ولایت ننگرهار

ولایت ننگرهار

ولایت ننگرهار از جمله ولایات شرقی افغانستان میباشد. ننگرهار دارای مساحت۷۶۴۱٫۱کیلومتر مربع بوده که به فاصله ۵۸۰ متر از سطح اقیانوس ارتفاع دارد. مرکز این ولایت شهر جال آباد میباشد. به طرف شمال آن ولایات کنر و لغمان، طرف شرق و جنوب خیبر پشتونخوا)پشاور( طرف غرب ولایات کابل و لوگر و طرف جنوب غرب آن ولایت پکتیا موقعیت دارد.

معرفی مختصر والی برحال ننگرهار

حیات الله حیات فرزند حاجی ملک پادشاه در سال ۱۳۵۲ ه خورشیدی، چشم به جهان گشوده است. وی گواهینامه اش را در رشته اداره و منجمنت بدست آورده است. موصوف بر اساس حکم شاره ۳۴۸ مورخ۱۳۹۷/۲/۲۵ ه.ش. مقام عالی ریاست جمهوری اسامی افغانستان، به حیث والی ننگرهار تقرر حاصل نمودند.

قابل یاد آوری است که قبل از ایشان، محمد گلاب منگل به حیث والی ننگرهار ایفای وظیفه مینمودند.

وظایف رسمی:

حیات به مدت بیست سال در بخش های مختلف ایفای وظیفه نموده است.

از ماه حمل سال ۱۳۹۵ ه.ش الی ماه جوزا سال ۱۳۹۷ به حیث والی هلمند ایفای وظیفه مینمود که بعداً بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسامی افغانستان، به حیث والی جدید ننگرهار مقرر گردید.

شورای ولایتی ننگرهار

شورای ولایتی ننگرهار مرکب از ۱۹ عضو میباشد، که از جمع آنها ۱۵ مرد و ۴ تن زن میباشد. طی انتخاباتی که بتاریخ ۲۷ عقرب سال ۱۳۹۶ ه ش. برگزار شد، احمد علی از قوم پشه یی به حیث رییس، الحاج داکتر لعل محمد درانی از قوم پشتون، به حیث معاون و ذبیح الله زمری از قوم پشتون، به حیث منشی این شورا برگزیده شدند.

# اسم و تخلص موقف جنسیت
۱ احمد علی رئیس مرد
۲ الحاج داکترلعل محمد درانی معاون مرد
۳ ذبیح الله زمری منشی مرد
۴ داکتر محمد ناصر کاموال عضو مرد
۵ حاجی محمد اجمل عمر عضو مرد
۶ شمس الرحمن مسلم یار عضو مرد
۷ استاد اسرار الله مراد عضو مرد
۸ الحاج افتخار مومند عضو مرد
۹ سهراب قادری عضو مرد
۱۰ جاوید زمان عضو مرد
۱۱ حاجی عبدالله ملکزی عضو مرد
۱۲ اصحاب ولی مسلم عضو مرد
۱۳ عبدالقهار قدیر عضو مرد
۱۴ عبیدالله شینواری عضو مرد
۱۵ انگیزه شینواری عضو زن
۱۶ حبیبه کاکړ قاضی زاده عضو زن
۱۷ نیلوفر عزیز عضو زن
۱۸ استاد حمیرا رفیع عضو زن
۱۹ سید مهدی عضو مرد

معرفی مختصر شاروال شهر جلال آباد

ریاض الله درمل، متولد ولسوالی هسکه مینه ولایت ننگرهار میباشد. وی گواهینامه ماستری نخستین خود را در بخش محیط زیست، از کشور فرانسه بدست آورده است و گواهینامه ماستری دومی اش را در بخش ارتباطات بین المللی، از پوهنتون پشاور بدست آورده است.

وظایف رسمی و غیر رسمی:

درمل، از مدت سه سال بدینسو به حیث رییس آب رسانی، کانالیزاسیون و محیط زیست در وزارت شهرسازی ایفای وظیفه مینموده است.

وی همچنان به حیث کارشناس در شاروالی لیل فرانسه و نیز در بخش تصفیه آب های غیرصحی شاروالی پراک جمهوریت چک، ایفای وظیفه نموده است. درمل همچنان به حیث انجنییر منابع آ بها در اداره بین المللی خوراک و زراعت ملل متحد، به حیث متخصص تنظیم آب ها در وزارت زراعت و به حیث متخصص محیط زیست در اداره انکشافی پایتخت و بانک انکشافی اسیایی نیز انجام وظیفه نموده است.

شاروالی مرکز ولایت ننگرهار
عواید تحصیل شده سال ۱۳۹۶ نام شاروال درجه مرکز ولایت #
                  ۲۹۵٫۳۵۸٫۵۶۷ ریاض درمل جلال اباد ننگرهار ۱
شاروالی های ولسوالی های ننگرهار
عواید تحصیل شده سال ۱۳۹۶ نام شاروال درجه   شاروالی #
۴۴۸۲۹۳۲۶ ۱ تورخم ۱
۹۵۶۷۸۷۰ غنی خیل ۲
۲۵۲۳۰۲۲ محمد عمر ۱ سرخرود ۳
۱۶۱۳۳۳۳ محمد عمر ۳ چپرهار ۴
۵۶۴۱۸۴ ۲ اچین ۵
۴۸۵۴۳۴۹ عبدالمجید ۱ رودات ۶
۳۳۱۰۶۹۳ ۱ کامه ۷
۲۱۶۹۱۰ محم بشیر ۱ خوگیانی ۸
۹۱۶۱۳۸۶ محمد حسن خان ۲ بتی کوت ۹
۳۵۰۰۰۰ صداقت لعل پور ۱۰
۸۵۵۳۶۵ کوز کنر ۱۱
ولسوالی های ولایت ننگرهار
         # نام ولسوالی مرکز ولسوالی نام ولسوال درجه ولسوالی مساحت به

KM2

تعداد قریه جات  
۱ شینوار غنی خیل شمس الحق صافی اول ۱۷۱٫۰۴۱۸۳۰۶ ۰۳۷
۲ خوگیانی کره شمس الحق صافی اول ۶۸۶٫۷۰۲۳۶۳۸ ۱۵۳
۳ کامه سنگرسرای عطاالرحمن هده وال اول ۲۶۵٫۸۴۶۴۴۶۵ ۰۸۴
۴ سرخ رود سلطان پور سیدعلی اکبر اول ۳۵۰٫۷۷۲۷۱۷۴ ۱۲۷
۵ رودات حصار شاهی حضرت خان خاکسار اول ۴۵۹٫۱۵۹۱۸۷۶ ۰۵۶
۶ حصارک غلجائی حاجی خالق دوم ۷۳۲٫۹۳۶۹۴۹۷ ۰۹۹
۷ کوزکنر شیوه عاشق الله دوم ۴۳۳٫۹۴۷۰۳۹۵ ۰۶۵
۸ گوشته گوشته شیرشاه دوم ۴۶۴٫۴۶۵۸۹۳۴ ۰۵۷
۹ اچین کهی حاجی غالب مومند دوم ۴۵۴٫۹۷۸۱۳۸۲ ۱۵۷
۱۰ نازیان میر باغ مبارز دوم ۲۰۱٫۶۵۴۹۷۴ ۰۳۵
۱۱ مهمند دره باسول محمد نسیم شینواری دوم ۲۳۰٫۹۳۰۳۴۸۱ ۰۴۲
۱۲ ده بالا کوته وال حسن خان عثمان زی دوم ۵۰۹٫۸۰۵۱۱۷۲ ۰۶۲
۱۳ شیــرزاد ماما خیل محمد حسن کمالزی دوم ۵۲۳٫۷۷۱۸۶۱۲ ۱۱۳
۱۴ دره نور قلعه شاهی محمد عظیم دوم ۲۵۸٫۶۳۹۸۳۹۵ ۰۵۷
۱۵ بتی کوت شاهی کوت نعمت الله نورزی دوم ۱۶۸٫۱۹۴۰۸۰۱ ۰۵۶
۱۶ پچیراگام اگام قاری هجرت رحمانی دوم ۳۰۹٫۷۸۶۳۰۵۴ ۰۵۷
۱۷ کوت شیگی سیدالرحمن دوم ۱۵۰٫۸۵۰۰۰۴۹ ۰۴۱
۱۸ بهسود قلعه ریگی حاجی محمد صدیق دوم ۱۸۹٫۰۳۱۸۴۲۳ ۰۸۴
۱۹ چپرهار حافظان محمد اسماعیل سوم ۱۹۴٫۱۹۳۲۵۲۶ ۰۵۷
۲۰ لعل پور مسلم اباد صاحب زاده گل سوم ۴۸۵٫۸۰۷۴۵۹۴ ۰۳۰
۲۲ در بابا وچ خسری حاجی همیشه گل شینواری سوم ۲۷۸٫۲۷۸۳۲۵۲ ۰۴۸
۲۳ سپین‌غر)موقت) سوم

