ولایت کابل

ولایت کابل

 

ولایت کابل از جمله ولایات مرکزی افغانستان بوده که مرکز آن شهر کابل میباشد. که در میان ۱۵-۳۴-۹۱-۳۴ عرض البلد شمال و ۸۳-۶۸-۹۵-۶۹ عرض البلد شرق واقع بوده و از اقیانوس ۱۸۰۳ متر ارتفاع دارد.

ولایت کابل سرحد مشترک با کاپیسا، لغمان، لوگر، میدان وردگ، ننگرهار و پروان دارد. مساحت ولایت کابل ۶۵۲٫۸۶۴ کیلومتر مربع بوده که ۸۷۳ تن در هر کیلو متر مربع تخمین زده شده است. این ولایت دارای ۱۴ولسوالی (سروبی، استالف، بگرامی، ده سبز، پغمان، شکردره، موسهی، فرزه، چهارآسیاب، میربچه کوت، کلکان، خاک جبار و قره باغ و دارای ۲۲ ناحیه میباشد.

معرفی مختصر والی برحال ولایت کابل

 

محمد یعقوب حیدری در سال ۱۳۵۹خورشیدی شامل کورس مقدماتی پوهنتون عالی ارکان حربی سیاسی نظامی شهر منیک اتحاد شوروری گردیده است. وی همچنان در سال ۱۳۶۰ خورشیدی، شامل صنف اول و ختم سال ۱۳۶۳ از دوره لیسانس فارغ التحصیل شده شامل دوره پراکتیک در کندک تعلیمی فرقه قرغه گردیده است. وی گواهینامه ای ماستری اش را به سال ۱۳۶۷خورشیدی بدست آورده است. موصوف بر اساس حکم شماره ۱۹۴۳ مورخ ۷/۶/۱۳۹۶ خورشیدی مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث والی کابل تقرر حاصل نمودند.

قابل یاد آوریست که قبل از ایشان حامد اکرم به حیث والی کابل ایفای وظیفه می نمودند

وظایف رسمی:

در سال ۱۳۶۵خورشیدی به حیث آمر سازماندهی ریاست سیاسی

در سال ۱۳۶۷ خورشیدی به حیث معاون تشکیلات ریاست سیاسی

در سال ۱۳۶۸خورشیدی به حیث مسوول تشکیلات ریاست سیاسی و سرپرست معاونیت همین ریاست در بست برید جنرال

و در سال ۱۳۶۹خورشیدی به رتبه دگروالی در بست برید جنرال ایفای وظیفه نموده است.

شورای ولایتی کابل:

شورای ولایتی کابل مرکب از ۳۳ عضو میباشد که از جمع آنها ۲۶ مرد و ۷ تن زنان اند. طی انتخابات که بتاریخ ۲۷ عقرب سال ۱۳۹۶هـ ش، برگزار شد، رحیم الله مجاهد عضو قبلی شورا از قوم پشتون به حیث رئیس، سید نجیم فرید از قوم تاجک به حیث معاون و سیده مسعود یاری عضو پشین این شورا و از قوم سادات به حیث منشی شورا برگزیده شدند.

# اسم و تخلص موقف جنسیت
۱ حاجی رحیم الله مجاهد رئیس مرد
۲ حاجی سید نجیم فرید معاون مرد
۳ سیده مسعوده یاری منشی زن
۴ سید عبد الرحمن عضو مرد
۵ داکتر زهره نوابی عضو زن
۶ خاطره اسحق زی عضو زن
۷ حبیبه قادری عضو زن
۸ محمد شفیع استوار عضو مرد
۹ لایق ناصری عضو مرد
۱۰ لطف الله نعمانی عضو مرد
۱۱ الحاج عبدالمحسن احمدی عصو مرد
۱۲ حاجی محمد عمر تره خیل عضو مرد
۱۳ داکتر عظیم الله نیاری عضو مرد
۱۴ حاجی محمد علی محمدی عضو مرد
۱۵ قاری پاچا جان منیب استالفی عضو مرد
۱۶ میوند ناصری عضو مرد
۱۷ مریم حسینی عضو زن
۱۸ واقف الله روحانی عضو مرد
۱۹ سید نقیب الله هاشمی عضو مرد
۲۰ حاجی محمد فواد صدیقی عضو مرد
۲۱ قاری سید عمر هوتک عضو مرد
۲۲ معلم محمد زاهد احمدزی عضو مرد
۲۳ حاجی شیر علی احمد زی عضو مرد
۲۴ عبدالخالق ځاځی وطندوست عضو مرد
۲۵ عادل خان اکاخیل عضو مرد
۲۶ مولوی عطاءالله فیضانی عضو مرد
۲۷ مریم صدیقه سادات عضو زن
۲۸ عبدالاحمد علی یزدان پرست عضو مرد
۲۹ خواجه امان الله صدیقی عضو مرد
۳۰ قیوم قمبری عضو مرد
۳۱ شیر خان اصغری عضو مرد
۳۲ شریفه شیرزاد الله داد عضو زن
۳۳ حاجی محمد عمر تره خیل عضو مرد
شاروالی های ولسوالی های کابل
عواید تحصیل شده سال ۱۳۹۶ نام شاروال درجه   شاروالی #
۱۰۵۴۱۱۳۸ محمد ابراهیم ۱ قره باغ ۱
۵,۵۹۰,۱۷۸ ۱ بگرام ۲
۱۲۰۱۵۸۴ محمد نبی محمدی ۲ سروبی ۳
۸۰۴۵۲۹۲ جهاد الحق میربچه کوت ۴
۹۹۵۸۸۳ مصطفی شکردره ۵

