ولایت ننگرهار

ولایت ننگرهار

ولایت ننگرهار از جمله ولایات شرقی افغانستان میباشد. ننگرهار دارای مساحت۷۶۴۱٫۱کیلومتر مربع بوده که به فاصله ۵۸۰ متر از سطح اقیانوس ارتفاع دارد. مرکز این ولایت شهر جال آباد میباشد. به طرف شمال آن ولایات کنر و لغمان، طرف شرق و جنوب خیبر پشتونخوا)پشاور( طرف غرب ولایات کابل و لوگر و طرف جنوب غرب آن ولایت پکتیا موقعیت دارد.

زنده‌گی نامه ضیاءالحق امرخيل والی ننگرهار

ضیاءالحق امرخیل در سال ۱۳۶۰ خورشیدی، در قریه بورسونه مرکز ولایت بامیان دیده به جهان گشوده است.
آقای امرخیل به خاطر کسب آموزش ابتدایی در مکتب اسامه بن زید، کوزې پښتونخوا شامل گریده و صنف دوازدهم را در مکتب مهد امام ابو حنیفه پیشاور به اتمام رسانیده است.
نامبرده سند لیسانس اش را در بخش ادبیات عربی از پوهنتون ننگرهار و سند ماستری خود را در بخش مدیریت انکشافی از پوهنتون مشهور ایتالیا (Turin School Development) به دست آورده است.
ضیاء الحق امرخیل با نهاد های دولتی و غیر دولیتی کار کرده که از جمله به عنوان، مسوول آگاهی عامه دفتر خیریه ملل متحد، مسوول عمومی ارتباط با کوچی‌ها در کمیسون انتخابات، رییس عملیات محلی در کمیسون انتخابات، رییس دارالانشاء کمیسون مستقل انتخاب و همچنان د بعضی از پست‌های دیگر مصدر خدمت به مردم گریده است.
آقای امرخیل در حال حاضر به عنوان مشاور ارشد رییس جمهور در امور سیاسی و مردمی و همچنان به صفت والی ننگرهار ایفای نقش و انجام وظیفه می‌نمایند.

معرفی مختصر والی اسبق ننگرهار

حیات الله حیات فرزند حاجی ملک پادشاه در سال ۱۳۵۲ ه خورشیدی، چشم به جهان گشوده است. وی گواهینامه اش را در رشته اداره و منجمنت بدست آورده است. موصوف بر اساس حکم شاره ۳۴۸ مورخ۱۳۹۷/۲/۲۵ ه.ش. مقام عالی ریاست جمهوری اسامی افغانستان، به حیث والی ننگرهار تقرر حاصل نمودند.

قابل یاد آوری است که قبل از ایشان، محمد گلاب منگل به حیث والی ننگرهار ایفای وظیفه مینمودند.

وظایف رسمی:

حیات به مدت بیست سال در بخش های مختلف ایفای وظیفه نموده است.

از ماه حمل سال ۱۳۹۵ ه.ش الی ماه جوزا سال ۱۳۹۷ به حیث والی هلمند ایفای وظیفه مینمود که بعداً بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسامی افغانستان، به حیث والی جدید ننگرهار مقرر گردید.

شورای ولایتی ننگرهار

 

شماره اسم موقف در شورا ملاحظات
۱ احمد علی رئیس
۲ عبدالله شینواری معاون
۳ استاد حمیرا رفیع منشی
۴ داکتر محمد ناصر کاموال عضو
۵ حاجی محمد اجمل عمر عضو
۶ الحاج محمد لعل درانی عضو
۷ شمس الرحمن مسلم یار عضو
۸ استاد اسرارالله مراد عضو
۹ الحاج افتخار مومند عضو
۱۰ سهرات قادری عضو
۱۱ جاوید زمان عضو
۱۲ ذبیح الله زمری عضو
۱۳ حاجی عبدلله ملکزی عضو شهید
۱۴ اصحاب ولی مسلم عضو
۱۵ عبدالقهار قدیر عضو
۱۶ انگیزه شینواری عضو شهید
۱۷ حبیبه کاکر قاضی زاده عضو
۱۸ نیلوفر عزیز عضو
۱۹ سید مهدی عضو
۲۰ حاجی لطف الله بابا سناتور