-۱ ولسوالی اچین

ولسوالی اچین یکی از ولسوال یهای دور افتاده ولایت ننگرهار بوده، که در جنوب شرق شهر جلال آباد موقعیت دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
قادر لمسی ۱۴۲ داونی ۹۵ کمر سر ۴۸ معروف چینه ۱
باروکلی ۱۴۳ تنگه بتن ۹۶ بهرام کلی ۴۹ خانان کلی ۲
جمال خیل ۱۴۴ تنگی اسد خیل ۹۷ گردی کلی ۵۰ لوخی یامیدانک ۳
شولگر ۱۴۵ اسد خیل ۹۸ کمکی کلی ۵۱ انځیری ۴
سپرونی ۱۴۶ بتن ۹۹ شدل بازار ۵۲ غندی چهل گزی ۵
زرغاری ۱۴۷ مورگی تریلی ۱۰۰ خرکنی ۵۳ چهل گزی ۶
خرکنی ۱۴۸ مرغان غوندی ۱۰۱ دره خان ۵۴ بهی داک ۷
لندی کلی ۱۴۹ خواگی کلی ۱۰۲ اوچ کوټ ۵۵ راغی کلی وغت ویا له ۸
لوی کلی شین کغه ۱۵۰ وترخیل ۱۰۳ شیخان کلی ۵۶ کاریان ۹
اوبی کلی ۱۵۱ گاوی کلی ۱۰۴ دند صاحب زاده گان ۵۷ کڅ کلی ۱۰
تختوکلی ۱۵۲ کرتاتوت ۱۰۵ گل پور ۵۸ ملایان ۱۱
شورونکی ۱۵۳ شیخ مل خیل ۱۰۶ شنه کنده ۵۹ کاگه کلی ۱۲
شین شوبی ۱۵۴ وچ ناوه ۱۰۷ سروبی ۶۰ کهنه تیر ۱۳
کتڅ  کلی ۱۵۵ گاودره ۱۰۸ سنگوری ۶۱ کاریگرکلا ۱۴
شانو تختو ۱۵۶ داک کلی ۱۰۹ دوره گی ۶۲ عیسی خیل ۱۵
تندی دره و وچه دره ۱۵۷ پاخیل ۱۱۰ سپری ۶۳ اش خیل ۱۶
۱۵۸ گاوی ۱۱۱ بندی کلی اکاخیل ۶۴ پیروخیل ۱۷
۱۵۹ تریلی اچین ۱۱۲ سور کمر ۶۵ زورکلی ۱۸
۱۶۰ اچین دبی ۱۱۳ کوچیان ۶۶ دیگان ۱۹
۱۶۱ چنار کلی اچین ۱۱۴ اسپیری ۶۷ انځیری ۲۰
۱۶۲  پیشه ۱۱۵ امبار میله ۶۸ پان سرکلی ۲۱
۱۶۳ جنجال شگه کندر ۱۱۶ سپین کی موگی ۶۹ آخند زاده گان ده سرک کهنه ۲۲
۱۶۴ میاگان ۱۱۷ پاینده لمسی ۷۰ خادیر آغا ۲۳
۱۶۵ جوارگر ۱۱۸ تنگی شین کمر خوله ۷۱ شیخ مل خیل ۲۴
۱۶۶ راغه ۱۱۹ خنکی پیتاو ۷۲ خوگه خیل پائین ۲۵
۱۶۷ نر گوسه ۱۲۰ خروه ۷۳ شنه لگد آخند زاده گان ۲۶
۱۶۸ تری ۱۲۱ سه ناوه خوله ۷۴ منځ آخند زاده گان ۲۷
۱۶۹ گورنده ۱۲۲ شوکانی ۷۵ خواگه خیل ۲۸
۱۷۰ کندوکلی ۱۲۳ کتارخیل کلی ۷۶ پا خیل میرزا ۲۹
۱۷۱ مزده کی ۱۲۴ قضا کلی ۷۷ پاخیل ۳۰
۱۷۲ گوشتل کنج اولیا ۱۲۵ نرگوسی ۷۸ کائی ۳۱
۱۷۳ کوتوکلی وگر ۱۲۶ باروکلی ۷۹ وروکلی ۳۲
۱۷۴ آش خیل ۱۲۷ دب کلی ۸۰ هجوم کلی ۳۳
۱۷۵ دولت خیل راغه ۱۲۸ مرغی کلی ۸۱ میدانک ۳۴
۱۷۶ چینه ۱۲۹ کسی کلی ۸۲ علیا خیل ۳۵
۱۷۷ دامان چینه ۱۳۰ څپری ۸۳ محبت خیل ۳۶
۱۷۸ انځیر کلی یا چین ۱۳۱ خیال گل کلی ۸۴ کندو ۳۷
۱۷۹ وچ باندر ۱۳۲ تورگل کلی ۸۵ سره کلا مرکز ولسوالی ۳۸
۱۸۰ دمگل خوله ۱۳۳ وچ ژوری خوله ۸۶ لندی ۳۹
۱۸۱ دمگل ۱۳۴ بارو ۸۷ صندوق ۴۰
۱۸۲ ژوبی اولیاگان ۱۳۵ لاور ۸۸ بابرخیل ۴۱
۱۸۳ ژی کلی ۱۳۶ رسیلی سرخیل ۸۹ نوآباد عبدالخیل ۴۲
۱۸۴ باغداره ۱۳۷ سرخیل ومیران ۹۰ اچین کلی ۴۳
  نوگی ۱۳۸ مورگی ۹۱ گوشتل ۴۴
   سوار وبند ۱۳۹ لندی کلی ۹۲ ژی اونچه کلی ۴۵
  وچ بندر باغدره ۱۴۰ چینه ۹۳ میا گان ۴۶
  بندرخوله ۱۴۱ مکرنی ۹۴ خرکنی ۴۷

ولسوالی بتی کوت

ولسوالی بت یکوت در فاصله ۳۰ کیلومتری شرق جلال آباد موقعیت دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
منگل ها ۴۹ پړاو ۳۳ کړی ۱۷ فارم جمهوریت ۱
خواجه گان ۵۰ راغه کلی ۳۴ چهاردهی ۱۸ لاچاپوره ۲
چوره ګلی ۵۱ ملا خیل ۳۵ غازی آباد ۱۹ ناقلین نغلو ۳
جنت یان ۵۲ کوز مشوانې ۳۶ کوز گند پانی ۲۰ غوندی کلا ۴
کوزشاشخیل ۵۳ کوز باریکو ۳۷ اصحاب بابا ۲۱ برمشوانی ۵
نوی لختی ۵۴ اصل باریکو ۳۸ برگند پانی ۲۲ گرباوه بن بابا ۶
نصرت خیل ۵۵ قلعه وال ۳۹ ناقلین جوی۲۰ ۲۳ اوتکی ۷
بدله خیل ۵۶ علی خیل ۴۰ جانی خیل ۲۴ گرداب ۸
۵۷ تونل باریکاب ۴۱ لوړتی شمع خیل ۲۵ غره چینه کلی ۹
۵۸ شاشخیل داگه ۴۲ ابراهیم خیل ۲۶ علی خان خیل ۱۰
۵۹ گند پانی داگه ۴۳ سه پای ۲۷ کوچیان _توخیل ۱۱
۶۰ هیبت خیل ۴۴ بنوری غوندی ۲۸ آخندزاده گان ۱۲
۶۱ چونی ۴۵ فارم چهار ۲۹ صاحب بابا ۱۳
۶۲ جوی ۲۳ ۴۶ نوآباد سه پای ۳۰ ارتونه ۱۴
۶۳ نبی خیل علی خیل ۴۷ مرکز بټی کوت ۳۱ فارم غازی آباد ۱۵
۶۴ لورتی نبی خیل ۴۸ دامان بټی کوت ۳۲ تکیه ۱۶

