ولایت کندز

ولایت کندز

ولایت کندز از ولایات شمالی افغانستان به شمار میرود. مرکز آن شهر کندز میباشد. به طرف شمال آن دریای آمو، به طرف شرق آن ولایت تخار، به طرف جنوب آن ولایت بغلان و طرف غرب آن ولایت بلخ قرار دارد. مساحت ولایت کندز۸۰۸۰٫۹کیلومتر مربع تخمین شده است.

 معرفی مختصر والی برحال کندز

عبدالستار میرزکوال فرزند عبدالسلام در سال ۱۳۳۹ خورشیدی در ولسوالی میرزکه ولایت پکتیا دیده به گیتی گشوده. وی از لیسه عالی عبدالحی گردیزی فارغ و سند لیسانس اش را در بخش توپچی زمینی سیاسی از پوهنتون حربی کابل به دست آورده است.
آقای میرزکوال پیش از این به عنوان؛ توپچی لوا و غند سیاسی، ولسوال ارگون ولایت پکتیکا، ولسوال قرغه یی ولایت لغمان، معاون والی هلمند و مشاور اداره امور جمهوری اسلامی افغانستان ، انجام وظیفه نموده است.
اکنون عبدالستار میرزکوال؛ به عنوان والی برحال ولایت کندز مصروف خدمت به مردم و کشور اش می‌باشد.

شورای ولایتی کندز

شورای ولایتی کندز، مرکب از ۱۵ عضو میباشد که از جمع آنها ۱۲ مرد و ۳ تن زن میباشد. طی انتخاباتی که بتاریخ ۲۷ عقرب سال ۱۳۹۶ ه ش، برگزار شد، محمد یوسف ایوبی عضو پیشین و از قوم ازبیک به حیث رییس، صفی الله امیری عضو پیشین و از قوم پشتون به حیث معاون و فوزیه یفتلی عضو پیشین و از قوم ازبیک، به حیث منشی این شورا برگزیده شدند.

# اسم و تخلص موقف جنسیت
۱ محمد یوسف ایوبی رئیس مرد
۲ صفی الله امیری معاون مرد
۳ فوزیه یفتلی منشی زن
۴ زرگل عالمی عضو زن
۵ عبدالبصیر قادری عضو مرد
۶ مولوی خوش محمد نصرت یار عضو مرد
۵ غلام ربانی ربانی عضو مرد
۸ سید اسدالله سادات عضو مرد
۹ امین الله آیدین عضو مرد
۱۰ خال الدین حکیمی عضو مرد
۱۱ عبدالاحد توریال کاکړ عضو مرد
۱۲  امیری الدین عضو مرد
۱۳ عبدالخلیل قاری زاده عضو مرد
۱۴ کریمه صادقی عضو زن
۱۵ ناصر عرض بیگی عضو مرد

معرفی مختصر شاروال شهر کندز

فرید احمد فضلی فرزند فضل احمد در سال ۱۳۴۸ در ناحیه اول شهر کندز چشم به جهان گشوده است. وی فارغ التحصیل صنف دوازدهم از لیسه عالی ذکور شهر کندز می‌باشد که بلاخره سال ۱۳۷۶ از پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل لیسانس خود را به دست آورد.
آقای فضلی قبل از این در بخش‌های مختلف چون آمر دیپاتمنت پایپ لاین های گاز، معاون ریاست نفت و گاز وزارت معادن و پترولیم، معاون پالیسی و انسجام وزارت معادن و پترولیم کار کرده است.
فرید احمد فضلی اکنون به صفت شاروال ولایت کندز ایقای نقش او اجرای وظیفه می‌نماید.
شماره تماس : ۰۷۴۹۴۰۰۰۶۵
ایمیل آدرس: Faridahmad_fazly@yahoo.Com

شاروالی مرکز ولایت کندز
عواید تحصیل شده سال ۱۳۹۶ نام شاروال درجه مرکز ولایت #
                    ۳۷,۱۹۱,۳۰۸ نجیب الله عمرخیل ۱ کندز کندز ۱
شاروالی های ولسوالی های کندز
عواید تحصیل شده سال ۱۳۹۶ نام شاروال درجه   شاروالی #
۸۲۹۹۸۷۵ امین الله ۱ خان آباد ۱
۴۳۰۶۷۶۹ ۱ دشت ارچی ۲
۹۰۲۳۶۹۵ عبدالمنان ۱ حضرت امام صاحب ۳
۱۳۶۱۴۰۶ هدایت الله هدایت ۲ علی آباد ۴
۳۶۴۱۱  ۱ شیرخان بندر ۵
۵۳۲۰۱۵۸ عوض محمد ۲ قلعه ذال ۶
۲۰۵۶۱۳۳۵ حفیظ الله ۲ چهار دره ۷
                                                 ولسوالی های ولایت کندز
         # نام ولسوالی مرکز ولسوالی نام ولسوال درجه ولسوالی مساحت به

KM2

تعداد قریه جات  
۱ امام صاحب شهر امام صاحب محبوب الله اول ۱۶۱۰٫۷۲۸۱۱۶ ۲۰۷
۲ خان آباد شهر خان اباد حیات الله امیری اول ۷۳۱٫۹۵۹۰۷۹۳ ۱۵۲
۳ دشت ارچی شهر ارچی نصرالدین اول ۹۷۴٫۰۱۰۰۲۰۷ ۱۶۲
۴ قلعه ذال شهر اقتیپه امان الدین دوم ۲۱۸۷٫۹۲۳۵۰۸ ۰۵۴
۵ چهار دره دور رباط محمد زلمی فاروقی دوم ۱۲۶۵٫۶۴۲۹۷۲ ۱۰۹
۶ علی آباد شهرک جدید علی اباد غلام قادر دوم ۷۳۴٫۱۲۰۷۶۳۷ ۰۷۳
۷ کل‌باد)موقت) محمد جمال سوم
۸ گل‌تیپه(موقت) عبدالمومن سوم
۹ آقتاش(موقت) عزیزالله سوم