 

معرفی مختصر احمد فیصل امیری شاروال شهر جلال آباد

فیصل احمد امیری فرزند راز محمد در ولایت ننگرهار دیده به جهان گشوده است. وی آموزش‌های ابتدایی و ثانوی خویش را در لیسه عالی میاعمر شهر جلال آباد مرکز ننگرهار فراه گرفته و سند لیسانس اش را در بخش اقتصاد از پوهنتون یونا هندوستان به دست آورده است.
آقای امیری دو ماستری دارد، ماستری نخست اش را در بخش تجارت جهانی از پوهنتون انگلیا رسکن، شهر کامبریج انگلستان و ماستری دومی اش را در پوهنتون هنزه، کشور هالند در بخش مدیریت و تجارت جهانی به پایان رسانیده.
نامبرده قبل از این به صفت آمر مالی وزارت معارف، امر تدارکات و مالی پروژه‌های حمایویی دفتر والیان (ایشیاء فوندیشن)، آمر عمومی گرانتون پروژه‌های حمایوی شاروالی‌ها ( رمپ، اپ، ایست)، آمر و مشاور ارشد ریاست منابع بشری اداره مستقل ارگان‌های محلی، رییس مطالعات اقتصادی و اجتماعی و مشاور در بخش پلان و پالیسی وزارت شهرسازی، رییس مشارکت خصوصی عامه در وزارت شهرسازی و اراضی و همچنان به عنوان معاون ریاست مشارکت خصوصی عامه واحد تسهیل سرمایه گزاری اداره امور ریاست جمهوری ایقای وظیفه نموده است.
فیصل امیری در ترتیب چهار چوب استراتیژیک انکشافی پنج شهر بزرگ و در تربیب چهارچوب انکشاف شهری شهر کابل به عنوان عضو کمیته وزرا انجام وظیفه نموده است. وی همچنان به نماینده‌گی از وزارت شهرسازی، پروسه طرح تدوین و منظوری پالیسی ملی مسکن را رهبری گرده است.
در حال حاضر فیصل امیری به صفت شاروال شهر جلال آباد مصروف خدمت به مردم و کشور اش می‌باشد.
ایمیل ادرس: f.amiri@hotmail.com

شاروالی مرکز ولایت ننگرهار
عواید تحصیل شده سال ۱۳۹۶ نام شاروال درجه مرکز ولایت #
                  ۲۹۵٫۳۵۸٫۵۶۷ ریاض درمل جلال اباد ننگرهار ۱
شاروالی های ولسوالی های ننگرهار
عواید تحصیل شده سال ۱۳۹۶ نام شاروال درجه   شاروالی #
۴۴۸۲۹۳۲۶ ۱ تورخم ۱
۹۵۶۷۸۷۰ غنی خیل ۲
۲۵۲۳۰۲۲ محمد عمر ۱ سرخرود ۳
۱۶۱۳۳۳۳ محمد عمر ۳ چپرهار ۴
۵۶۴۱۸۴ ۲ اچین ۵
۴۸۵۴۳۴۹ عبدالمجید ۱ رودات ۶
۳۳۱۰۶۹۳ ۱ کامه ۷
۲۱۶۹۱۰ محم بشیر ۱ خوگیانی ۸
۹۱۶۱۳۸۶ محمد حسن خان ۲ بتی کوت ۹
۳۵۰۰۰۰ صداقت لعل پور ۱۰
۸۵۵۳۶۵ کوز کنر ۱۱
ولسوالی های ولایت ننگرهار
         # نام ولسوالی مرکز ولسوالی نام ولسوال درجه ولسوالی مساحت به