ولسوالی بهسود

اکثریت باشنده های این ولسوالی در مرکز ننگرهار مصروف پیشه تجارت میباشند. ولسوالی بهسود زادگاه ملنگ جان، شاعر ملی

و نامدار کشور نیز میباشد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
ناقلین جوی ده ۶۷ ثمر خیل ۴۵ چمیار ۲۳  بحر آباد ۱
جوی ده شرقی ۶۸ نغلو ۴۶ بلند غر ۲۴ لاجگر ۲
گذرگاه سخی صاحب ۶۹ سورگرک یا نغلوی ۴۷ شیخ علی ۲۵ گاومیش بیله ۳
بیز ۷۰ سراچه عربیه ۴۸ جمالی ۲۶ قاسم آباد ۴
مقام خان ۷۱ پیتو ۴۹ قلعه ریگی ۲۷ تغر ۵
فارم هډه ۷۲ سراچه ۵۰ قلعه ملخ ها ۲۸ قلعه شیخا ۶
هډه ۷۳ پل سراچه ۵۱ دوبندی ۲۹ قلعه جانان ۷
عرب آباد ۷۴ سراچه علی خان ۵۲ تنگی یا توغچی ۳۰ نر ماسی ۸
اوچ تنگی ۷۵ پایان ده ۵۳ بینی گاه ۳۱ دوبیله ۹
دامان ۷۶ بانډه ۵۴ بینگاه بیله ۳۲ بانډه قاضیا ۱۰
فیروز کلی ۷۷ خوش گنبد ۵۵ قلعه مسلم ۳۳ خاص بهسود ۱۱
طوطی کڅ ۷۸ قلعه میرزا ۵۶ قلعه حسین ۳۴ ابدیان ۱۲
قصبه ۷۹ قلعه زرگران ۵۷ لهن ۳۵ پیر صاحب کلی ۱۳
حلیم آباد ۸۰ نهرشاهی اول ۵۸ قلعه بانده ۳۶ چوره کلی ۱۴
۸۱ قلعه حاجیان ۵۹ پیروټی ۳۷ ولایتی ۱۵
۸۲ نهرشاهی ۶۰ قلعه شیخا ۳۸ عاشق محمد ۱۶
۸۳ چوک بانی ۶۱ میران ۳۹ تعمیرات ۱۷
۸۴ نهرشاهی سوم ۶۲ سربدالی ۴۰ اخلاص آباد ۱۸
۸۵ کاریز کبیریا ناقلین ۶۳ نهرشاهی دوم ۴۱ زانگوی ۱۹
۸۶ کاریز کبیر ۶۴ گردی کڅ ۴۲ نوآباد قلعه نواب خان ۲۰
۸۷ جوی یازده ۶۵ سپین کلی ۴۳ ملک بیله ببرک بیله بیر ۲۱
۸۸ جوی ده غربی ۶۶ عرب خیل ۴۴ کاکران ۲۲

ولسوالی پچیراگام

ولسوالی پچیراگام در ۲۵ کیلومتری شهر جلال آباد واقع بوده و همچنان سرحد مشترک با ولسوالی چپرهار دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
وچه الگره ۴۹ بربره ۳۳ کانوخیل ۱۷ بربامی خیل ۱
برتانگی ۵۰ شیخان ۳۴ سره کلا ۱۸ بامی خیل ۲
گودره ۵۱ بدن خیل ۳۵ مری کلا ۱۹ مورگی ۳
پرانگ دره ۵۲ کنج کلی ۳۶ بنگزار ۲۰ کږه کلا ۴
صالح گل ۵۳ میردوباروکلی ۳۷ هارون بابا ۲۱ لندی خیل ۵
پنگو ۵۴ بانډه یان ۳۸ خرکی یادویاره ۲۲ گندیره ۶
لوره هده ۵۵ خان کلی یا نریان ۳۹ کارگر ۲۳ خرکی کلا ۷
میلو ۵۶ میرزاباغ ۴۰ غلی خیل ۲۴ سمڅی ۸
مرغه ۵۷ گروخیل شوره خیل ۴۱ پاینده خیل ۲۵ دره ۹
۵۸ سلطان خیل ۴۲ قلندر خیل ۲۶ سره کلا ۱۰
۵۹ میله وه ۴۳ تنگی خیل ۲۷ شکرخیل ۱۱
۶۰ توره بوره ۴۴ للوخیل ۲۸ یاغی بند ۱۲
۶۱ الف خیل ۴۵ پجرسفلی یا غندی خیل ۲۹ صبرسفلی ۱۳
۶۲ مرخانی ۴۶ پجرسفلی یا اوبه خیل ۳۰ صبرعلیا ۱۴
۶۳ کوزتانگی ۴۷ کته خیل ۳۱ لگی کلا ۱۵
۶۴ فرمان ۴۸ کږ کی ۳۲ ضمبرخیل ۱۶

۵ ولسوالی چپلیار)چپرهار(

ولسوالی چپرهار در ۱۵ کیلومتری جنوب غرب شهر جلال آباد موقعیت دارد. این ولسوالی سرحد مشترک با ولسوالی های سرخرود و خوگیانی نیز دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
مسته خیل ۴۹ کوزه گودره ۳۳ غرآباد ۱۷ للمه ۱
سلیمان ۵۰ کوزه کلا ۳۴ سره کلا ۱۸ پرکن ۲
حا جی حنیف کلی ۵۱ چپر هار یا آخوند کلی ۳۵ جلوزی ۱۹ تریلی ۳
شرین دل کلی ۵۲ کاریز آخوند زاده گان ۳۶ کمبو ۲۰ کوزه تره کی ۴
خالی شیر بابا ۵۳ کلا خیل ۳۷ لوخی ۲۱ چین چینه ۵
عبدالرحمانی ۵۴ حاجیان ۳۸ قلعه شیخ ۲۲ داک غلام خان ۶
سپین مسجد ۵۵ پاتری ۳۹ حافظان ۲۳ گزک ۷
فامیل های دولت آباد ۵۶ داگوکلی ۴۰ زرگران ۲۴ لندن ۸
مرکزولسوالی چپرهار ۵۷ احمدی کلی ۴۱ منده کورک ۲۵ اغزو کلی ۹
۵۸ مانو کلی ۴۲ کمبیل ۲۶ ده گز ۱۰
۵۹ گدال ۴۳ لوتگپور پاین ۲۷ تره کی ۱۱
۶۰ ماوره ۴۴ لوتگپور ۲۸ بی بی مهرو ۱۲
۶۱ سنگینه ۴۵ بانده میران ۲۹ چینه ۱۳
۶۲ کوچیانو کلی ۴۶ شولانه ۳۰ دولت زی ۱۴
  مندر خیل ۴۷ حلیم ما ما کلی ۳۱ داود زی ۱۵
  گلشاه کلا ۴۸ گراتیک ومیاگان ۳۲ کندی باغ ۱۶

