تمام برنامه ها

جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگانهای محلی

ریاست نظارت و ارزیابی

گزارش  پیشرفت کاری برنامه ها

 بابت سال مالی ۱۳۹۹

(مطابق سال۲۰۲۰ میلادی)

مقدمه

اداره مستقل ارگان های محلی به عنوان یکی از نهادهای کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از زمان تاسیس آن در سال (۱۳۸۶) به عنوان یک اداره مستقل، توسعه و بهبود حکومت داری محلی، عرضه خدمات اساسی دولتی در ولایت ها و ولسوالی های افغانستان را در محور فعالیت های خویش قرار داده است. این اداره علی‌رغم چالش ها و مشکلات فراوان که پیش رو داشته، در امر تحقق اهداف اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه ی حکومت داری محلی و تقویت نهادهای محلی برای ایجاد سیستم شفاف و پاسخگو موفقانه عمل کرده است.

اداره مستقل ارگان های محلی با استفاده از امکانات موجود جهت تحقق سریع استراتیژی دولت اسلامی افغانستان و پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی به کمک نهادهای بین المللی به ویژه بخش انکشافی سازمان ملل متحد، اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا، بانک جهانی، اتحادیه اروپا، اداره همکاری انکشافی کشور سویس، کشورهای ایتالیا و سویدن و دولت شاهی نارو اقدام به ایجاد چندین پروگرام (برنامه) نموده که هر کدام در پیش برد امور فنی، تخنیکی و سیستم سازی در ادرات محلی افغانستان موثر و کارساز بوده است.

برنامه های همکار، در امر فراهم سازی تسهیلات فنی، تکنولوژیکی، طرح و تدوین پلان ها، پالیسی ها و اهداف مدون کمک های شایان و ارزشمندی به ادارات محلی افغانستان(اداره ولایات، شهرداری ها، شوراهای ولایتی و ولسوالی ها) ارائه نموده است. دستآورد های برنامه های همکار اداره مستقل ارگانهای محلی که در همکاری تنگاتنگ با ادارات محلی در زمینه های طراحی و تطبیق پروژه های انکشافی، ظرفیت سازی انسانی و پرورش نیروی کار مجرب و متخصص، فراهم سازی تسهیلات و امکانات، طرح و نهایی سازی پلان ها، پالیسی ها و استراتیژی ها فعالیت میکند؛ برای دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی و ادرات محلی بصورت منظم طی گزارش های شش ماهه و سالانه توسط ریاست نظارت و ارزیابی اداره مستقل ارگان های محلی بازتاب داده میشود.

ریاست نظارت و ارزیابی طی گزارش پیش رو کارکردهای یکساله (۱۳۹۹) برنامه های همکار اداره مستقل ارگانهای  محلی را به گونه ی تفصیلی ارائه می کند. این گزارش حاوی اطلاعات مفصل از فعالیت ها و دستآوردهای برنامه های مانند: برنامه حمایت مردمی (PSP)، برنامه ملی میثاق شهروندی (CCAP)، برنامه ابتکار تقویت ادارات محلی (ISLA)، برنامه حکومتداری محلی افغانستان (LOGO)، برنامه شهر (SHAHAR)، برنامه سرمایه گذاری شهری (CIP)، برنامه اشتغالزایی-کارموندنه (EZ-KAR)، برنامه شهری مصئونیت و امنیت افغانستان (AUSSP)، برنامه شهر برای همه (CFA) و برنامه شورا (SHURA) میباشد.

ساختار گزارش: در این گزارش پس از مقدمه کوتاه، خلاصه عمومی را می خوانید، سپس بسته معلوماتی در مورد برنامه ها که هر کدام حاوی اطلاعاتی چون: معلومات عمومی برنامه ها، اهداف و مقاصد، عرصه های کاری، پلان سالانه برنامه، گزارش پیشرفت فعالیت ها، فعالیت های تکمیل شده، فعالیت های حال اجرا و در اخیر تاثیرات و نتایج فعالیت های انجام شده برنامه ها را مرور خواهید کرد.

 

 

خلاصه عمومی

برنامه حمایت های مردمی(PSP): برنامه حمایت های مردمی در بخش های، جلب حمایت مردم از نظام، تهیه پروفایل های ولایتی، بخش فرهنگی، حکومتداری خوب، نظارت، هماهنگی با ادارات مختلف دولتی و غیردولتی، نمایندگی از اداره مستقل ارگانهای محلی در سفر های بین الوزارتی، تهیه گزارش های (امنیتی روزانه، تحلیلی و خاص) و شریک سازی معلومات فعالیت دارد. این برنامه در ۳۴ ولایت کشور فعالیت دارد و بودجه عمومی آن برای سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر (۱۱۵،۲۳۴،۰۰۰) افغانی می باشد. برنامه حمایت های مردمی توسط اداره مستقل ارگانهای محلی رهبری، تمویل و فعالیت های آن در چوکات معینیت شاروالی های این اداره تطبیق میگردد و دارای ۱۱۵ تن کارمند داخلی و خارجی بشمول (۵ کارمند زن) می باشد.

برنامه ملی میثاق شهروندی(CCAP): برنامه ملی میثاق شهروندی یکی از برنامه های ملی حکومت افغانستان می باشد و مطابق پالیسی و طرزالعمل مربوطه در بخش های اجتماعی، انکشافی و زیر بناها فعالیت می نماید که بخش توسعه شهری آن تحت رهبری ارگانهای محلی-معینیت شاروالی ها به پیش برده میشود. این برنامه توسط صندوق وجهی بازسازی افغانستان-ARTF  و بانک جهانی تمویل و بودجه آن برای سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر (۳۷،۱۵۷،۳۷۷) دالر امریکایی می باشد. فعالیت های عمده این برنامه در چهار شهر بزرگ (کندهار، مزارشریف، هرات و ننگرهار) عملی میگردد و دارای ۲۰۸ کارمند داخلی بشمول (۴۰ کارمند زن) می باشد.

برنامه ابتکار تقویت ادارات محلی(ISLA): برنامه اسلا در جهت تقویت سیستم ادارات محلی در افغانستان بوده که ادارة مستقل ارگانهای محلی را در عرصه های پلان‌گذاری مالی و انکشافی، نمایندگی از شهروندان و ارائه خدمات عامه جهت بهبود حکومتداری محلی همکاری تخنیکی می‌نماید و فعالیت های آن بیشتر در بخش های پلانگذازی ولایتی، تقویت ظرفیت ادارات محلی، دادخواهی جامع، مشارکت عامه متمرکز است. این برنامه توسط اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا تمویل و بودجه آن برای سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر (۹،۳۶۳،۷۴۱) دالر امریکایی می باشد. فعالیت های عمده این برنامه در (۱۶) ولایت در همکاری با اداره مستقل ارگانهای محلی رهبری تطبیق میگردد و دارای ۸۳ تن کارمند داخلی و خارجی بشمول (۱۰ زن) می باشد. این برنامه در سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ تکمیل گردیده است.

برنامه حکومتداری محلی افغانستان(LOGO): برنامه حکومتداری محلی افغانستان-لوگو به هدف ظرفیت سازی مقام های ولایات و شوراهای ولایتی در زمینه حسابدهی و خدمت رسانی شفاف، حمایت و تقویت شاروالی ها جهت رشد عواید و عرضه خدمات به گونه حسابده و مشارکتی، بلند بردن ظرفیت های جامعه مدنی در زمینه نظارت از حکومتداری محلی و توانمند سازی ادارة مستقل ارگانهای محلی در زمینه تهیه پالیسی ها به منظور بهبود حسابدهی و خدمت رسانی حکومت همکاری و فعالیت می نماید. این برنامه توسط اتحادیه اروپا، ایتالیا و سویدن از طریق پروگرام انکشافی ملل متحد (UNDP) تمویل و بودجه آن برای سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر (۳،۱۳۰،۰۰۰) دالر امریکایی می باشد. فعالیت های عمده این برنامه در (۱۷) ولایت و (۱۴) ولسوالی تحت رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی تطبیق میگردد و دارای ۱۰ تن کارمند بشمول (۱ کارمند زن) می باشد. این برنامه در سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ تکمیل گردیده است.

 

 

برنامه مرکزی قوی برای کمک و رجوع افغانها یا شهر(SHAHAR): برنامه شهر به هدف تقویت نمودن شاروالی ها جهت عرضه خدمات و پاسخدهی به نیاز های شهروندان که در سه بخش اساسی ۱) کمک های تخنیکی به معینیت شاروالی ها، ۲) کمک های تخنیکی به شاروالی ها و کارمندان شاروالی ها و ۳) کمک به شوراهای مشورتی شاروالی ها فعالیت می نماید. این برنامه توسط اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا-USAID تمویل و بودجه آن برای سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر (۹،۲۸۳،۰۰۰) دالر امریکایی می باشد. فعالیت های عمده این برنامه به همکاری معینیت شاروالی ها-اداره مستقل ارگانهای محلی در شاروالی های (۱۴) ولایت بشکل زون وار تطبیق میگردد و دارای (۷۳) کارمند داخلی و خارجی بشمول (۱۵ کارمند زن) می باشد.

برنامه سرمایه گذاری شهری(CIP): برنامه سرمایه گذاری شهری در بخش ساختمان زیربناهای شهری شامل ساخت (جاده ها، پل ها، پارک ها و مارکیت ها) به هدف ایجاد شبکه های پویا-محفوظ و قابل سکونت در مراکز شهرها؛ تبدیل شدن مراکز شهرها به مراکز رشد اقتصادی؛ غیر متمرکز ساختن برنامه ریزی شهری و ترویج حکومت داری شهری-مشارکتی، حمایت از مسئولین محلی در قسمت مدیریت مالی، پیشرفت در برنامه ریزی و اجرای بودجه و مدیریت بهتر مصارف و عواید) فعالیت دارد. این برنامه توسط بانک جهانی تمویل و بودجه آن برای سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر (۶،۲۹۱،۶۲۵) دالر امریکایی می باشد. فعالیت های عمده این برنامه در مرکز شهر (۵) ولایت تحت رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی- معینیت شاروالی ها تطبیق میگردد و دارای ۳۸ کارمند بشمول (۵ کارمند زن) می باشد.

برنامه اشتغالزایی-کارموندنه (EZ-KAR): برنامه اشتغالزایی-کارموندنه در بخش ایجاد فرصت های شغلی کوتاه، سرماه گذاری روی زیرهای ساخت ها، توانمندسازی بازار از طریق گذر شهری و ایجاد گذرهای تجارتی در ۱۲ شهر، حمایت از اصلاحات در مقررات جهت ایجاد محیط مساعد سرمایه گذاری و پروسه های کاری حکومت با بخش خصوصی در شهرهای تحت پوشش فعالیت دارد. این برنامه توسط گروپ بانک جهانی (انجمن بین المللی توسعه-IDA و صندوق وجهی بازسازی افغانستان-ARTF) تمویل و بودجه آن برای سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر (۲۹،۷۰۰،۰۰۰) دالر امریکایی می باشد. فعالیت های عمده این برنامه به هدف (تقویت محیط مناسب برای ایجاد فرصتهای اقتصادی در شهرهای که دارای میزان بیشتر عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی میباشند) در مراکز شهر (۱۲) ولایت کشور تحت رهبری وزارت اقتصاد و به همکاری معینیت شاروالی ها- اداره مستقل ارگانهای محلی تطبیق میگردد و دارای ۱۸۲ کارمند بشمول (۳۰ کارمند زن) میباشد.

برنامه شهری مصئونیت و امنیت افغانستان(AUSSP): برنامه شهری مصئونیت و امنیت به هدف (توانمندسازی زنان، مردان، دختران و پسران برای مستحکم سازی شهرها همراه با حکومت محلی و ملی جهت دستیابی به شهرهای با حقوق و امنیت، با اطمینان، فراگیر و مقتدر به عنوان یک ذینفع فعال در حاکمیت و سیستم های اجتماعی) در سه سطح ۱) در سطح شورا؛ توسط حکومتداری شهری و خدمات امنیتی شهری، ۲) در سطح شاروالی ها؛ بهبود حکومتداری بهتر شاروالی و ارئه خدمات ایمنی و ۳) در سطح ملی؛ تسهیل چارچوب ملی در مورد مسئولیت پذیری حکومتداری شهری در بخش مصئونیت و امنیت فعالیت دارد. این برنامه توسط اداره همکاری و انکشافی کشور سویس و دولت شاهی هالند تمویل و بودجه آن برای سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر (۴۸۳,۴۳۱) دالر امریکایی می باشد. فعالیت های عمده این برنامه توسط اداره اسکان بشر ملل متحد(هبیتات) به همکاری معینیت شاروالی ها-اداره مستقل ارگانهای محلی در مرکز شهر (۸) ولایت تطبیق میگردد و دارای ۸۳ کارمند داخلی بشمول (۳۰ کارمند زن) می باشد.

برنامه شهر برای همه(CFA): برنامه شهر برای همه به هدف بهبود امنیت تصدی و مدیریت زمین برای رشد اقتصادی فراگیر شهری و ارائه خدمات در ۱۱ شاروالی ولایت و ولسوالی در بخش (مدیریت زمین، امورمالی و حکومتداری شاروالی ها و پلان گذاری استراتیژیک شهری) فعالیت دارد. این برنامه توسط اتحادیه اروپا-EU تمویل و بودجه آن برای سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر (۱۰،۸۰۰،۰۰۰) یورو می باشد. فعالیت های عمده این برنامه توسط اداره اسکان بشر ملل متحد(هبیتات) به همکاری معینیت شاروالی ها-اداره مستقل ارگانهای محلی در شاروالی های (۹) مرکز ولایت (۴) ولسوالی تطبیق میگردد و دارای (۳۱۹) کارمند داخلی و خارجی بشمول (۶۱ کارمند زن) می باشد.

برنامه شورا(SHURA): برنامه شورا به هدف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ افغانها ﺑﺮاي ادﻏﺎم ﻣﺠﺪد، استقرار در ﺳﺎﺣﺎت ﺷﻬﺮي و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻮﻟﺪ، ﺧﻮدﮐﻔﺎ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ فعالیت دارد. این برنامه توسط اتحادیه اروپا، دولت دنمارک و دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه- UNOCHA تمویل و بودجه برای سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر (۳،۴۳۰،۰۰۰) دالر امریکایی می باشد. فعالیت های عمده این برنامه توسط اداره اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) به همکاری معینیت شاروالی ها-اداره مستقل ارگانهای محلی در (۲) ولایت کابل و هرات تطبیق میگردد و دارای ۴۱ کارمند داخلی و خارجی بشمول (۱۱ کارمند زن) می باشد.

طی سال مالی ۱۳۹۹ (۱۰) برنامه همکار تحت رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی در سطح مرکز و ولایات فعالیت های عمده و اساسی خویش را در بخش های مختلف انجام داده اند که اینک اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های برنامه های همکار در مقابل پلان های سالانه شان طی سال مالی ۱۳۹۹ در گراف ذیل نشان داده شده است.

 برنامه حمایت های مردمی (PSP)

ج

معلومات عمومی برنامه
نام برنامه حمایت های مردمی(PSP)
اداره رهبری کننده معینیت شاروالی ها-اداره مستقل ارگانهای محلی
اداره تطبیق کننده برنامه حمایت های مردمی
اداره (یا ادارات) تمویل کننده اداره مستقل ارگانهای محلی
تاریخ آغاز و ختم برنامه ۰۱/۱۰/۱۳۹۸ – ۳۰/۰۹/۱۳۹۹
ساحات تحت پوشش ۳۴ ولایت
بودجه برنامه (به دالر) بودجه عمومی برنامه

(به افغانی)

بودجه پلان شده

برای سال (۲۰۲۰)

بودجه مصرف شده

در سال (۲۰۲۰)

۱۱۵،۲۳۴،۰۰۰- ؋ ۱۱۵،۲۳۴،۰۰۰- ؋ ۹۳۰۲۶۳۷۹- ؋
تعداد کارمندان برنامه تعداد کارمندان (داخلی) تعداد کارمندان (خارجی) مجموع کارمندان
مرد زن مرد زن مرد زن
۱۱۰ ۵ ۰ ۰ ۱۱۰ ۵

اهداف و مقاصد برنامه: اهداف اساسی این برنامه، حمایت از برنامه های دولت، موثریت عرضه خدمات، مسولیت پذیری ادارات محلی و استفاده از روش های محلی حین تصمیم گیری جهت تقویت حکومتداری محلی، اتحاد و همبستگی مردمدی، احیا و تقویه نمودن همکاری مردم با حکومت، تبلیغات منظم برای حمایت از نظام با استفاده از تمام راه های ممکن، تقویه نمودن روحیه دینی در مقابل تروریزم و افراط گرایی، جلوگیری از تبلیغات مخالفین با استفاده از استدلال های دینی و منطقی، حل منازعات محلی و قبیلوی و رهایی بخشیدن مردم از اسارت فکری و فزیکی مخالفین، تلاش جهت تامین امنیت و استقرار صلح در ساحات نا امن کشور با استفاده از میکانیزم های شریک ساختن مردم در تصمیم گیری های محلی، تلاش برای بهبود حکومت داری خوب و فراهم سازی سهولت ها در زمینه قانون سالاری، فراهم سازی مشوره های لازم در زمینه رشد اقتصادی با تطبیق پروژه های انکشافی و عمرانی، مساعی لازم برای کاهش دادن نفوذ و فعالیت های مخالفین مسلح دولت میباشد.

ساحه فعالیت (عرصه کاری): این برنامه در بخش های تدویر جلسات مردمی حمایت از نظام، تهیه پروفایل های ولایتی، تدویر پروگرام های فرهنگی و ورزشی برای حمایت از صلح ونیروهای امنیتی، تدویر ورکشاپ های حکومتداری خوب، تدویر پروگرام وطندار جهت ملت سازی و مبارزه علیه تعصبات قومی، نظارت از کارکرد های همکاران برنامه حمایت های مردمی، هماهنگی با ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی جهت امورات مشترک با آنها، نمایندگی از اداره مستقل ارگانهای محلی در سفر های بین الوزارتی، گزارش های کوتاه (راپور) امنیتی روزانه، تهیه گزارش های تحلیلی و خاص مطابق نیازمندی و خواست مقام رهبری، گزارش کوتاه از فعالیت های والیان و شاروالان و جمع آوری معلومات در بخش های یادشده جهت اپدیت/بروزرسانی معلومات دیتابیس عمومی برنامه حمایت مردمی فعالیت مینماید.