KM2

تعداد قریه جات  
۱ شینوار غنی خیل شمس الحق صافی اول ۱۷۱٫۰۴۱۸۳۰۶ ۰۳۷
۲ خوگیانی کره شمس الحق صافی اول ۶۸۶٫۷۰۲۳۶۳۸ ۱۵۳
۳ کامه سنگرسرای عطاالرحمن هده وال اول ۲۶۵٫۸۴۶۴۴۶۵ ۰۸۴
۴ سرخ رود سلطان پور سیدعلی اکبر اول ۳۵۰٫۷۷۲۷۱۷۴ ۱۲۷
۵ رودات حصار شاهی حضرت خان خاکسار اول ۴۵۹٫۱۵۹۱۸۷۶ ۰۵۶
۶ حصارک غلجائی حاجی خالق دوم ۷۳۲٫۹۳۶۹۴۹۷ ۰۹۹
۷ کوزکنر شیوه عاشق الله دوم ۴۳۳٫۹۴۷۰۳۹۵ ۰۶۵
۸ گوشته گوشته شیرشاه دوم ۴۶۴٫۴۶۵۸۹۳۴ ۰۵۷
۹ اچین کهی حاجی غالب مومند دوم ۴۵۴٫۹۷۸۱۳۸۲ ۱۵۷
۱۰ نازیان میر باغ مبارز دوم ۲۰۱٫۶۵۴۹۷۴ ۰۳۵
۱۱ مهمند دره باسول محمد نسیم شینواری دوم ۲۳۰٫۹۳۰۳۴۸۱ ۰۴۲
۱۲ ده بالا کوته وال حسن خان عثمان زی دوم ۵۰۹٫۸۰۵۱۱۷۲ ۰۶۲
۱۳ شیــرزاد ماما خیل محمد حسن کمالزی دوم ۵۲۳٫۷۷۱۸۶۱۲ ۱۱۳
۱۴ دره نور قلعه شاهی محمد عظیم دوم ۲۵۸٫۶۳۹۸۳۹۵ ۰۵۷
۱۵ بتی کوت شاهی کوت نعمت الله نورزی دوم ۱۶۸٫۱۹۴۰۸۰۱ ۰۵۶
۱۶ پچیراگام اگام قاری هجرت رحمانی دوم ۳۰۹٫۷۸۶۳۰۵۴ ۰۵۷
۱۷ کوت شیگی سیدالرحمن دوم ۱۵۰٫۸۵۰۰۰۴۹ ۰۴۱
۱۸ بهسود قلعه ریگی حاجی محمد صدیق دوم ۱۸۹٫۰۳۱۸۴۲۳ ۰۸۴
۱۹ چپرهار حافظان محمد اسماعیل سوم ۱۹۴٫۱۹۳۲۵۲۶ ۰۵۷
۲۰ لعل پور مسلم اباد صاحب زاده گل سوم ۴۸۵٫۸۰۷۴۵۹۴ ۰۳۰
۲۲ در بابا وچ خسری حاجی همیشه گل شینواری سوم ۲۷۸٫۲۷۸۳۲۵۲ ۰۴۸
۲۳ سپین‌غر)موقت) سوم

