديز او د ولسمشر د ۹۴۶ شمېرې حکم په اساس، ښاغلي فيصل احمد اميري د جلال‌اباد ښاروال وټاکل شو.

د سيمه‌ييزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په وړانديز او د ولسمشر د ۹۴۶ شمېرې حکم په اساس، ښاغلي فيصل احمد اميري د جلال‌اباد ښاروال وټاکل شو.

ښاغلی اميري د ماسټري په کچه لوړې زده‌کړې او د کار اوږده تجربه لري.
د سيمه‌ييزو ارګانونو خپلواکه اداره ښاغلي اميري ته په ورسپارل شوي مسووليت له خدايه بريا غواړي.