۱- شهر کندز

شهر کندز با داشتن شیرخان بندر، از شهرت خاصی برخوردار است که شاهراه بزرگ این ولایت را به بغلان، پلخمری، مزار شریف و کابل وصل میسازد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
چقر قشلاق عربها ۱۷۲  ولی آبادنواباد اندرابی ۱۱۵ قشلاق اولیا قل حاجی خوشوقت ۵۸ قومندان عبدالله ۱
چقر قشلاق بالا ۱۷۳  حاجی خان زاده گل ۱۱۶ زرخرید سفلا لوگریها ۵۹ قوش ریس ۲
قوچی کلان ۱۷۴ پنجشیری ها ۱۱۷ زرخرید پادشاه قلندر ۶۰ نوآباد گورتیپه ۳
پل سلام ۱۷۵ بته کشان اق مسجد ۱۱۸ عسی خان ۶۱ تا شکند تیپه ۴
بولک قوچی ۱۷۶ کلته تای  ایشانها ۱۱۹ کته خیل وخیال بای ۶۲ کندهاری ۵
دادآباد ۱۷۷ کلته تای ۱۲۰  حکیم بای ۶۳ ارباب موسی ۶
خان گل ۱۷۸ حاجی شاه محمد ۱۲۱ درست گل یا صوفی ولی احمد ۶۴ انیشه ۷
قره توت ۱۷۹ عرب ها ۱۲۲ نوآباد امام بخاری ۶۵ نوآباد حاجی آقا ۸
بولک کاول ۱۸۰ چپر مه ۱۲۳ چهار دره چی ۶۶ حاجی خداداد ۹
حاجی محمد حنیف ۱۸۱ حضرت سلطان ۱۲۴ عمر خیل کریم خیل ۶۷ نوآباد عبد الوهاب ۱۰
خواجه غلتان ۱۸۲  ارباب الله داد ۱۲۵ عمر خیل ۶۸ بلوچ ۱۱
درمن ها ۱۸۳ کلچلی ۱۲۶ شینواری ۶۹ خروتی ۱۲
نادرخان ۱۸۴  چوچه پنجشیری ۱۲۷ حاجی عبدالحمید ازبک ۷۰ قومندان رستم ۱۳
قیماقچی ۱۸۵ پوزه کندها ری تیمور میر آب محمد عظم ۱۲۸ اتمانزی حاجی یار خان ۷۱ معا ون عبدالله ۱۴
کولابی ۱۸۶ باغ خیر محمد خان ۱۲۹ چیم تیپه ۷۲ توپره کش ۱۵
سجانی ۱۸۷ با به جان ۱۳۰ عرب چیم تیپه حاجی ایشم ۷۳ حاجی جلات ۱۶
تغای لودین ۱۸۸ پوزه کندها ری تیمور الچین حاجی محمدایوب ۱۳۱ صوف محمد لرخابی ۷۴ وکیل قره ۱۷
ترنو ۱۸۹ پوزه کندها ری  حاجی شا ه محمد ۱۳۲ مدرسه لرخابی ۷۵ نورالله ۱۸
تیپه نعیم وشکر ها ۱۹۰ ملا سردار الچین ۱۳۳ ارباب منگل لرخابی ۷۶ قاری نظام ۱۹
پیش کوبرک ۱۹۱ مردان شاه الچین ۱۳۴ لرخابی ۷۷ چاری مراد ۲۰
آب سرینه ۱۹۲ پوزه الچین ارباب سلام ۱۳۵ نوآباد پیش کپه لرخابی ۷۸ پهلوان ابراهیم ۲۱
قوش تیپه حاجی پیوند ۱۹۳ الچین ۱۳۶ حاجی خالدار بیک ۷۹ جشقاق ۲۲
تیپه حاجی مامور وحاجی شریف ۱۹۴ الچین پش کپه کندهاری  عبد الله ۱۳۷ گل تپه اول لرخابی ۸۰ ارال کلان ۲۳
قوش تیپه کوهستانی ۱۹۵ اتمان زئی الچین ۱۳۸ حاجی سید مراد ۸۱ ارال خورد ۲۴
کوبی سفلا ۱۹۶ زرخرید اتمانزئی ۱۳۹ مدرسه دوم عرب ها ی گل تپه ۸۲ حاجی خال مرزا ۲۵
کوبی علیا ۱۹۷ سیا ولغمانی ۱۴۰ وزیری ۸۳ وکیل محمد خان ۲۶
کوبهی علیا ارباب عابد الله ۱۹۸ پادشاه قلندر زر خرید سفلا دین محمد شاه ۱۴۱ گل دولتی ۸۴ جرال ده عسقلان ۲۷
التی گنبد ۱۹۹ قشلاق وکیل صفر محمد کوران ۱۴۲ غرمه کمر ۸۵ بیش بیله عسقلان ۲۸