-۱ ولسوالی اچین

ولسوالی اچین یکی از ولسوال یهای دور افتاده ولایت ننگرهار بوده، که در جنوب شرق شهر جلال آباد موقعیت دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
قادر لمسی ۱۴۲ داونی ۹۵ کمر سر ۴۸ معروف چینه ۱
باروکلی ۱۴۳ تنگه بتن ۹۶ بهرام کلی ۴۹ خانان کلی ۲
جمال خیل ۱۴۴ تنگی اسد خیل ۹۷ گردی کلی ۵۰ لوخی یامیدانک ۳
شولگر ۱۴۵ اسد خیل ۹۸ کمکی کلی ۵۱ انځیری ۴
سپرونی ۱۴۶ بتن ۹۹ شدل بازار ۵۲ غندی چهل گزی ۵
زرغاری ۱۴۷ مورگی تریلی ۱۰۰ خرکنی ۵۳ چهل گزی ۶
خرکنی ۱۴۸ مرغان غوندی ۱۰۱ دره خان ۵۴ بهی داک ۷
لندی کلی ۱۴۹ خواگی کلی ۱۰۲ اوچ کوټ ۵۵ راغی کلی وغت ویا له ۸
لوی کلی شین کغه ۱۵۰ وترخیل ۱۰۳ شیخان کلی ۵۶ کاریان ۹
اوبی کلی ۱۵۱ گاوی کلی ۱۰۴ دند صاحب زاده گان ۵۷ کڅ کلی ۱۰
تختوکلی ۱۵۲ کرتاتوت ۱۰۵ گل پور ۵۸ ملایان ۱۱
شورونکی ۱۵۳ شیخ مل خیل ۱۰۶ شنه کنده ۵۹ کاگه کلی ۱۲
شین شوبی ۱۵۴ وچ ناوه ۱۰۷ سروبی ۶۰ کهنه تیر ۱۳
کتڅ  کلی ۱۵۵ گاودره ۱۰۸ سنگوری ۶۱ کاریگرکلا ۱۴
شانو تختو ۱۵۶ داک کلی ۱۰۹ دوره گی ۶۲ عیسی خیل ۱۵
تندی دره و وچه دره ۱۵۷ پاخیل ۱۱۰ سپری ۶۳ اش خیل ۱۶
۱۵۸ گاوی ۱۱۱ بندی کلی اکاخیل ۶۴ پیروخیل ۱۷
۱۵۹ تریلی اچین ۱۱۲ سور کمر ۶۵ زورکلی ۱۸
۱۶۰ اچین دبی ۱۱۳ کوچیان ۶۶ دیگان ۱۹
۱۶۱ چنار کلی اچین ۱۱۴ اسپیری ۶۷ انځیری ۲۰
۱۶۲  پیشه ۱۱۵ امبار میله ۶۸ پان سرکلی ۲۱
۱۶۳ جنجال شگه کندر ۱۱۶ سپین کی موگی ۶۹ آخند زاده گان ده سرک کهنه ۲۲
۱۶۴ میاگان ۱۱۷ پاینده لمسی ۷۰ خادیر آغا ۲۳
۱۶۵ جوارگر ۱۱۸ تنگی شین کمر خوله ۷۱ شیخ مل خیل ۲۴
۱۶۶ راغه ۱۱۹ خنکی پیتاو ۷۲ خوگه خیل پائین ۲۵
۱۶۷ نر گوسه ۱۲۰ خروه ۷۳ شنه لگد آخند زاده گان ۲۶
۱۶۸ تری ۱۲۱ سه ناوه خوله ۷۴ منځ آخند زاده گان ۲۷
۱۶۹ گورنده ۱۲۲ شوکانی ۷۵ خواگه خیل ۲۸
۱۷۰ کندوکلی ۱۲۳ کتارخیل کلی ۷۶ پا خیل میرزا ۲۹
۱۷۱ مزده کی ۱۲۴ قضا کلی ۷۷ پاخیل ۳۰
۱۷۲ گوشتل کنج اولیا ۱۲۵ نرگوسی ۷۸ کائی ۳۱
۱۷۳ کوتوکلی وگر ۱۲۶ باروکلی ۷۹ وروکلی ۳۲
۱۷۴ آش خیل ۱۲۷ دب کلی ۸۰ هجوم کلی ۳۳
۱۷۵ دولت خیل راغه ۱۲۸ مرغی کلی ۸۱ میدانک ۳۴
۱۷۶ چینه ۱۲۹ کسی کلی ۸۲ علیا خیل ۳۵
۱۷۷ دامان چینه ۱۳۰ څپری ۸۳ محبت خیل ۳۶
۱۷۸ انځیر کلی یا چین ۱۳۱ خیال گل کلی ۸۴ کندو ۳۷
۱۷۹ وچ باندر ۱۳۲ تورگل کلی ۸۵ سره کلا مرکز ولسوالی ۳۸
۱۸۰ دمگل خوله ۱۳۳ وچ ژوری خوله ۸۶ لندی ۳۹
۱۸۱ دمگل ۱۳۴ بارو ۸۷ صندوق ۴۰
۱۸۲ ژوبی اولیاگان ۱۳۵ لاور ۸۸ بابرخیل ۴۱
۱۸۳ ژی کلی ۱۳۶ رسیلی سرخیل ۸۹ نوآباد عبدالخیل ۴۲
۱۸۴ باغداره ۱۳۷ سرخیل ومیران ۹۰ اچین کلی ۴۳
  نوگی ۱۳۸ مورگی ۹۱ گوشتل ۴۴
   سوار وبند ۱۳۹ لندی کلی ۹۲ ژی اونچه کلی ۴۵
  وچ بندر باغدره ۱۴۰ چینه ۹۳ میا گان ۴۶
  بندرخوله ۱۴۱ مکرنی ۹۴ خرکنی ۴۷