ولسوالی های ولایت کابل

افغانستان در مجموع دارای (۳۸۷) ولسوالی می‌باشد که از جمع آن‌ها(۳۶۴ )تا اخر سال ۱۳۹۶هـ.ش ولسوالی رسمی و (۲۴) ولسوالی موقت می‌باشد. با این یاد آوری، که ولسوالی‌های رسمی از سوی شورای ملی تایید شده اند و ولسوالی‌های موقت آنهایی اند که از سوی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان منظور شده اما هنوز از سوی شورای ملی تایید نشده اند

ولسوالی های ولایت کابل
         # نام ولسوالی مرکز ولسوالی نام ولسوال درجه ولسوالی مساحت به

KM2

تعداد قریه جات تاریخ ایجاد ولسوالی
۱ میربچه کوت سرایخواجه عبدالرحیم راشد اول ۴۱٫۶۳۲۸۳۹۴۵ ۳۸  
۲ پغمان چندل بائی محمد موسی رحمتی اول ۳۶۳٫۵۹۱۲۲۱۶ ۱۲۵  
۳ قره‌باغ قریه آلر خواجه محمد حنیف صدیقی اول ۲۰۴٫۶۸۵۴۰۶۸ ۶۲  
۴ شکر دره شاه مردان عبدالغیاث پتنگ اول ۳۰۴٫۶۷۲۳۱۵۳ ۷۲  
۵ سروبی گاز نو حمیدالله شینواری دوم ۱۲۵۱٫۵۷۲۵۲۵ ۱۷۹  
۶ بگرامی بگرامی احمد شفیع سوله مل دوم ۲۷۴٫۳۷۱۹۴۱۸ ۴۵  
۷ ده‌سبز تره خیل محمد گل دوم ۴۸۷٫۴۴۲۰۱۵۹ ۷۳  
۸ چهارآسیاب قلعه نعیم گوهر خان بابری دوم ۲۲۱٫۴۸۲۱۴۲۳ ۵۷  
۹ استالف صفا باغ شاه رسول دوم ۶۳٫۶۵۲۳۶۵۴۸ ۳۱  
۱۰ کلکان بازار کلکان رحمت الله فقیر زاده سوم ۸۶٫۳۵۲۵۷۰۱۳ ۲۷  
۱۱ خاک‌جبار قریه ملنگ عبدالباری عارض سوم ۵۲۸٫۹۹۰۲۷۰۶ ۴۲  
۱۲ گلدره ده نو محمد عظیم سوم ۱۰۶٫۳۹۷۷۵۱۲ ۳۲  
۱۳ موسهی سرچمن سید سلیمان بسطلوی سوم ۹۸٫۱۹۲۷۰۲۷۲ ۴۲  
۱۴ فرزه قلعه میزا محمد ظریف سوم ۱۱۰٫۴۸۵۱۲ ۲۰  

 

  • ولسوالی استالف

ولسوالی استالف در ۳۵ کیلومری شهر کابل به طرف شال غرب این ولایت موقعیت دارد، که میله جای شاهان پیشین مانند

حبیب الله خان، امان الله خان، و محمد ظاهر شاه بود.

 

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
ساموسی ۳۱ خواجه حسن ۲۱ شورابه ۱۱ مهترلام بابای دره استالف ۱
۳۳ سلطان صاحب ۲۲ تنگی میانه ۱۲ گرگوت ۲
۳۳ قلعه سالار ۲۳ نورکاشی ۱۳ کلان چتی ۳
۳۴ باغ پائین گداره ۲۴ سعادت ۱۴ بدل شاه خیل ۴
۳۵ اسم الله پائین ۲۵ اسیاب گدی ۱۵ چق چق ۵
۳۶ اسم الله بالا ۲۶ ملک زاده ۱۶ کلالان ۶
۳۷ تیلاقی ۲۷ محله غنداب ۱۷ باغ ملا ۷
۳۸ شیناکی ۲۸ میدانی خلیفه ۱۸ حصارخیلها ۸
۳۹ بندمحله ۲۹ سنگلاخ ۱۹ قول چنار ۹
۴۰ باغ صفا ۳۰ نورعالم ۲۰ دهن کری ۱۰

 

ولسوالی بگرامی

این ولسوالی در ۱۲ کیلومتر شهر کابل موقعیت دارد.ولسوالی بگرامی در شاهرای عمومی احمدشابابا مینه(ارزان قیمت) قرار دارد .

