محمد اجمل شاه پور د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې مالي او اداري معين وټاکل شو

محمد اجمل شاه پور د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې مالي او اداري معين وټاکل شو
د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې په وړانديز او د جمهوري ریاست لوړ مقام د (۱۴۰۰/۳/۲۵) نېټې د (۹۷۳) ګڼې حکم په منظورۍ؛ ښاغلی محمد اجمل شاه پور د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې مالي او اداري معين په توګه وګمارل شو.