باغ میر بالا ۲۰۰ جا نی جنگل قشلاق پیر محمد بای دمشاخ ۱۴۳ خروتی ۸۶ اولس عسقلان ۲۹
نوآباد باغ میر ۲۰۱ سوجانی سرد مشاخ ۱۴۴ ارباب کتاب ۸۷ چورلک حاجی عبدالستار ۳۰
باغ میر پائین ۲۰۲ قنغرات عسقلان ۱۴۵ خان شیرین ۸۸ قشلاق  ترکمن عسقلان ۳۱
روزی بای ۲۰۳ قشلاق سجانی علو شاه ۱۴۶ حاجی امام خان ۸۹ قشلاق فیض الله با ی الچین ۳۲
ملرغی ۲۰۴ کنجک کمر حاجی محمد حلیم ۱۴۷ پوزه ایشان ۹۰ حاجی عزت الله عسقلان ۳۳
پهلوان نظر ملرغی ۲۰۵ تیپه علی ۱۴۸ وکیل وجدان ۹۱  قوی گذر کندرهاری عسقلان ۳۴
ملرغی محمد داد وبدین بای ۲۰۶ چوکندی ۱۴۹ جلگه هزاره ها ۹۲ قوی گذر ارباب عبدالرحمن ۳۵
نویان ۲۰۷ غروشاخ وافغان شاخ ۱۵۰ جلگه ازبکها ۹۳ قوی گذر ارباب عبدالحق عسقلان ۳۶
نویان مهمند کوچی ۲۰۸ غروشاخ پنجشیری ۱۵۱ قره وال تیپه ۹۴ قشلاق حاجی چاری عسقلان ۳۷
جرگذر ۲۰۹ کنم کلان ۱۵۲ نوآباد ۹۵ قشلاق ارباب قربا ن نظر عسقلان ۳۸
جر گذر جمعه خانی ۲۱۰ ( سجانی کنم  ( هلیکه سر شاخ ۱۵۳ غرمه تیپه ۹۶ قشلاق کنجک کمر وکیل سید محمدواحمد بای عسقلان ۳۹
ځن زائی ۲۱۱  سادات ۱۵۴ شوره خاک با لا نو آباد ۹۷ بای مرزا عسقلان ۴۰
کته خیل ۲۱۲ کنم خورد کیله چی ۱۵۵ چرمگر ۹۸ ارباب  قربان علی عسقلان ۴۱
بولک کاوال ۲۱۳ چار قبان ۱۵۶ شوره خاک پائین ۹۹ جانان بای عسقلان ۴۲
لودین ۲۱۴ هلیکه ۱۵۷ کوران ۱۰۰ قاسم علی شادوالله  عسقلان ۴۳
شجاع خیل لودین ۲۱۵ سه دوکان تحویلدار محمدامین وحاجی امین گل ۱۵۸ نا صری ۱۰۱ ملا فخرالدین وحاجی خوانی ۴۴
لقی بابا ۲۱۶ وحدت ۱۵۹ گل تپه ۱۰۲ بین سه آب لرخابی ۴۵
نا صری جرگذر ۲۱۷ کیله چی ۱۶۰ عرب ها ۱۰۳ کولابی ۴۶
قره قشلاق ۲۱۸ کیله چی قشلاق قومندان زلمی ۱۶۱ شورابی ۱۰۴ قلعچه گل علم یا حیدر ۴۷
ورته بلاق حاجی نعیم ۲۱۹ ارباب غفار ۱۶۲ نوآباد شورآبی ۱۰۵ نوآباد محمدی لر خابی ۴۸
انگور باغ ۲۲۰ اندی جانی ۱۶۳ چرخ آب ۱۰۶ قلعچه اتمانزی ۴۹
بلوچ ۲۲۱ پنجشیری دوکان فضل ۱۶۴ خلیفه صاحب چهله مزار ۱۰۷ لقی چارخانه ۵۰
باغ شرکت ۲۲۲ ملا خیل ۱۶۵ حاجی عبدالرسول شینورای مسجد اسقاق ۱۰۸ تپه برید درمن ۵۱
نوآباد مهاجرین ۲۲۳ گادیها ۱۶۶ نا شر ۱۰۹ حاجی صفر محمد ازبک تلوکه ۵۲
حاجی هاشم ۲۲۴ کهنه قشلاق ۱۶۷ شاخ کنری ۱۱۰ سید آباد تولکه ۵۳
ورته بلاقی ۲۲۵ قوچی خورد عبدالحکیم ۱۶۸ کله گاو ۱۱۱ تولکه کندهاری ۵۴
ارباب صفر محمد الچین ۲۲۶ بته کشان ۱۶۹ سید حسین پادشاه لغمانی قشلاق ۱۱۲ قشلاق امیر خان حاجی جمال دمشاخ ۵۵
عرب های قوچی ۲۲۷ گل تیپه ۱۷۰ خزانی ۱۱۳ دولتی تلوکه ۵۶
قطغن ۲۲۸ چقر قشلاق پائین ۱۷۱ جاجی ۱۱۴ قشلاق حاجی عبدالغیاث دمشاخ ۵۷