پلان کاری سالانه (فعالیت های پلان شده)

فعالیت های عمده این برنامه طی سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ بر اساس عرصه کاری به ترتیب ذیل لیست گردیده است:

 1. در بخش جلسات تدویر جلسات مردمی؛

– تدویر (۶۰) جلسه تشریک پلان سالانه و حسابدهی در سطح ولایات و ولسوالی ها

– تدویر (۷۴) جلسه شریک سازی پلان سالانه و گزارش در سطح ولایات و ولسوالی ها

– تدویر (۵۸) جلسه شریک سازی پلان شاروالی ها با مردم

– تدویر (۳۴) جلسه پاسخگویی ولسوالان به مردم

– تدویر (۵۰) جلسه «شهر ما خانه ماست» از طریق شاروالی ها با مردم

– تدویر (۱۵) جلسه در مورد موضوعات خاص (حمایت از نظام و جمهوریت)

 1. در بخش تهیه پروفایل؛

– جمع آوری معلومات اولیه در مورد پروفایل های ولایتی و بروزرسانی ۱۹ پروفایل ولایتی

– نهایی سازی (۱۴) پروفایل ولایتی جدید و در اختیار قرار دادن به مراجع ذیصلاح حین ضرورت

 1. در بخش پروگرام های فرهنگی-ورزشی؛

– راه اندازی (۸) مسابقه ورزشی میان نیروهای امنیتی و مردم ملکی

– برگذاری (۹) مسابقات علمی بین شاگردان مکاتب به منظور تشویق وترغیب آنها برای بلند بردن ظرفیت انها

– تدویر (۳) نمایشگاه عکس از سربازان نیروهای امنیتی کشور در قول اردو ها وشهر ها

– تدویر (۵)  جلسه راه اندازی مسابقات رسامی راجع به خاطرات جنگ وصلح میان شاگردان مکاتب

– چاپ (۱۰۰۰) جلد کتاب از اشعار برگزیده از تمام مشاعره های انجام شده در ولایات

 1. در بخش ورکشاپ ها؛

– راه اندازی (۲۶) ورکشاپ مختلف شامل (۵ ورکشاپ حکومتداری محلی، ۹ ورکشاپ اعمار صلح، ۴ ورکشاپ حقوق و وجایب اتباع، ۴ ورکشاپ قانون اساسی و ۴ ورکشاپ حل منازعات)

 1. در بخش پروگرام وطندار؛

– تشکیل یک کمیته کاری در مرکز برای تنظیم جلسات پروگرام وطندار

– انجام (۱۲) سفر ولایتی و تهیه راپور نظارتی آن

 1. در بخش تدویر جلسات و هماهنگی با ادارات مختلف دولتی و غیردولتی؛

– به تعداد(۱۰) جلسه تامین و تحکیم ارتباطات با رسانه های ملی وبین المللی

– به تعداد (۱۰) جلسه تامین و تحکیم روابط با متنفذین

 • اشتراک در جلسات وزارتخانه ها در مرکز طبق نیازمندی اداره
 1. در بخش نمایندگی از اداره مستقل ارگانهای محلی؛
 • به تعداد (۱۰) جلسه بر قراری روابط با وزارت خانه ها وادارات ذیربط
 • اشتراک در هیئت های اعزامی به ولایات طبق نیازمندی اداره
 • اشتراک در تهیه طرح های مورد ضرورت این اداره
 1. در بخش گزارش های کوتاه (راپور) امنیتی روزانه؛

– به تعداد (۲۸۰) گزارش توحیدی-روزانه امنیتی از سرتاسر افغانستان

 1. در بخش گزارش های ویژه؛

– به تعداد (۳۸) گزارش کوتاه شامل (۸ راپور تحلیلی و ۳۰ راپورهای ویژه) در مورد موضوعات مهم

 1. در بخش گزارش از فعالیت های والیان و شاروالان؛

– به تعداد ( ۲۷۶) گزارش کوتاه از کارکرد ها و فعالیت های والیان

– به تعداد (۲۶۴) گزارش کوتاه از کارکردها و فعالیت های شاروالان

 1. در بخش جمع آوری معلومات و دیتابیس عمومی برنامه حمایت های مردمی؛

– بروزرسانی دیتابیس معلوماتی عمومی برنامه حمایت مردمی و جمع آوری معلومات

شرح پیشرفت ها و دستآورد ها

در بخش تدویر جلسات مردمی: قرار بود که این برنامه طی سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ به تعداد ۲۳۷ جلسه مختلف مردمی را تدویر نماید اما به دلیل تاخیر در اجرای بودجه و شیوع ویروس کرونا، هر نوع تجمع ممنوع قرار داده شد و موفق نشد که تمام جلسات پلان شده خویش را در ولایات دایر نماید.

با وجود آن، به حمایت از دسترخوان ملی با اقشار مختلف جامعه در ولایت (غزنی، هلمند، زابل، فاریاب، سرپل و دایکندی) ۱۲ جلسه دایر گردیده است که در جلسات متذکره در مجموع به تعداد (۱۲۰۰) تن اشتراک نموده است. همچنان در ۹ ولایت (ارزگان، بلخ، زابل، سرپل، سمنگان، غزنی، فاریاب، کندهار و میدان وردک) جلسات مردمی به حمایت از جمهوریت برگزار گردیده است. اما جلسات مردمی این برنامه بدلیل تاخیر در اجرای بودجه در طول سال و همچنان شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت تجمع مردم طبق فیصله کابینه، پیشرفت این فعالیت نظر به پلان ۶% میباشد.

در بخش تهیه پروفایل ها: در مجموع برنامه حمایت مردمی نهایی سازی ۱۴ پروفایل را پلان نموده بود و طی سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ خویش ۱۵ پروفایل ولایتی را آپدیت و ۱۴ پروفایل ولایتی را جدیدا تهیه و در کل به تعداد ۱۶۳ پروفایل ولسوالی از ۱۴ ولایت مختلف را تهیه نموده است که این پروفایل ها شامل معلومات جامع در عرصه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی-لیست متنفذین، علما و جوانان می باشد که معلومات آن تصمیم گیرندگان را در جلسات مختلف امنیتی و اداری بخصوص در تدویر لویه جرگه مشورتی صلح بگونه موثر و خوب کمک نموده است و در اوقات مهم منحیث منبع معلومات ارزشمند از این پروفایل ها استفاده صورت گرفته است.

در بخش پروگرام های فرهنگی و ورزشی و تدویر حکومتداری محلی: در پیوند به موضوعات فرهنگی و حکومتداری محلی به تعداد ۸ برنامه حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی تحت عنوان (سربازمن قهرمان من) در قول اردوی ۲۰۷ ظفر هرات، قول اردوی ۲۰۳ تندر پکتیا، قول اردوی ۲۰۵ اتل کندهار، قول اردوی ۲۰۱ سیلاب لغمان، قوماندانی لواء بدخشان، قول اردوی ۲۱۵ میوند هلمند، قول اردوی ۲۰۹ شاهین ولایت بلخ  و قول اردو های کو ماندو های ولایت کابل با اشتراک بیشتر از ۵۷۰۰ تن برگزار نموده است. همچنین ۷ برنامه مشاعره تحت عنوان (سرود صلح) در ولایات سرپل، خوست، بدخشان، بامیان، بغلان، بلخ و بادغیس به اشتراک مجموعی ۱۶۱۰ نفر تدویر و ۱ مسابقه ورزشی والیبال بین ۶ گروپ ملکی و امنیتی (اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی) در ولایت کنر و ۱ جشنواره مسابقات ورزشی به حمایت از صلح دایمی در کشور در ولایت کابل برگزار گردید که در این مسابقات ۲۶۵۰ نفر اشتراک نموده بوده اند.

در بخش پروگرام وطندار: در این بخش به تعداد ۱۴ جلسه برنامه وطندار را برگزار گردیده است که از این میان به تعداد ۵ برنامه وطندار در ولایات (ننگرهار، لغمان، بلخ، سمنگان، نیمروز، خوست و بامیان) با اشتراک ۱۵۰۰ نفر دایر گردیده است. از اینکه پروگرام وطندار نیازمند مشارکت تعداد زیاد مردم از ولایات مختلف کشور می باشد، لذا این بخش‌ به دلیل محدودیت های قرنطین تدویر نیافته است و مطابق پلان پیشرفت نداشته است.

در بخش تدویر ورکشاپ ها: از مجموع ۲۶ ورکشاپ پلان شده، برنامه حمایت مردمی توانسته است که به تعداد ۱۴ ورکشاپ (۴ ورکشاپ تحت عناوین اعمارصلح، قانون اساسی، حکومت داری محلی و حل منازعات در پکتیا و ۱۰ ورکشاپ تحت عنوان حقوق زنان در پروسه صلح در ولایات بادغیس، تخار، سمنگان، ننگرهار، هرات، هلمند، خوست، سرپل، فراه و غزنی) برگذار نماید که در این ورکشاپها به تعداد بیشتر از ۷۰۰ نفر اشتراک نموده است.

در بخش هماهنگی با ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی: طبق پلان سالانه این برنامه جمعاً تدویر ۳۰ جلسه مختلف پلان شده بود که از آنجمله (۱۰ جلسه تامین و تحکیم ارتباط با رسانه های ملی و بین المللی، ۱۰ جلسه تامین و تحکیم با متنفذین و ۱۰ جلسه برقراری روابط با وزارتخانه ها و ادارات ذیربط) پلان نموده بود که از آنجمله؛ به تعداد ۲۰ جلسه هماهنگی با نهاد های دولتی وغیر دولتی  وشورای علمای کشور به منظور ایجاد سهولت های کاری جهت تطبیق بهتر فعالیت های برنامه حمایت مردمی در مرکز و ولایات برگزار نموده است. همچنان این برنامه با تطبیق ۲۰ مرتبه جلسات  هماهنگی توانسته که در حدود ۶۶%  پلان خویش را عملی نماید و بدلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت های قرنطین در ابتدای سال، این فعالیت مطابق پلان پیشرفت نداشته است.

در بخش نماینده گی از اداره مستقل ارگانهای محلی: برنامه حمایت مردمی نظر به پلان سالانه خویش قرار بود تا در جلسات و هیات های اعزامی به ولایات و در طرح های مورد ضرورت این اداره نمایندگی کند که طی سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ در ۶ مورد در جلسات وزارت دفاع، شورای امنیت و تدویر لویه جرگه از اداره مستقل ارگانهای محلی نمایندگی نموده است.

در بخش تهیه گزارش های امنیتی: حمایت مردمی طبق پلان خویش به تعداد ۲۸۸ گزارش کوتاه (راپور) امنیتی توحیدی روزانه را از مجموع ۲۷۰ گزارش پلان کرده خویش تهیه و با مراجع زیربط شریک گردیده است. هرچند محدودیت های قرنطین نیز وجود داشت با آن هم این بخش برنامه فقط ۱۰ روز در اوج قرنطین توقف گردید و بقیه بگونه نورمال ادامه داشته است. همچنان در قسمت گزارش های کوتاه (راپور) امنیتی؛ از مجموع ۳۰ گزارش کوتاه (راپور) ویژه و تحلیلی که پلان گردیده بود، به تعداد ۳۸ گزارش کوتاه (راپور) تهیه گردیده است که پیشرفت در این قسمت از پلان بیشتر می باشد.

در بخش تهیه راپور از فعالیت های والیان و شاروالان: حمایت مردمی نظر به پلان خویش به تعداد ۲۷۶ گزارش کوتاه (راپور) از فعالیت والیان و ۲۶۴ راپور از فعالیت شاروالان ترتیب و با مراجع مربوطه شریک نموده است.

 

 

در بخش جمع آوری و اپدیت دیتابیس معلوماتی حمایت مردمی: تشکیل دیتابیس معلوماتی برای پروفایل های ولایتی که معلومات کلی پروفایل در آن جا گزین شده است. دیتابیس مذکور معلومات ولایات و ولسوالی ها را به ۷۳ نوع گزارش کوتاه (راپور) تجزیه نموده و یک وسیله مناسب برای گزارشگیری میباشد. همچنان در این دیتابیس بشمول تمام عناوین پروفایل ها در ۲ بخش ولایات و ولسوالی ها تقسیم شده که بخش ولایتی آن به تعداد ۳۱ نوع گزارش و بخش ولسوالی آن قادر است که ۴۲ نوع گزارش کوتاه (راپور) را تولید نماید. قابل ذکر است که معلومات ۱۴ ولایت در بخش ولایتی دیتابیس درج گردیده است.

خلاصه پیشرفت فعالیت های عمده در مقابل پلان سالانه
وضعیت فعالیت ها تعداد فعالیت های پلان شده فیصدی
فعالیت های تکمیل شده ۷ ۷۰%
فعالیت های در حال اجراء ۴ ۳۰%
فعالیت های اجرا نشده ۰ ۰
مجموع فعالیت ها ۱۱ فعالیت ۱۰۰%

این برنامه برای سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ در مجموع (۱۱) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از آنجمله ۷ فعالیت آنرا مطابق پلان – تکمیل اجراء نموده و (۴) فعالیت دیگر در حال اجراء قرار دارد که اوسط فیصدی پیشرفت آن (۴۵%) می باشد. همچنان اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های این برنامه به (۸۰%) رسیده است.

تاثیرات (نتایج) فعالیت های برنامه

در بخش تدویر جلسات مردمی حمایت از نظام: با تدویر جلسات مردمی در حمایت از نظام و برنامه های دولت، سطح آگاهی مردم در مورد حمایت از نظام جمهوریت بلند رفته، از سربازان نیروهای امنیتی و نیز از آتش بس دایمی و دستآورد های نظام حمایت صورت گرفته است.

در بخش تهیه پروفایل های ولایتی: با اپدیت ۱۵ پروفایل ولایتی و ۱۴ پروفایل ولایتی جدید و نیز ۱۶۳ پروفایل ولسوالی۱۴ ولایت مختلف تهیه گردیده است. در این پروفایل معلومات جامع در عرصه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی-لیست متنفذین، علما و جوانان تهیه و اپدیت شده است که معلومات آن تصمیم گیرندگان را در جلسات مختلف امنیتی و اداری بخصوص در تدویر لویه جرگه مشورتی صلح بگونه موثر و خوب کمک نموده است.

در بخش تدویر پروگرام های فرهنگی، ورزشی و ورکشاپ های حکومتداری خوب: تدویر برنامه های مختلف فرهنگی-ورزشی و ورکشاپهای حکومتداری خوب سبب گردیده است تا فاصله میان حکومت و مردم کاهش یافته، ذهنیت مردم بخصوص علماء نسبت به حکومت مثبت گردیده و دست آوردهای چند ساله حکومت برجسته و بامردم شریک گردیده است. همچنان تدویر این برنامه ها حس همکاری مردم را با حکومت تقویت بخشیده، در بالا بردن مورال نیروهای امنیتی کمک فراوان نموده و حمایت از پروسه صلح را میان مردم تقویت کرده است.

 

 

در بخش تدویر پروگرام وطندار: این برنامه به هدف شکستاندن مرز قوم، زبان، فرهنگ های بومی، گرایشات ضد همزیستی مسالمت امیز، تمثیل واقعی وحدت ملی میان جوانان و باشندگان از ولایت های مختلف کشور، رشد ظرفیت های جوانان در راستای مبارزه با تعصبات قومی، تباری، منطقه گرائی ومذهبی، شبکه سازی از جوانان متعهد، بادانش، میهن دوست و فعال آشنایی شمال با جنوب وجنوب با شمال و هر دو با شرق کشور موثر واقع شده و فعالیت های این بخش در رسانه های ملی و جهانی و شبکه های ارتباطی فضای مجازی مورد استقبال بی پیشینه ای اشتراک کنندگان، مردم عام و مسئولین دولتی قرار گرفته است.

در بخش هماهنگی با ادارات مختلف دولتی و غیردولتی: تدویر جلسات هماهنگی با اشتراک جوانان، علما، متنفذین، زنان، والیان ولایات، کمیسیون اصلاحات اداری و شبکه های تلویزیونی، مسؤولین رادیو کلید در قسمت پوشش خبری جلسات و نشست های این برنامه در سطح ولایات توانسته است که همکاری نهاد های مربوطه را بدرستی جلب نماید. همچنان در جلسات بین الوزارتی، این برنامه از آدرس اداره مستقل ارگانهای محلی به درستی نمایندگی نموده است.

در بخش گزارش های امنیتی روزانه، تحلیل و خاص: تهیه و شریک سازی گزارشات امنیتی روزانه با مراجع ذیربط شریک گردیده است که مقامات را در تصمیم گیری های نظامی کمک نموده است تا رهبری اداره اپدیت نگهداشته شود و با استفاده از معلومات بعضی حملات طالبان علیه مواضع حکومتی و سقوط بعضی از ولسوالی ها بدست طالبان جلوگیری نیز گردیده است. همچنان با تهیه گزارش های تحلیلی و خاص،  معلومات موثر و سازنده در اختیار تصمیم گیرندگان قرار گرفته و مقامات نسبت به وضعیت امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و چگونگی عرضه خدمات دراین ولایات، آگاهی دهی لازم را کسب نموده اند.

در بخش راپورهای والیان و شاروال ها: با تهیه راپورهای والیان و شاروالان، مراجع ذیربط در جریان فعالیت ها وکارکردهای آنها قرار گرفته و از این طریق پیرامون چگونگی فعالیت آنها به مقامات ذیصلاح اطلاعات لازم داده شده است.

جمع آوری و اپدیت دیتابیس معلوماتی حمایت های مردمی: دیتابیس که معلومات کلی پروفایل در آن جاگزین شده است، ایجاد گردیده و دیتابیس مذکور معلومات ولایات و ولسوالی ها را به ۷۳ نوع راپور تجزیه می نماید و یک وسیله مناسب برای راپورگیری تنظیم گردیده است. قابل ذکر است که این دیتابیس شامل تمام عناوین پروفایل ها بوده و به ۲ بخش ولایات و ولسوالی ها تقسیم گردیده است. همچنان ایجاد و تشکیل این دیتابیس یکی از دستآورد های مهم برنامه حمایت مردمی به حساب می آید که حین ضرورت میتوان از آن در بخش های مختلف راپور تولید کرد.

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان

برنامه حمایت مردمی بر علاوه فعالیت های پلان شده خویش طی سال ۱۳۹۹/۲۰۲۰، یک تعداد فعالیت های دیگر را نیز خارج از پلان انجام داده است که ذیلا لیست گردیده است:

 1. تشکیل شورای مردمی ولسوالی های (خوگیانی و یمگان) و انتخاب ولسوالان مردمی در این ولسوالی ها .
 2. اشتراک در جلسات کمیته معاونین شورای امنیت.
 3. اشتراک در جلسات حمایت قاطع راجع به قوت های منطقوی و نظارت از پروسه آن.
 4. اشتراک و سهم فعال در کمیته برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور.
 5. نظارت و تهیه یک گزارش جامع و کامل از سر تاسر افغانستان  در مورد ” میزان شیوع ویروس کرونا و اقدامات و تدابیر احتیاطی و وقایوی مسوولان ادارات محلی و تشریک آن با رهبری اداره مستقل ارگانهای.
 6. تهیه ۳۰ گزارش از روند توزیع نان خشک در ولایات مختلف و تشریک مشکلات و بی­عدالتی­ها با مراجع مربوط، از ۱۰ ثور الی ۱۰ جوزا در کمیته عالی مبارزه با ویروس و در جریان قراردادن رهبری اداره مستقل ارگانهای.
 7. شناسایی ولسوالی های امن کشور جهت تدویر جلسات مردمی به حمایت از آتش بس دایمی و صلح پایدار.
 8. نظارت دوامدار و تهیه گزارش از ۶۳ تولی قوت­های منطقوی و انتقال آن به ادارات ذیربط در هدایت قوت­های منطقوی در مسیر درست.
 9. تهیه برنامه های رادیوی مختلف مانند صلح، جنگ، امنیت و حمایت از نظام و پخش و نشر ان در رادیو ها و استفاده آنها در میزگرد های رسانه های مختلف کشور.
 10. برگزاری کمپاین های حمایت از نظام، نشر و پخش ۵۸۵ پُست در شبکه های اجتماعی.
 11. تهیه چهار منول اموزشی با مواد های کمکی ان مانند پریزنتیشن.
 12. تهیه نسخه های قانون اساسی به منظور توزیع و بدسترس قرار دادن شهروندان در ولایات مختلف کشور.
 13. طبق هدایت اداره مستقل ارگانهای محلی، طرح جهت نزدیک شدن مردم با ادارات برای ۴۸ ولسوالی تهیه گردیده است.
 14. فورم ارزیابی تمام ولسوالان ولایات خانه پری گردیده است.
 15. لایحه وظایف کارمندان جدیدالشمول آماده گردید.
 16. تهیه و ترتیب پلان عملیاتی ۹۷ ولسوالی مورد هدف جهت ایجاد شوراهای مردمی
 17. تهیه لیست در حدود ۶۰۰۰ شاگرد بی ­بضاعت از تمام ولایات کشور که از تحصیلات عالی باز مانده­ اند.

