لوګر کې د ملي بیرغ ورځ، په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شوه

لوګر کې د ملي بیرغ ورځ، په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شوه