معینیت شاروالی ها

بیوگرافی معین شاروالیها

روح الله نیازی، یکی از شخصیت های فعال و تحصیل یافته کشور بوده که در سال ١٣۵٧ در ولایت کندز متولد شده است. موصوف دارای مدرک لیسانس اداره و تجارت و ماستری در رشته علوم سیاسی از پوهنتون یورک انگلستان می باشد. وی با بیش از ١۸ سال سابقه کاری در ادارات دولتی و غیر دولتی؛ معین مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی، رئیس عمومی منابع بشری اداره مستقل ارگانهای محلی، رئیس واحد هماهنگی استراتیژیک اداره مستقل ارگانهای محلی، معاون برنامه بین المللی سیکا (SIKA USAID) ، مسئول برنامه رهبران جوان(YLF )، مشاور ارتقای ظرفیت در اداره امور ریاست جمهوری و سایر موسسات ملی و بین المللی، توانمندی و تعهد خویش را به مردم و حکومت به اثبات رسانیده است.

بنابر لزوم دید مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و با توجه به کارکردهای موثر محترم روح الله نیازی در بخش انکشاف اداره و شفافیت در استخدام، به اساس پیشنهاد شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۳ اداره مستقل ارگانهای محلی و حکم شماره ۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۵ مقام عالی ریاست جمهوری، موصوف در بست مافوق رتبه، به حیث معین شاروالیها ،اداره مستقل ارگانهای محلی تقرر حاصل نموده اند.