ولسوالی بتی کوت

ولسوالی بت یکوت در فاصله ۳۰ کیلومتری شرق جلال آباد موقعیت دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
منگل ها ۴۹ پړاو ۳۳ کړی ۱۷ فارم جمهوریت ۱
خواجه گان ۵۰ راغه کلی ۳۴ چهاردهی ۱۸ لاچاپوره ۲
چوره ګلی ۵۱ ملا خیل ۳۵ غازی آباد ۱۹ ناقلین نغلو ۳
جنت یان ۵۲ کوز مشوانې ۳۶ کوز گند پانی ۲۰ غوندی کلا ۴
کوزشاشخیل ۵۳ کوز باریکو ۳۷ اصحاب بابا ۲۱ برمشوانی ۵
نوی لختی ۵۴ اصل باریکو ۳۸ برگند پانی ۲۲ گرباوه بن بابا ۶
نصرت خیل ۵۵ قلعه وال ۳۹ ناقلین جوی۲۰ ۲۳ اوتکی ۷
بدله خیل ۵۶ علی خیل ۴۰ جانی خیل ۲۴ گرداب ۸
۵۷ تونل باریکاب ۴۱ لوړتی شمع خیل ۲۵ غره چینه کلی ۹
۵۸ شاشخیل داگه ۴۲ ابراهیم خیل ۲۶ علی خان خیل ۱۰
۵۹ گند پانی داگه ۴۳ سه پای ۲۷ کوچیان _توخیل ۱۱
۶۰ هیبت خیل ۴۴ بنوری غوندی ۲۸ آخندزاده گان ۱۲
۶۱ چونی ۴۵ فارم چهار ۲۹ صاحب بابا ۱۳
۶۲ جوی ۲۳ ۴۶ نوآباد سه پای ۳۰ ارتونه ۱۴
۶۳ نبی خیل علی خیل ۴۷ مرکز بټی کوت ۳۱ فارم غازی آباد ۱۵
۶۴ لورتی نبی خیل ۴۸ دامان بټی کوت ۳۲ تکیه ۱۶

ولسوالی بهسود

اکثریت باشنده های این ولسوالی در مرکز ننگرهار مصروف پیشه تجارت میباشند. ولسوالی بهسود زادگاه ملنگ جان، شاعر ملی

و نامدار کشور نیز میباشد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
ناقلین جوی ده ۶۷ ثمر خیل ۴۵ چمیار ۲۳  بحر آباد ۱
جوی ده شرقی ۶۸ نغلو ۴۶ بلند غر ۲۴ لاجگر ۲
گذرگاه سخی صاحب ۶۹ سورگرک یا نغلوی ۴۷ شیخ علی ۲۵ گاومیش بیله ۳
بیز ۷۰ سراچه عربیه ۴۸ جمالی ۲۶ قاسم آباد ۴
مقام خان ۷۱ پیتو ۴۹ قلعه ریگی ۲۷ تغر ۵
فارم هډه ۷۲ سراچه ۵۰ قلعه ملخ ها ۲۸ قلعه شیخا ۶
هډه ۷۳ پل سراچه ۵۱ دوبندی ۲۹ قلعه جانان ۷
عرب آباد ۷۴ سراچه علی خان ۵۲ تنگی یا توغچی ۳۰ نر ماسی ۸
اوچ تنگی ۷۵ پایان ده ۵۳ بینی گاه ۳۱ دوبیله ۹
دامان ۷۶ بانډه ۵۴ بینگاه بیله ۳۲ بانډه قاضیا ۱۰
فیروز کلی ۷۷ خوش گنبد ۵۵ قلعه مسلم ۳۳ خاص بهسود ۱۱
طوطی کڅ ۷۸ قلعه میرزا ۵۶ قلعه حسین ۳۴ ابدیان ۱۲
قصبه ۷۹ قلعه زرگران ۵۷ لهن ۳۵ پیر صاحب کلی ۱۳
حلیم آباد ۸۰ نهرشاهی اول ۵۸ قلعه بانده ۳۶ چوره کلی ۱۴
۸۱ قلعه حاجیان ۵۹ پیروټی ۳۷ ولایتی ۱۵
۸۲ نهرشاهی ۶۰ قلعه شیخا ۳۸ عاشق محمد ۱۶
۸۳ چوک بانی ۶۱ میران ۳۹ تعمیرات ۱۷
۸۴ نهرشاهی سوم ۶۲ سربدالی ۴۰ اخلاص آباد ۱۸
۸۵ کاریز کبیریا ناقلین ۶۳ نهرشاهی دوم ۴۱ زانگوی ۱۹
۸۶ کاریز کبیر ۶۴ گردی کڅ ۴۲ نوآباد قلعه نواب خان ۲۰
۸۷ جوی یازده ۶۵ سپین کلی ۴۳ ملک بیله ببرک بیله بیر ۲۱
۸۸ جوی ده غربی ۶۶ عرب خیل ۴۴ کاکران ۲۲

