ننګرهار کې د جلال اباد ښاروالۍ له لوري د راډيو تلويزيون پر غونډۍ د هيواد بيرغ وځړول شو

ننګرهار کې د جلال اباد ښاروالۍ له لوري د راډيو تلويزيون پر غونډۍ د هيواد بيرغ وځړول شو