ریاست پلان و پالیسی

زندگینامه سیف الله سائس، سرپرست ریاست پلان و پالیسی

سیف الله سائس در سال ۱۹۹۲ میلادی در ولایت غزنی چشم به جهان ګشوده است، وی تعلمیمات ابتدایی و ثانوی را در لیسه عالی سلطان محمود غزنوی به اتمام رسانیده، و بعد نسبت به علاقه اش شامل انستیتیوت ملی اداره و مدیریت گردیده و درسال ۲۰۱۳ میلادی به سویه ۱۴ پاس فارغ گردید در سال ۲۰۱۵ میلادی لیسانس خودرا در رشته اداره و تجارت از پوهنتون طلوع افتاب، در سال ۲۰۱۹ ماستری خودرا در رشته اداره و تجارت از پوهنتون کابل به دست اورد، وی برعلاوه تحصیلات عالی اش دیپلوم را در بخش رهبری از انستیتوت انکشاف رهبری نیز بدست اورده است.
سائس در پست های مختلف با نهادی ملی و بین المللی کار کرده است، که از اول الی اخیر سال ۲۰۱۵ بحیث مدیر عمومی عدالت خواهی و روابط با افغان فونډیشن، از سال ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۷ بحیث آمر ارشد ارتقاع ظرفیت و پالیسی با معینیت آمور جوانان، از سال ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۰ بحیث هماهنګ کننده برنامه ها و معاون پروژه حکومتی داری محلی با برنامه انکشافی سازمان ملل متحد کار کرده است.
وی بر اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای های محلی و حکم شماره ۱۳۴۱ مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان بحیث ریس پلان و پالیسی اداره مستقل ار ګانهای محلی تعیین گردیده است.

معرفی ریاست:

هدف:

وظایف و مکلفیت های ریاست:

دست آوردها:

پلان کاری: