د خلګو شکایتونو ته رسیدنه، د فساد سره مبارزه، په قانوني توګه د چارو ترسره کول د سیمه ییزو ارګانونو ادارې له لومړي توبونو څخه دي.

د خلګو شکایتونو ته رسیدنه، د فساد سره مبارزه، په قانوني توګه د چارو ترسره کول د سیمه ییزو ارګانونو ادارې له لومړي توبونو څخه دي.
په ښاروالیو کې عامه شکایتونو ته د رسیدنې طرزالعمل له مخې، ښاریان کولای شي د ښاروالیو د کارکوونکو او د ښاروالیو خدماتو پر وړاندې خپل شکایتونه په آنلاین ډول ددې لینک https://mmis.dmm.gov.af/CMS/ او یاهم په مستقیمه توګه دې ښاروالیو ته مراجعه او خپلې عریضې دې ثبت کړي. ښاروالۍ مکلفې دي چې د ښاروال په مشرۍ د شکایتونو کمېټې له لارې ستاسو ستونزې په مؤثره او عادلانه توګه وڅېړي.
که چیرې د ښاروال پر وړاندې شکایت لرئ، تاسې کولای شئ چې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې د ښاروالیو معینیت د ویب سایټ https://dmm.gov.af له لارې خپل شکایتو وړاندې کړئ؛ ترڅو د ښاروالانو پر وړاندې د شکایتونو رسیدګۍ کیمټې له لوري وڅېړل شي.