مشکلات و چالشها:

عمده ترین عواملی که مانع تطبیق فعالیت های این برنامه گردیده است قرار شرح ذیل لیست گردیده است:

 1. تاخیر در اجرای بودجه عمومی برنامه.
 2. شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹)، وضع قرنتین که در چگونگی روند کاری این برنامه خلاء ایجاد گردید.

راه حل های پیشنهادی:

جهت رفع مشکلات و چالشها، راه حل های پیشنهادی این برنامه به شرح ذیل است:

 1. تلاش شود که بودجه عمومی برنامه به وقت معینه تایئد و تخصیص آن اجراء گردد.
 2. ترتیب یک تقسیم اوقات کاری موثر و عملی جهت رفع سکتگی های ایجاد شده به نسبت شیوع مرض کووید۱۹٫

 

 

 

 

برنامه ملی میثاق شهروندی(CCAP)

معلومات عمومی برنامه
نام برنامه برنامه ملی میثاق شهروندی(CCAP)
اداره رهبری کننده وزارت مالیه/ اداره مستقل ارگانهای محلی
اداره تطبیق کننده معینیت شاروالی ها-اداره مستقل ارگانهای محلی
اداره (یا ادارات) تمویل کننده بانک جهانی، انجمن بین المللی توسعه-IDA و صندوق وجهی بازسازی افغانستان
تاریخ آغاز و ختم برنامه ۱۴ جنوری ۲۰۱۷ – جنوری ۲۰۲۱
ساحات تحت پوشش ۴ شهر (مزار شریف، هرات، کندهار و جلال آباد)
بودجه برنامه (به دالر) بودجه عمومی برنامه

(به دالر)

بودجه پلان شده

برای سال (۲۰۲۰)

بودجه مصرف شده

در سال (۲۰۲۰)

$۱۲۳،۷۷۰،۷۸۰- $۳۷،۱۵۷،۳۷۷- $۳۲,۷۶۱,۰۲۲-
تعداد کارمندان برنامه تعداد کارمندان (داخلی) تعداد کارمندان (خارجی) مجموع کارمندان
مرد زن مرد زن مرد زن
۱۶۸ ۴۰ ۰ ۰ ۱۶۸ ۴۰

اهداف و مقاصد برنامه: این برنامه با دیدگاه بهبود عرضه خدمات اجتماعی و اساسی از طریق تقویت شوراهای انکشافی به منظور توسعه و انکشاف محلات در جهت بهبود عرضه خدمات معیاری از طریق طرح و تطبیق پروژه ها درسطح محلات و گذرها؛ ارتقای ظرفیت مردم از طریق ایجاد و تقویت شوراهای انکشافی محل و افزایش نقش زنان؛ تقویت ظرفیت نظارتی مردم بر عرضه خدمات معیاری اجتماعی؛ نهادینه سازی میکانیزم رسیدگی به شکایات ناشی از نارسایی عرضه خدمات معیاری-اساسی و اجتماعی، معیاری سازی عرضه خدمات اجتماعی و اساسی-برجسته ساختن پاسخگویی و حسابدهی حکومت به مردم و در نهایت در جهت اشتغال زایی و کاهش فقر فعالیت دارد.

ساحه فعالیت (عرصه کاری): برنامه ملی میثاق شهروندی طبق پالیسی و طرزالعمل فعالیت های خود در عرصه های اشتغالزایی، تهیه آب آشامیدنی، تخنیکی و انجنیری(سرک، برق …)، ایجاد پارک ها و ساحات سبز تفریحی برای خانم ها و اطفال، ارتقاء ظرفیت، اطلاعات و آگاهی عامه، جندر و رسیدگی به شکایات فعالیت می نماید.

 

 

پلان کاری سالانه (فعالیت های پلان شده)

فعالیت های عمده این برنامه طی سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ بر اساس عرصه کاری به ترتیب ذیل لیست گردیده است:

در بخش منابع بشری و اشتغالزایی:

 1. استخدام ۲۳۵ کارمند برای دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی برنامه با در نظرداشت تناسب جندر؛
 2. باز نگری و معیاری سازی لایحۀ وظایف همه کارمندان استخدام شدۀ دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی برنامه؛
 3. تهیۀ فایل مشخص برای هر کارمند استخدام شده در سطح مرکز و ولایات؛
 4. ارزیابی اجراآت سالانه، تمدید قراردادها، افزایش قدمۀکارمندان دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی برنامه به اساس ارزیابی سالانۀ کارمندان؛

در بخش تهیۀ آب آشامیدنی صحی:

 1. تطبیق و به بهره برداری سپردن ۴۵ پروژۀ تمدید شبکه آبرسانی سطح محل به طول ۱۷۵ کیلومتر و ۱۷ پروژۀ تمدید شبکه آبرسای سطح گذر به طول ۱۹۲٫۵ کیلومتر در چهار شهر تحت پوشش برنامه (هرات، مزارشریف، قندهار و جلال اباد)؛
 2. ایجاد هماهنکی کامل با نهادهای سکتوری مربوط در چهار شهر تحت پوشش برنامه؛

در بخش سرک:

 1. تطبیق و به بهره برداری سپردن ۸۳۴ پروژۀ بهسازی سرک سطح محل به طول ۷۰۰کیلومتر و ۱۵۷ پروژۀ بهسازی سرک سطح گذر به طول ۲۰۷ کیلومتر در چهار شهر تحت پوشش برنامه؛
 2. ایجاد هماهنگی کامل با شاروالی ها برای ترمیم، حفظ و مراقبت سرک های ساخته شده؛

در بخش برق:

 1. تطبیق و به بهره برداری سپردن ۵۵ پروژۀ تمدید شبکه های جدید برق سطح محل به طول ۹۷ کیلومتر و ۲۷ پروژۀ تمدید شبکه های جدید برق سطح گذر به طول ۳۰٫۷۳ کیلومتر در چهار شهر تحت پوشش برنامه؛
 2. ایجاد هماهنگی کامل با شاروالی ها برای ترمیم، حفظ و مراقبت شبکه های برق ایجاد شده؛

در بخش ایجاد پارک ها و ساحات سبز تفریحی برای خانم ها و اطفال:

 1. ساختن و به بهره برداری سپردن ۹ قطعه پارک جدید به مساحت ۲۸ جریب زمین در سطح محل و ۶ قطعه پارک جدید به مساحت ۹ جریب زمین در سطح گذز؛
 2. ایجاد هماهنگی با شاروالیها برای ترمیم پارک های دولتی ساخته شده؛

در بخش ارتقاء ظرفیت:

 1. تهیۀ مواد آموزشی مورد نیاز برای سطوح مختلف برنامه؛

تدویر دوره های آموزشی تقویتی برای کارمندان دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی ؛

 1. معرفی کارمندان دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی به کورسهای ارتقای ظرفیت در داخل کشور.

در بخش اطلاعات و آگاهی عامه:

 1. تهیۀ فلمهای ویدیویی و پوسترها جهت آگاهی دهی به مردم از ابعاد مختلف برنامه؛
 2. نشر فعالیتها، پیامها و گزارشهای برنامه به مخاطبین و مستفیدین برنامه از طریق تلویزیونها، رادیوها، ویبسایت ها، صفحات اجتماعی اداره مستقل ارگان های محلی، برنامۀ میثاق شهروندی، شاروالی ها و مقامات دولتی در چهار شهر تحت پوشش برنامه؛

در بخش جندر:

 1. تطبیق ۱۷۵ پروژۀ معیشتی برای زنان در چهار شهر تحت پوشش برنامه؛
 • نظارت و حمایت از مشارکت زنان در سطوح مختلف برنامه؛
 • رسیدگی به شکایات برنامه مرتبط به زنان؛
 • آموزش پالیسی منع آزار و اذیت زنان و آگاهی دهی از جندر و جوانان برای کارمندان برنامه؛
 1. اجرای برنامه های ارتقای ظرفیت برای مسئولین ولایتی جندر، آموزگاران مؤسسات همکار و نماینده های دفاتر ولایتی برنامه؛

در بخش رسیدگی به شکایات:

 1. ثبت و بررسی كليه شكايات دریافت شده مرتبط با بخش شهری برنامۀ میثاق شهروندی؛

شرح پیشرفت ها و دستآورد ها

– در بخش ایجاد شورای انکشافی محل؛ برنامه ملی میثاق شهروندی در مجموع به تعداد (۸۵۰) شورای انکشافی محل و (۱۷۰) شورای انکشافی گذر ایجاد نموده است.

– در بخش تمویل پروژه های انکشافی در سطح محل و گذر؛ این برنامه از جمله (۹۱۴) پروژۀ تمویل‌شده در سطح محل، به تعداد (۴۵۴) پروژۀ آن را که (۱۱۵ پروژه در شهر هرات، ۸۶ پروژه در شهر جلال آباد، ۱۵۹ پروژه در قندهار و ۹۴ پروژه در شهر مزارشریف) می باشد، تکمیل نموده است. همچنان از جمله (۲۶۴) پروژۀ تمویل‌شده در سطح گذر، در مجموع به تعدا (۶) آن را تکمیل نموده است. در ضمن، برنامه ملی میثاق شهروندی جهت پیشرفت بموقع کار، با در نظر داشت تناسب جندر به تعداد ۲۴ کارمند برای دفتر مرکزی و ولایتی خویش استخدام نموده است.

آب آشامیدنی صحی: در بخش تمویل پروژه های آب آشامیدنی صحی؛ به تعداد ۴۶ پروژه در سطح محل به قیمت مجموعی ۸۶۶،۲۴۳ دالر امریکایی و ۱۷ پروژۀ سطح گذر به قیمت مجموعی ۱،۰۰۰،۱۹۹ دالر امریکایی در ۴ شهر تحت پوشش برنامه تمویل گردیده است که با تطبیق این پروژه ها به تعداد ۷۶،۱۳۲ نفر مستفید شده اند. همچنان از مجموع ۴۵ پروژه به سطح محل و ۱۷ پروژه به سطح گذر؛ کار تطبیق ۳۲ پروژۀ در سطح محل و ۶ پروژه در سطح گذر تکمیل گردیده و بعد از بهره برداری برای مردم تسلیم داده شده است. در ضمن، کار تطبیق ۱۳ شبکۀ آب آشامیدنی صحی سطح محل و ۱۱ شبکۀ سطح گذر جریان دارد که در آینده نزدیک تکمیل میگردد و فیصدی پیشرفت آن به (۶۱%) رسیده است.

سرک: در بخش تمویل پروژه های سرکسازی؛ به تعداد ۸۳۴ پروژه به قیمت مجموعی ۴۸,۷۳۵,۰۹۲ دالر امریکایی در سطح گذر و به تعداد ۱۵۳ پروژه به قیمت مجموعی ۱۷،۳۳۲،۲۸۵ دالر امریکایی در سطح محل بگونه ۱۰۰% تمویل گردیده است که با تطبیق این پروژه ها به تعداد ۱,۳۸۷,۸۹۳ نفر مستفید شده اند. همچنان کار تطبیق ۷۱۶ پروژه سرک در سطح محل و ۴۶ پروژه سرک در سطح گذر تکمیل گردیده و بعد از بهره برداری برای مردم محل تسلیم داده شده است. درضمن، کار بهسازی ۶۱۲  پروژه در سطح محل و ۲۰ پروژه سرک در سطح گذر تکمیل گردیده و بعد از بهره برداری برای مردم محل تسلیم داده شده است.

برق: در بخش تمویل پروژه های برق؛ به تعداد ۵۵ پروژه در سطح محل به قیمت مجموعی ۱،۵۰۲،۸۶۴ دالر امریکایی و ۲۶ پروژۀ دیگر در سطح گذر به قیمت مجموعی ۱،۳۰۵،۹۵۳ دالر امریکایی تمویل گردیده است که با تطبیق این پروژه ها ۸۹,۵۹۸ نفر از پروژه های متذکره مستفید گردیده اند. این برنامه های طی سال گذشته ۳۹ پروژه سطح محل و ۷ پروژه به سطح گذر را تکمیل نموده و بعد از بهره برداری به مردم تسلیم داده است.

ایجاد پارک ها و ساحات سبز تفریحی برای خانم ها و اطفال: در بخش تمویل پروژه های ایجاد پارک ها و ساحات تفریحی؛ به تعداد ۹ پروژه به قیمت مجموعی ۴۹۱،۸۸۵ دالر امریکایی تمویل گردیده است که از آنجمله ۶ پروژه سطح محل تکمیل، تطبیق و به بهره برداری سپرده شده است. اما، در سطح گذر تا اکنون کدام پارک تکمیل نگردیده است. با تطبیق این پروژه ها، ۱۳،۰۶۰ نفر مستفید گردیده و در حصه مراقبت و مواظبت از تخریب پارک های ایجاد شده با شوراهای انکشافی محل و گذر جهت استفاده درست و در صورت تخریب ترمیم به موقع آنها ملاقات صورت گرفته است.

اشتغالزایی و منابع بشری: از مجموع ۲۳۵ بست شامل پلان شده به تعداد ۲۲۲ کارمند الی ختم سال مالی به هدف تسریع فعالیت ها و بلند رفتن کیفیت کاری در بخش های مختلف استخدام گردیده و لایحه وظایف کارمندان مرکزی طی سال جاری بطور کامل مورد بازنگری قرار گرفته – عملی می باشد. همچنان برای هر کارمند یک فایل مشخص با تمام معلومات و اسناد مربوط به شخص تهیه و تخصیص داده شده است که در فایل مربوطه تصدیقنامه ها و اوراق مهم مربوط به شخص ضمیمه میباشد. در ضمن، کارمندان نظر به تاریخ استخدام هر کدام به کتگوری های مختلف تقسیم شده و اوراق عملکرد آنها ارزیابی، قراردادهای شان تمدید و به اساس عملکرد هر کارمند در مرکز و ولایات قدمه کارمندان برای شان اعطا گردیده است.

ارتقاء ظرفیت: مواد آموزشی و کمکی برای تدویر موفقانه بسیج اجتماعی پروژه ها و تشکیل شوراهای انکشافی محل و گذر تهیه و آماده گردیده است که در قسمت تهیه مواد آموزشی، فورم ها برای تطبیق پروژه های ملی میثاق شهروندی شامل (پروژه صلح، برنامه کمکهای بلاعوض و برنامه دستر خان ملی) بررسی و تائید بیش از ۲۲۸۲۷ گزارش آموزشی شامل (۵۲۶۳ هرات، ۴۵۲۹ جلال آباد، ۸۱۱۶ قندهار و ۴۹۱۹ مزار شریف) توسط مؤسسات همکار برای مردم محلات در ۴ شهر تحت پوشش این برنامه عملی شده است. همچنان کار ترجمه و نهایی سازی مواد آموزشی تکمیل و برای دفاتر مؤسسات همکار، دفاتر ولایتی و شوراهای انکشافی محل و گذر ترینینگ های مختلف برگزار گردیده است. در ضمن، معرفی و اشتراک کارمندان در کورسهای آموزشی داخل کشور در حد وسطی بوده و به نسبت شیوع ویرس کرونا تا فعلا هیچ کارمندی به خارج از کشور سفر ننموده است. برعلاوه آن، کورس آموزشی دو روزه برای ۴۰ کارمند (۲۲ مرد، ۱۸ زن) دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی به ۱۳کورس آموزشی در داخل کشور شرکت نموده اند.

اطلاعات و آگاهی عامه: واحد ارتباطات برنامۀ ملی میثاق شهروندی بخش شهری در سال مالی جاری در  بخش رسانه های (محلی و ملی) تصویری/تلویزیون ها، رسانه های (ملی و محلی) صوتی/ رادیویی، ویب سایت ها و صفحات اجتماعی سایر رسانه ها به شمول اداره مستقل ارگان های محل، شاروالی های چهار شهر تحت پوشش برنامه و مقامات دولتی شهر های تحت پوشش نشر گردیده است که در جریان سال در حدود ۷۰ ویدیو (۱۵ ویدیو پیرامون قصه موفق زنان، ۱۲ ویدیو پیرامون پیشرفت کارهای برنامه در محلات، ۱۸ ویدیو پیرامون وضعیت قبل و بعد از تطبیق برنامۀ میثاق شهروندی در محلات، ۱ ویدیو در مورد ورکشاپ برنامه، ۱ ویدیو در مورد رسیده به شکایات، ۹ ویدیو پیرامون روز های مناسبتی در جهان و ۱۴ ویدیو در مورد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا) توسط واحد ارتباطات شهری برنامه ملی میثاق شهروندی تهیه و تولید گردیده است.

در بخش اطلاع رسانی پیرامون ویروس کرونا: واحد ارتباطات عامۀ برنامه ملی میثاق شهروندی اداره مستقل ارگانهای با هماهنگی وزارت محترم صحت عامه در ساحات تحت پوشش ۸۵۰ شورای انکشافی که بیش از ۱٫۴ میلیون شهروند را احتوا میکند، کمپاین ۱۵ روزه آگاهی عامه جهت کاهش اثرات ویروس کوید-۱۹ به همکاری مردم در هرکوچه و پس کوچه از طریق وسایط نقلیه راه اندازی کرد، مردم و شهروندان را در بارۀ پیشگیری از خطرات ناشی از ابتلا به ویروس کرونا معلومات همه جانبه ارائه شده و به اهای محلات ماسک، دستکش و بروشورهای آگاهی دهی توزیع گردیده است که در جریان این کمپاین اقدامات ذیل بعمل آمده است:

 • نصب بیش از ۲۰۰۰۰ پوستر آگاهی دهی عامه در مساجد، مکاتب محلات پر تجمع در ۲۲ ولسوالی ولایت ننگرهار.
 • همگانی سازی کمپاین آگاهی دهی از طریق تلویزیون های محلی و دولتی در شهر های جلال آباد،کندهار و هرات
 • طرح و دیزاین ۲۹ پوسترآگاهی دهی از ویروس کرونا از طریق صفحات اجتماعی برنامۀ میثاق شهروندی
 • تهیه و تولید ۱۳ فلم ویدیویی برای تهیه مایع ضد عفونی با وسایل خانگی، طریقۀ دست شستن، رعایت فاصله اجتماعی، نحوه ای تماس با دیگران، شستشوی وسایل خانگی برای اطفال و رعایت رهنمودهای صحی در محیط کار و خانه.
 • تهیه و تولید فلم های شوراها انکشاف جهت سهم گیری در ضد عفونی نمودن محلات.