۲- ولسوالی امام صاحب

ولسوالی امام صاحب به طرف شمال در ۶۰ کیلومری مرکز این ولایت واقع میباشد. شیرخان بندر در همین ولسوالی ایجاد شده که با داشتن ۶۷۲ متر درازی و ۱۱ متر پهنا، افغانستان را با تاجیکستان وصل میسازد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
چغیر قشلاق ۱۵۴ چار نگی حاجی ولی ۱۰۳ حلقه کول ۵۲ بوزه پیره جنگل ۱
ناقلین ارباب  اعظم ۱۵۵ چار سنگی مرکز اق مسجد ۱۰۴ چهل کپه حلقه کول ۵۳ بانک سری ۲
دون قشلاق ۱۵۶ قوچین قشلاق بسم الله شاخ ۱۰۵ قنجوغه ازبکی ۵۴ شور تن باسوس ۳
قطر بلاق جان ولی ۱۵۷ مدرسه ایسکی ۱۰۶ ورته گان تیپه ۵۵ برزنگی ارباب سلطان ۴
نا قلین چغیر ۱۵۸ اختریه جدید شاخ ۱۰۷ عرب شاخ ۵۶ نوآباد ۵
الچین ۱۵۹ ایسکی ۱۰۸ اجغن عربیه ۵۷ زرد کمر ۶
کودامن افغانیه ۱۶۰ ایسکی آق مسجد جنگل تورپی ۱۰۹ اجعن ازبکیه ۵۸ جنگ قشلاق زردکمر ۷
باجوری ۱۶۱ کوته قره ۱۱۰ میجر مسجد حاج سکندر ۵۹ قره ترکمن ۸
قطغن قره سی افغانیه ۱۶۲ سیدآباد ناقلین چارسنگی ۱۱۱ میجر مسجد رئیس اعظم خان ۶۰ قره کوترمه ۹
قطغن قره سی ازبکیه ۱۶۳ قزاق های یکه توت ۱۱۲ میجر قومندان نواب خان ۶۱ خوجنبازی کوترمه ۱۰
گل تیپه ۱۶۴ سه بندی ۱۱۳ میجر مسجد چاری سردار ۶۲ برزنگی ارباب نجم الدین ۱۱
آفتاب لق افغانیه ۱۶۵ شاخ صالح قلم گذر ۱۱۴ مجر مسجد حاجی قمبر ۶۳ کوتر مه افغانیه ۱۲
آفتاب لق ازبکیه ۱۶۶ قلم گذر ناصری پائین حاجی آباد ۱۱۵ مهمند ۶۴ شیرخان بندر قزل قلعه ۱۳
آفتاب لق جمال  الدین ۱۶۷  قلم گذر بالا ۱۱۶ خان آقا ۶۵ چهل کپه افغانیه ۱۴
دیوانه قشلاق ۱۶۸ قلم گذر مرکزی ۱۱۷ ورته بلاقی ۶۶ قزاق گذر ۱۵
ملا افغان ۱۶۹ پاده جنتاق ۱۱۸ کنم ۶۷ باسوس ۱۶
کودامن رنگین  نوآباد ۱۷۰ مذاکره مهمندی ها ۱۱۹ گذر مجنون ۶۸ ( قنغرات( مینگ بادمن ۱۷
کیله چی ۱۷۱ قیام تمشق ۱۲۰  سید حسین عمر خیل ۶۹ شیرماهی ۱۸
دلشاد ۱۷۲ مسجد مولوی تور ۱۲۱ تورانی ۷۰ اوغردرک ۱۹
چشکه دلشاد ۱۷۳ خروتی ۱۲۲ ناصری ۷۱ مجر مسجد شهباز ترکمن ۲۰
غرو ۱۷۴ خان آبادی ها ۱۲۳ ورته بلاق بالا ۷۲ بیش کپه عربیه ۲۱
بقال وکمیز ۱۷۵ مسجد جامع ایشان توپ ۱۲۴ جوی بیگم ۷۳ بیش کپه پل مدیر ۲۲
مدرسه کندهاری قشلاق ۱۷۶ اک خیل ۱۲۵ گنبد ۷۴ بیش کپه ترکمن ها ۲۳
سقاو ۱۷۷ مسجد حاجی جیلو ۱۲۶ کنجک افغانیه ۷۵ حاجی مولوی قلندربیش کپه ۲۴
تاشگذر ۱۷۸ لقی ایشان توپ ۱۲۷ کنجک ازبکیه ۷۶ درمن سفلا ۲۵
تاشگذر هزاره ها ۱۷۹ ملا عبد السمیع  ایشان توپ ۱۲۸ مدرسه ۷۷ درمن علیا ۲۶
خواجه احمد تاشگذر ۱۸۰ گجر ۱۲۹ تویه چی ۷۸ بتاش ۲۷
آقا رضائی ۱۸۱ هیچ کلی دمشاخ ۱۳۰ گنبد ایشان ها ۷۹ بازار باسوس ۲۸
کلباد ۱۸۲ مسجدقومندان سید محی الدین ۱۳۱ قرغز ۸۰ قره تیپه باسوس ۲۹
کلباد افغانیه ۱۸۳ هیچ کلی عربیه مسجد بالا ۱۳۲ اسماعیل قشلاق عربیه ۸۱ عین المه باسوس ۳۰
کلباد عربیه ۱۸۴ یکه توت ۱۳۳ اسمعیل قشلاق ازبکیه ۸۲ مراد شیخ ۳۱
طویه بوین ۱۸۵ مسجد عبدالرحمن بای یکه توت ۱۳۴ دهقان قشلاق ۸۳ قیان ۳۲
تازه لقی ۱۸۶ هیچ کلی عربیه ۱۳۵ الف بیردی ۸۴ عرب قشلاق ۳۳
کلباد ازبکها ۱۸۷ هیچ کلی علیا افغانیه ۱۳۶ حاجی سیون الف بیردی ۸۵ درمن ازبکیه ۳۴
لرخوی ۱۸۸ کوتل حاجی شارون ۱۳۷ توغ لنگ ۸۶ بته کشان ۳۵
ناقلین تازه لقی ۱۸۹ هییچ کلی سفلا ازبکیه ۱۳۸ ایشانهای توغ لنگ ۸۷ توشقن تیپه ازبکیه ۳۶
چشکه کلباد ۱۹۰ مذکره کندهاری ۱۳۹ ای خم چال ازبکیه ۸۸ کهنه النگ ۳۷
جان چشمه ۱۹۱ گرگری ۱۴۰ گم کول ورته بلاقی ۸۹ قره ول ۳۸
گلیم تابه ۱۹۲ حاجی امام گرگری بالا ۱۴۱ گم کول ایشانها ۹۰ شا ل بافی قره ول ۳۹
شورقدق ۱۹۳ مسجد جامع  خاتون قلعه ۱۴۲ برچاوه آی خم چال ۹۱ بته کشان جنگل ۴۰
چموس کول ۱۹۴ پهلوان قشلاق ۱۴۳ آی خم چال عربیه ۹۲ جنگل صفه ورته بز ۴۱
شورکول ۱۹۵ مسجد پیر صاحب خاتون قلعه ۱۴۴ دونگ قشلاق وهزاره ها ۹۳ ورته بز ۴۲
سید احمد شاه ۱۹۶ قرغنه تیپه آکا خیل ۱۴۵ قرغان تیپه ۹۴ کلچی ۴۳
عبدالمجید ۱۹۷ با یکه ۱۴۶ قاری خان ۹۵ حاجی رسول بای ۴۴
بز بای ۱۹۸ لرخابی ۱۴۷ مدرسه خواجم قل ۹۶ کامه شاخ شهید آباد ۴۵
عرب های بای مراد ۱۹۹ سجانی ۱۴۸ جنگل قرغان تیپه عرب ها ووردک ها ۹۷ کول آقه ۴۶
  کولدامن ۱۴۹ حاجی غلام قادروهجران ۹۸ نغمه بازار ۴۷
  الچین  جوی ۱۵۰ قرغان تیپه افغانیه ۹۹ مسجد حاجی عبدالحکیم ۴۸
  سنگچه ۱۵۱ تخت پل سه کپرک ۱۰۰ آب فروشان بالا ۴۹
  چوراق ۱۵۲  کم کورآق مسجد ۱۰۱ آب فروشان پائین ۵۰
  عرب ها ی کولدامن ۱۵۳ پل مدیر وآمو ۱۰۲ آب فروشان مسجد جامع حاجی اکبر ۵۱

