د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د رهبرۍ په حضور کې په سيمه ييزه کچه د HRMIS سيسټم پرانېستل شو.

د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د رهبرۍ په حضور کې په سيمه ييزه کچه د HRMIS سيسټم (د بشري سرچينو د معلوماتو مديريت سيستم) پرانېستل شو.
ویدئو کنفرانس

ویدئو کنفرانس