جندر: تا اکنون به تعداد ۱۷۵ پروژۀ معیشتی زنان به قیمت مجموعی ۲۴۹،۲۰۰،۳۴۰ افغانی تمویل گردیده است که از آنجمله ۵۲ پروژه آن به پایه اکمال رسیده و کار تطبیق ۱۲۳ پروژه آن در حال تطبیق می باشد. همچنان جهت پیشبرد فعالیتهای این برنامه و در جلسات کمیته جندر ۲۰% از کارمند زن اشتراک داشته اند.آماده سازی مواد آموزشی برای تطبیق آسان برنامۀ صلح در شهر های تحت پوشش برنامه و اجرای ۳ کورس آموزشی ۱ روزه برای ۵۳ نفر (۲۵ مرد ۲۸ زن) در رابطه به کمیتۀ مدیریت دانش شهری، تسهیل آموزش شوراهای ممتاز برای جلسۀ ارزیابی میان دوره یی برنامۀ ملی میثاق شهروندی و شورای انکشافی و تدویرکورس آموزشی ۲ روزه برای ۴۰ نفر (۳۰ مرد و ۱۰ زن) کارمندان ولایتی برنامه در رابطه به فعالیتهای برنامۀ مساعدتی ویروس کووید ۱۹ و آموزش برنامۀ شمولیت اجتماعی از دیگر فعالیت های این برنامه در بخش جندر بوده است. در کنار آن، ورکشاپ آگاهی دهی در مورد  پالیسی  منع آزار و اذیت زنان برای کارمندان برنامه (۳۰ مرد و ۱۸ زن) تدویر یافته و برنامه های آموزشی برای مسئولین ولایتی جندر، آموزگاران مؤسسات همکار و نماینده های دفاتر ولایتی برنامه برگذار شده است اما سفرها به نسبت شیوع ویروس کوید ۱۹ محدود گردیده و آموزش های مستقیم هم کمتر صورت گرفته است. و برگذاری ترینینگ رهبری به کارمندان زن معینیت شاروالی ها شامل ۳۲ تن(۲۰ زن ۱۲ مرد).

 

 

رسیدگی به شکایات:  طی سال گذشته، جمعأ ۳۸۶ شکایت توسط تیم «رسیدگی به شکایات» بخش شهری این برنامه ثبت گردیده است که از آنجمله ۳۷۱ شکایت آن بررسی و حل گردیده و ۱۵ شکایت باقیمانده تحت بررسی قرار دارد و بزودی به آن رسیدگی صورت میگیرد. قابل ذکر است ۱۶۵ شکایت دیگر توسط تیم «سمع شکایت» به ثبت رسیده است که از آنجمله ۱۵۰ شکایت بررسی شده و کار بررسی سایر شکایات ادامه دارد. همچنان تا کنون ۱۹ شکایت مرتبط به زنان در ابعاد مختلف برنامه به ثبت رسیده است که از آنجمله به ۱۴ شکایت آن رسیدگی صورت گرفته و ۵ شکایت دیگر تحت بررسی قرار دارد.

این برنامه برای سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ در مجموع (۲۲) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از آنجمله ۱۲ فعالیت آنرا مطابق پلان – تکمیل اجراء نموده و (۱۰) فعالیت دیگر در حال اجراء قرار دارد که اوسط فیصدی پیشرفت آن (۶۲%) می باشد. همچنان اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های این برنامه به (۸۲%) رسیده است.

خلاصه پیشرفت فعالیت های عمده در مقابل پلان سالانه
وضعیت فعالیت ها تعداد فعالیت های پلان شده فیصدی
فعالیت های تکمیل شده ۱۲ ۵۵%
فعالیت های در حال اجرا ۱۰ ۴۵%
فعالیت های اجرا نشده ۰ ۰
مجموع فعالیت ها ۲۲ فعالیت ۱۰۰%

 

 

تاثیرات (نتایج) فعالیت های برنامه

در بخش ایجاد شوراهای انکشافی محل و گذر: در چهار شهر بزرگ کشور موازی با ایجاد ۱۷۵ شورای گذر، ۱۷۵ پروژه معیشتی برای زنان انتخاب و تطبیق میگردد و تا اکنون بتعداد ۱۷۵ پروژه تمویل، ۵۲ پروژه تکمیل و ۱۲۳ پروژه در حال تطبیق می باشد که با تطبیق این پروژه ها به تعداد ۴۴۷ آموزگاز، ۱۳،۷۲۷ کار آموز، ۲۷۴ کارمند خدماتی، ۵۲۱ کارگر ماهر و ۷۸ کارمند غیر ماهر که همه اینها زنان میباشند، مصروف کار گردیده اند. همچنان از طریق تمویل و تطبیق ۹۴۳ پروژۀ در سطح محل و ۳۷۲ پروژۀ سطح گذر به تعداد ۳,۳ ملیون روز کاری برای مردم محل ایجاد گردیده است.

تهیه آب آشامیدنی: در سکتور آب آشامیدنی به تعداد ۴۵ پروژه سطح محل به قیمت مجوعی ۹٫۸۶ صد هزار دالر امریکایی برای بیش از ۷۴ هزار نفر مستفیدین و به تعداد ۱۷ پروژۀ سطح گذر به قیمت مجموعی ۱٫۱۴ ملیون دالر امریکایی در چهار شهر تحت پوشش برنامه، تمویل، و از آنجمله تاکنون ۳۲ پروژه سطح محل و ۶ پروژۀ سطح گذر تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است که مستفدین پروژه های تکمیل شده ۵۴،۳۲۷ نفر میباشد.

 

 

در بخش سرک: در سکتور سرک به تعداد ۸۳۴ پروژۀ سطح محل  به قیمت مجموعی ۵۰٫۲۵ ملیون دالر امریکایی برای ۱٫۳۹ ملیون نفر مستفیدین و به تعداد ۱۵۷ پروژۀ سطح گذر به قیمت مجموعی ۱٫۳۹ ملیون دالر امریکایی تمویل گردیده است، از آنجمله ۷۱۶ پروژۀ سطح محل و ۴۶ پروژۀ سطح گذر تکمیل و به بهره برداری سپرده شده که مستفیدین این پروژه های تکمیل شده به بیش از ۱٫۲۱ ملیون نفر میرسد.

در بخش برق: در سکتور تهیۀ برق به تعداد ۵۵ پروژۀ سطح محل به قیمت مجموعی۱٫۶۶ ملیون دالر امریکایی برای بیش از ۸۹  هزار نفر مستفیدین و به تعداد ۲۷ پروؤۀ سطح گذر به قیمت مجموعی ۱٫۶۶ ملیون دالر امریکایی تمویل گردیده است، از آنجمله ۳۹ پروژۀ سطح محل و ۷ پروزۀ سطح گذر تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است که مستفدین این پروژه های تکمیل شده به بیش از ۶۴  هزار نفر میرسد.

ایجاد پارک ها و ساحات سبز تفریحی برای خانم ها و اطفال: در سکتور پارک و ساحات تفریحی به تعداد ۹ پروژۀ سطح محل به قیمت مجموعی ۵۱۰ هزار دالر امریکایی برای بیش از ۱۳ هزار نفر مستفیدین و ۶ پروژۀ سطح گذر به قیمت مجموعی ۴٫۱۲ صد هزار دالر امریکایی تمویل گردیده است، از آنجمله ۶ پروژه سطح محل تکمیل و به بهره برداری سپرده شده که مستفدین این پروژه های تکمیل شده به بیش از ۸۱۲۳ نفر میرسد.

در بخش اشتغالزایی-منابع بشری: با استخدام ۲۲۶ کارمند جدید شامل تشکیل این برنامه، کیفیت کاری و سرعت عمل افزایش یافته و در حدود ۲۰ فیصد کارمندان استخدام شده را کارمندان زن تشکیل می دهد. همچنان با تطبیق ۹۴۳ پروژه تمویل شده به تعداد ۳٫۳ میلیون روز کاری برای مردم در سطح محلات و در سطح گذر ایجاد و سبب ایجاد تآثیرات مثبت در زندگی مردمان محل گردیده است.

در بخش ارتقاء ظرفیت: آماده سازی مواد آموزشی برای تطبیق آسان  برنامۀ صلح در شهر های تحت پوشش برنامه و اجرای ۳ کورس آموزشی یک روزه برای ۵۳ نفر (۲۵ مرد ۲۸ زن) در رابطه به کمیتۀ مدیریت دانش شهری، تسهیل آموزش شوراهای ممتاز برای جلسۀ ارزیابی میان دوره یی برنامۀ میثاق شهروندی و شورای انکشافی- ارزیابی میان دوره یی برنامۀ ملی میثاق شهروندی تدویرکورس آموزشی ۲ روزه برای ۴۰ نفر (۳۰ مرد و ۱۰ زن) کارمندان ولایتی برنامه، تدویر یک کورس آموزشی یک روزه برای ۱۲ نفر ( ۱۰ مرد و ۲ زن) کارمندان ولایتی برنامه، در رابطه به فعالیتهای برنامۀ مساعدتی ویروس کووید ۱۹ و آموزش برنامۀ شمولیت اجتماعی باعث تطبیق مؤفقانه این برنامه ها شده است.

اطلاعات و آگاهی عامه: واحد ارتباطات برنامۀ ملی میثاق شهروندی بخش شهری در سال مالی جاری به تعداد (۶۷۷) برنامه آگهی در بخش رسانه های (محلی و ملی) تصویری/تلویزیون ها، (۳۸۸) برنامه آگهی در رسانه های (ملی و محلی) صوتی/ رادیوها، (۱۶۸۷) آگهی در ویب سایت ها، صفحات اجتماعی و سایر رسانه ها به شمول اداره مستقل ارگانهای محل، شاروالی های ۴ شهر تحت پوشش برنامه و مقامات دولتی شهرهای تحت پوشش نشر گردیده است.

 

 

در بخش جندر: دستآورد های این بخش به شرح ذیل است:

 • بتعداد ۸۵۰ شورای انکشافی محل در ۴ شهر تحت پوشش برنامه میباشد که در این شوراها ۱۸۲۷۵ عضو شامل (۹۱۴۸ مرد و ۹۱۲۷ زن) در نتیجۀ انتخابات آزاد و سری انتخاب و تعیین گردیده است.
 • تعداد اعضای رهبری این شوراها به ۳۴۰۰ تن شامل (۱۶۹۷ مرد و ۱۷۰۳ زن) که نظر به دوره های قبلی ۰٫۱۸% افزایش را در مشارکت زنان نشان میدهد.
 • تعداد ۶۴۷۳۲۷ تن واجد شرایط برای رأی دهی تثبیت گردیده است که مشارکت زنان در انتخابات ۴۹% و از آقایان ۵۱% درصد بوده است.
 • تعداد مستفدین به ۱۴۱۷۹۴۸ نفر رسیده است که از آنجمله تعداد ۷۱۰۴۱۶  نفر (۴۹%) آنرا زنان تشکیل داده است.
 • در چهار شهر بزرگ کشور موازی با ایجاد ۱۷۵ شورای گذر، ۱۷۵ پروژه معیشتی برای زنان انتخاب و تطبیق میگردد. تا کنون بتعداد ۱۷۵ پروژه تمویل، ۵۲ پروژه تکمیل و ۱۲۳ پروژه در حال تطبیق می باشد. با تطبیق این پروژه ها به تعداد ۴۴۷ آموزگاز، ۱۳،۷۲۷ کار آموز، ۲۷۴ کارمند خدماتی، ۵۲۱ کارگر ماهر و ۷۸ کارمند غیر ماهر که همه اینها زنان میباشند، مصروف کار میشوند. تطبیق پروژه های درآمدزا برای زنان سبب خودکفایی و بلند رفتن درآمد، کاهش خشونت های خانوادگی و تآمین معیشت زندگی زنان گردیده است.

رسیدگی به شکایات: از شروع فعالیت برنامه الی ختم سال مالی ۱۳۹۹ جمعأ ۳۸۶ شکایت توسط تیم رسیدگی به شکایات بخش شهری برنامه، ثبت گردیده است، که از آنجمله ۳۷۱ شکایت بررسی و حل گردیده و ۱۵ شکایت باقیمانده تحت بررسی قرار دارد که به زودی رسیدگی خواهند شد. قابل ذکر است که در طول شش ما اول سال مالی ۱۳۹۹ جمعأ ۱۶۵ شکایت توسط تیم سمع شکایت ثبت گردیده است که از آنجمله ۱۵۰ شکایت برسی و ۱۵ شکایت تحت بررسی قرار دارد.

مشکلات و چالشها

عمده ترین عواملی که مانع تطبیق فعالیت های این برنامه گردیده است قرار شرح ذیل لیست گردیده است:

 1. شیوع وایرس کرونا (کوید-۱۹) در کشور و تآثیر منفی آن بالای سرعت کار و فعالیتهای برنامه ملی میثاق شهروندی
 2. تاخیر در تصویب بودجه سال مالی ۱۳۹۹٫
 3. عدم اجرای به موقع اسناد مالی وجوه مالی شورا های انکشافی محل و گذر.

راه حل های پیشنهادی

جهت رفع مشکلات و چالشها، راه حل های پیشنهادی این برنامه به شرح ذیل است:

 1. جهت عبور از مرحله کنترل کروناویروس تدابیر لازم اتخاذ گردد تا در روند کاری برنامه با سکتگی مواجه نشود.
 2. کوشش شود تا بودجه بموقع تصویب شود.
 3. اگر وزارت محترم مالیه شخص خاصی را برای برنامۀ میثاق شهروندی در شعبۀ خاص تأدیات (SDU) توظیف کند مشکل پیگیری در د افغانستان بانک رفع میگردد.

برنامه ابتکار تقویت ادارات محلی(ISLA)

معلومات عمومی برنامه
نام برنامه ابتکار تقویت ادارات محلی(ISLA)
اداره رهبری کننده اداره مستقل ارگانهای محلی
اداره تطبیق کننده تتراتک-TETRATEC
اداره (یا ادارات) تمویل کننده اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا
تاریخ آغاز و ختم برنامه فبروی ۲۰۱۵ – مارچ ۲۰۲۱
ساحات تحت پوشش ۱۶ ولایت (بادغیس، بغلان، بلخ، فراه، فاریاب، غزنی، غور، هرات، کندهار، کنر، لغمان، لوگر، میدان وردک، ننگرهار، پروان و زابل)
بودجه برنامه (به دالر) بودجه عمومی برنامه

(به دالر)

بودجه پلان شده

برای سال (۲۰۲۰)

بودجه مصرف شده

در سال (۲۰۲۰)

۴۸،۰۰۰،۰۰۰-$ ۹،۳۶۳،۷۴۱-$ ۹،۰۰۶،۰۸۴-$
تعداد کارمندان برنامه تعداد کارمندان (داخلی) تعداد کارمندان (خارجی) مجموع کارمندان
مرد زن مرد زن مرد زن
۷۱ ۹ ۲ ۱ ۷۳ ۱۰

اهداف و مقاصد برنامه: این برنامه به هدف حصول اطمنیان از شمولیت پروژه های پلان انکشافی ولایتی و نیازمندی های زنان در بودجه ملی؛ بهبود در عرضه خدمات توسط نهادهای دولتی-ولایتی؛ افزایش مؤثریت و پاسخگویی دفاتر مقام ولایت، شوراهای ولایتی، وزارت اقتصاد و ریاست های اقتصاد در ولایات معین در برابر نیازمندی ها و خواست های شهروندان؛ و حصول اطمینان در مورد مؤثریت شوراهای ولایتی در خصوص برقراری ارتباطات با نهادهای دولتی مرکزی و ولایتی تا اینکه عرضه خدمات و موارد نظارتی بهبود یافته و سطح آگاهی مردم در مورد سیستم های دولتی و تصامیم دولت افزایش یابد، فعالیت دارد.

ساحه فعالیت (عرصه کاری): برنامه اسلا در بخش های پلانگذاری ولایتی، تقویت ظرفیت ادارات محلی، دادخواهی جامع و مشارکت عامه فعالیت های عمده خویش را در ولایات تحت پوشش تطبیق می نماید.

 

 

پلان کاری سالانه (فعالیت های پلان شده)

فعالیت های عمده این برنامه طی سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ بر اساس عرصه کاری به ترتیب ذیل لیست گردیده است:

 1. تدویر ۱۱ برنامه آموزشی در بخش بودجه سازی مشترک
 2. تدویر ۱۱ برنامه آموزشی در بخش مدیریت منابع بشری
 3. تدویر ۲۰ برنامه آموزشی در بخش سیستم نظارت و پلانگذاری ولایتی
 4. تدویر ۱۱ برنامه آموزشی در بخش اداره عامه
 5. تدویر ۱۲ برنامه آموزشی در بخش مدیریت مالی
 6. تدویر ۳۶ برنامه ابتکار دادخواهی
 7. راه اندازی ۶۵ گردهمایی مردمی-ولایتی و جلسات عامه
 8. تدویر ۲ برنامه آموزشی در بخش جندر و تنوع جندر
 9. تدویر ۱ برنامه آموزشی (رهنمود پلانگذاری انکشافی ولایتی).
 • تدویر ۱ برنامه آموزشی در مورد ترتیب پلان ستراتیژیک ولایتي.
 • تدویر ۲ برنامه پالیسی های عامه.
 • تدویر ۱ برنامه آموزشی در خصوص سلسله مراتب و نظارت.
 • تدویر ۱۰ ابتکار دادخواهی.
 • تدویر ۲ برنامه آموزشی فن ارتباطات.
 • تدویر ۱ برنامه آموزشی در مورد بسیج جوامع.
 • تدویر ۱ برنامه آموزشی در خصوص تکنالوژی مشارکت.

شرح پیشرفت ها و دستآورد ها

در بخش پلانگذاری ولایتی: به حمایت تخنیکی برنامه اسلا برنامه آموزشی رهنمود پلانگذاری انکشافی ولایتی در ولایت فاریاب دایر گردیده است که در نتیجه آن، به تعداد (۱۲) تن از کارمندان خدمات ملکی ولایت اشتراک نموده و از آموزه های آن برنامه مستفید شده اند. همچنان برنامه آموزشی «اصلاحات بودجه‌ ولایتی» در ولایت بادغیس راه اندازی گردیده است که در نتیجه آن، به تعداد ۲۱ تن کارمندان خدمات ملکی شامل (۲۰ مرد و ۱زن) از کارمندان از آموزه های برنامه آموزشی مستفید گردیده اند. در ضمن، یک برنامه آموزشی «ترتیب پلان ستراتیژیک ولایتی» را در ولایت کابل دایر نموده است که در نتیجه آن به تعداد ۷۴ تن کارمندان خدمات ملکی شامل (۶۹ مرد و ۵ زن) اشتراک نموده است. سطح دانش و آگاهی کارمندان خدمات ملکی با اشتراک در برنامه مذکور، از ۴۵٪ به ۷۶٪ ارتقا نموده است که ۳۱% بهبود را نسبت به قبل نشان می دهد. برعلاوه، ترتیب و تطبیق رهنمود عملیاتی دفاتر مقام ولایات و رهنمود پلانگذاری استراتیژیک ولایتی توسط برنامه اسلا حمایت تخنیکی شده است.