۳- ولسوالی چهاردره

ولسوالی چهاردره در ۲۵ کیلومتری کندز واقع بوده و سرحد مشترک با ولسوالی قلعه زال دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
گلباغ ۸۵ نادر خروتی ۵۷ رسول بای دهن قشلاق ۲۹ جل تنگ ۱
بلوچها ۸۶ عیسی خیل ۵۸ قنقرات حاجی خال محمد ۳۰ حاجی نظر محمد ۲
وردک های گل رحیم ۸۷ سرآسیاب ۵۹ منگ تیپه ۳۱ باز قم ۳
گور دان چار شهید ۸۸ تور ۶۰ ورته بلاق پائین ۳۲ قوش تیپه ۴
 څدران بالا ۸۹ حاجی تور بای ۶۱ ورته بلاق بالا ۳۳ مسجد چکچ ۵
قره خانی ۹۰ نوآباد حاجی عبدالغفارخزانه دار ۶۲ حاجی غفور قزاق تیپه ۳۴ جمعه بازار ۶
تیپه عرب ۹۱ دور رباط خلا زه ئی ۶۳ سجانی سفلا ۳۵ حاجی نورالدین وشکور ۷
غروقشلاق ۹۲ دورباط احمدزی ۶۴ یتیم ۳۶ المان توده ۸
قتل عام ۹۳ پلوکمر ۶۵ ارباب ها شم ۳۷ دانا جی ۹
معلم محمد جان وردک ۹۴ څدران پائین ۶۶ حاجی عزیز بای ۳۸ داغ آرق ۱۰
احمدزی ۹۵ آی خانم ۶۷ حاجی عبداحنان ۳۹ مسجد حاجی عوضی ۱۱
جنگل عرب ۹۶ آق سرای ۶۸ ناقل راز گل ۴۰ توز لاغی ۱۲
حاجی امان الله ۹۷ کنجک ۶۹ حاجی جمعه خان ۴۱ آق شاخ ۱۳
جدران ۹۸ نوآباد ۷۰ ازبکها ۴۲ آق شاخ جلال زی ۱۴
ارباب عمرا خان ۹۹ چوراق حاجی عظم ۷۱ ازبک های درمنی ۴۳ آق شاخ مسجد سفید ۱۵
عیسی خان بای ۱۰۰ باسوس علیا ۷۲ کلاآبی ۴۴ عین المجر ۱۶
عمر خیل ۱۰۱ خطائی ۷۳ حاجی ظفر خان احمد زی ۴۵ تیمور شاه ۱۷
قصاب ۱۰۲ زال پهلوان ۷۴ سجانی علیا ۴۶ حضرت های یونس آغا ۱۸
چوراق ۱۰۳ عیسی بای ۷۵ نوآبادلغمانی ۴۷ بیکوال ۱۹
چاری آباد ۱۰۴ ماما خیل ۷۶ حاجی سر دار ۴۸ قازان ۲۰
قصاب باجوری ارباب عبدال ۱۰۵ مدرسه قنقرات ۷۷ نهر صوفی ۴۹ گله قشلذق حا جی عبدالحمید ۲۱
ازبک قره باطور ۱۰۶ حاجی عطا خان ۷۸ شیخ ها ۵۰ خواجه مراد ۲۲
معلم بدل ارباب یار خان ۱۰۷ خرابه ازبک ها ۷۹ خرکاران ۵۱ ازبک ها ۲۳
حاجی نور محمد شاه ۱۰۸   چوراق برکت پهلوان ۸۰ میاخیل ۵۲ سودخوران ۲۴
فتح الله ۱۰۹ نورزی ۸۱ لغمانی ۵۳ کریم قزن ۲۵
۱۱۰ تا جکان ۸۲ ناقلین الکوزی ۵۴ حاجی التی ۲۶
۱۱۱ تالگذر ۸۳ دور باط ۵۵ باسوس پائین ۲۷
۱۱۲ طاهر کمر ۸۴ دوبندی ۵۶ خطابی دلبر ۲۸

