لیدلوری او ماموریت

ليد لوری:
د سيمه ييزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ليد لوری دا دی چې غوره حکومتولۍ ته زمينه مساعدول کولای شي، د افغانستان د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته کړي.
د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکه اداره، ژمنه ده ترڅو په ملي او سيمه ييزه کچه د خپلواک، مشترک، پراخ، شفاف، موثر، حساب ورکونکې او د ټول شموله حکومتولۍ پر اساس د ولسواليو او ولايتي ادارو، ښاروالیو او د ولسواليو شوراګانو ته د هغوی د کاري وړتيا لوړولو زمينه برابره کړي.

ماموريت:
د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکه اداره، د سولې او ثبات ټينګښت، پراختيا، د متوازنه اقتصادي وده او د ولايتونو په سطحه د عادلانه او ديموکراتيکو پروسو له لارې غوره خدمات وړاندې کول او پايله کې د افغانستان د ټولو وګړو د ژوندانه وضعيت ښه کول دي.