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
شهرک حاجی نذیر ۳۷ قلعه حسن خان پائین ۲۵ قلعه پخچک دولت زی ۱۳ قلعه احمدخان ۱
شهرک امنیت ۳۸ قلعه احمدزائی ۲۶ کمری ۱۴ آلوخیل ۲
پروژه بگرامی ۳۹ قلعه نعمان ۲۷ قلعه راباز ۱۵ شینه ۳
هجرت مینه ۴۰ گل بته ۲۸ کاریز بکر ۱۶ نوآباد ۴
دامنه کمری ۴۱ قلعه حسن خان بالا ۲۹ یخ دره ۱۷ قلعه شانان ۵
شهرک دولت زائی ۴۲ نیازی ۳۰ سیف الدین ۱۸ قلعه جبارخان ۶
شهرک میرویس مینه ۴۳ قلعه خاندر ۳۱ قلعه آدم خان ۱۹ بت خاک ۷
شهرک حاجی جنت گل تره خیل ۴۴ ولایتی ۳۲ نوبرجه ۲۰ گوسفنددره ۸
شهرک حاجی منجی ۴۵ چرخاب ۳۳ مموزائی ۲۱ قلعه محسن ۹
  سیاه بینی ۳۴ قلعه زرد ۲۲ حسین خیل ۱۰
  سهاک ۳۵ شیوه کی ۲۳ مرکزولسوالی بگرامی ۱۱
  میاخیل ۳۶ ده یعقوب ۲۴ گردقول ۱۲

 

 

 

 

ولسوالی پغمان: 

این ولسوالی در ۲۵ کیلومتر شهر کابل موقعیت دارد. دریای کابل همچنان از همین ولسوالی سرچشمه میگیرد.

قریه‌ها
# # # #
چوک ارغندی ۱۰۸ خواجه لکن ۷۳ سفیدسنگ ۳۷ قلعه بدل ۱
لوی کلی مرغگیران ۱۰۹ قلعه سینو ۷۴ قلعه صادق ۳۸ گل سرخ ۲
قاسم خان چون غر ۱۱۰ قاضی خیل ولاچی خیل ۷۵ قلعه عبدلعلی ۳۹ سیدان گلستان ۳
انگورک ۱۱۱ بیگ توت ۷۶ قلعه ناظر ۴۰ درکشته ۴
شهرک کشکک نو ین ۱۱۲ قول لونگ ۷۷ نوآبادچهل تن و شهرک اتفاق ۴۱ باغ عمومی ۵
بالاده ۱۱۳ قلعه عمر ۷۸ قلعه آخندزاده ۴۲ الله قلی ۶
پاس کلی ۱۱۴ چاول خیل ۷۹ قلعه ملامحمدرسول ۴۳ سریخدان ۷
خواجه جم ۱۱۵ قلعه سرور ۸۰ قلعه نوچهل تن ۴۴ خواجه ها ۸
ختای ۱۱۶ باغ والا ۸۱ قلعه سردار ۴۵ سنگ سفید ۹
قلعه اجمیر ۱۱۷ قول سیدها ۸۲ خالداری پائین ۴۶ عیال فیض ۱۰
قلعه شفیع ۱۱۸ قوم هزاره ها ۸۳ قلعه فیض الله ۴۷ ده میانه ۱۱
فراشاه ۱۱۹ قوم نور ۸۴ برجک یا تره خیل ۴۸ دلاکها ۱۲
قول بابه نور ۱۲۰ پشته بادام ۸۵ قلعه آغرخان ۴۹ قلعه نو ۱۳
قلعه وزیر ۱۲۱ عیدوخیل ۸۶ پس پشته ۵۰ دره زرگر ۱۴
جکشن برق خواجه مسافر ۱۲۲ میاخیل ۸۷ قلعه ادی ۵۱ نادرخیل ۱۵
نوآباد پجک ۱۲۳ گل غندی ۸۸ قلعه شیخ میرو وقلعه ملک ۵۲ قلعه حکیم ۱۶
قلعه حیدرخان ۱۲۴ ماسبزخیل ۸۹ پشه ئی ۵۳ سموچک ۱۷
  کته خیل ۹۰ قلعه عمرخان ۵۴ اله بله ۱۸
  قلعه سرخ ۹۱ قلعه تاتی ۵۵ عیسی خیل ۱۹
  قلعه جنده خیل ۹۲ قلعه محبت ۵۶ تولات ۲۰
(قلعه نو(خماری خیل ارغندی ۹۳ بلسان خالداری ۵۷ زرشخ ۲۱
کوچه کلی ۹۴ بلسانکوتگی ۵۸ ده پنبه ۲۲
بازی خیل ۹۵ خالداری بالا ۵۹ ده ارباب ۲۳
کتب خیل ۹۶ چارباغ ۶۰ دوده مست ۲۴
حاجی شیخان کلی ۹۷ یعقوب علی ۶۱ قلعه ساقی ۲۵
بادام قول ۹۸ کاریزک ۶۲ بابو ۲۶
دست قول ۹۹ قلعه باقی ۶۳ قلعه قاضی امان ۲۷
سرخ قول ۱۰۰ ارغندی پائین ۶۴ قلعه امیرقلعه میرداد ۲۸
شاه قدم ۱۰۱ کوبکی ۶۵ قلعه دلیل ۲۹
جگدلی ۱۰۲ کنجکی ۶۶ قلعه آغا ۳۰
سیاه ریگ ۱۰۳ اوریاخیل ۶۷ قلعه عبدل صمدخان ۳۱
قلعه کاریز ۱۰۴ سه گنبد ۶۸ شمول زائی ۳۲
آتم خیل ۱۰۵ کج آب ۶۹ کوتگی ۳۳
قلعه صدیق ۱۰۶ درشتولک ۷۰ محمدخیل ۳۴
حسین علی ۱۰۷ قلعه نو ۷۱ کشکک بالا ۳۵
قلعه حاتم ۷۲ کشکک پائین ۳۶