-۶ ولسوالی حصارک

ولسوالی حصارک در ۱۲۰ کیلومتری جنوب غرب شهر جلال آباد موقعیت دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
جمال خیل ۷۶ گلوخیل ۵۱ کڅ خیل ۲۶ منصور چینه ۱
قادرخیل ۷۷ حلیم خیل ۵۲ عرب خیل ۲۷ متی ۲
احمدزوکلی ۷۸ منیر غوندی ۵۳ درانه خیل ۲۸ یاغی بند ۳
سره غوگیزه ۷۹ میاصاحب کلی ۵۴ راجگیریادرانی ۲۹ علم کڅ ۴
منه خیل ۸۰ ودحصار ۵۵ خنجر ۳۰ یکه خاک ۵
اوغوز ۸۱ ظریف خیل ۵۶ سراو سفلا ۳۱ مردار دند ۶
تومانی ۸۲ محمدی ۵۷ چارتوت ۳۲ پره کلاله ۷
غندی کلی ۸۳ پاشین گادی ۵۸ وس تریلی ۳۳ سروک ۸
چورچنگ ۸۴ زیارت گادی ۵۹ امیرزوره ۳۴ شین پانډ ۹
غازی قلا ۸۵ سرگادی ۶۰ علی خیل ۳۵ کوزه کلاله ۱۰
خانم کوتی ۸۶  گدره ۶۱ گنجه خیل ۳۶ باولی ۱۱
څاگان ۸۷ بودی نو ۶۲ گدخیل ۳۷ توده چینه ۱۲
شیخان ۸۸ دوآب ۶۳ گدخیل دوبی ۳۸ لوخی ۱۳
کمرکی ۸۹ کریم خیل ۶۴ سراو علیا ۳۹ گزک ۱۴
شینواری ۹۰ علی شیر ۶۵ غلوکلی یازیارت کلی ۴۰ کودماره ۱۵
سراو ۹۱ آدم خیل ۶۶ گړی کلی ۴۱ موزه خان ۱۶
شمشوی ۹۲ کلبو کڅ ۶۷ داگیان ۴۲ ماخان ۱۷
تری ۹۳ خنگی ۶۸ چهارتوت یاناور ۴۳ سورندو ۱۸
خروتی ۹۴ شینواری ۶۹ سره کلا ۴۴ کڅی کلی ۱۹
خانه ۹۵ لایهور خیل ۷۰ څنځی ۴۵ میاگان ۲۰
زمان خیل ۹۶ گلاب خیل ۷۱ راغه مرکز ولسوالی ۴۶ پرجینه ۲۱
کړی ۹۷ کافرخیل ۷۲ بوستان خیل ۴۷ تاوی تیګه ۲۲
شبک مرکزولسوالی ۹۸ شریف خیل ۷۳ جبیی ۴۸ خمار خیل ۲۳
۹۹ وتی ۷۴ لنگرخیل ۴۹ شیخان سفلی ۲۴
۱۰۰ غرونی ۷۵ ناصرخیل ۵۰ نرگوشی ۲۵

-۷ ولسوالی خوګیاڼی

ولسوالی خوګیاڼی در ۲۰ کیلومری جنوب غرب شهر جلال آباد واقع بوده که مرکز آن بازار کره میباشد. این ولسوالی با کوه سپین غر همسرحد میباشد .

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
میر علی ۱۴۲ حکیم آباد ۹۵ خواران کلی ۴۸ لورگی ۱
گدره ۱۴۳ مرزاخیل ۹۶ باغیچه ۴۹ میاگان ۲
ابراهیم ۱۴۴ عزیزخیل ۹۷ بازید خیل ۵۰ ملک قلعه ۳
دوآبه ۱۴۵ فتح خیل ۹۸ زورحکومتی ۵۱ میران ۴
کریت ۱۴۶ احمد خیل ۹۹ شاه کوړ خیل ۵۲ گروجی ۵
ځنگل که ۱۴۷ تاله خیل ۱۰۰ زوربازار ۵۳ گچو ۶
کواکی یا ځواکی ۱۴۸  ډاک کشمیر ۱۰۱ چهارقلعه ۵۴ سروک ۷
غوندی گلی ۱۴۹ صاحب زاده ګان ۱۰۲ برارغیچ ۵۵ کرونده ۸
کوزه بانده ۱۵۰ لندی ۱۰۳ کوزارغیچ ۵۶ وچ کرم ۹
شهرک چمتله ۱۵۱ کمبو ۱۰۴ پراو ۵۷ کوزبنگله شیر ۱۰
میرحسن ۱۵۲ ماما خیل ۱۰۵ بانډه ۵۸ بربیگله شیر ۱۱
درانی ۱۵۳ سپین راغه ۱۰۶ منده چنار ۵۹ کرم ۱۲
۱۵۴ ژوره یا آبادان ۱۰۷ ملک عاشق ۶۰ درگیان ۱۳
۱۵۵ بهلول خیل ۱۰۸ سقاوه ۶۱ تتنگ ۱۴
۱۵۶ خوازک خیل ۱۰۹ سورداک ۶۲ بره بانډه ۱۵
۱۵۷ سره جوی ۱۱۰ کابلیان ۶۳ پتوک شیخ آباد ۱۶
۱۵۸ خاله خیل ۱۱۱ دربگی ۶۴ ځنگلیان ۱۷
۱۵۹ مشری ۱۱۲ شیرگر ۶۵ یوسف کڅ ۱۸
۱۶۰ برخاله خیل ۱۱۳ لوخی ۶۶ الیازخیل ۱۹
۱۶۱ فاطمه خیل ۱۱۴ بوت خاکی ۶۷ دوآبه ۲۰
۱۶۲ شروخیل ۱۱۵ کلاخیل ۶۸ امان خیل ۲۱
۱۶۳ کریم خیل ۱۱۶ دیگان ۶۹ ناوه ۲۲
۱۶۴ ځنځلی کلی ۱۱۷ پادشاه کلی ۷۰ جروله ۲۳
۱۶۵ میاگان ۱۱۸ بابکرخیل ۷۱ بیتنی ۲۴
۱۶۶ توده چینه ۱۱۹ جانبازخیل ۷۲ انگورتاک ۲۵
۱۶۷ منکی ۱۲۰ باره خیل ۷۳ بابی کڅ ۲۶
۱۶۸ درگه ۱۲۱ بانډه گی ۷۴ خروتی ۲۷
۱۶۹ چنارگی ۱۲۲ ځندالی ۷۵ کوتوالی کڅ ۲۸
۱۷۰ لوی کلی ۱۲۳ دیگان ۷۶ فاتوکڅ ۲۹
۱۷۱ خدرخیل ۱۲۴ عمرخیل ۷۷ سهراب ۳۰
۱۷۲ سوری تیږه ۱۲۵ سموڅی ۷۸ هاشم خیل ۳۱
۱۷۳ الف خیل ۱۲۶ مرکز ولسوالی  شهر نو ۷۹ شیخان ۳۲
۱۷۴ گگه خیل ۱۲۷ اعدادخیل ۸۰ خوازک خیل ۳۳
۱۷۵ چک آب وسره غونډی ۱۲۸ گودگی ۸۱ نکرخیل ۳۴
۱۷۶ سلیمان کلی ۱۲۹ ادور ۸۲ کچره ۳۵
۱۷۷ سنگانی ۱۳۰ سورداک ۸۳ لوخدره ۳۶
۱۷۸ انگوره ۱۳۱ خوگی ۸۴ لیونیان ۳۷
۱۷۹ تره کی خیل ۱۳۲ فتح خرکی ۸۵ قطارکلا ۳۸
۱۸۰ برمیاگان ۱۳۳ خندلی ۸۶ عربان ۳۹
۱۸۱ څپری ۱۳۴ قادر خان بانډه ۸۷ شیخ کلی ۴۰
۱۸۲ کوزمیاگان ۱۳۵ سرمی ۸۸ اودی ۴۱
۱۸۳ کرم ۱۳۶ میدان کشی ۸۹ شگی ۴۲
۱۸۴ منکی خوله ۱۳۷ خیرمینه ۹۰ قیوم خیل ۴۳
  سمستی ۱۳۸ ملاکلا ۹۱ ممله ۴۴
  وچه لگو ۱۳۹ گزی ۹۲ لوکلی ۴۵
  سکندره ۱۴۰ قیلغو ۹۳ دروازه گی ۴۶
  څرنو ۱۴۱ جوره کلی ۹۴ سوی ځنگل ۴۷