۴- ولسوالی خان آباد

خان آباد سرحد مشرک با ولسوالی های اشکمش و بنگی ولایت تخار و ولسوالی برُکه ولایت بغلان دارد. این ولسوالی در ۳۰کیلومتری کندز واقع میباشد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
کهنه قشلاق ۱۴۲ دگر ی چارتوت ۹۵ میر غوث الدین ۴۸ دروازه  کن ۱
زنگی سای ۱۴۳ صندوق سای خورد ۹۶ ملا غلام ۴۹ پرچه دشت ۲
خالدارسای ۱۴۴ خوبدره  کلان ۹۷ بهادرخان ۵۰ دولت یار ۳
نماز سای سفلا ۱۴۵ خوبدره خورد ۹۸ آبکه ۵۱ چنارا ۴
للمک ۱۴۶ مقام چارتوت ۹۹ چارسری ۵۲ ارباب ستار ۵
نماز سای علیا ۱۴۷ حاجی ولی بای تره خیل ۱۰۰ غاروچی ۵۳ ترکان جان قطغن ۶
خواجه لقمان ۱۴۸ امین الله وپنجشیری های چارتوت ۱۰۱ سید میران ۵۴ خدایرحیم جان قطغن ۷
نعمانی ۱۴۹ خواجه بولک ۱۰۲ سید امیر جان ۵۵ لرخابی ۸
نوآباد اجال ۱۵۰ دهن ده ویران سلیمان قل ۱۰۳ باسوس ۵۶ مناس ۹
شیخ علی ۱۵۱ دهن ده ویران قزلتاش ۱۰۴ کدوگان علیا ۵۷ ابراهیم خیل ۱۰
۱۵۲ خوبه گرگک سرنا کل ها ۱۰۵ سرای کلی ۵۸ عمر خیل ۱۱
۱۵۳ آب خورک سویکه ۱۰۶ ملاجمعه خان ۵۹ سنگ گوش ۱۲
۱۵۴ سویکه ۱۰۷ کدوگان سفلا ۶۰ لودین ۱۳
۱۵۵ ده کلان ۱۰۸ کدوکان وسط هود خیل ۶۱ چوپانی ۱۴
۱۵۶  شوردره سویکه ۱۰۹ بولین علیا ۶۲ لغمانی جان قطغن ۱۵
۱۵۷ اندرابی اوج قدوق ۱۱۰ یامچی جنگل باشی ۶۳ نیازی ۱۶
۱۵۸ زاهد ۱۱۱ تگابی جنگل باشی ۶۴ ملا خیل ۱۷
۱۵۹ پیتاوک ۱۱۲ غروشاخ تاجکان ۶۵ ( عرب ها ( کندهاری ۱۸
۱۶۰ کهنه قشلاق اوج قدوق ۱۱۳ چارسرای ایشانها ۶۶ اولیا چشمه ۱۹
۱۶۱ اوج قدوق ۱۱۴ بند علی بابا ۶۷ انورخان ۲۰
۱۶۲ مرکز لاله کی ومولوی عبدالله ۱۱۵ خواجه پسته ۶۸  وکیل تغای مراد ۲۱
۱۶۳ لاله کی لرخابی ۱۱۶ سید رمضان ۶۹ حاجی هوسر ۲۲
۱۶۴ کول آبی توگرک ۱۱۷ دیوانه قشلاق ۷۰ کولاب بای ۲۳
۱۶۵ نوآباد میا علی ۱۱۸ بوئین سفلا ۷۱ آجال ۲۴
۱۶۶ میای علی کلان ۱۱۹ نوآباد ۷۲ جولانچه ۲۵
۱۶۷ میا علی خم چغلی ۱۲۰ جرباشی ۷۳  شیج علی ۲۶
۱۶۸ میا علی خورد ۱۲۱ نیک پی علیا ۷۴ سجانی ۲۷
۱۶۹ صندوق سای کلان ۱۲۲ تپه صفدر علی ۷۵ کا بلی قشلاق ۲۸
۱۷۰ تلخک آب ۱۲۳ قوزی سید رمضان ۷۶ چوغه علیا ۲۹
۱۷۱ پیتاوک خواجه قرغالتی ۱۲۴  نیک پای خورد ۷۷ خرواری ۳۰
۱۷۲ قوچینل اپن قاشی ۱۲۵ خشکی چلپس گذر ۷۸ کمپ مها جرین تاجکستان ۳۱
۱۷۳ اندرابی لاله کی ۱۲۶ طا  وس آباد ۷۹ سها ک ۳۲
۱۷۴ عرب قدوق ۱۲۷ لغمانی زرد کمر ۸۰ چغه سفلا ۳۳
۱۷۵ جامنچی علیا ۱۲۸ زرد کمر ۸۱ یا مچی چوغه ۳۴
۱۷۶ توت مزار سیدا ۱۲۹ لغمانی ۸۲ میرآباد تیل برد ۳۵
۱۷۷ توت مزار اندرابی ۱۳۰ مهمند حسن خیل ۸۳ مها جرین ۳۶
۱۷۸ شورآب یامدرسه ۱۳۱ مچین خیل ۸۴ کهنه قلعه ۳۷
۱۷۹ جامنچی سفلا ۱۳۲ قرصی ۸۵ قوزی ۳۸
۱۸۰ موسی زائی ۱۳۳ محفلی چهار توت ۸۶ بند برق ۳۹
۱۸۱ دیوجر ۱۳۴ حسین خیل چارتوت ۸۷ نوآباد بند برق ۴۰
۱۸۲ نوآباد موسی زائی ۱۳۵ موسی زائی ۸۸ پا ینده محمد ۴۱
۱۸۳ قرم قل ۱۳۶ ایشان توپ جوی کهنه سفلی ۸۹ تاش قل ۴۲
۱۸۴ ایشک چی دره صوف ۱۳۷ ایشان توپ ۹۰ باد خانه ۴۳
  شورآب عبدالعزیز ۱۳۸ ایشان توپ جوی  علیا ۹۱ توت مزار ۴۴
  لالی مالک چونی ۱۳۹ اکا خیل شاخ تیپه ۹۲ کا  بلی قشلاق ۴۵
  وکیل غلام حیدر ۱۴۰ چار سای ۹۳ لرخا بی جنت باغ ۴۶
  اندرابی زنگی سای ۱۴۱ ولی محراب چارتوت ۹۴ جنت باغ ۴۷
       
       