 

 

 

 

 

ولسوالی چهار آسیاب

ولسوالی چهار آسیاب به طرف جنوب غرب کابل موقعیت داشته و در مسیر شاهراه عمومی ولایات پکتیکا، لوگر پکتیا و خوست قرار دارد. چهارآسیاب با محمد آغه لوگر و با ولسوالی موسهی کابل سرحد مشترک دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
تنگی للندر ۴۶ نونیاز ۳۱ قلعه حاجی حبیب الله ۱۶ قلعه کوه گلباغ جوز ۱
شنگ دره ۴۷ لکو ۳۲ چهل دختران ۱۷ فرملی تنگی سیدان ۲
قلعه میران ۴۸ قلعه سفید ۳۳ کوته محمدویس ۱۸ ریشخور ۳
اسماعیل خیل ۴۹ بیدک ۳۴ قلعه سفید ۱۹ گلباغ ۴
علی خیل ۵۰ کودی ۳۵ قلعه سادات چهل دختران ۲۰ خیرآباد ۵
قلعه نشان ۵۱ شاه بی ۳۶ حاجی ها ۲۱ چهارسوق چهارآسیاب ۶
شهرک گلباغ ۵۲ قلعه عمرخان ۳۷ عطامحمد ۲۲ قلعه جرنیل ۷
شهرک چهل دختران ۵۳ چهارقلعه ۳۸ قلعه لقمان ۲۳ قلعه نعیم ۸
میاَ خیل ۵۴ سیدخیل ۳۹ میرشاه عزیز ۲۴ گلزار ۹
غازی آباد ۵۵ تاجکان للندر ۴۰ قلعه جلال ۲۵ بالاقلعه چهارآسیاب ۱۰
نوآباد خیر آباد ۵۶ لکن خیل ۴۱ قلعه جان خان ۲۶ عقب بازار ۱۱
قلعه اسلم ۵۷ کاریز ۴۲ تنگی سیدان ۲۷ کندواله ۱۲
۵۸ آسمان قلعه ۴۳ قلعه کاکړ ۲۸ قلعه جعفر ۱۳
۵۹ صاحب زاده ها ۴۴ قلعه کوه تنگی سیدان ۲۹ الیاس خیل ۱۴
۶۰ اشترپریده ها ۴۵ شاه توت ۳۰ قلعه باور ۱۵

 

 

ولسوالی خاک جبار

مرکز این ولسوالی خاکجبار است که دارای ۴۲ قریه می باشد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
۴۳ تغرعلیا ۲۹ قلعه گل ۱۵ چناری ۱
۴۴ ملایان ۳۰ شمون زاِِئی ۱۶ چوکی ۲
۴۵ غزگی ۳۱ زندان ۱۷ ملاعمر ۳
۴۶ شیرالله ۳۲ قلعه گل ۱۸ قفس کلی ۴
۴۷ دربند ۳۳ شمون زاِِئی ۱۹ تغرکنج ۵
۴۸ باتوخیل ۳۴ زندان ۲۰ باغگی ۶
۴۹ چهاروازگی ۳۵ قلعه گل ۲۱ خروټی ۷
۵۰ گرگ میدان ۳۶ شمون زاِِئی ۲۲ مرزاخان ۸
  جلغوزی ۳۷ زندان ۲۳ صالح خیل ۹
  ملنگ دوجان ۳۸ قلعه گل ۲۴ عینک ۱۰
  سیدعلی ۳۹ شمون زاِِئی ۲۵ خوردکابل ۱۱
  نری اوبه ۴۰ مانوکورونه ۲۶ ملک خیل ۱۲
  کمرچینه ۴۱ شمام زائی ۲۷ کوز ملنگ ۱۳
  گزک ۴۲ مارانوزور ۲۸ ملنگ ۱۴