۸ ولسوالی دُربابا

دُربابا از جمله ولسوالی های سرحدی ولایت ننگرهار بوده، که قسمت بیشر آن را کوه ها و تپه ها پوشانیده است. این ولسوالی در فاصله ۱۰۰ کیلومری شهر جلال آباد موقعیت دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
لوی راغه کلانتر کلی ۳۷ قصاب و کلی ۲۵ کوړوکوه ۱۳ حصارکندو ۱
وچ لگر ۳۸ اوبلین ۲۶ دکوړوکوه زیارت کلی ۱۴ بربوډی ۲
سره کندو ۳۹ عمر خیل ۲۷ ملاگور ۱۵ مینی ۳
مروکلی ۴۰ ملنگ نالا ۲۸ زیری دربند ۱۶ توده چینه ۴
غوزگی ۴۱ سورکلی ۲۹ کوز در بند ۱۷ شورگریاخورمینی ۵
تبی کندو ۴۲ دربابا _مرکز ولسوالی زیارت کلی ۳۰ بردربند ۱۸ توره ۶
شرونگی ۴۳ خڅری ۳۱ څوبی ۱۹ نرگوسی ۷
مزدک ۴۴ ولی ۳۳ څوبی یاژنگوری ۲۰ انځرمینه ۸
غاښی کلی ۴۵ شیگو ۳۳ چنار سنزلی ۲۱ خثاچنگی ۹
خمځی کلی ۴۶ تورلالا ۳۴ سره گوته ۲۲ چنار ۱۰
سره طلا ۴۷ سورکلا ۳۵ شنگی گروه ۲۳ دروی چینه ۱۱
لیغونی ۴۸ شلگر ۳۶ پخه مینه ۲۴ بر ملو کوه ۱۲

۹ ولسوالی دره نور

دره نور یکی از ولسوالی های کوهستانی بوده که در ۴۷ کیلومتری شمال شهر جلال آباد موقعیت دارد. دریاهای کنر و کابل نیز از این ولسوالی میگذرد. دره نور سرحد مشترک با ولسوالی گوشته و مرز فرضی دیورند دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
چمندکلی ۴۹ اتران ۳۳ شیروم قلعه ۱۷ وایگل ۱
شمشیرآباد ۵۰ دره نور ۳۴ قلعه عمر ۱۸ گورخل ۲
چهارقلعه ۵۱ نجاران ۳۵ باباله متک ۱۹ جان شیگل ۳
بابرکلی ۵۲ چنجیورمرکز ولسوالی ۳۶ بمبه کوت ۲۰ دوریالک ۴
بونتا کلی ۵۳ کوتګا ۳۷ سرگلک ۲۱ سروربرکلی ۵
اسدخان کلی ۵۴ قلعه شاهی ۳۸ لغک ۲۲ سرور ۶
اوبارکلی ۵۵ مونجینه ۳۹ کند پائین ۲۳ سرور کسبا کوز ۷
جبه تک کلی ۵۶ بر کلی ۴۰ کند بالا ۲۴ قلعه تک ۸
جان میرکلی ۵۷ امله ملک فقیر ۴۱ شیمول ۲۵ لم ګنده ۹
۵۸ برکلی امله ۴۲ مسکین بانډه ۲۶ دودریگ ۱۰
۵۹ تلکی ۴۳ نوآباد شیمول ۲۷ سفرقلعه ۱۱
۶۰ شینک ۴۴ چوال ۲۸ پادشاه قلعه ۱۲
۶۱ نلوا ۴۵ لمه تک ۲۹ کشمند قلعه ۱۳
۶۲ کرم بانډه ۴۶ ستن ۳۰ شګیالی ۱۴
۶۳ شادخان ۴۷ نوآباد ستن ۳۱ پنچه قلعه ۱۵
۶۴ لشلتوله ۴۸ مچگندول ۳۲ سگی ۱۶

۱۰ ولسوالی هسکه مینه )ده بالا(

ولسوالی ده بالا سرحد مشترک با ولسوالی کوت داشته و به طرف جنوب شهر جال آباد موقعیت دارد. کوه های بلند این ولسوالی دارای درختان جلغوزه میباشند.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
غندی ۴۹ شیخ میدان ۳۳ مین کڅ ۱۷ جولاگان ۱
برلغتی کلی ۵۰ چاروازگی ۳۴ غلنی ۱۸ چغره ۲
شیخا ب ۵۱ رود خانه ۳۵ شیخان ۱۹ شاتور ۳
چنگی ۵۲ لاندی خرکنی ۳۶ چینه ۲۰ جمال خیل کلی ۴
ترخانه یا پرخوکلی ۵۳ گجنه ۳۷ جودره ۲۱ بدرخیل ۵
انگور کلا ۵۴ گاگره ۳۸ ده بالا ۲۲ نری اوبه ۶
خیروکڅ ۵۵ کم پاپین ۳۹ کتیان ۲۳ کوچیان ۷
تنگی ۵۶ شغال پاپین کلی ۴۰ شرموخی ۲۴ قدرت کلی ۸
کڅ غاړه ۵۷ پاپین کلی ۴۱ کوت وال ۲۵ شپوله میران ۹
کوته گی ۵۸ راغه کلی ۴۲ راوگی کلی ۲۶ دشپوله میران ۱۰
کڅو ۵۹ دوکانچه ۴۳ سره مورگی ۲۷ اکاخیل ۱۱
عبدالغازی ۶۰ گدد ۴۴  احمد خیلو کلی ۲۸ لکری ۱۲
سره کلا ۶۱ گرگری ۴۵ خرکشی کلی ۲۹ خم کلی ۱۳
ګانه کلی ۶۲ سره میاگان ۴۶ ارم کتره(سنکوته ۳۰ ترناو ۱۴
۶۳ شابی ۴۷ مریز ۳۱ سره میران ۱۵
۶۴ غاره گی ۴۸ یاغی بند ۳۲ شهزاده کڅ ۱۶

. ۱ ولسوالی رودات

ولسوالی رودات در ۱۸ کیلومتری جنوب شرق جلال آباد موقعیت دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
واړه مزینه ۴۹ کډی ۳۳ کم بړو ۱۷ دولت خیل مومندی ۱
ننگریران کلی ۵۰ ګړی کلی ۳۴ تور بابا ۱۸ مهمند کلی ۲
پاچا کلی ۵۱ جبوکلی ۳۵ باورکلا ۱۹ نواخیل ۳
کمپ مهاجرین سرشاهی ۵۲ قلعه میرجی ۳۶ اخندزاده گان ۲۰ دیگان ۴
مفتی کلا ۵۳ خیرآباد ۳۷ باروی ۲۱ مرغان کلی ۵
درب زاله ۵۴ قلعه آخندحصارک ۳۸ سره کلا ۲۲ قترغی ۶
سرخ دیوار ۵۵ حصارک ۳۹ سورداګ ۲۳ بانډه ۷
۵۶ اخندزاده گان ۴۰ سنگریا باړو ۲۴ غلجائی کلی ۸
۵۷ ملاپیر دوست ۴۱ سرور کلی ۲۵ شاه رسول کلی ۹
۵۸ زینوکلی ۴۲ کوزه کلا ۲۶ قدیر کلی ۱۰
۵۹ شهباز خیل ۴۳ زړه کلا ۲۷ حاجی خلیل کلی ۱۱
۶۰ زاخیل ۴۴ چغری ۲۸ حصار شاهی ۱۲
۶۱ حاجی عمر گل ۴۵ املوکی کلی ۲۹ میابانډه ۱۳
۶۲ زانگوکڅ ۴۶ تتنگ ۳۰ کوزه کلا ۱۴
۶۳ ملکان ۴۷ روغانو کلی ۳۱ خانانوکلی ۱۵
۶۴ دیگان کلی مزینه ۴۸ اخندزاده کلی ۳۲ چاچی ۱۶