۵- ولسوالی دشت ارچی

دشت ارچی در فاصله ۱۴۰ کیلومتری شمال شرق شهر کندز واقع میباشد. درین ولسوالی ۱۵۹ قریه وجود دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
وزیرخان ۱۲۷ درازخان شیر خان ۸۵ شهر وان ملا حلیم ترکمن ۴۳ قم چغلی ملا جفر ۱
نظر محمد تیموری ۱۲۸ جدران ۸۶ وردک شهروان ۴۴ حاجی عبدالرحیم عرب ۲
ارباب شیر علی باجوری ۱۲۹ جمع رحیم جان تور بای سید محمد ۸۷ جدران ۴۵ حاجی  خدادید ۳
صاحب خوشدل جمال ۱۳۰ وکیل دوران جمع رحیم خان شینواری ۸۸ قزاق کندهاری ۴۶ سلیما ن خیل ۴
جمع حاجی سرفرازواقع شهر جدید ۱۳۱ دادستی ازبیکی ۸۹ خدر خیل شهر وان ۴۷ قزل تیپه حاجی سر فراز قند هاری ۵
حاجی محمد صدیق وزرغون دفتانی ۱۳۲ تاجک قشلاق ۹۰ شهر وان قوچین ۴۸ حا جی سرفراز ۶
جمع محمدصادق ۱۳۳ قم سای د و نگ شاخ ۹۱ قشلاق معلم ستار شهروان ۴۹ گلخان شیر خان ۷
سر فراز جمع سر دک ۱۳۴ چرگی قرلغ ۹۲ قشلاق ارباب منگلی ۵۰ شیر خان ۸
منگل ها ۱۳۵ نوآباد قرلقی ۹۳ جمع معلم ستار قوم خلیلی کندهار ۵۱ علی خان قوم سلیمان ۹
جمع ولیداد جمع ارباب شهباز ۱۳۶ کوبچی قرلغ ۹۴ معلم ستار قوم مهمند ۵۲ دولت زائی ۱۰
سلیمان خیل نیازی ۱۳۷ حاجی یعقوب قرلغ ۹۵ کندها ری گل تراش ۵۳ جمع  دوران حبیب  خان کلی ۱۱
آخند زاده ۱۳۸ حاجی امام بائی قرلغ ۹۶ مسجد عبد الرسول گلتراش ۵۴ جمع دوران شینواری ۱۲
جمع ولیدادعبد الحکیم ۱۳۹ شابک قرلغ ۹۷ مسجد ملا شایسته میر ۵۵ اندرها ۱۳
داوی ها ۱۴۰ جمع امان قرلغ ۹۸ حاجی خیرالله ۵۶ جمع آخند زاده ۱۴
صوفی ها ۱۴۱ جمع مرزا خان قرلغ ۹۹ جمع عبدالله قسمت دوم قوم کاکر ۵۷ عید گل کندهاری ۱۵
قره غوش آزبکیه ۱۴۲ میرزا خان  قرلق ۱۰۰ قسمت سوم وکیل مرزا ۵۸ ملا جفر ۱۶
قره قشلاق آزبکیه ۱۴۳ قرلغ جمع رجب ۱۰۱ حاجی محمد علم ۵۹ ارباب نظر الله ۱۷
قزاق بلاق  عربها ۱۴۴ قرلغ قوچین ۱۰۲ قریه مولوی هارون ۶۰  بانی ۱۸
آق سای ۱۴۵ گل تیپه ۱۰۳  ارباب سلطان محمد ۶۱ با جوری گدام دار گل خان ۱۹
گل بلاق بالا ۱۴۶ آب شور ۱۰۴ جمع سید غلام ۶۲ وکیل مزار  حسنگل ۲۰
گل بلاق پائین ۱۴۷ قره غوشی حاجی موسی کاکر ۱۰۵ بابری کلی ۶۳ درازحان وعظمت خان ۲۱
حاجی اکبر پل پخته ۱۴۸ قره دونگ ۱۰۶ اکا خیل دفتانی ۶۴ دونگ قشلاق ۲۲
جمع وزیر خان نهر جددید ۱۴۹ مولوی غنی ۱۰۷ وکیل مرزا حاجی جمعه خان ۶۵ دونگ قشلاق دفتانی ۲۳
بادشاه میر باجوری ۱۵۰ علم گل قی سر خیل ۱۰۸ جمع عبد الله وکیل مرزا قوم کاکر ۶۶ آ مرصادق ۲۴
مسکین آباد ۱۵۱ ارباب عبدالله ۱۰۹ قریه حاجی عطا محمد ۶۷ عبدالوهاب ۲۵
سطان آباد ۱۵۲ وکیل عبدالقیوم ۱۱۰ ارباب محب الله ۶۸ شایسته گل ارباب ۲۶
مولوی فدائی ۱۵۳ تور خیل ۱۱۱ ارباب محب الله مسجد حاجی بسم الله ۶۹ ارباب نورمحمد ۲۷
اکا خیل وکیل زنگین کاکر ۱۵۴ شیر علی خان وناقلین ۱۱۲ نوآباد قره لغ ۷۰ کافرقلعه حسن گل ۲۸
ارباب نظر ۱۵۵ حاجی نور محمد خان ۱۱۳ مرزا محمد  کاکر ۷۱ قره چه ملا قلی ۲۹
حاجی خالق داد ۱۵۶ هژده نهری ۱۱۴ سیید زینو خیرا لله و حاجی نصر الله ۷۲ ملا قل حاجی خداید ۳۰
حاجی امیر باجوری ۱۵۷ جمع حاجی شیر محمد تاجک ۱۱۵ تر کمن داد ستی ۷۳ مسجد خطاب ملاقلی ۳۱
حاجی فرار کندهاری ۱۵۸ حاجی غفور باجوری ۱۱۶ شیخ آباد ۷۴ مشوائی ۳۲
قزل تیپه[جمع سر فراز قند هاری ۱۵۹ ارباب عزت الله ۱۱۷ حاجی ظریف باجوری ۷۵ دوراهی شهروان ۳۳
  حاجی عبدالباقی خزانه دار ۱۱۸ اخلاق صاحب ۷۶ مسجدقنفرا ت ملا قلی ۳۴
  حاجی عرب خان جمع نذیر خان ۱۱۹ حاجی سید عباس پادشاه  قوم باجوری ۷۷ مسجدبیکا ول ملا قلی ۳۵
  جمع ارباب نذیر حاجی سطان ۱۲۰ نوآباد ملا محمدی ۷۸ مسجدچند ر ملا قلی ۳۶
  حاجی پیرمحمد قوم ترک ۱۲۱ محمد یار ونظر محمد ۷۹ مسجد جامع ملاقلی ۳۷
  حاجی  مخمد لعل ترک ۱۲۲ نظر محمدقوم تیموری ۸۰ قلعه چه ۳۸
  سره مته ۱۲۳ محمد یارنظر محمد  قوم کاکر ۸۱ قسمت چهارم وکیل مرزا مسجد محمد ۳۹
  منطقه سید رحیم ۱۲۴  حاجی محمد گل ۸۲ ملا طاهر ۴۰
  جمع سرفراز واقع شهر جدیدحاجی الله داد کلی ۱۲۵ آکاخیل ۸۳ ارباب عبدالقیوم ۴۱
  حاجی ملا شهباز هوتک جمع وزیر ۱۲۶ مولوی محمد عمر کاکر ۸۴ مدرسه ملا محمد طاهر ۴۲