ولسوالی ده سبز

این ولسوالی در ۱۵ کیلومتری شهر کابل موقعیت دارد. که مساحت ان ۴۶۶کیلومتر مربع می باشد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
تنگی تره خیل ۵۸ کوته ها ۳۹ بندی خانه ۲۰ شیخو ۱
شهرک محمدیه ۵۹ ده سبزخاص ۴۰ قلعه میران ۲۱ چشمه بویا ۲
قلعه بالا ۶۰ آخندزاده گان ۴۱ سنگ آب ۲۲ داودشاه خیل ۳
قلعه پائین ۶۱ علی خیل ۴۲ کته چاه ۲۳ سرکی ۴
خواجه صاحب ۶۲ قلعه قاضی ۴۳ شورآب ۲۴ آب دره علیا ۵
نوآبادپادشاه صاحب ۶۳ قلعه سیدرحیم ۴۴ قلعه حاجی صاحب ۲۵ بابه قچقار ۶
سیدال اعظم ۶۴ جیران ۴۵ قلعه افضل خان ۲۶ قلعه رستم ۷
سیدآغاخان ۶۵ حلیم کلا ۴۶ خواجه چشت ۲۷ قلعه ناوه ۸
نوآبادبختیاران ۶۶ لنده کی ۴۷ پای منار ۲۸ اخ بلندی ۹
شیخ سعدالدین ۶۷ سه قلعه ۴۸ ده یحیی ۲۹ آب دره سفلی ۱۰
شهرک خاور ۶۸ خواجه غار ۴۹ تره خیل_مرکزولسوالی ۳۰ چنارکلی ۱۱
صا فی کوت پل چرخی ۶۹ تنگی غارو ۵۰ پل سنگی ۳۱ جاروب ۱۲
نوآباد غازی آباد ۷۰ غازی آباد ۵۱ قلعه زرین ۳۲ پاندار ۱۳
نوبآد ملا جنت گل خان ۷۱ نوآباد پل چرخی ۵۲ بختیاران ۳۳ کگر ۱۴
نوبآد ملا جنت گل خان تره خیلی ۷۲ پل چرخی ۵۳ سعیدآباد ۳۴ اخلر ۱۵
شنه زور ۷۳ فامیلی های پل چرخی ۵۴ کته خیل ۳۵ قلعه ملانادر ۱۶
  ملامحمد ۵۵ یکه درخت ۳۶ قلعه غلام قادر ۱۷
  تره خیل کوچیها ۵۶ قلعه شاه محمد ۳۷ خروتی ۱۸
  قلعه آغامحمد ۵۷ قلعه گل محمد ۳۸ سیدحسن کلی ۱۹