۱۲ ولسوالی سرخرود

ولسوالی سرخرود در فاصله ۱۰ کیلومتری غرب شهر جلال آباد موقعیت دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
بانډه میر علم جی ۹۷ تتنک  نواب جبارخان ۶۵ گلان بانډه ۳۳ درونټه ۱
سیدان غربی ۹۸ بانډه بی بی سعید ۶۶ هجرت کلی ۳۴ فامیلهای درونته ۲
کشکک ۹۹ کچره ۶۷ بیماران ۳۵ کوزه قلعه عمرخیل ۳
الله نظر ۱۰۰ برککړک ۶۸ کچړه ۳۶ گل بیله ۴
سلطان پور علیا ۱۰۱ اسپین جماعت ۶۹ ده ولید سفلی ۳۷ نظرآباد ۵
قلعه شیخا ۱۰۲ گزگ ۷۰ نورخان ۳۸ بیتنی ۶
ډنډبرک خان ۱۰۳ نبوکلی ککرک ۷۱ ده ولید علیا ۳۹ چونی ۷
 مغل ومومن آباد ۱۰۴ دوآوه ۷۲ ده بلو ۴۰ سبزآباد ۸
دوستی خیل ۱۰۵ قلعه منصور ۷۳ مرزایان ۴۱ بگرامی ۹
سلطان پور سفلی ۱۰۶ عطائی ککرک ۷۴ میرزاعلی آباد ۴۲  غولان ۱۰
شیخ مصری ۱۰۷ غندی کلی ۷۵ نقیب صاحب قلعه ۴۳ چکنوری ۱۱
لوخی ۱۰۸ بانډه قلعه ۷۶ سواتی ۴۴ چکنوری نوآباد یا افغان مینه ۱۲
علی گل ۱۰۹ بلوچ قلعه ۷۷ ملائیم پور ۴۵ میران ۱۳
میرزا جهانگیر ۱۱۰ کلته ۷۸ قلعه احمد زی ۴۶ بالاده ۱۴
سیاه سنگ ۱۱۱ برینه ۷۹ مستی خیل ۴۷ زیړانی ۱۵
قلعه خالواء ۱۱۲ قلعه سلیم ۸۰ قلعه معروف ۴۸ بالا قلعه یا نوآباد زیړرانی ۱۶
گنده چشمه ۱۱۳ گذار ۸۱ تتنګ شاهی قلعه ۴۹ ملک ها ۱۷
نوآباد گنده چشمه ۱۱۴ دیده وال ۸۲ بازید خیل ۵۰ قلعه دشت ۱۸
براکڅ ۱۱۵ فتح آباد ۸۳ حاجی صاحبان ۵۱ غوچک ۱۹
شادکوت شیخ مصری ۱۱۶ ترینا ۸۴ وته پور ۵۲ قلعه خان ۲۰
کمپ شیخ مصری ۱۱۷ شیخانی ۸۵ سیدان فولادی ۵۳ حاجی ها ۲۱
فامیل های سیاف ۱۱۸ باغوانی ۸۶ قلعه نوسعیدان ۵۴ بختان ۲۲
کړوسوال ۱۱۹ چشمه محمدعمر ۸۷ شاهی کلا ۵۵ نغرک ۲۳
میا ګان ککرک ۱۲۰ برکاکو خیل ۸۸ دولت قلعه ۵۶ موی مبارک ۲۴
قریه کلان ککرک ۱۲۱ کوزه کاکا خیل ۸۹ زیارت کلا ۵۷ چارباغ صفا ۲۵
بانده عظیم خان ۱۲۲ بالاباغ ۹۰ احمدهشت غازی ۵۸ حضرتان ۲۶
بانډه خان ۱۲۳ بالا باغ دریا ۹۱ جمال قلعه ۵۹ صاحب گل ۲۷
قلعه جمیدار ۱۲۴ خیرآباد ۹۲ آدم خیل ۶۰ قلعه نو ۲۸
جنګل باغ ۱۲۵ خیر آباد ابرو ۹۳ لالاقلعه ۶۱ میاگان ۲۹
چپه دره ۱۲۶ حاجی عبدالقدیر ۹۴  شمشه پورسفلی ۶۲ ظلم آباد ۳۰
۱۲۷ کتپور ۹۵ شمشه پور علیا ۶۳ کوتی خیل ۳۱
۱۲۸ بهاولی ۹۶ مغل خیل ۶۴ قلعه عبدالله ۳۲

۳ ولسوالی شیرزاد

شیرزاد در فاصله ۶۰ کیلومتری شهر جال آباد موقعیت دارد. این ولسوالی به طرف غرب شهر جال آباد واقع بوده، که سرحد مشترک با ولسوالی های حصارک و خوگیانی دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
جانی ناو ۹۷ نندارخیل ۶۵ کوزه غاره ۳۳ سورپل ۱
سپین کی مورگی ۹۸ سترکلی ۶۶ ملک زی ۳۴ شیرخان یا شیخان ۲
مزده گی ۹۹ سره کلا ۶۷ کوک خیل ۳۵ شهباز خیل ۳
سنځلی ۱۰۰ څیله ۶۸ ختی ۳۶ میری خیل ۴
باغ تاله ۱۰۱ سده کڅ ۶۹ زنگ زائی ۳۷ سور داگ ۵
سمسوبی ۱۰۲ سده غندی ۷۰ قاضیان ۳۸ سورخیل ۶
کورم ۱۰۳ غندی ۷۱ زیارت کلی ۳۹ براشپان ۷
څیرکی کڅ ۱۰۴ علی خیل ۷۲ یاس کلا ۴۰ مهمند ۸
پروته ۱۰۵ خدر خیل ۷۳ بانده لالاآغا ۴۱ خوشحال خیل ۹
گورندی ۱۰۶ ودیسار ۷۴ باشی بانده ۴۲ علم بیگ خیل ۱۰
څپری مرکی خیل ۱۰۷ کرم ۷۵ شیوه ۴۳ سپین کلی ۱۱
سره تیگه ۱۰۸ گردی میله ۷۶ سنگیری ۴۴ ولی چنار ۱۲
امان خیل ۱۰۹ شینواری ۷۷ کلالان ۴۵ منگی خیل ۱۳
۱۱۰ لده باغ ۷۸ ملک فیض ۴۶ سنځلی ۱۴
۱۱۱ وریش گره ۷۹ ملالی غندی ۴۷ سری خاوری ۱۵
۱۱۲ میرکر خیل ۸۰ گودره ۴۸ حاجیان ۱۶
۱۱۳ ځاځی ۸۱ کمه ترمی ۴۹ نری جبه ۱۷
۱۱۴ لنگر خیل ۸۲ توتگی ترمی ۵۰ پننگ زی ۱۸
۱۱۵ ماماخیل ۸۳ لوتیه ترمی ۵۱ کوتگی ۱۹
۱۱۶ جبه کلاگان ۸۴ بانده ترمی ۵۲ غوندی کلی ۲۰
۱۱۷ بره غندی ۸۵ ملک کلا ۵۳ گرخیل ۲۱
۱۱۸ سمنل خیل ۸۶ بلال خیل ۵۴ سنگر خیل ۲۲
۱۱۹ کلا خیل ۸۷ دیشک ۵۵ سده خیل ۲۳
۱۲۰ کلاگی ۸۸ ریوال ۵۶ غلام خیل ۲۴
۱۲۱ گلدوال ۸۹ شالعل خیل ۵۷ رحمن خیل ۲۵
۱۲۲ بهزادخیل ۹۰ څمکنی ۵۸ ملانظرخیل ۲۶
۱۲۳ شوگر خیل ۹۱ شیناور ۵۹ برخادی خیل ۲۷
۱۲۴ سرکوت ۹۲ وتی کلا ۶۰ لقمان خیل ۲۸
۱۲۵ جمال خیل ۹۳ مودگه ۶۱ خادی خیل ۲۹
۱۲۶ ملی خیل ۹۴ ولمسه ۶۲ لوری ۳۰
۱۲۷ زیارت مودشاخیل ۹۵ پتره ۶۳ کشرانوکلی ۳۱
۱۲۸ وچ لگدی ۹۶ ملک کلا ۶۴ پتنگ زی ۳۲

۴ ولسوالی شینوار

شینوار در ۴۰ کیلومتری جنوب شرق شهر جلال آباد موقعیت دارد که درین ولسوالی ۳۷ قریه وجود دارد.