 

 

تقویت ظرفیت ادارات محلی: برنامه اسلا ۱۲ برنامه آموزشی مدیریت مالی را در ولایات (فراه، فاریاب، غزنی، هرات، کندهار، کنر، لغمان، ننگرهار و زابل) دایر نموده است که در نتیجه به تعداد مجموعی ۳۱۸ تن کارمند خدمات ملکی شامل (۳۰۰ مرد و ۱۸ زن) اشتراک داشته است. سطح دانش کارمندان خدمات ملکی با اشتراک در برنامه آموزشی مذکور از ۳۳٪ به ۷۰٪ ارتقا نموده است که نظر به ۳۷ ٪ بهبود را نشان میدهد.

– به حمایت تخنیکی این برنامه، ۶ برنامه ‌آموزشی نظارت و ارزیابی در ولایات غزنی، لوگر، میدان وردک، کندهار، هرات و زابل برگذار گردیده است که به تعداد ۱۲۹ تن کارمند خدمات ملکی (۱۱۶ مرد و ۱۳ زن) اشتراک نموده است. در نتیجه تدویر برنامه های آموزشی مذکور سطح دانش اشتراک کنندگان از ۴۰% به ۷۹% ارتقا نمود که ۳۹% بهبود را یافته است. همچنان در ولایات (بادغیس، فراه، فاریاب، بغلان، غور، کندهار، کنر، لغمان، ننگرهار، پروان و زابل) ۱۱ برنامه آموزشی اداره عامه دایر شده است که در نتیجه آن به تعداد ۲۶۵ تن کارمند خدمات ملکی شامل (۲۳۲ مرد و ۳۳ زن) اشتراک نموده است. سطح دانش و آگاهی اشتراک کنندگان در برنامه های آموزشی مذکور از ۳۹٪ به ۶۹٪ ارتقا یافته است که نظر به قبل ۳۰٪ بهبود را نشان میدهد.

– برنامه های آموزشی بودجه سازی مشترک: برنامه اسلا به تعداد ۱۱ برنامه آموزشی بودجه سازی مشترک را در ولایات بادغیس، بلخ، فاریاب، غزنی، غور، کنر، کندهار، لغمان، وردک، ننگرهار و زابل راه اندازی نمود که طی آن به تعداد ۲۷۳ تن(۵۸ اناث، ۲۱۵ ذکور) از کارمندان خدمات مُلکی در برنامه های آموزشی مذکور شرکت نمودند. برنامه های آموزشی مذکور موجب بلند رفتن سطح آگاهی اشتراک کننده ها از ۴۳٪ به ۷۸٪ شده است که ۳۵٪ افزایش را نشان می دهد.

– به حمایت تخنیکی این برنامه، ۱۱ برنامه آموزشی مدیریت منابع بشری در ولایات بادغیس، بغلان، بلخ، فاریاب، فراه، غور، لغمان، لوگر، ننگرهار، هرات و کنر برگذار گردیده که در نتیجه به تعداد ۲۷۰ تن(۴۷ اناث و ۲۲۳ ذکور)  کارمند خدمات ملکی اشتراک ورزیده است و نظر به قبل، سطح دانش اشتراک کنندگان از ۵۳٪ به ۸۰% ارتقا یافته است که ۲۶٪ بهبود را نشان میدهد. همچنان ۱۴ برنامه آموزشی سیستم نظارت و گزارشدهی ولایتی در ولایات (بادغیس، بغلان، فراه، فاریاب، غزنی، غور، کنر، لغمان، لوگر، ننگرهار، وردک، پروان، هرات و زابل) راه اندازی نموده است که در نتیجه آن به تعداد مجموعی ۴۰۷ تن کارمند خدمات ملکی شامل (۳۹۶۵ مرد و ۱۲ زن) اشتراک نموده و سطح دانش و آگاهی شان از ۳۰٪ به ۶۸٪ ارتقا نموده است که نظر به قبل ۳۸٪ بهبود را نشان میدهد. در ضمن، برنامه آموزشی سلسله مراتب و نظارت در ولایت زابل با فراهم نمودن حمایت تخنیکی برگذار گردیده است که در نتیجه آن به تعداد ۲۷ تن (ذکور) اشتراک نموده است. برعلاوه، این برنامه در ۱۶ ولایت تحت پوشش خویش، معادل ۷۵۱ روز حمایت تخنیکی را در خصوص مدیریت مالی برای همکاران ولایتی به شمول مستوفیت ها، ریاست های اقتصاد ولایتی، دفاتر مقام ولایت و ریاست های زراعت، آبیاری و مالداری فراهم نموده است، در ضمن پروژۀ اسلا برای ۱ برنامه‌ آموزشی بسیج جوامع در ولایت کنر حمایت تخنیکی فراهم نمود. در این برنامۀ آموزشی به تعداد ۱۴ تن(۱۳ اناث، ۱ ذکور) از کارمندان خدمات مُلکی شرکت ورزیده اند. برعلاوه، در برنامه آموزشی مذکور سطح دانش اشتراک کنندگان از ۳۷٪ به ۶٪ ارتقا نمود که ۲۹٪ بهبود را نشان می دهد. همچنان اسلا برای ۱ برنامه ‌آموزشی تکنالوژی مشارکت در ولایت غزنی حمایت تخنیکی فراهم کرد. در این برنامۀ آموزشی به تعداد ۱۲ تن(۲ اناث، ۱۰ ذکور) از کارمندان خدمات مُلکی اشتراک نمودند. در برنامه آموزشی مذکور سطح دانش اشتراک کنندگان از ۳۵٪ به ۹۲٪ ارتقا نمود که ۵۸% بهبود را نشان می دهد.

داد خواهی جامع: برنامه اسلا ۳۶ ابتکار دادخواهی را به شمول پلان های دادخواهی، پلان های بسیج جوامع، و جلسات کمیته های دادخواهی ولایتی در ۱۶ ولایات تحت پوشش برنامه از لحاظ تخنیکی حمایت نموده است تا این برنامه ها بتواند نشست های خود را با نهاد های محلی دولتی هماهنگ نموده و برای پروژه های شامل پلان انکشافی ولایتی دادخواهی نمایند.

مشارکت عامه: برنامه اسلا از ۳ برنامه آموزش فن ارتباطات در ولایات فراه و لغمان حمایت تخنیکی بعمل آورد و یک برنامه آموزشی فن ارتباطات را در ولایت بلخ راه اندازی نمود. در نتیجه به تعداد ۵۰ تن(۴۴ اناث، ۶ ذکور) از کارمندان خدمات مُلکی از ولایات تحت پوشش برنامه (اسلا) در آن شرکت نمودند. بالاثر برنامه های آموزشی مذکور سطح دانش اشتراک کنندگان از ۴۰٪ به ۷۳٪ ارتقا نمود که نشاندهنده ۳۴٪ بهبود می باشد، برای یک برنامه‌آموزشی بسیج جوامع در ولایت کنر حمایت تخنیکی فراهم نمود که در نتیجه به تعداد ۱۴ تن(۱۳ اناث، ۱ ذکور) از کارمندان خدمات مُلکی در آن شرکت ورزیدند و در برنامه آموزش مذکور سطح دانش اشتراک کنندگان از ۳۷٪ به ۶۶٪ ارتقا نمود است.

– از ۱ برنامه‌آموزشی تکنالوژی مشارکت در غزنی حمایت کرد که در نتیجه به تعداد ۱۲ تن (۲ اناث، ۱۰ ذکور) از کارمندان خدمات مُلکی در آن اشتراک نموده اند و در برنامه سطح دانش اشتراک کنندگان از ۳۵٪ به ۹۲٪ ارتقا نمود که ۵۸٪ بهبود را نشان می دهد.

همچنین برنامه اسلا از دفاتر ۱۶ ولایت تحت پوشش برنامه حمایت بعمل آورده است تا ۶۵ گردهمایی مردمی ولایتی و جلسات عامه(۵گردهمایی مردمی ولایتی مربوط به پلان های انکشافی ولایتی، ۲۷ گردهمایی مردمی ولایتی به ارتباط سایر موضوعات، ۱۷ جلسات جوانان و ۱۶ جلسات زنان) را هماهنگ سازد. در مجموع به تعداد (۳۴۲۹) تن شامل(۲۴۲ تن در گردهمایی مردمی ولایتی مربوط به پلان های انکشاف ولایتی، ۱،۸۱۶ تن در  گردهمایی مردمی ولایتی سایر موضوعات، ۶۴۴ تن در جلسات فورم زنان و ۷۲۷ تن در جلسات فورم جوانان) در گردهمایی های مذکور بشمول نمایندگان جوامع، اعضای شوراهای ولایتی، کارمندان ریاست های ولایتی و جامعه مدنی شرکت ورزیده اند.

برنامه آموزشی جندر و تنوع: برنامه اسلا از ۲ برنامه آموزشی جندر و تنوع در ولایات بلخ و پروان حمایت بعمل آورده است که در نتیجه به تعداد مجموعی ۷۰ تن(۴۸ اناث، ۲۲ ذکور) از کارمندان خدمات ملکي در آن اشتراک نمودند و در آن سطح دانش اشتراک کنندگان از ۴۶ تن به ۷۸٪ ارتقا نمود که ۳۲% بهبود را نشان می دهد.

خلاصه پیشرفت فعالیت ها در مقابل پلان سالانه
وضعیت فعالیت ها تعداد فعالیت های پلان شده فیصدی
فعالیت های تکمیل شده ۱۶ ۱۰۰%
فعالیت های در حال اجرا ۰ ۰
فعالیت های اجرا نشده ۰ ۰
مجموع فعالیت ها ۱۶ فعالیت ۱۰۰%

این برنامه برای سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ در مجموع (۱۶) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از آنجمله ۱۶ فعالیت آنرا مطابق پلان – تکمیل اجراء نموده است که اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های این برنامه به (۱۰۰%) رسیده است.

تاثیرات (نتایج) فعالیت های برنامه

در بخش پلانگذاری ولایتی: برنامه های آموزشی پلان گذاری ولایتی دانش و مهارت کارکنان ولایتی را در راستای پلانگذاری ولایتی بهبود بخشید. اشتراک کنندگان این برنامه آموزشی در رابطه به روند و میکانیزم پلانگذاری ولایتی، تهیه و ترتیب کانسپت نوت ها و فورم های درخواستی پروژه های پیشنهاد شده، مهارت و دانش لازم را حاصل نموده اند. در نهایت این آموزش کیفیت پلان های انکشافی را بیشتر ساخته و زمینه را برای شامل سازی پروژه های پیشنهادی ولایتی در بودجه ملی افزایش میبخشد. در نتیجه به تعداد ۱۲ تن (ذکور) از کارمندان خدمات ملکي از ولایات تحت پوشش برنامه در برنامه های آموزشی مذکور اشتراک نموده اند. برنامه های آموزشی سطح دانش کارمندان خدمات ملکی را در مورد ترتیب پلان ستراتیژیک ولایتی بیشتر خواهد ساخت و کمک خواهد نمود تا پلان ستراتیژیک ولایتی به سطح محلی به گونه بهتر تطبیق گردد. در نتیجه به تعداد ۷۴ تن(۵ اناث، ۶۹ ذکور) از کارمندان خدمات مُلکی ولایات تحت پوشش برنامه در برنامه آموزشی مذکور اشتراک کردند و سطح دانش اشتراک کنندگان از ۴۵٪ به ۷۶٪ ارتقا یافته است که نظر به دوره قبل ۳۱% ارتقا را نشان میدهد. پالیسی ها در ایجاد سیستم ها و میکانیزم های کارا، مؤثر و با کیفیت جهت بهبود عرضه خدمات برای مردم از طریق رشد سطح دانش کارکنان عامه در رابطه به پالیسی های عامه، بهبود موثریت و کیفیت اجرآت کاری کارکنان خدمات ملکی، رشد ظرفیت نهادی و اداری در راستای بهبود حکومت داری خوب، آموزش فهم و درک کارمندان خدمات ملکی را در خصوص اصلاحات در بودجه ولایتی افزایش داده و توقع میرود تا در بخش مؤثریت بودجه سازی ولایتی بیشتر کمک نماید.

تقویت ظرفیت ادارات محلی: اسلا برنامه های آموزشی مختلفی را بخاطر تقویت ادارات محلی روی دست گرفته بود که از آنجمله میتوان به تدویر برنامه های آموزشی در مورد مدیریت امور مالی، نظارت و ارزیابی، اداره عامه، مدیریت منابع بشری، سیستم نظارت و گزارشدهی ولایتی، سلسله مراتب و نظارت و همکاری تخنیکی در خصوص بهبود ظرفیت مدیریت مالی نام برد و اینک جزئیات برنامه های آموزشی دایرشده به شرح ذیل است:

– برنامه آموزشی مدیریت امور مالی؛ با تدویر این برنامه آموزشی کارمندان خدمات ملکی آموخته اند که چگونه مدیریت امور مالی را به طور بهتر و خوبتر انجام دهند که این امر سبب مؤثریت کار در بخش مالی در سطح محلات گردیده است. در نتیجۀ این برنامۀ آموزشی کارمندان با مفاهیم امور مالی، بودجه سازی و حسابداری آشنایی حاصل نموده اند و به تعداد ۳۱۸ تن (۱۸ اناث، ۳۰۰ ذکور) از کارمندان خدمات ملکي در برنامه آموزشی مذکور شرکت ورزیدند. در برنامه آموزشی مذکور سطح دانش اشتراک کنندگان از ۳۳ به ۷۰٪ ارتقا نمود که ۴۳٪ بهبود را نشان می دهد.

برنامه آموزشی بودجه سازی مشترک؛ هدف از فعالیت مذکور آنست تا مشارکت عامه و میکانیزم اشتراک مردم از طریق رهنمایی مردم در خصوص شرکت قانونی در پروسه بودجه سازی ولایتی، در روند مذکور شامل گردند. علاوه برآن، فعالیت نامبرده راه را برای شفافیت بودجه از طریق شمولیت مردم در روندهای پلانگذاری و بودجه سازی به سطح ولایت هموار خواهد ساخت. نتایج آنی فعالیت مذکور آنست که اشتراک کننده ها به ارتباط بودجه سازی مشترک، روند و میکانیزم و شفافیت بودجه و منافع آن معلومات حاصل نمودند. در برنامه های مذکور به تعداد ۲۷۳ تن(۵۸ اناث، ۲۱۵ ذکور) تن از کارمندان خدمات مُلکی از ولایات تحت پوشش برنامه شرکت ورزیدند. در برنامه های آموزشی مذکور سطح آگاهی اشتراک کننده ها از ۴۳٪ به ۷۸٪ ارتقا نمود که ۳۵٪ افزایش را نشان می دهد.

برنامه آموزشی نظارت و ارزیابی؛ کارمندان حکومتی در سطح ولایات با اساسات این موضوع آشنایی پیدا کرده اند و مهارت های شان در این مورد افزایش یافته است. آنان میتوانند با استفاده از مهارت های بدست آورده کارهای خود را به طور بهتر انجام دهند که حتی این امر سبب تأثیرات مثبت روی نظارت و ارزیابی پروژه ها به سطح محل گردیده است. در نتیجه به تعداد ۱۲۹ تن(۱۳ اناث، ۱۱۶ ذکور) از کارمندان خدمات ملکی در برنامه آموزشی مذکور اشتراک نموده و سطح دانش اشتراک کننده گان از ۴۰% به ۷۹% ارتقا نموده که ۳۹% بهبود را در این قسمت نشان میدهد.

– برنامه آموزشی اداره عامه؛ مدیریت منابع بشری بخش حیاتی یک اداره می باشد و تدویر برنامه آموزشی در این بخش سبب بالا بردن سطح دانش کارمندان ادارات محلی شده و در نتیجه با استفاده از دانش و معلومات بدست آمده آنان قادر به ارائه مؤثر خدمات عامه و مدیریت آن گردیده اند. برنامه آموزشی متذکره یک گام مثبت در راستای تحقق به وجود آوردن یک ادارۀ سالم پنداشته میشود که در نتیجه به تعداد مجموعی ۲۶۵ تن (۳۳ اناث، ۲۳۲ ذکور) از کارمندان خدمات ملکي اشتراک نموده و سطح دانش اشتراک کنندگان از ۳۹٪ به ۶۹٪ ارتقا نمود که ۳۰٪ بهبود را نشان می دهد.

– برنامه آموزشی مدیریت منابع بشری؛ کارمندان ادارات محلی توانسته اند تا امور مربوط به منابع بشری را به گونۀ مؤثر و کارا در مطابقت با قانون خدمات ملکی و مقررات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی انجام دهند. در نتیجه به تعداد ۲۷۰ تن(۴۷ زن و ۲۲۳ مرد) از کارمندان خدمات مُلکی در برنامه آموزشی مذکور اشتراک نمودند و سطح دانش آنها از ۵۴٪ به ۸۰٪ ارتقا نمود که ۲۶٪ بهبود را نشان می دهد.

– برنامه آموزش سیستم نظارت و گزارش دهی؛ کارمندان حکومتی در سطح ولایات با اساسات این موضوع آشنایی پیدا کردند و مهارت های شان در این مورد افزایش پیدا کردند. آنان میتوانند با استفاده از مهارت های بدست آورده کارهای خود را به طور بهتر انجام بدهند. که حتی این امر علت تاثیرات مثبت روی نظارت و گزارش دهی پروژه ها در سطح محل گردیده است. در نتیجه به تعداد ۴۰۷ تن(۱۲ اناث، ۳۹۵ ذکور) از کارمندان خدمات ملکی در برنامه آموزشی متذکره شرکت ورزیدند و سطح دانش اشتراک کنندگان از ۳۰٪ به ۶۸٪ ارتقا یافته که ۳۸٪ بهبود را نشان می دهد.

– برنامه آموزشی سلسله مراتب و نظارت؛ کارمندان خدمات ملکی قادر ساخته است تا در سطوح مختلف ساختار دولتی، از سلسله مراتب درک و فهم بهتر داشته و به دانش خود در مورد روندها و پروسیجرها بیفزایند. علاوتاً، برنامه آموزشی یاد شده به آنها یاری خواهد رساند تا از مفهموم نظارت درک بیشتر و عمیقتر داشته باشند و بلاخره در نتیجۀ همکاری تخنیکی در خصوص بهبود ظرفیت مالی، کارمندان ادارات محلی قادر شده اند تا مسائل مالی یومیه خود را به طور مؤثر مدیریت نموده به چالش ها در این مورد رسیدگی نمایند. همچنان آنان توانسته اند تا گزارش های مالی دقیق تر ترتیب دهند و وظایف خود را در انطباق با قوانین، پالیسی ها و پروسیجر های مربوط به طور درست و به وجه احسن انجام دهند.

دادخواهی جامع: از اثر همکاری پروژۀ اسلا، فهم عمومی در خصوص سهمگیری مردمی و شیوه های دادخواهی در بین جوانان و زنان ولایات بیشتر گردید. آگاهی و سهمگیری مردم در خصوص حکومتداری بهبود یافت و برنامه مذکور کمک خواهد کرد تا نیازمندی ها برای دادخواهی ارزیابی گردند و فرصت آنرا فراهم می سازد تا پلان های دادخواهی تهیه و ترتیب گردند. این برنامه آموزشی بخصوص ظرفیت های کمیته های دادخواهی ولایتی و نهادهای جوامع مدنی را در خصوص تهیه و تطبیق پلان های دادخواهی و فعالیت های داخل ولایت بهبود خواهد بخشید.