ولسوالی سروبی

این ولسوالی سرحد مشترک با لغمان، کاپیسا، خاک جبار، و حصارک داشته که در آن سه فابریکه تولید برق فعالیت دارند.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
سهاک ملاخیل ۱۳۶ کته سنگ ۹۱ دغاشی بیخ ۴۶ یخدنډ ۱
آهنگران ۱۳۷ انځیری ۹۲ کرم کول ۴۷ گازسفلی ۲
ملایان ۱۳۸ گنده خڅری ۹۳ انگورتاک ۴۸ گازعلیا ۳
قلعه خانان ۱۳۹ ملایان ۹۴ منځ لاره ۴۹ ششگیر ۴
جړوبی ۱۴۰ لوی کلی ۹۵ میأ خیل ۵۰ مصرخان خیل ۵
مصرخیل ۱۴۱ سرچینو ۹۶ برکڅ ۵۱ بام دلی ۶
قلعه حسن خان ۱۴۲ غندی اوداگون کلی ۹۷ چشمه وکه ۵۲ لکرلام ۷
دگری جگدلک ۱۴۳ سهاک ۹۸ گت ۵۳ ارور ۸
فیل چینه ۱۴۴ دوپی کلی ۹۹ گدائی خیل ۵۴ خندوخیل ۹
مریم خیل ۱۴۵ جانی غندی ۱۰۰ گلاب گتڅ ۵۵ بشتی خیل ۱۰
خواجه خیل ۱۴۶ دری سری ۱۰۱ ملا بشیر ۵۶ بوزه خیل ۱۱
شاهی خیل ۱۴۷ آصف خیل ۱۰۲ وکه خاص ۵۷ قلعه سرخ ۱۲
کوتی خیل ۱۴۸ مرزاخانی ۱۰۳ کوزه کلا ۵۸ الکه خیل ۱۳
متینه چینه ۱۴۹ حسین خیل ۱۰۴ مومندی ۵۹ ملا معاذخیل ۱۴
ساموتاله ۱۵۰ کوتکی ۱۰۵ تپه دوم وتپه سوم ۶۰ کارگویاکرگو ۱۵
چوپاړخیل ۱۵۱ ملوړ ۱۰۶ تپه اول_تپه بالا ۶۱ اسلم خیل ۱۶
یارکاڼی ۱۵۲ هارون تنگی ۱۰۷ تپه خان ۶۲ باندو ۱۷
کمال توت ۱۵۳ بندولی عبدالرحیم زائی ۱۰۸ نوآبادلب دریا ۶۳ ایدوخیل ۱۸
کرونده ۱۵۴ لوی درگی ۱۰۹ هودخیل پائین ۶۴ قلعه کلان ۱۹
زروخیل ۱۵۵ عبدالرحیم زائی ۱۱۰ عرب خیل ۶۵ ای بچه خیل ۲۰
کوتکی ۱۵۶ ناصرخیل وناصرتنگی ۱۱۱ هودخیل بالا ۶۶ کرکوت ۲۱
شیخان ۱۵۷ میأرسول بابا ۱۱۲ آهنگران ۶۷ دوه خوله ۲۲
کړوچی ۱۵۸ بابک خیل ۱۱۳ جاله وانان ۶۸ کتب خیل ۲۳
حسین خیل ۱۵۹ علی احمدخیل ۱۱۴ باندول ۶۹ اکاخیل ۲۴
جلات آباد ۱۶۰ درک کلی ۱۱۵ لوی کلی ۷۰ ابراحیم خیل ۲۵
چینه ۱۶۱ تنگی خورجگدلک ۱۱۶ حاجی صاحب وکه ۷۱ آدم څلی ۲۶
ورښمین تپه ۱۶۲ واته پور ۱۱۷ بندنغلو ۷۲ کلبتو ۲۷
دم دالان ۱۶۳ کڅی جگدلک ۱۱۸ صاحب زاده گان ۷۳ سیرآب چینه ۲۸
کره کوتی ۱۶۴ راغه کلی ۱۱۹ لیوان ۷۴ بهلول خیل ۲۹
شیندند ۱۶۵ خاندارکلی ۱۲۰ دولت زائی ۷۵ فرمان ۳۰
کڅ حسین خیل ۱۶۶ دبیلی ۱۲۱ کڅ شیرخان ۷۶ آلوکلی ۳۱
تپه چهارم ۱۶۷ منځ غندی ۱۲۲ صوفی خیل ۷۷ چنار ۳۲
وجه زاده ۱۶۸ ناگمان ۱۲۳ دهن کول ۷۸ وچکنی ۳۳
چینی کلا ۱۶۹ مدیارخیل ۱۲۴ سنځلی ۷۹ نیامان ۳۴
شیرخان خیل ۱۷۰ لکه تیگه ۱۲۵ کوتگی ۸۰ پخوانی رودبار ۳۵
تری کلی ۱۷۱ پټی کلی ۱۲۶ نصرت چینه ۸۱ رودبار ۳۶
لوی کلی ۱۷۲ انارگی ۱۲۷ اسماعیل چینه ۸۲ غندی کلی ۳۷
نوآباد ۱۷۳ فرمان بیگ ۱۲۸ شپولی بابا ۸۳ سیوری باس خیل ۳۸
تینگه کلا ۱۷۴ ورغیری ۱۲۹ کروچی ۸۴ بازی خیل ۳۹
میچن خیل ۱۷۵ لږ اوبه ۱۳۰ سرکانی ۸۵ لیونیان ۴۰
کندوکلی ۱۷۶ تورکانی ۱۳۱ خویندی ۸۶ ډاګ کلی ۴۱
سره مینه ۱۷۷ دره ۱۳۲ چناری ۸۷ تانگی ۴۲
ورخره وله ۱۷۸ نان زائی ۱۳۳ زره تنگی ۸۸ غندی اودرگی ۴۳
مله کا نه ۱۷۹ تیزین خاص ۱۳۴ گوگامنده ۸۹ تاله یاسپرکندی ۴۴
  خورین کی ۱۳۵ یخه چینه ۹۰ چشمه مستی ۴۵

ولسوالی شکردره

ولسوالی شکردره در شمال غربی کابل موقعیت داشته که بند برق برشنا تحت نام(شاه و عروس) نیز در این ولسوالی اعمار می شود.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
حیات خیل ۵۸ قلعه التفات ۳۹ بویه زار ۲۰ هردوبرادر ۱
شیرین خیل ۵۹ تخت ۴۰ سید خیل ۲۱ مرغزاریامیرک ۲
ده عربان ۶۰ دشت القوی دانشمند ۴۱ آخندخیل ۲۲ یونس خیل ۳
علی خیل ۶۱ انجیرک ۴۲ صالح خیل ۲۳ خواجه خیل ۴
دره گلی ۶۲ قریه دانشمند ۴۳ هاشم خیل ۲۴ حکیم خیل ۵
پشته ۶۳ قلعه دشت ۴۴ سیاه سنگ ۲۵ سیدنظیم خیل ۶
دره خورد ۶۴ قلعه مرادبیگ ۴۵ فتح خیل ۲۶ قلعه لالی ۷
افضل خیل ۶۵ چاول خیل ۴۶ سفرخیل ۲۷ سامو خیل ۸
سپو خیل ۶۶ کاریزعلیا ۴۷ مشوانی ۲۸ جانک خیل ۹
شریف خیل ۶۷ کاریز سفلی ۴۸ قلعه سرخ ۲۹ جنگلک ۱۰
بری خیل ۶۸ (کاریزمیر(برجک ۴۹ ناصری ۳۰ صلاح خیل ۱۱
باغکی ۶۹ طولات ۵۰ آقاعلی خواجه ۳۱ آقاعلی شیخو ۱۲
شهرک جمال مینه ۷۰ کوچکین ۵۱ جهان شاه ۳۲ قلعه احمد ۱۳
کوه بچه ۷۱ قلعه قچان ۵۲ الغوی ۳۳ سرخ بلندی ۱۴
صوفی خیل ۷۲ خواجه وجود ۵۳ حاجی بخشی ۳۴ ده یعقوب ۱۵
  گورتنی ۵۴ بای لعل خیل ۳۵ سلیمان ۱۶
  قلعه عزت ۵۵ حاجی پیک ۳۶ لوکو ۱۷
  دولانه ۵۶ سیاب قولی ۳۷ بهزادی ۱۸
  قلعه تاج محمد ۵۷ ثناخیل ۳۸ جنگی خیل ۱۹