قریه‌ها
نام قریه #   # نام قریه # نام قریه #
۱۳۰ کبوتی ۸۷ خوشکک ۴۴ سیاه خارک ۱
۱۳۱ چینارو ۸۸ کچکان پائین ۴۵ شیرک ۲
۱۳۲ پیتاو ۸۹ کوچکان بالا ۴۶ پیچا پیج ۳
۱۳۳ دره بام ۹۰ چشمه باغ افغان ۴۷ سوخته قول ۴
۱۳۴ دهن شهیدان ۹۱ بلندی چشمه باغ افغان ۴۸ قلعه ۵
۱۳۵ ذاک ۹۲ غندی کفشان ۴۹ کنگرو ۶
۱۳۶ کوتلک ۹۳ برج گل جان ۵۰ ملا خیل ۷
۱۳۷ بنگش ۹۴ مورلنگ ۵۱ حسین خیل ۸
۱۳۸ سنگ جاک ۹۵ طاوس خیل ۵۲ نور خان خیل ۹
۱۳۹ گل خانه ۹۶ میانه ده ۵۳ حنگل ۱۰
۱۴۰ مومن خیل ۹۷ میر خیل ۵۴ پشته تاجکان ۱۱
۱۴۱ قول درازی ۹۸ سرخ گنبد ۵۵ تاجکان ۱۲
۱۴۲ قول مسجد ۹۹ صوفی خیل ۵۶ کهنه ده ۱۳
۱۴۳ تی کمر ۱۰۰ مهاجرین ۵۷ نیک خیل ۱۴
۱۴۴ کنج پیتو ۱۰۱ تالگی ۵۸ آهنگران ۱۵
۱۴۵ ملک خیل قاقشال ۱۰۳ سیاه قلعه ۵۹ دهن دندور ۱۶
۱۴۶ ولنک ۱۰۳ یکه خنجک ۶۰ نعمت خیل ۱۷
۱۴۷ کورک ۱۰۴ موشتیان ۶۱ قشلاق ۱۸
۱۴۸ جلکه ۱۰۵ سرور ۶۲ تندور ۱۹
۱۴۹ چلما ۱۰۶ ریوه دره نمک آب ۶۳ تاجکها ۲۰
۱۵۰ میرزانو ۱۰۷ قاشال مرکزولسوالی ۶۴ قلعه درانی ۲۱
۱۵۱ گدانا کودانها ۱۰۸ سرخ سنگ ۶۵ تینو ۲۲
۱۵۲ زنگار ۱۰۹ خاک سنگو ۶۶ شایه گی ۲۳
۱۵۳ آب رنگ ۱۱۰ دهن شیوه ۶۷ خاک ججی ۲۴
۱۵۴ جوی آسیابه ۱۱۱ آب گرد بالا ۶۸ توغ زار ۲۵
۱۵۵ منجیکات ۱۱۲ دهن نمک آب ۶۹ کلوله سنگ ۲۶
۱۵۶ آب گرد پائین ۱۱۳ دراز گرد ۷۰ موسی خیل ۲۷
۱۵۷ شکرعالی ۱۱۴ ده بالادراز گرد ۷۱ عبدالکریم خیل ۲۸
۱۵۸ سموچی ۱۱۵ پل مصری ۷۲ دهن چومار ۲۹
۱۵۹ قول بیچه ۱۱۶ قلعه مجبور ۷۳ شاه نظر خیل ۳۰
۱۶۰ دندور بالا ۱۱۷ آبخانه اشترشهر ولی خیل ۷۴ شور آب ۳۱
۱۶۱ وهار ۱۱۸ اشتر شهر افغانیه ۷۵ خود چومار ۳۲
۱۶۲ شورآب بالا ۱۱۹ اشتر شهر تاجکی ۷۶ درویز خیل ۳۳
۱۶۳ زرلنگ ۱۲۰ پس ده ۷۷ گهوار سنگ ۳۴
۱۶۴ آلوچه ۱۲۱ کشکند ۷۸ خوشکک ۳۵
۱۶۵ جنگل حای ۱۲۲ شیوه ۷۹ مزار ۳۶
۱۶۶ باریکی ۱۲۳ گزکیجه ۸۰ سید علی خیل ۳۷
۱۶۷ شیر خیل ۱۲۴ گوند ۸۱ بلندی رسول ۳۸
۱۶۸ ۱۲۵ کاریلی ۸۲ تی کندا ۳۹
۱۶۹ ۱۲۶ کلا ۸۳ بید قول ۴۰
۱۷۰ ۱۲۷ کهنه ده ۸۴ دهن شاه توت ۴۱
۱۷۱ ۱۲۸ چپ قول ۸۵ مولائی ۴۲
۱۷۲ ۱۲۹ دومبا ۸۶ چنار دره ۴۳

۱۵ ولسوالی کامه

ولسوالی کامه سرحد مشرک با ولسوالی های گوشته و بهسود دارد. محمد موسی شفیق صدراعظم پیشین و استاد قیام الدین خادم، از شخصیت های سیاسی و ادبی این ولسوالی میباشند.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
برمیرزاخیل ۶۷ سرداران ۴۵ آهنګران جمالی ۲۳ څپری ۱
کوزه میرزاخیل ۶۸ ده غازی ۴۶ پیرزائی ۲۴ نری اوبه ۲
قطب خیل ۶۹ خواجگیان ۴۷ بانجانی ۲۵ نری تنگی ۳
گردآب ۷۰ زاخیل ۴۸ کندهاری ۲۶ شینه قلعه ۴
بودی مینه ۷۱ شین کمیسی ۴۹ گوشتوال ۲۷ شیلام خانه ۵
امانی ۷۲ قلعه آخند شیخان ۵۰ صده شیرعلی خان ۲۸ ماما خیل ۶
راجا کمر ۷۳ مست علی ۵۱ لندی بوچ ۲۹ ودود قلعه _مایارکلی ۷
گرونده ۷۴ شینوارکلی ۵۲ صده عبدالله جان ۳۰ بازیدخیل ۸
توده مینه ۷۵ چکیان ۵۳ اربابان ۳۱ منگوالی ۹
یخه چینه ۷۶ میرزائی ۵۴ چهارقلعه ۳۲ صفدری ۱۰
شیخ بارک ۷۷ قلعه آخند ۵۵ دار بنگ ۳۳ نوآباد شیرگر ۱۱
رنحًری ۷۸ بیله ۵۶ گوچ ۳۴ شیرگر ۱۲
ملو ۷۹ کندی ۵۷ نوآباد ۳۵ غوریزی ۱۳
گرنک ۸۰ عرب خیل ۵۸ شوداکلاه ۳۶ کاکړباجوړی ۱۴
توتگی ۸۱ کندی میرلالا ۵۹ چونه گچ ۳۷ میاګان کلی ۱۵
میرجو ۸۲ جمالی ۶۰ شخی ۳۸ برشلم ۱۶
نوی کلی ۸۳ ده طاهر ۶۱ انارگر ۳۹ غت سر ۱۷
زرمندی ۸۴ خنجرخیل ۶۲ زرشوی ۴۰ درگلی علیا ۱۸
۸۵ کامه خاص ۶۳ حاجی بانډه ۴۱ درگلی سفلا ۱۹
۸۶ انارباغ ۶۴ ورثه فقیر صاحب ۴۲ ده طاهررسول خان ۲۰
۸۷ سنگرسرای ۶۵ شاه عادل ۴۳ گهیک ۲۱
۸۸ بانډه سرای ۶۶ ډاگ کلی ۴۴ جمع محمد صدیق ۲۲

۶ ولسوالی کوز کنر

این ولسوالی در ۲۵ کیلومتری شمال شرق شهر جلال آباد موقعیت دارد که محل بود و بادش پدری سیدجمال الدین افغان نیز بود.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
کوزشامل ۴۹ تاران ۳۳ شیرگړ ۱۷ سورچ قلعه ۱
دربه خیل ۵۰ بیله ۳۴ تنگی کلی ۱۸ ناصرقلعه ۲
گیدری ۵۱ عبدال خیل بانډه کلی ۳۵ کوزکا شکوت ۱۹ بودیالی ۳
یاسین کلی ۵۲ عبدال خیل ۳۶ حوض باغ ۲۰ احمدبیگ ۴
وچ تنگی سعید آباد ۵۳ عبدال خیل پلواری ۳۷ بنگاو ۲۱ پوری کلی ۵
کورو ۵۴ شگی ۳۸ سرخیلی کلی ۲۲ ویش نری ۶
مورکی ۵۵ لمتک ۳۹ احمد کوت ۲۳ سه توده ۷
گرمیله ۵۶ میاگان ۴۰ وچ ناو ۲۴ اسلام پور ۸
بی گانه ۵۷ قلاگی ۴۱ کته سنگ ۲۵ شتلاو ۹
شوړا ۵۸ شاد خان کلی ۴۲ کنډورکلی ۲۶ کندی ۱۰
شین تنگی ۵۹ خرم کلی ۴۳ گوریک ۲۷ صفدرګټ ۱۱
چنارډاګ ۶۰ قلعه تک ۴۴ پاچاهی قلعه ۲۸ سربند ۱۲
رحمت آباد ۶۱ کهنه دی ۴۵ ښوه مرکز ولسوالی ۲۹ برکا شکوت ۱۳
اتاور ۶۲ برشاه مل ۴۶ سرجل اتاور ۳۰ سرکندچینگی ۱۴
ګمبیری ۶۳ چهار قلعه ۴۷ کچره ۳۱ کوز کلی سرکند ۱۵
برکلی ۶۴ بازارک ۴۸ کوتی ۳۲ انځروکلی ۱۶
بهرام خان ۶۵      