طبق برنامه آموزشی تکنالوژی مشارکت/سهمگیری: فهم و درک اشتراک کننده ها از اصول تکنالوژی سهمگیری و شیوه های اساسی تسهیلات عمیقتر گردید. اشتراک کننده معلومات عملی و شیوه های خلاق اصول تکنالوژی را آموختند. مهارت های اشتراک کننده ها در خصوص تخنیک های تسهیلات بهبود یافت. در نتیجه به تعداد  تن(۲ اناث، ۱۰ ذکور) از کارمندان خدمات مُلکي در برنامه آموزشی مذکور اشتراک نمودند و سطح دانش آنها از ۳۵٪ به ۹۲٪ ارتقا نمود که ۵۸٪ ارتقا را نشان می دهد. در نتیجه برنامه آموزشی گردهمایی های مردمی ولایتی معلومات و فهم بیشتر در خصوص موضوعات گوناگون، کارمندان بخش ارتباطات را کمک خواهد نمود تا به شکل مؤثر به مسئولین ولایتی و مردم کمک نمایند تا کارهای ادارات محلی را بهبود بخشند؛

 • اشتراک کننده ها قادر بدان گردیدند که ستراتیژی و پلان های ارتباطات را تهیه و تطبیق کنند.
 • ظرفیت بخش های ارتباطات ولایتی در خصوص راه اندازی برنامه های آگاهی دهی و نشر دستاوردهای ادارات ولایتی بهبود یافت.
 • سطح آگاهی کارمندان ولایتي بخش ارتباطات در مورد سهمگیری مؤثر مردم و شیوه های دادخواهی بهتر گردید.
 • ظرفیت بخش های ارتباطات ولایتی در خصوص برقراری ارتباطات با زنان، جوانان و اقلیت ها بهبود یافت.

تساوی جنسیت (جندر): برای ۲ برنامه آموزشی جندر و تنوع در ولایات بلخ حمایت تخنیکی فراهم شده است که در آن به تعداد ۷۰ تن(۴۸ اناث، ۲۲ ذکور) از کارمندان خدمات ملکی در آنها اشتراک نموده و سطح دانش اشتراک کنندگان از ۴۶ به ۷۸٪ ارتقا نمود که ۳۲٪ بهبود را نشان می دهد که در اثر تطبیق این برنامۀ آموزشی، کارمندان ادارات ولایت مهارت های خود را در خصوص ارزشهای جندر، تساوی و تنوع افزایش داده اند و از آموزه های این برنامه در امور یومیه شان به وجه احسن استفاده می نمایند.

مشکلات و چالشها

عمده ترین عواملی که مانع تطبیق فعالیت های این برنامه گردیده است قرار شرح ذیل لیست گردیده است:

 1. فعالیت های مشترک با ادارات همکار بخاطر قرنطین ناشی از ویروس کرونا بطی گردیده اند.
 2. برنامه های آموزشی و سایر پروگرامها بخاطر قرنطین ناشی از ویروس کرونا راه انداز ی نه می گردند.
 3. سکتگی در هماهنگی میان برنامه و اداره مستقل ارگانهای محلی در خصوص تبدیلی بعضی رؤسا و مقامات.
 4. کمبود آموزگاران ارشد و کارمندان تخنیکی در وزارت اقتصاد.

راه حل های پیشنهادی

عمده ترین راه حل های پیشنهادی این برنامه جهت عبور از مشکلات فوق عبارت از:

 1. کارمندان برنامه با ادارات همکار خود از راه دور یا از طریق ایمیل، موبایل یا سکایپ وغیره تماس بر قرار کنند.
 2. کارمندان برنامه برای ادارات همکار از راه دور رهنمایی و آموزش فراهم کند.
 3. هماهنگی و حس همکاری بیشتر سبب حل مشکل میگردد.
 4. تدویر برنامه های آموزشی یک یا دو روزه که اشتراک کننده ها به شکل فزیکی یا مجازی در آن حضور داشته باشند.

برنامه حکومتداری محلی افغانستان(LOGO)

معلومات عمومی برنامه
نام برنامه برنامه حکومتداری محلی افغانستان-(LoGo)
اداره رهبری کننده اداره مستقل ارگانهای محلی
اداره تطبیق کننده برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)
اداره (یا ادارات) تمویل کننده اتحادیه اروپا، ایتالیا و سویدن
تاریخ آغاز و ختم برنامه اکتوبر ۲۰۱۵  – سپتامبر ۲۰۲۰
ساحات تحت پوشش ۱۷ ولایت (بامیان، دایکندی، هلمند، کابل، کاپیسا، خوست، کندز، نیمروز، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، سرپل، ارزگان، بلخ ، هرات، کندهار و ننگرهار)،

۱۴ ولسوالی (خلم، بلخ، گذره، انجیل، تورغندی، کوهسان، پنجوایی، سپین بولدک، حصه اول کوهستان، سرخرود ،آقچه، قره باغ، تورخم و شیرخان بندر)

بودجه برنامه (به دالر) بودجه عمومی برنامه

(به دالر)

بودجه پلان شده

برای سال (۲۰۲۰)

بودجه مصرف شده

در سال (۲۰۲۰)

 ۳۱،۰۷۳،۸۶۷-$ ۳،۱۳۰،۰۰۰-$ ۱،۱۲۹،۷۱۷-$
تعداد کارمندان برنامه تعداد کارمندان (داخلی) تعداد کارمندان (خارجی) مجموع کارمندان
مرد زن مرد زن مرد زن
۹ ۱ ۰ ۰ ۹ ۱

اهداف و مقاصد برنامه: این برنامه در جهت تحقق چهار هدف عمده شامل ۱) ظرفیت سازی مقام ولایت و شوراهای ولایتی در زمینه حسابدهی و خدمت رسانی شفاف، ۲) ازدیاد عواید شاروالیها برای عرضه خدمات به گونه حسابده، شفاف و مشارکتی، ۳) ظرفیت سازی جامعه مدنی در زمینه نظارت از حکومتداری محلی و ۴) تقویت توانایی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در زمینه تهیه پالیسی ها به منظور بهبود حسابدهی و خدمت رسانی حکومت محلی کار می نماید.

ساحه فعالیت (عرصه کاری): این برنامه در بخش حکومتداری محلی با مقام ولایت، ریاست های اقتصاد و شوراهای ولایتی، شاروالی های ۸ ولایت و ۱۴ ولسوالی، جامعه و حکومتداری محلی در ۱۷ ولایت تحت پوشش این برنامه و پالیسی سازی در مرکز با اداره مستقل ارگانهای محلی فعالیت نموده است.

 

 

 

پلان کاری سالانه (فعالیت های پلان شده)

فعالیت های عمده این برنامه طی سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ بر اساس عرصه کاری به ترتیب ذیل لیست گردیده است:

 1. تهیه پلان های انکشافی ولایتی پاسخگو به جنسیت (جندر) در ۱۳ ولایات با همکاری مقام ولایات
 2. پیگیری از بخش عمده سفارشات یا توصیه های شورای های ولایتی با ادارات ذیصلاح در ۱۳ ولایت.
 3. اعمار ۳ مراکز خدمات شهروندان برای مقام ولایات (هلمند، کندز و ارزگان).
 4. افزایش ۱۰ درصد عواید در ۱۲ شاروالی از جمله ۲۲ شاروالی تحت پوشش لوگو
 5. همکاری تخنیکی با ۲۲ شاروالی در مورد پلان گذاری شاروالی ها، تطبیق ۶ پروژه خدمت رسانی جدید و ۱۴ پروژه از سال ۲۰۱۹ و افتتاح ۵ باب مرکز مراجعین برای شاروالی ها
 6. تقویت حکومتداری خوب در ۱۷ شاروالی از طریق تخنیکی با بورد های مشورتی و کمیته جوانان، تطبیق تفتیش اجتماعی در ۲ شاروالی و ایجاد یک کمیته سمع شکایات در شاروالی نجراب
 7. تقویه سیستم حکومتداری برقی با معرفی مرکز آموزشی آنلاین در شاروالی ها، ایجاد ویب سایت برای ۸ شاروالی ولایتی (بامیان، نیلی، محمودراقی، خوست، کندز، زرنج، پکتیکا و بازارک) و طرح ستراتیژی حکومتداری برقی
 8. حمایت از آموزش همتا در ۵ شاروالی، راه اندازی ۱ سفر علمی و ۷ ابتکار سرسبزی در شاروالی ها و حمایت از اشتراک معینیت شاروالیها در کنفرانس بین المللی شهری
 9. ایجاد ظرفیت جامعه مدنی در امر نظارت د ر ۱۰ ولایات
 • حمایت از برگزاری ۱۰ مجتمع شهروندان ولایتی و ۱۳ مجتمع شهروندان ولسوالیها
 • اجرای توافقنامه بین نهاد های جامعه مدنی وارگانهای محلی
 • همکاری با اداره مستقل ارگانهای محلی راستای نهایی کردن قانون ادارات محلی
 • اتصال/ارتباط سیستم مدیریت حکومتداری محلی (LG-MIS) با ولایات – بطوری آزمایشی

شرح پیشرفت ها و دستآورد ها

در بخش حکومتداری محلی: کنفرانس علمی و آموزشی انلاین در مورد ادارات توسعه محلی (RDAs) برای نماینده گان اداره مستقل ارگانهای محلی و سایر وزارت های (مالیه، اقتصاد، تجارت) دفتر (معاونیت دوم ریاست جمهوری و اداره امور) برگزار گردیده و ارزیابی ولایتی از پروسه پلانگذاری و بودجه سازی ملی در ۱۰ ولایت (کابل، هرات، ننگرهار، بلخ، هلمند، غزنی، دایکندی، بدخشان، کندز و پنجشیر) به اتمام رسیده است. قابل ذکر است که تقریبا تمام معلومات جمع آوری شده، مسوده گزارش آماده گردیده، روند پلانگذاری و بودجه سازی ارزیابی های ولایات باقیمانده و مصاحبه های کابل با کارمندان وزارتخانه های منتخب، اعضای پارلمان و جامعه مدنی و نمایندگان دونر ها تکمیل گردیده است.

پیگیری سفارشات شورای ولایتی: برنامه لوگو از تکمیل پروسیجر های مربوط به شورای های ولایتی، ولسوالی و قریه ها که مطابق قانون جدید شورای های محلی میباشد، حمایت کرده است همچنان طی سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ به حمایت برنامه لوگو برای تعداد ۱۱۰ نفر که (۲۳%) آن را زنان تشکیل میدهد، اعضای شورای های ولایتی و کارمندان محلی در ولایات هلمند، نیمروز و ارزگان برنامه های آموزشی درمورد معرفی قانون جدید شورای های محلی، مقرره نظارت و رهنمود دادخواهی برگزار شده شده است.

اعمار مراکز خدمات شهروندان: طی این دوره گزارشدهی، ۹ مرکز خدمات جدید شهروندان در ۹ ولایت (پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، بامیان، دایکندی، خوست، کندز، ارزگان و هلمند) را به بهره برداری گذاشته است. در کل ۱۱ مرکز خدمات شهروندان (پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، بامیان، دایکندی کاپیسا و سرپل) تکمیل، نهایی و به بهره برداری سپرده شده است. در طول سال ۱۳۹۹/۲۰۲۰، در مجموع ۱۳۵۸۲ تن شهروند (۱۵٪ زن) در ۷ مرکز خدمات شهروندان مراجعه نموده و در ساحات مختلف برای شان خدمات ارائه شده است. در رابطه به فعالیت های مراکز خدمات شهروندان نظرسنجی سریع توسط برنامه لوگو انجام شده و در این نظرسنجی ۳۴۰  نفر از مراجعین اشتراک داشته اند که در حدود ۸۶٪ از زنان و مردان پاسخ مثبت به نظرسنجی رضایت بخش دادند و ۳۳% از پاسخ دهندگان نظرسنجی را زنان تشکیل داده اند.

شاروالیها: حمایت از شاروالی ها در مورد صدور جواز صنفی برای اصناف شهری در شاروالی های حصه اول کوهستان، تورخم و قره باغ، منتج به افزایش ۴۴% عواید نسبت به سال قبل شده است.

– حمایت از شاروالی های خلم، کندز و بازارک جهت صدور کتابچۀ محصول صفایی و جمع آوری عواید از این بخش، شاروالی های متذکره جمع آوری عواید را از این مدرک آغاز نمودند که منطبق به ثبت، سروی و نمبرگذاری و داخل سیستم سازی (دیتابیس ملکیت ها) ملکیت ها با حمایت لوگو در سال جاری میباشد.

– از ایجاد یک منبع پایدار عواید جدید برای ۱۲ شاروالی (آقچه، بلخ، خلم، کندز، بازارک، قره باغ، حصه اول کوهستان، تورخم، سرخ رود، انجیل، گذره و محمود راقی) حمایت صورت گرفته است.

– از طرح، ترتیب و قرارداد ۸ پروژۀ عوایدزا در شاروالیهای(حصۀ اول کوهستان، بلخ، بازارک، خلم، محمودراقی، قره باغ ، نیلی و گذره) که به ترتیب شامل رستورانت، فوتسال، مهمانخانه، حمام، دکاکین، فوتسال و مارکیت میگردد،‌ حمایت صورت گرفته است.

– کار ساخت و ساز ۵ پروژه عایدزا تکمیل شده و کار ۳ پروژه هنوز جریان دارد که فیصدی پیشرفت فعالیت های در حال اجراء ۹۵ فیصد میباشد. با تطبیق آن، پروژه های متذکره دارای یک چشمۀ عایداتی تازه پایدار خواهند شد. چنانچه در شاروالی گذره اعمار پروژه عایدزا در ماه جنوری ۲۰۲۰ آغاز و تا اکنون ۹۰ % پیشرفت داشته است.

– حمایت از شاروالی های (آقچه، بلخ، خلم، کندز، قره باغ، بازارک، بامیان، نیلی، سپین بولدک، پنجوایی، سرخ رود، انجیل و گذره) در بروز سازی و تطبیق نمای مالی ، گزارش منظم ماهانه و ربعوار و تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی بشکل دومدار جریان دارد که طی سالی جاری ۱۳ شاروالی (آقچه، بلخ، خلم، کندز، قره باغ، بازارک، بامیان، نیلی، سپین بولدک، پنجوایی، سرخ رود، انجیل و گذره( تعهد خود را نسبت به گزارش شفاف ماهانه مصارفات شان به معینیت شاروالیها ها نشان داده اند.

– همکاری های تخنیکی با شاروالیها: مراکز خدمات مراجعین برای ۴ شاروالی (تورخم، سپین بولدک، شرنه و گذره) اعمار و تکمیل شده و این فعالیت طبق پلان سالانه برنامه تطبیق گردیده و فعال سازی این مراکز مطابق رهنمود آن جریان دارد. همچنان در حال حاضر ۱۰ شاروالی (بامیان، نیلی، محمودراقی، خوست، بلخ، کندز، زرنج، آقچه، بازارک و قره باغ)  تحت پوشش لوگو، دارای مراکز خدمات مراجعین/شهروندان فعال و چهار (بازارک، بامیان، کندز و محمود راقی) آن نیز دارای مراکز خدمات سیار و مجهز استند که مطابق رهنمود ها مربوط اجراآت می نمایند.

 

 

– شاروالی ها طی سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ توانسته اند که از طریق مراکز خدمات مراجعین برای ۲۰۰۶۹ شهروند (۹۹۶ زن) بگونه مستقیم خدمات ارائه کنند و قابل ذکر است که تا ختم این پروژه در کل ۱۴ مرکز خدمات شهروندان فعال گردیده است.

– تطبیق پروژه خدمت رسانی طی سال مالی جمعاً ۲۰ پروژه شامل (۶ پروژه جدید و ۱۴ پروژه از سال ۲۰۱۹) تکمیل- مطابق پلان اجرا گردیده است. قابل ذکر است که تا ختم پروژه (آخر جون سال ۲۰۲۰) مجموعاً ۹۴ پروژه خدمت رسانی در تمامی شاروالی ها تکمیل گردیده است.

تقویت حکومتداری خوب: همکاری تخنیکی با بورد های مشورتی در شاروالی های تحت پوشش (۲۲ شاروالیها) جهت انجام نقش شان در امورات شاروالیها مطابق رهنمود بگونۀ موثر ادامه دارد و در مجموع ۵۱ جلسه بورد مشورتی شاروالی ها در ۲۲ شاروالی دایر و حمایت شده است.

– همکاری با کمیته های جندر و جوانان در ۱۵ شاروالی صورت پذیرفته است تا به طور موثر مطابق پلان ۳ ساله خود فعالیت داشته باشند که در مجموع ۳۸ جلسۀ کمیته جندر و جوانان در موضوعات مختلف برگزار شد است. بطور مثال: کمیته بلخ یک گروهی از صنعتگران را تشویق کرده تا تولید ماسک ها را آغازکنند و برنامه لوگو از ابتکار عمل آنها حمایت کرده و ۴۰۰ ماسک را به کارگران تهیه نموده است. همچنین این برنامه از ۴۲ جلسات پاسخگویی شاروالی در ۲۲ شاروالی دایر نموده است که ۱۹۴۱ نفر (۱۳۶ زن)  در آن اشتراک نموده اند.

– همکاری در نهادینه سازی مدیریت شکایت در ۱۱ شاروالی و اجرای آموزش در مورد ستفاده از مادیول شکایت عامه راه اندازی شد که در مجموع ۲۳ جلسه را در بر گرفته است. قابل یادآوری است که به تعداد ۸۳ شکایت در کمیته سمع شکایات ثبت شده است که از آن جمله ۵۴ پرونده تا این دوره گزارشدهی حل گردیده است.

– تقویت سیستم حکومتداری برقی: طرح مرکز آموزشی انلاین برای معینیت شاروالی ها تکمیل گردیده و در این معینیت عملاً مورد استفاده قرار میگیرد. همچنان بسته های آموزشی آنلاین ۳۲ ساعت را دربر میگیرد.

– معرفی ۸ ویب سایت شاروالی برای ۸ شاروالی (بامیان، نیلی، محمودراقی، خوست، کندز، زرنج، پکتیکا و بازارک) و حمایت از شاروالیها برای استفاده در ارائه اطلاعات به شهروندان صورت گرفته که از آنجمله ۳ ویب سایت آن برای ارتقاء ظرفیت، پاسخگویی و شفافیت ایجاد شده است.

جامعه مدنی: تکمیل نقشه برداری برای حل و فصل اختلافات و ظرفیت سازی مربوطه در ۶ ولسوالی، عملیاتی سازی تفاهم نامه و تالیف پروسیجر های روش برای حل و فصل اختلافات و مناقشات صورت گرفته بود توسعه یافته است. همچنان از برگزاری ۱۰ مجتمع شهروندان ولایتی و ۱۳مجتمع شهروندان ولسوالیها، برگزاری جلسات (گردهمایی) پاسخگویی مرتبط به مجتمع شهروندان (citizen Assembly) بشکل ماهانه در همه شهرها مورد هدف از طرف پروژه لوگو تنظیم و حمایت شده است. در ضمن، در قسمت اجرای توافقنامه بین نهادهای جامعه مدنی و اداره مستقل ارگانهای محلی؛ آموزش برای سازمانهای جامعه مدنی، شوراهای ولایتی و ولسوالی ها در باره عملیاتی کردن تفاهمنامه بین سازمان های جامعه مدنی و اداره مستقل ارگانهای محلی فراهم شده است.

