د دوهم ځل لپاره ، ښځینه ورزشکارانو د شاه فولادي چوکۍ فتح کړه