د کابل کوهدامن سيمې اوسېدونکو د یوې سترې غونډې په ترڅ کې له نظام او جمهوريت څخه ملاتړ څرګند کړ

د کابل کوهدامن سيمې اوسېدونکو د یوې سترې غونډې په ترڅ کې له نظام او جمهوريت څخه ملاتړ څرګند کړ