 

 

پالیسی: این برنامه اداره مستقل ارگانهای محلی را در راستای نهایی کردن قانون ادارات محلی همکاری و  برای توسعه مرحله بعدی برای حکومتدار محلی در افغانستان حمایت نموده است. چنانچه پس از نهایی شدن کانسپت نوت برای اکادمی حکومتدار محلی، یک طرح پیشنهادی جامع یا (proposal) توسط مشاور برنامه لوگو تهیه و پیشنهاد شده است که در هنگام نهادینه شدن این اکادمی، آموزش حکومتداری محلی در کشور توسط مقامات ذیربط اداره مستقل ارگانهای محلی در نظر گرفته شود.

– یک مطالعه برای طراحی یک روش ایجاد ظرفیت برای همکاران محلی با همکاری کمیسیون اصلاحات اداری در طول دوره این گزارش، حمایت و انجام شده است که منجر به نهایی شدن طرح همه جانبه برای اکادمی حکومتداری محلی افغانستان شده است.

– مطالعه مقایسوی برای ارزیابی کیفیت و آموزه ها در پروسه های پلان گذاری و بودجه سازی محلی، از جمله چگونگی تطبیق روند تهیه و مصرف پول بی قید و شرط و ارزیابی ارتباطات بین آنها بگونه ۱۰۰٪ انجام شده است.

– بررسی ساختاری و وظیفوی اداره مستقل ارگانهای محلی به پایان رسیده است و گزارش های آن جهت بحث بیشتر با شرکای ملی شریک ساخته شده است.

– طرح ساختار کلیدی قانون ادارات محلی اکنون تدوین شده است. پیش نویس قانون تقریبا تکمیل گردیده است که در طول دوره گزارشدهی، پیشرفت اساسی در نهایی کردن قانون مدیریت محلی انجام شده است. همچنان در هماهنگی نزدیک با معین پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی پرسشنامه جامعی برای دفاتر مقام ولایت و ولسوالی ها، شاروالی، شورای ولایتی، مستوفیت، ادارات دولتی، جامعه مدنی، نهادهای آکادمیک و نمایندگان بخش های خصوصی تهیه و برای جمع اوری معلومات به ۳۴ ولایات ارسال شده است.

این برنامه برای سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ در مجموع (۱۳) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از آنجمله ۱۳ فعالیت آنرا مطابق پلان – تکمیل اجراء نموده است که اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های این برنامه به (۱۰۰%) رسیده است.

خلاصه پیشرفت فعالیت ها در مقابل پلان سالانه
وضعیت فعالیت ها تعداد فعالیت های پلان شده فیصدی
فعالیت های تکمیل شده ۱۳ ۱۰۰%
فعالیت های در حال اجرا ۰ ۰
فعالیت های اجرا نشده ۰ ۰
مجموع فعالیت ها ۱۳ فعالیت ۱۰۰%

 

 

 

تاثیرات (نتایج) فعالیت های برنامه

مقام ولایت: ارزیابی های ولایتی باقیمانده و مصاحبه های «کابل» با کارمندان وزارتخانه های منتخب، اعضای پارلمان، جامعه مدنی و نمایندگان دونرها برای ارزیابی روند پلانگذاری و بودجه سازی صورت گرفته است که تضمین کننده شفافیت و پاسخگویی ملی میباشد. همچنان میکانیزم ها برای حاکمیت فراگیر محلی با ایجاد پروسیجرها مرتبط به شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه ها مطابق با قانون بازنگری شده شوراهای محلی (که در سال ۲۰۱۹ تصویب شده است) تقویت گردیده است. در ضمن، ۱۱۰ شهروندان محلی از ولایت هلمند، نیمروز و ارزگان (۲۳ درصد زن) بوده درمورد تغییرات در قانون بازنگری شده شورای محلی و همچنین پروسیجرهای عملیاتی آموزش دیده اند. قابل ذکر است که پنج مرکز جدید مرکز خدمات شهروندان اکنون در پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، بامیان و دایکندی در خدمت شهروندان قرار دارد (تعداد مجموعی مرکز شهروندان ۱۱ میباشد، از جمله سرپل و کاپیسا که قبلا تأسیس شده اند) در مجموع ۱۳۶۸۲ شهروند (۱۵ درصد از زنان) خدمات را در مرکز خدمات شهروندان که از طرف  برنامه لوگو حمایت شده، دریافت کرده اند.

شاروالی ها: شاروالیها پلان ازدیاد عواید را سرعت بخشیده است و ظرفیت لازم را در تهیه راپور های عواید و مصارف به معینیت شاروالی کسب کرده است. به دنبال حمایت طولانی برنامه لوگو؛

– در مجموع ۱۴ شاروالیها اکنون دارای مراکز فعال خدمات شهروندان و ۴ مرکز خدمات سیار هستند که مستفیدشوندگان این مراکز ۱۲۶۳۴ شهروند (۹۹۶ زن) بوده و برای شان خدمات ارایه گردیده است.

– مراکز خدمات شهروندان سیار همچنین فعالیتهای خود را در مبارزه با شیوع ویروس کوید-۱۹ در افغانستان گسترش داده و اطلاعات نجات دهنده زندگی را برای شهروندان فراهم میسازد.

– برنامه لوگو سیستم های جمع آوری عواید شاروالیها منجر به استفاده مداوم از رویکردهای مدیریت شفاف عایداتی در ۱۹ شاروالی مورد نظر را در سال ۲۰۲۰ را حمایت نموده است.

– ثبت نام مشاغل و بررسی املاک در ۳ شاروالی اضافی (حصه اول کوهستان، تورخم و قره باغ) انجام شد که در حال حاضر  ۵۰۸،۷۲۴ افغان  میشود، درآمد اضافی ایجاد کرده اند.

جامعه مدنی: برای ارتقاء میکانیزم های مشارکتی شهروندان در سطح محلی، این پروژه از ۵۲ جلسه بورد مشورتی شاروالی ها حمایت کرد تا فاصله بین شاروالیها و مردم بیشتر نزدیکتر سازد.

– مکانیزم های مشارکتی شهروندان که توسط برنامه لوگو ارتقا یافته و مورد حمایت نیز قرار گرفته اند، ثابت ساخته است که یک منبع مهم در سطح شاروالیها در مبارزه با بیماری کوید-۱۹ است. پاسخ سریع محلی به بحران کوید-۱۹ در سطح شاروالی توسط ظرفیت یافته و بورد مشورتی شاروالی ها و نیز گروپ های جندر و جوانان برای انجام اقدامات در رابطه به شهروندان و همکاران دولت حمایت شده است.

 

 

پالیسی: برنامه لوگو در تحقق بعضی فعالیت های کلیدی برای اجرای مؤثر پالیسی حکومتداری محلی دست یافته است. حمایت و همکاری فنی و مالی این برنامه در کارگاه مشورتی، که ۴۴ شرکت کننده (۷ زن) از نهاد های مختلف دولتی و وزارتخانه ها در آن شرکت کردند، منجر به ایجاد اولین چارچوب قانون ادارات محلی شد. با تدوین قانون متذکره، یک پایه قانونی مهم برای اجرای اصلاحات مربوط به پالیسی حکومتداری محلی ایجاد می شود. همچنان دستاورد مهم دیگر نهایی شدن بررسی وظیفوی اداره مستقل ارگانهای است که منجر به ایجاد “نقشه راه” به سمت اصلاحات ساختاری میشود که برای سیستمهای محلی با مسئولیت پذیری، فراگیرتر و مؤثرتر لازم است. در ضمن، سیستم مدیریت اطلاعات حکومتداری محلی (LGMIS) به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت و رابطه های موثر و مورد نیاز در مدیریت انتقال ارقام را امکان پذیر می کند.

مشکلات و چالشها

عمده ترین عواملی که مانع تطبیق فعالیت های این برنامه گردیده است قرار شرح ذیل لیست گردیده است:

راه حل های پیشنهادی

جهت رفع مشکلات و چالشها، راه حل های پیشنهادی این برنامه به شرح ذیل است:

برنامه مرکزی قوی برای کمک و رجوع افغانها یا شهر(SHAHAR)

معلومات عمومی برنامه
نام برنامه برنامه مرکزی قوی برای کمک و رجوع افغانها-(SHAHAR)
اداره رهبری کننده اداره مستقل ارگانهای محلی
اداره تطبیق کننده نهاد توسعه بین المللی-(DAI)
اداره (یا ادارات) تمویل کننده اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا – (USAID)
تاریخ آغاز و ختم برنامه ۹ قوس ۱۳۹۶ الی ۸ قوس ۱۳۹۹
ساحات تحت پوشش ۱۴ ولایت در شهرهای(مزارشریف، میمنه، ایبک، پلخمری، چاریکار، ‌میدان‌ شهر، غزنی، قلات، کندهار، لشکرگاه، قلعه نو، هرات، پل علم و جلال آباد)
بودجه برنامه (به دالر) بودجه عمومی برنامه

(به دالر)

بودجه پلان شده

برای سال (۲۰۲۰)

بودجه مصرف شده

در سال (۲۰۲۰)

۷۳،۴۹۹،۹۹۹-$ ۹،۲۸۳،۰۰۰-$ ۹،۲۸۳،۹۴۹-$
تعداد کارمندان برنامه تعداد کارمندان (داخلی) تعداد کارمندان (خارجی) مجموع کارمندان
مرد زن مرد زن مرد زن
۵۵ ۱۳ ۳ ۲ ۵۸ ۱۵

اهداف و مقاصد برنامه: این برنامه به هدف تقویت بخشیدن شاروالی جهت عرضه خدمات و پاسخ دهی به نیازهای شهروندان به سطح زون در سه بخش های ۱) کمک های تخنیکی به معینیت شاروالی ها، ۲) کمک های تخنیکی به شاروالان و کارمندان شاروالی ها و ۳) کمک به بورد مشورتی شاروالی ها در ولایات تحت پوشش فعالیت می نماید.

ساحه فعالیت (عرصه کاری): برنامه شهر فعالیت عمده خویش را در بخش ارائه کمک های تخنیکی به معینیت شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محلی، کمک تخنیکی به شاروالی ها و کارمندان شاروالی-ولایات تحت پوشش و کمک به شوراهای مشورتی شاروالی های ولایات تطبیق می نماید.

 

 

پلان کاری سالانه (فعالیت های پلان شده)

فعالیت های عمده این برنامه طی سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ بر اساس عرصه کاری به ترتیب ذیل لیست گردیده است:

 1. تدویر جلسه دوم شبکه حکومتداری شهری.
 2. نهایی سازی نسخه های رهنمود شهر های دوستدار- زن
 3. ادغام و وصل اپلیکیشن هوشمند موبایل یا شهر من با سیستم مدیریت شکایات.
 4. تهیه و توسعه دو مدل جدید سیستم IFMS (مدل ملکیت های شاروالی و مدل بلبورد).
 5. ایجاد و توسعه ۱۰ وبسایت شاروالی ها.
 6. نشر نسخه نهایی ویدوی ۲ بعدی در رسانه های محلی.
 7. کرایه و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در مراکز آموزشی زون ها.
 8. ایجاد حساب در اپل استور و گوگل پلی جهت بارگذاری اپلیکیشن ها
 9. سروی طرح و دیزاین پروژه های شهری.
 • ارائه برنامه های آموزشی تخنیکی برای کارمندان معینیت شاروالی‌ها.
 • نیاز سنجی شاخص ظرفیت های حکومتداری شهری در چهار زون.
 1. آموزش های ارتقاي ظرفیت در شاروالی های میمنه، غزنی، ایبک، پل علم، قلعه نو، مزار شریف و میدان شهر.
 • تطبیق و تکمیل آدرس گذاری در ناحیه ۲ جلال آباد، ۱۴ کندهار و ۱ میدان شهر.
 1. برگزاری کمپاین آگاهی دهی سیستم مدیریت شکایات در میمنه، قلعه نو و مزار شریف.
 • آموزش سیستم واحد مدیریت معلومات شهری در شاروالی چاریکار برگزار گردید
 1. فعال سازی سیستم مدیریت شکایات در ناحیه ۸ جلال آباد.
 2. برگزاری ورکشاپ نسخه (۰٫۵) سیستم مدیریت مالی در شاروالی و ۱۵ نواحی کندهار و جلال آباد.
 3. برگذاری آموزش سیستم اطلاعات مدیریت شهری در شاروالی قللعه نو و چاریکار.
 4. فعال سازی مدل حسابداری سیستم مدیریت مالی در شاروالیهای چاریکار و مدل صفایی سیستم مدیریت مالی میمنه.
 5. برگزاری آموزش مدل جواز صنفی سیستم مدیریت مالی در شاروالی قلات.
 6. برگزاری کمپاین آگاهی دهی در رابطه به سیستم معلومات مدیریت مالی و شهری در هرات، مزار شریف و میمنه.
 7. برگزاری آموزش تکنالوژی معلوماتی و اطلاعاتی برای کارمندان و کار آموزان شاروالی قلعه نو و جلال آباد.
 8. تدویر جلسات حسابدهی در شاروالی ‌های تحت پوشش برنامه شهر .
 9. برگزاری سروی رضایت شهروندان در شهر های پل علم، کندهار، جلال آباد، کندهار مزار شریف، میمنه و ایبک.
 10. برگزاری کنفرانس صلح و حکومتداری شهری برای ۱۸ شاروالی تحت حمایت برنامه شهر.
 11. حمایت تخنیکی و مالی از شاروالی های مزار شریف، کندهار و جلال آباد برای برگزاری گفتمان های شهری.
 12. حمایت و تکمیل کردن فاز چهارم کمپاین شیر سلطان در ۱۴ شاروالی تحت حمایت برنامه شهر.
 13. حمایت تخنیکی از شاروالی های پلخمری، پل علم، مزار شریف، غزنی، لشکرگاه، قلع نو، چاریکار، میمنه، کندهار، و هرات برای برگزاری مجلس استماعیه بودجه سالانه.
 14. ایجاد سهولت حمل و نقل برای کارمندان زن شاروالی چاریکار.
 15. راه اندازی کمپاین تنظیف و سرسبزی کمیته های شاروالی-مکتب در لیسه های پسرانه چاوی و شاه مردان قلات.
 16. برگزاری کمپاین سرسبزی توسط اعضای کمیته شاروالی – مکتب لیسه بی بی خاله در پارک بادام گل
 17. حمایت تخنیکی و مالی از بازسازی مرکز آموزشی شاروالی هرات.
 • برگزاری جلسات ماهوار کمیته جندر و جوانان در شاروالیهای قلعه نو، میمنه، مزارشریف، پل علم و هرات.
 • تدویر اولین جلسه کارمندان اناث شاروالی هرات.
 • انتقال معلومات/ اسناد ملکیت ها، و جواز صنفی شاروالی های زون (مزارشریف، جلال آباد‌ و هرات) به سیستم مدیریت مالی-(IFMS).
 1. تدویر جلسه‌ شبکه زنان افغان در حکومتداری شهری روی نقش زنان در حکومتداری شهری و تامین صلح توسط این شبکه در هرات و کندهار.
 • ترتیب پلان عملی ازدیاد عواید برای شاروالی هرات
 1. برگذاری آموزش های ضد آزار و اذیت و برابری جنسیتی در شاروالیهای جلال باد، هرات، ایبک و قلعه نو.
 2. برگذاری آموزش مبارزه علیه فساد برای ۲۲ کارمند شاروالی جلال آباد.
 3. ارائه همکاری های تخنیکی برای شاروالی‌های تحت پوشش برنامه شهر.
 4. تدویر جلسات ۱۵ روزه و ربعوار بوردهای مشورتی شاروالی‌های تحت حمایت برنامه شهر.
 5. برگزاری محفل افتتاحیه‌ بورد مشورتی شاروالی کندهار.
 • استخدام مشاورین اختصاصی به معینیت شاروالی ها و مشاورین شاروالی ها(EAs).
 1. برگزاری جلسه دوم شورای مشورتی جوانان در شهر میدان شهر.
 • گزارشات و ارزیابی دوم شاروالی های ساحوی
 • ترتیب طرزالعمل های معیاری عملیاتی
 • تعیین شاروالی های دوستدار زن
 • حمایت محدود از فعالیت های کمیته های شاروالی- مکتب موجودبرنامۀ شهر در جریان سال ششم
 • اپلیکیشن مشارکت شاروالی های ساحوی افغانستان
 • راه اندازی کمپاین های فرهنگ ملی شهری
 • مشارکت سکتور عامه-خصوصی جمع آوری کثافات جامد
 • نصب سیستم IFMS در ریاست های نواحی مربوط به شاروالی های ساحوی.
 • تدویر جلسه شبکۀ انجینران شاروالی
 • تدویر جلسه شبکۀ مدیران حکومتداری شهری شاروالی
 • بروزرسانی پلان­ ارتقای ظرفیت بورد مشورتی شاروالی
 • شبکۀ ملی/زون اعضای بورد مشورتی شاروالی ها و شبکه اعضای زن بورد مشورتی شاروالی ها

شرح پیشرفت ها و دستآورد ها

کمک های تخنیکی به معینیت شاروالی ها: طی سال گذشته جلسه دوم شبکه حکومتداری شهری از طرف معینیت شاروالیها به همکاری تخنیکی برنامه شهر صورت گرفته، نشست شبکه زنان افغان در حکومتداری شهری روی نقش زنان در حکومتداری شهری و تامین صلح در هرات تدویر گردیده و نسخه های دری، پشتو و انگلیسی رهنمود شهر های دوستدار- زن ۹۵% نهایی گردیده است.

– در جریان سال ۲۰۲۰، نسخه Android اپلیکیشن (شهرمن) توسط فروشگاه Google Play  تأیید گردیده و برنامه برای دانلود آماده شده است .در همین حال، فروشنده بارگذاری نسخه IOS اپلیکیشن شهر من را آغاز شده و پس از تأیید اپل استور، برنامه آماده استفاده خواهد بود، پیشرفت این فعالیت ۱۰۰% گزارش گردیده است.

– اپلیکیشن هوشمند موبایل یا شهر من با سیستم مدیریت شکایات ادغام و وصل گردیده است. توسعه نسخه جدید V5 تکمیل و در چهار شهر بزرگ (هرات، مزارشریف، کندهار و جلال آباد) افتتاح و به شاروالی های مربوط هر زون آموزش ارائه میگردد.

– ۲ مادیول جدید ملکیت های شاروالی و بیلبورد/اشتهارات برای تمامی شاروالی ها ایجاد و نصب گردیده، کرایه و نصب بیلبورد های تبلیغاتی در مراکز آموزشی زون ها انجام یافته است.

– در قسمت ارزیابی ابتدایی و سالانۀ ظرفیت حکومتداری شاروالی ها: این ارزیابی در چهار شاروالی بزرگ (هرات، مزار شریف، کندهار و جلال آباد) برگزار گردید و راپور تحلیلی آن به دو زبان دری و پشتو تهیه، تکمیل و با معینیت محترم شاروالی ها شریک گردیده است.

کمک های تخنیکی به شاروالی ها و کارمندان شاروالی: از نشست شبکه زنان افغان در حکومتداری شهری روی نقش زنان در حکومتداری شهری و تامین صلح توسط این شبکه در ولایت هرات، مزار شریف، کندهار و جلال آباد حمایت مالی و تخنیکی نموده است.

– دو مرتبه سروی رضایت شهروندان در شهرهای پل علم، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، پلخمری و ایبک انجام شده است.