ولسوالی پچیراگام

ولسوالی پچیراگام در ۲۵ کیلومتری شهر جلال آباد واقع بوده و همچنان سرحد مشترک با ولسوالی چپرهار دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
وچه الگره ۴۹ بربره ۳۳ کانوخیل ۱۷ بربامی خیل ۱
برتانگی ۵۰ شیخان ۳۴ سره کلا ۱۸ بامی خیل ۲
گودره ۵۱ بدن خیل ۳۵ مری کلا ۱۹ مورگی ۳
پرانگ دره ۵۲ کنج کلی ۳۶ بنگزار ۲۰ کږه کلا ۴
صالح گل ۵۳ میردوباروکلی ۳۷ هارون بابا ۲۱ لندی خیل ۵
پنگو ۵۴ بانډه یان ۳۸ خرکی یادویاره ۲۲ گندیره ۶
لوره هده ۵۵ خان کلی یا نریان ۳۹ کارگر ۲۳ خرکی کلا ۷
میلو ۵۶ میرزاباغ ۴۰ غلی خیل ۲۴ سمڅی ۸
مرغه ۵۷ گروخیل شوره خیل ۴۱ پاینده خیل ۲۵ دره ۹
۵۸ سلطان خیل ۴۲ قلندر خیل ۲۶ سره کلا ۱۰
۵۹ میله وه ۴۳ تنگی خیل ۲۷ شکرخیل ۱۱
۶۰ توره بوره ۴۴ للوخیل ۲۸ یاغی بند ۱۲
۶۱ الف خیل ۴۵ پجرسفلی یا غندی خیل ۲۹ صبرسفلی ۱۳
۶۲ مرخانی ۴۶ پجرسفلی یا اوبه خیل ۳۰ صبرعلیا ۱۴
۶۳ کوزتانگی ۴۷ کته خیل ۳۱ لگی کلا ۱۵
۶۴ فرمان ۴۸ کږ کی ۳۲ ضمبرخیل ۱۶

۵ ولسوالی چپلیار)چپرهار(

ولسوالی چپرهار در ۱۵ کیلومتری جنوب غرب شهر جلال آباد موقعیت دارد. این ولسوالی سرحد مشترک با ولسوالی های سرخرود و خوگیانی نیز دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
مسته خیل ۴۹ کوزه گودره ۳۳ غرآباد ۱۷ للمه ۱
سلیمان ۵۰ کوزه کلا ۳۴ سره کلا ۱۸ پرکن ۲
حا جی حنیف کلی ۵۱ چپر هار یا آخوند کلی ۳۵ جلوزی ۱۹ تریلی ۳
شرین دل کلی ۵۲ کاریز آخوند زاده گان ۳۶ کمبو ۲۰ کوزه تره کی ۴
خالی شیر بابا ۵۳ کلا خیل ۳۷ لوخی ۲۱ چین چینه ۵
عبدالرحمان%