ولسوالی کوت

ولسوالی کوت در ۲۵ کیلومتری جنوب شهر جلال آباد موقعیت دارد که درین ولسوالی ۴۱ قریه وجود دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
حیدر خیل ۳۷ مردان خیل ۲۵ گذوانی ۱۳ تریلی طاوس خیل ۱
ټوکنی ۳۸ ودانه ۲۶ مترانی ۱۴ طفلکان ۲
بهارمینه ۳۹ کڅ ۲۷ دوشاه ۱۵ زربچه ۳
غاله خیل ۴۰ تنگی ۲۸ عطا خان ۱۶ کوزه باره خیل ۴
پټه دره ۴۱ استانه دارسلیمان خیل ۲۹ فقیر آباد ۱۷ طاوس خیل ۵
۴۲ سید احمد خیل ۳۰ سیاه _سه پای ۱۸ حیدرخیل ۶
۴۳ سعادتمند ۳۱ مدوح ۱۹ انار خیل ۷
۴۴ قلاجات ۳۳ باندوک ۲۰ منزانی ۸
۴۵ هندرانی سفلی ۳۳ شایسته خیل ۲۱ بربارخیل ۹
۴۶ ادوانی ۳۴ فروخشا خیل ۲۲ جبه مرکز ولسوالی ۱۰
۴۷ هیبت خیل ۳۵ هندرانی علیا ۲۳ شمع خیل ۱۱
۴۸ شائسته خیل ۳۶ لاغرجوی ۲۴ شگی ۱۲

۸ ولسوالی گوشته

این ولسوالی از جمله ولسوالی های سرحدی ننگرهار بوده که در ۴۰ کیلومری شمال شرقی جلال آباد موقعیت دارد. این ولسوالی با ولسوالی کامه همجوار بوده و مرز مشترک با خط فرضی دیورند دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
راغه ۴۹ تورکانی ۳۳ تورکانی ۱۷ شنلی کنډو ۱
منځ سربند ۵۰ خوگاخیل ۳۴ خوگاخیل ۱۸ برڅپری ۲
چورخیل ۵۱ سپیره ۳۵ سپیره ۱۹ بادی ۳
یعقوب خیل ۵۲ زیره غوندی ۳۶ زیره غوندی ۲۰ کوزڅپری ۴
نوی کلاارخی ۵۳ کرکرډنډ ۳۷ کرکرډنډ ۲۱ توت کڅ ۵
کړو ۵۴ سرنگی ۳۸ سرنگی ۲۲ لالو ۶
سیف الله آبادکلی ۵۵ صوفی صاحب کوهی ۳۹ صوفی صاحب کوهی ۲۳ مورگی یا سرگی ۷
تریلی ۵۶ کوهی خوړ ۴۰ کوهی خوړ ۲۴ کجری ۸
لعل شوړه ۵۷ دیبی غوندی ۴۱ دیبی غوندی ۲۵ کرونده ۹
۵۸ تورراغه ۴۲ تورراغه ۲۶ کتو کلی ۱۰
۵۹ زیارت داگ ۴۳ زیارت داگ ۲۷ پیتاو ۱۱
۶۰ زور کلی ۴۴ زور کلی ۲۸ پیتاو توتکی ۱۲
۶۱ غلمو کڅ ۴۵ غلمو کڅ ۲۹ سردارکلی ۱۳
۶۲ سپری کڅ ۴۶ سپری کڅ ۳۰ دره اعلای خیل ۱۴
۶۳ داگ ۴۷ داگ ۳۱ دره ۱۵
۶۴ دریو ژوره ۴۸ دریو ژوره ۳۲ توره تیژه ۱۶

۹ ولسوالی لعل پور

یکی از ولسوالی های سرحدی ننگرهار بوده که در فاصله ۵۰ کیلومتری شهر جلال آباد واقع میباشد. دریای کابل و کنر از همین ولسوالی عبور مینماید. این ولسوالی سرحد مشترک با خط فرضی دیورند و ولسوالی گوشته دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
۳۷ اتام خیل ۲۵ چونی ۱۳ غوندی ۱
۳۸ کلکان کلی ۲۶ شمسی ۱۴ رحمتی ۲
۳۹ عمرسعید کلی ۲۷ سده ۱۵ یعقوبی ۳
۴۰ نورخان کلی ۲۸ رینه ۱۶ گورگوره ۴
۴۱ پخ میگی ۲۹ شایسته باری ۱۷ فتح مینه ۵
۴۲ مچ میږی‌‌ ۳۰ کمه لعل پور ۱۸ ثوری ۶
۴۳ ۳۱ مرکز ولسوالی ۱۹ گرداوی ۷
۴۴ ۳۳ سربند ۲۰ مارسنگی ۸
۴۵ ۳۳ پلوخی ۲۱ گل داک ۹
۴۶ ۳۴ گرداو ۲۲ شاه کوتی ۱۰
۴۷ ۳۵ پارچاو ۲۳ خیازو کلی ۱۱
۴۸ ۳۶ کته خیل ۲۴ بیدار ۱۲

۰ ولسوالی مهمند دره

این ولسوالی در ۴۰ کیلومتری شرق شهر جلال آباد موقعیت داشته که دریای کنر از میان آن میگذرد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
نوآباد دکه ۳۷ حنی خیل ۲۵ نهویشتمه ۱۳ غرکنی ۱
کمه دکه ۳۸ کولاله غژگی ۲۶ هزارناو ۱۴ بیله ۲
غورکی ۳۹ لندی ۲۷ کندو ۱۵ محمد گل کلی ۳
تورخم ۴۰ اتمانزی کوچی ۲۸ اولاده تره کی ۱۶ دامانتل ۴
سره جاکه ګردی ۴۱ اتمانزی پائین ۲۹ واره کوتی زی ۱۷ باسول پائین ۵
خواری ډکه ۴۲ گردی غوث ۳۰ نوآباد پاچا خیل ۱۸ باسول بالا ۶
۴۳ لوی جاکه ۳۱ څکی یا ناقلین ۱۹ باور غندی ۷
۴۴ اتمانزی جاکه ۳۳ ادی زی هزارنو ۲۰ ادیروکلی ۸
۴۵ کمکی خیبر ۳۳ کمر غاره یا کنج ۲۱ دامان ۹
۴۶ اتمانزی  دکه ۳۴ کنداب مهر آباد ۲۲ تره کی غر ۱۰
۴۷ لویه دکه ۳۵ اسکا خیل غژگی ۲۳ زورسلطان خیل ۱۱
۴۸ ختگی ۳۶ موسی خیل غژگی ۲۴ باسول علی جان کلی ۱۲

-۲۱ ولسوالی نازیان

ولسوالی نازیان در فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب شرق شهر جلال آباد موقعیت دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
۳۷ کڅو نو ۲۵ لارمندی ۱۳ لندی ۱
۳۸ نښتر نو ۲۶ للمی ۱۴ ملا خیل مرکز ولسوالی ۲
۳۹ آبدان خواله ۲۷ باروکلی ۱۵ سروبی ۳
۴۰ للمی کلی ۲۸ کرپوکلی ۱۶ منگری ۴
۴۱ خانی خیل ۲۹ علی کوه ۱۷ کاگری ۵
۴۲ ملایانوکلی ۳۰ سپین بزی ۱۸ ترخه ۶
۴۳ بادین کلا ۳۱ دوه نازیان خوله ۱۹ شیرمخی ۷
۴۴ منده تی ۳۳ میلو خوله ۲۰ ډی ۸
۴۵ نالی کندو ۳۳ باور ځائی ۲۱ ژی ۹
۴۶ پیتوغاره ۳۴ باول ۲۲ کڅ ۱۰
۴۷ نوی لنډی ۳۵ میلو ۲۳ پاره خیل ۱۱
۴۸ ۳۶ شنده ونی ۲۴ غوندی کلا ۱۲