هېوادوال؛ موږ سوله او د‌ جمهوري نظام بقا غواړو! ملي امنيتي او دفاعي ځواکونه زموږ وياړ دي.