ولسوالی فرزه

ولسوالی فرزه در ۲۵ کیلومتری شهر کابل موقعیت دارد. که مساحت آن ۵۰۰ کیلومتر می باشد. باشنده‌های این ولسوالی در باغداری مهارت بهتر دارند.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
۴۳ ۲۹ کوکان ۱۵ قلعه سلیم خان ۱
۴۴ ۳۰ بوستان ۱۶ قلعه مرزا ۲
۴۵ ۳۱ قلعه سوخته ۱۷ سرخان خیل ۳
۴۶ ۳۲ ناصری ۱۸ قلعه چنار ۴
۴۷ ۳۳ حسن دره ۱۹ قلعه کریم ۵
۴۸ ۳۴ پایان ده ۲۰ صلاح خیل ۶
۴۹ ۳۵ ۲۱ مته خیل ۷
۵۰ ۳۶ ۲۲ ده نو ۸
  ۳۷ ۲۳ زرگران ۹
  ۳۸ ۲۴ میرافغان ۱۰
  ۳۹ ۲۵ قلعه میرا ۱۱
  ۴۰ ۲۶ قلعه بغل ۱۲
  ۴۱ ۲۷ قلعه مصلی ۱۳
  ۴۲ ۲۸ حسن خیل ۱۴

ولسوالی قره باغ

این ولسوالی نیز در شمال شهر کابل موقعیت دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
قلعه صوفیان ۴۹ قلعه سامان ۳۳ سرداربیگ ۱۷ پشـۀ ئی ۱
قلعه کهنه ۵۰ نهرکلان ۳۴ میان جوی ۱۸ آغیلک ۲
قلعه قاضی علیا ۵۱ باغ علم ۳۵ مردی خیل ۱۹ تاجکان خواجه ها ۳
پوستین دوزان ۵۲ پیتاوه ۳۶ گیا خیل ۲۰ قضیان ۴
باغ عارق پائین ۵۳ قلعه موسی بالا ۳۷ ننگی خیل ۲۱ قلعه شیر ۵
باغ عارق بالا ۵۴ قلعه موسی پائین ۳۸ اوریاخیل بالا ۲۲ خواجه شهاب ۶
قلعه باز ۵۵ چونی ۳۹ اوریاخیل پائین ۲۳ لوگری ۷
شهورخیل ۵۶ اشرف خیل ۴۰ جارچی ۲۴ درگی ۸
مغل بیگ ۵۷ قلعه دیوانه ۴۱ کاکر ۲۵ شینواری ۹
سبزسنگ ۵۸ چشمه خروتی ۴۲ قلعه کهنه ۲۶ بیتنی ۱۰
قلعه حاجی ۵۹ الله رحم ۴۳ کاریز ۲۷ گله وان ۱۱
شهرک مهاجرین ۶۰ قلعه فیض ۴۴ قره باغ کلان ۲۸ لوگری ۱۲
قلعه ریگی اکاخیل ۶۱ لنگر ۴۵ قلعه بیبی ۲۹ الر ۱۳
قلعه قاضی سفلی ۶۲ بنگولک ۴۶ قلعه گدرمیرعلی خیل ۳۰ قره قول ۱۴
  قلعه نوروز ۴۷ باغ زاغان ۳۱ کاکړان ۱۵
  قلعه پهلوان ۴۸ قلعه شاهی ۳۲ قره باغ بازار ۱۶

ولسوالی کلکان

ولسوالی کلکان که در شمال شهر کابل موقعیت دارد، محل بود و باش حبیب الله کلکانی به شمار میرود. کلکان سرحد مشترک با ولسوالی های گلدره، قره باغ، ده سبز و میربچه کوت دارد. شاهراه عمومی ولایات شمالی چون بغلان، پنجشیر، مزار، کندز و دیگر ولایات از همین ولسوالی میگذرد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
۴۳ ۲۹ آقاسرای ۱۵ سیدآباد ۱
۴۴ ۳۰ چهارتوت ۱۶ دوغ آباد ۲
۴۵ ۳۱ نوآبادآقاسرای ۱۷ قیچی عبادلله ۳
۴۶ ۳۲ قلعه نوذمه ۱۸ قوچی ۴
۴۷ ۳۳ ذمه ۱۹ قلعه خواجه ۵
۴۸ ۳۴ جوی یار ۲۰ دوبری ۶
۴۹ ۳۵ پشت ده ۲۱ بابوش ۷
۵۰ ۳۶ خلیفه صاحب ۲۲ قلعه فرهاد ۸
  ۳۷ سرجوی بالا ۲۳ قریه بازاری ۹
  ۳۸ پیران غیب ۲۴ (مرکزولسوالی کلکان(زیارت خواجه صاحب ۱۰
  ۳۹ سرجوی زیارت ۲۵ مشوانی سفلی ۱۱
  ۴۰ شادوزی ۲۶ کارنده ۱۲
  ۴۱ اتفاق ۲۷ صوفیأ ۱۳
  ۴۲ ۲۸ بوینقره ۱۴