۶- ولسوالی علی آباد

ولسوالی علی آباد، ۱۷ کیلومتر از مرکز کندز فاصله داشته، که در شاهراه کندز و بغلان واقع میباشد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
کیسه  تیپک ۵۲ دشت کندهاری ۳۵ ارباب  محب الله ۱۸ کهنه قشلاق عمر خیل ۱
دوست محمد کلی ۵۳ حاجی حسین ۳۶ میر شیخ هیکل ۱۹ کوچه قزاق ۲
جبل کمر ۵۴ ارباب جلاد موسی لاله میدان چارم ۳۷ چا ری لنگ ۲۰ ارباب گلدین ۳
قزل سای ۵۵ شاه ولی کلی ۳۸ میر شیخ وزیر ۲۱ امبا رتیپه ۴
صحبت الله ۵۶ خیل گدا ۳۹ باجوری ۲۲ کندهاری کلی ۵
ابراهیم شهید ۵۷ لاله میدان سوم ۴۰ مدرسه سید احمد بای مره ته ۲۳ ناقلین عمر خیل ۶
قره باطور ۵۸  طا هری ۴۱ ارباب سلطان وحاجی شراف ۲۴ حاجی عبد الر حمن ۷
قاسم علی ۵۹ حاجی شیرین ۴۲ باز محمد وحسین ۲۵ مدرسه ۸
نوآباد قوش کار ۶۰ قادر بای ۴۳ سبز علی ۲۶ محراب الدین عمر خیل ۹
رمضانی ۶۱ شاه وزیر کلی ۴۴ لعلی ۲۷ شا ه محمد ۱۰
نوآباد قزل قلعه وشغنی ها ۶۲ اولیا خان ۴۵ قوال ۲۸ عبد الوهاب ۱۱
ملا عبدالرشید وقاری محمود ۶۳ احمد خان ۴۶ عرض بیگی ۲۹ حاجی جان گل ۱۲
حاجی بابه ۶۴ چیپ گذر ۴۷ با ی محسن ۳۰ حاجی ارسلاح ۱۳
خزانه دار ۶۵ نو آباد کمر تاش ۴۸ حاجی امام یار ۳۱ نوآباد لر خابی ۱۴
۶۶ حاجی خلیل ۴۹ سید احمد ۳۲ ده کلان ۱۵
۶۷ ایرن خور ۵۰ خر گذر ۳۳ تا کچه ۱۶
۶۸ بالا حصار ۵۱ دیوانه قشلاق ۳۴ پل حشتی ۱۷

-۷ ولسوالی قلعه زال

ولسوالی قلعه زال در ۱۰۵ کیلومتری شهر کندز واقع بوده و سرحد مشترک با کشور تاجیکستان دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
چلش قشلاق ۵۲ چار گل ۳۵ کنجک حلقه کول ۱۸ خشت تیپپه ۱
۵۳ ظلم آباد ۳۶ سخسه کول ۱۹ باغچه ۲
۵۴ جنگل چارگل ۳۷ خطب قشلاق پائین ۲۰ بغریکول ۳
۵۵ نا قلین لو گری ۳۸ ورته بز پائین ۲۱ کولخ تیپه ۴
۵۶ ینغارق ۳۹ ورته بز بالا ۲۲ دانا جی ۵
۵۷ نا قلین صافی کوت ۴۰ شغا ل شاخ ۲۳ قلعه ذال ۶
۵۸ صابون تیپه ۴۱  جوی چلش قشلاق ۲۴ درمن ۷
۵۹ لقی ۴۲ وکیل اختر محمد کاکړ ۲۵ قرنس ۸
۶۰ شور آرق چقر قشلاق ۴۳ اولم قشلاق ۲۶ چقرقشلاق ۹
۶۱ شورتم شق ۴۴ سه کپرک ۲۷ چکه آرق ۱۰
۶۲ لغمانی ۴۵ شورآرق ۲۸ صالح آبادپا ئین ۱۱
۶۳ قزاق شاخ ۴۶ تربو زگذر پائین ۲۹ صالح آباد بالا ۱۲
۶۴ ایشان شاخ ۴۷ تربوز گذر بالا ۳۰ کشانی ۱۳
۶۵ خطب بالا حاجی نورمحمد ۴۸ افغان  مزار ۳۱ جوی ارساری ۱۴
۶۶ چتراق وحاجی بند ۴۹ حلقه چغته درمن ۳۲ شور شاخ ۱۵
۶۷ قوق وغبرده ۵۰ حاجی ملا نور ۳۳  جوی خطب ۱۶
۶۸ کنجل مزار ۵۱ عربها وهزاره ها ۳۴ حلقه کول ۱۷