ولسوالی گلدره

ولسوالی گلدره در ۲۰ کیلومتر شهر کابل قرار دارد. این ولسوالی سرحد مشترک با ولسوالی‌های شکردره و میربچه کوت دارد. زمین‌های این ولسوالی برای کشت انواع میوه جات مهیا میباشد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
۴۳ سنگ شانده ۲۹ چل وانی ۱۵ بدراهی ۱
۴۴ گردبید ۳۰ قول افغان ۱۶ شاه میربالا ۲
۴۵ سرخی ۳۱ بیدک ۱۷ شاه میرپائین ۳
۴۶ بنگ شیری ۳۲ قلعه واصل ۱۸ قلعه ملک ده بالا ۴
۴۷ ۳۳ (مرکزولسوالی گلدره (مدرسه ۱۹ قول صیفل ۵
۴۸ ۳۴ ده میانه ۲۰ خاک شهیدان ۶
۴۹ ۳۵ ده عربان ۲۱ کدوله ۷
۵۰ ۳۶ قلعه الله یار ۲۲ ده نو ۸
  ۳۷ گداره قلعه خواجه ۲۳ تولات ۹
  ۳۸ قلعه قاضی ۲۴ دامنه ده نو ۱۰
  ۳۹ باغ خوشی ۲۵ دوتوت ۱۱
  ۴۰ قلعه فرمان ۲۶ قلعه صوفی ۱۲
  ۴۱ قول نعمت ۲۷ قلعه رئیس ۱۳
  ۴۲ کلتری ۲۸ قریه آخندزاده گان ۱۴

ولسوالی موسهی

ولسوالی موسهی در فاصله ۳۰ کیلومتر شهر کابل قرار دارد. دریای لوگر از همین ولسوالی عبور نموده و به شهر کابل می رسد. محمد اکرم خان امین الملک وزیر امور داخله زمان تیمورشاه درانی و عبدالسلام خان پوپلزایی قوماندان مشهور جنگ افغان و انگلیس نیز از همین ولسوالی بودند.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
ده کلان ۳۴ پاینده خیل ۲۳ مُعین خیل ۱۲ سنگ نوشته ۱
سیاه جوی ۳۵ حاجی خیل ۲۴ قلعه مفتی ۱۳ شاه آغاسی ۲
حسین خیل ۳۶ چمن چارسوق ۲۵ پوری قلعه ۱۴ پاچی ۳
برمیاخیل ۳۷ آهنگران ۲۶ قلعه کهنه ۱۵ عبدالرحمان ۴
سراوند ۳۸ قلعه جانان ۲۷ کوتگی وچکاریز ۱۶ آخنددره ۵
شهدخانه ۳۹ قلطغان ۲۸ کاریزموچی ۱۷ گرگاب ۶
عباس قلی ۴۰ احمدخیل ۲۹ قلعه عبدالروف ۱۸ شینکی دشتک ۷
صاحب زاده گان ۴۱ آلوخیل بالا ۳۰ ملنگان ۱۹ گلدره ۸
سهاک ۴۲ آلوخیل پائین ۳۱ کته سنگ ۲۰ قشلاق سفلی ۹
  رحمت آباد ۳۲ خانان خیل ۲۱ قشلاق علیا ۱۰
  تنگی عبدارحیم زائی ۳۳ کوزمیاخیل ۲۲ سیدخیل ۱۱

ولسوالی میربچه کوت

ولسوالی میربچه کوت به طرف شمال شهر کابل موقعیت دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
سلیغان ۳۱ بالاآب ۲۱ بابه قچقار ۱۱ قلعه پستک ۱
قلغ ۳۲ میوه خاتون ۲۲ دکوسفلی ۱۲ مشوانی بالا ۲
توتک ها ۳۳ گذر ۲۳ ده سقی ۱۳ قولوم چاق ۳
میرعبدالعزیز ۳۴ سیاب چرمگربالا ۲۴ لغمانی ۱۴ قلعه آخند ۴
نوآبادسرسمچ ۳۵ صوفیان ۲۵ آب چکان ۱۵ ده میر ۵
صنوبر ۳۶ شیخان بقابیگ ۲۶ بالاده آب چکان ۱۶ مرزاخیل ۶
میرزیورالدین ۳۷ خروتی ۲۷ شیخان ۱۷ قلعه احمدخان ۷
زمین آغور ۳۸ شهرک عبدالروف ۲۸ ده سقی بالا ۱۸ مارکی ۸
  سیاب چرمگرپائین ۲۹ دکوبالا ۱۹ خواجگیان ۹
  قلعه سوخته وآخندزاده گان ۳۰ چیله باغ ۲۰ اراضی ۱۰