– برنامه های آموزشی روی موضوعات مختلف (برنامه آموزشی تکنالوژی معلوماتی و اطلاعاتی برای کارمندان و کارآموزان شاروالی قلعه نو و میمنه، آموزش سیستم واحد مدیریت معلومات شهری در شاروالی چاریکار، آموزش ارتقاي ظرفیت آی تی در شاروالی میمنه و برنامه آموزشی تحت عنوان مبارزه با فساد اداری به کارمندان ناحیه ششم شاروالی جلال آباد) طی سال جاری تدویر گردیده است.

– سیستم جدید در شاروالی های مزارشریف و جلال آباد افتتاح گردیده و ورکشاپ نسخه ۰،۵ سیستم مدیریت مالی در شاروالی و ۱۵ نواحی کندهار و ۹ نواحی جلال آباد  برگزار گردیده و همچنین طی سال جاری سیستم مدیریت شکایات در  ناحیه ۸ شاروالی جلال آباد فعال گردیده است.

– برگزاری کمپاین (آگاهی دهی در رابطه به سیستم مدیریت شکایات در شهر میمنه، قلعه نو و مزار شریف)، کمپاین (تنظیف وسرسبزی کمیته های شاروالی-مکتب در لیسه های پسرانه چاوی و شاه مردان شهر قلات و) و کمپاین (سرسبزی توسط اعضای کمیته شاروالی – مکتب لیسه بی بی خاله در پارک بادام گل) صورت گرفته است.

– پروژه آدرس گذاری سرک ها و شماره گذاری خانه ها به طور رسمی در منطقه داود خان مینه شاروالی میدان شهر تدویر و آدرس گذاری سرک ها و شماره گذاری خانه ها درکندهار و جلال آباد موفقانه تکمیل گردیده است.

– جلسات حضوری و غیر حضوری متعدد پیرامون موضوعات مختلف در ولایات و شاروالی های مختلف (جلسات بمنظور ایجاد حساب در اپ استور و گوگل پلی، جلسات حسابدهی در شاروالی، جلساتی با مدیران جندر و منابع بشری شاروالی های پلخمری و چاریکار، میدان شهر و غزنی در رابطه به استخدام کار آموزان برنامه شهر در پوست های خالی شاروالی در تشکیل ۱۳۹۹، تدویر جلسات ۱۵ روزه و ربعوار بورد های مشورتی شاروالی های تحت اثر برنامه شهر برای برگذاری محفل افتتاحیه بورد مشورتی شاروالی کندهار، برگذاری جلسه دوم شورای مشورتی جوانان در شهر میدان شهر) صورت گرفته است.

– برنامه شهر طی سال گذشته با شاروالی های قلعه نو، میمنه، مزارشریف، پل علم و هرات در برگزاری جلسات ماهوار کمیته جندر و جوانان در شاروالی های ایبک، پلخمری، قلعه نو، میمنه، مزار شریف، پل علم و هرات در تدویر جلسات ۱۵ روزه و ربعوار بوردهای مشورتی شاروالی همکاری های تخنیکی نموده است. همپنان برنامۀ شهر در جریان سال ششم تمدید پروژه از کمپاین ملی شیر سطان برای ترویج شهرها و محیط زیست پاک از طریق تهیه و نشر قسمت های جدید مرحله چهارم سریال تلویزیونی شیر سلطان بشمول برگزاری تیاترهای محلی در تمام شاروالی های تحت پوشش حمایت مالی و تخنیکی نمود.

– شبکۀ مدیران حکومتداری شهری شاروالی ایجاد گردیده و برنامه آموزشی ۱ روزه مدیران حکومتداری شهری با هدف ارائه آموزش به مدیران جدیدالتقرر شاروالی های مختلف، با یک نمای کلی از مسئولیت های آنها، نمایش آزمایشی سیستم ها/دیتابیس های مختلف با همکاری تخنیکی و مالی برنامه شهر برگزار گردید. همچنان معلومات /اسناد ملکیت ها و جواز صنفی شاروالی های زون مزار شریف، جلال آباد و هرات به سیستم مدیریت مالی یا IFMS انتقال یافته است.

کمک های تخنیکی به بورد های مشورتی شاروالی: شبکۀ ملی/زون اعضای بورد مشورتی شاروالی ها و شبکه اعضای زن بورد مشورتی شاروالی ها قبلا تاسیس گردیده است.

این برنامه برای سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ در مجموع (۵۶) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از آنجمله ۳۹ فعالیت آنرا مطابق پلان – تکمیل اجراء نموده و (۱۷) فعالیت دیگر آن در حال اجراء قرار دارد که اوسط فیصدی پیشرفت آن (۵۹%) می باشد. همچنان اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های این برنامه به (۸۵%) رسیده است.

خلاصه پیشرفت فعالیت ها در مقابل پلان سالانه
وضعیت فعالیت ها تعداد فعالیت های پلان شده فیصدی
فعالیت های تکمیل شده ۳۹ ۷۰%
فعالیت های در حال اجرا ۱۷ ۳۰%
فعالیت های اجرا نشده ۰ ۰
مجموع فعالیت ها ۵۶ فعالیت ۱۰۰%

 

 

 

تاثیرات (نتایج) فعالیت های برنامه

تدویر جلسه دوم شبکه حکومتداری شهری فرصتی بود تا فعالیت ها، دستاوردها، خلاقیت ها، چالش ها و فرصت های دیپارتمنت های حکومتداری شهری ۳۳ شاروالی را با هم شریک ساخته و در باره پلان و چالشهای خویش صحبت نمایند.

– سیستم آدرس گذاری؛ برنامه سیستم آدرس گذاری در شاروالی های کندهار، جلال آباد و میدان شهر، شاروالی ها را کمک نموده تا املاک و دکاکین جدید را شناسایی نموده و محصول صفایی و فیس جواز صنفی را جمع آوری نمایند. علاوتا خدمات عاجل شهروندان حالابه دلیل سیستم منظم ردیابی، میتواند به اسرع وقت به نیاز شهروندان پاسخ دهد

– سیستم مدیریت مالی شاروالی ها؛ نصب مدل صفایی سیستم مدیریت مالی شاروالی ها را کمک کرده است تا پروسه ها را هماهنگ نموده و زمان بدست آوردن کتابچه صفایی را از ۷ روز به ۵ روز تقلیل ببخشد، شاروالی ها اکنون قادر هستند تا عواید و مصارف شانرا به صورت شفاف و موثر پیگیری و جمع آوری نمایند. هدف از انتقال معلومات در سیستم IFMS ، آماده گی برای استفاده کامل از سیستم بوده و کوشش جهت خاتمه بخشیدن به استفاده از سیستم کاغذی و دیتابیس های اکسل،‌ آوردن شفافیت در جمعآوری عواید و سهولت کاری شاروالی های است.

– وصل و ادغام اپلیکیشن هوشمند موبایل یا شهر من(My City App) با سیستم مدیریت شکایات یا CMS زمینه دسترسی معینیت به شکایات ثبت شده(My City App) و طی مراحل آن از طریق سیستم مدیریت شکایات میشود، ایجاد و توسعه مدل ملکیت های شاروالی،‌ سبب شد تا مدیریت ملکیت هایی که جایداد دولتی است تثبیت گردیده و به جمع آوری عواید کمک کند. همچنان این مدل گزارش کامل و درست را از ملکیت های دولتی به معینیت محترم شاروالی ها ارایه نموده و ۲۱۳  ملکیت از ۱۰ شاروالی تا اکنون  از این طریق ثبت شده است، هدف ایجاد و توسعه مدل ملکیت های شاروالی، مدیریت ملکیت ها و جایداد های دولتی و جمع آوری عواید آن است و در ضمن، هدف از ایجاد و توسعه مدل بلبورد، مدیریت و جمع آوری عواید از درک کرایه بلبوردهای ملکیت شاروالی می باشد.

– راه اندازی کمپاین تنظیف و سرسبزی توسط کمیته های شاروالی – مکتب، ارتقاء آگاهی عامه و ارائه آموزش در مورد مسئولیت های مدنی، مشارکت جوانان در حکومتداری شهری و استراتیژی های حفاظت از محیط زیست گردیده است.

ترتیب نمودن پلان عملی ازدیاد عواید سبب پلانگذاری و تطبیق پلان عوایدی دقیق تر و ازدیاد عواید کلی شده است.

– سیستم مدیریت مالی-IFMS در ریاست های نواحی مربوط به شاروالی های ساحوی (مزارشریف، هرات، کندهار و جلال آباد) نصب گردیده است که برنامه افتتاحیه و ارائه آموزش به کارمندان ریاست های نواحی هرات برگزار و در ۳ زون دیگر شامل پلان میباشد.

– مجالس حسابدهی؛ در شاروالیهای تحت حمایت برنامه شهر تمرکز بیشتر بالای اخذ واکنش سازنده شهروندان بالای موضوعات متعدد شهری و پروژه های پیشنهادی بودجه سال مالی ۱۳۹۹ گردیده است و در نتیجه پروژه های مانند اعمار پارک های تفریحی به اطفال و زنان- قیرریزی سرک ها- و اعمار مارکیت های تجارتی که توسط شهروندان توصیه شده، شامل بودجه انکشافی شاروالی ها میگردد.

– برگذاری برنامه آموزشی؛ در این دوره گزارش دهی، به تعداد ۸۱۰ تن از کارمندان شاروالی های تحت پوشش برنامه شهر و معینیت شاروالی ها آموزش دیده اند، ۱۵۹ تن که ۲۰% مجموع این آموزش دیده گان را نشان میدهد را زنان تشکیل داده است. در طول زمان این پروژه تعداد اشخاص آموزش دیده به ۷۷۲۳ تن رسیده است.

– ایجاد و تهیه پلان ازتقای ظرفیت برای بورد های مشورتی، دلیل ارتقای سطح دانش و ایجاد میکانیزم استندرد برای تمام بوردها بوده که میتواند به اعضای بورد کمک نماید تا شاروالی را وادار به ارایه خدمات بهتر برای شهروندان نماید و همچنین اعضای بورد میتواند مشوره های بهتر و استندرد ارایه نماید. پلان ارتقا ظرفیت بوردهای مشورتی کمک مینماید تا اعضای بورد از پروژه ها و فعالیت های شاروالی نظارت دقییق تر نموده و اصلاحات پایه ای بوجود بیاورند.

– ثبت شکایات در مراکز شهروندان؛ در این دوره گزارش دهی، به تعداد مجموعی ۳۲۰۶۰ شکایات در مراکز خدمات شهروندان در ۱۷ شاروالی تحت پوشش برنامه شهر ثبت شده بود. به تعداد ۲۷۶۳ تن در حدود (۹٪) آنان، زنان بوده اند. بطور کلی، ۳۳۳۶ روز کمک های تخنیکی به شاروالیهای تحت پوشش شهر طی سال مالی ۲۰۲۰ فراهم شده است.

– برنامه شهر در مجموع، به تعداد ۷۰ نشست مردمی برگزار شد که تعداد ۳۳ در زون شمال، ۱۰ در زون غرب، ۱۳ در زون شرق، ۱۳ در زون جنوب که حد اقل ۲۰ اشتراک کننده در هر برنامه حضور داشته اند همچنان شاروالی قندهار توانست تا برنامه افتتاحیه بورد مشورتی داشته باشد و شاروالی میدان شهر توانسته است که جلسه دوم خود را با بورد جوانان شاروالی دایر نماید تا بتوانند با شاروالی همکاری کنند.

مشکلات و راه حل ها

عمده ترین عواملی که مانع تطبیق فعالیت های این برنامه گردیده است قرار شرح ذیل لیست گردیده است:

 1. برای ایجاد پلان علملیاتی مبارزه علیه فساد توسط برنامه شهر، شاروالی های کندهار، لشکرگاه، هرات، پل علم، ایبک و مزار شریف تا به حال هیچ مکتوب از طرف معینیت محترم شاروالی ها دریافت نکرده است.
 2. ایجاد سهولت های محل کار به کارمندان.
 3. عدم استفاده کارمندان از تکنالوژی جدید.

راه حل های پیشنهادی

جهت رفع مشکلات و چالشها، راه حل های پیشنهادی این برنامه به شرح ذیل است:

 1. از معینیت محترم شاروالی ها خواهشمندیم تا هر چه زودتر مکتوب لازمه را با شاروالی های فوق الذکر شریک سازد
 2. اختصاص شعبات مناسب و صالون های مناسب برای تمامی کارمندان.
 3. تهیه دیتابیس های استندرد و آموزش تکنالوژی های جدید به کارمندان.

 

 

برنامه سرمایه گذاری شهری(CIP)

ج

معلومات عمومی برنامه
نام برنامه سرمایه گذاری شهری(CIP)
اداره رهبری کننده اداره مستقل ارگانهای محلی
اداره تطبیق کننده معینیت شاروالی ها-اداره مستقل ارگانهای محل
اداره (یا ادارات) تمویل کننده بانک جهانی
تاریخ آغاز و ختم برنامه ۰۱/۱۰/۱۳۹۸ – ۳۰/۱۲/۱۴۰۲
ساحات تحت پوشش (۵) شهر ولایت (هرات، مزارشریف، کندهار، جلال آباد و خوست)
بودجه برنامه (به دالر) بودجه عمومی برنامه

(به دالر)

بودجه پلان شده

برای سال (۲۰۲۰)

بودجه مصرف شده

در سال (۲۰۲۰)

۳۵،۰۰۰،۰۰۰-$ ۶،۲۹۱،۶۲۵-$ ۳،۰۶۹،۱۷۳-$
تعداد کارمندان برنامه تعداد کارمندان (داخلی) تعداد کارمندان (خارجی) مجموع کارمندان
مرد زن مرد زن مرد زن
۳۳ ۵ ۰ ۰ ۳۳ ۵

اهداف و مقاصد برنامه: برنامه سرمایه گذاری شهری به هدف ایجاد شبکه های پویا-محفوظ و قابل سکونت در مراکز شهرها؛ تبدیل شدن مراکز شهرها به مراکز رشد اقتصادی؛ غیر متمرکز ساختن برنامه ریزی شهری و ترویج حکومت داری شهری-مشارکتی، حمایت از مسئولین محلی در قسمت مدیریت مالی، پیشرفت در برنامه ریزی و اجرای بودجه و مدیریت بهتر مصارف و عواید) در بخش ساختمان زیربناهای شهری شامل ساخت (جاده ها، پل ها، پارک ها و مارکیت ها) فعالیت دارد.

ساحه فعالیت (عرصه کاری): این برنامه با در نظرداشت اهداف خویش در بخش ساختمان زیربناهای شهری شامل ساخت (جاده ها، پل ها، پارک ها و مارکیت ها) فعالیت های عمده خویش را در شهرهای تحت پوشش تطبیق می نماید.

 

 

پلان کاری سالانه (فعالیت های پلان شده)

فعالیت های عمده این برنامه طی سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ بر اساس عرصه کاری به ترتیب ذیل لیست گردیده است:

 1. آغاز کار فزیکی حد اقل ۱۷ پروژه در ولایات مختلف.
 2. ارسال ۲۷ پروژه برنامه اشتغال زایی به بانک جهانی از طریق برنامه استیپ-STEP جهت اخذ منظوری.
 3. دریافت و بررسی ۶۱ بسته سند نهایی پروژه شامل (دیزاین، سروی، نقشه های تخنیکی و غیره).
 4. تکمیل ۲۷ کانسپت نوت پروژه بخش سوم پروژه اشتغال زایی/کارموندنه در ولایات جلال آباد، هرات، کندهار و خوست.
 5. تکمیل اسناد تخنیکی برای ۴۹ پروژه اضطراری.
 6. تکمیل استخدام ۵۰ کارمندان برنامه.
 7. معرفی مشاوران سیستم مدیریت معلومات مالی افغانستان- AFMIS به پنج ولایت.
 8. آغاز پروسه تدارکاتی بالای ۱۶ پروژه.
 9. تکمیل لایحه وظایف برای متخصصان کلیدی و غیر کلیدی-OSR.
 10. تهیه لایحه وظایف برای متخصص بین المللی مالی در امور شاروالی.
 11. تکمیل پروسه بررسی، ارزیابی و انتخاب شرکت قراردادی برای دیتابیس متخصصان کلیدی و غیرکلیدی-OSR/MF.
 12. جمع آوری ارقام احصائیوی خانواده ها در مراکز ولایات.
 13. تکمیل ارزیابی ظرفیت بخش انجنیری مرکز ۵ ولایت.
 14. آموزش کارمندان ساحوی و قرار دادی های ساحوی بر اساس ارائه جنسیت، محیط زیست و مدیریت رسیدگی به شکایات-GRM.
 15. ایجاد صندوق شکایات در شاروالی های ولایات و دفتر مرکزی
 16. تکمیل خریداری وسایل دفتر و فرنیجر برای دفتر مرکزی
 17. تکمیل خریداری وسایل دفتر و فرنیچر برای دفاتر ساحوی
 18. تکمیل خریداری وسایل تکتالوژی معلوماتی برای دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی
 19. تکمیل کرایه گیری ۳ عراده واسطه نقلیه برای دفتر مرکزی
 20. سفر های ولایتی جهت ارزیابی و بررسی تمامی پروژه های تحت کار برنامه.

شرح پیشرفت ها و دستآورد ها

در بخش عملیاتی:

– کار فزیکی بالای ۱۸ پروژه در ولایات هرات، بلخ (مزارشریف)، کندهار، ننگرهار و خوست آغاز گردیده و کار عملی پروژه ها در جریان می باشد.

– از جمله ۲۷ پروژه برنامه اشتغال زایی/کارموندنه به بانک جهانی از طریق برنامه استیپ STEP 22 پروژه برای منظوری ارسال گردیده است و تمامی ۶۱ بسته سند نهایی پروژه (دیزاین، سروی، نقشه های تخنیکی و غیره) از بخش برنامه حمایت از انکشاف شهری-UDSP دریافت و بررسی گردیده است.

– ۲۷ کانسپت نوت پروژه برای بخش سوم پروژه اشتغال زایی – ایزکار برای ولایتهای جلال آباد، هرات، کندهار و خوست تکمیل گردیده است همچنان به تعداد ۷۰ اسناد تخنیکی برای ۷۰ پروژه اضطراری و ارزیابی ظرفیت بخش انجنیری در ۴ ولایت (بلخ، هرات، کندهار و ننگرهار) از جمله ۵ ولایت تکمیل گردیده است.

ظرفیت سازی: در قسمت ظرفیت سازی برنامه سرمایه گذاری شهری با تکمیل نمودن لایحه وظایف برای متخصصان کلیدی و غیر کلیدی، تهیه لایحه وظایف برای متخصص بین المللی مالی در امور شاروالی، پروسه بررسی جمع آوری ارقام احصائیوی خانواده ها در مراکز ولایات در مراحل تکمیل قرار دارد و معرفی مشاوران بخش سیستم مدیریت مالی افغانستان-AFMIS به ۵ ولایت تکمیل گردیده و آموزش کارمندان ساحوی بر اساس ارائه جنسیت، محیط زیست و مدیریت رسیدگی به شکایات-GRM در جریان است که فیصدی پیشرفت آن به (۸۰%) رسیده است. همچنان، ارزیابی و انتخاب شرکت قراردادی برای دیتابیس متخصصان کلیدی و غیرکلیدی-OSR/MF در حال تکمیل شدن میباشد.

منابع بشری: از جمله ۵۰ نفر کارمند برنام، پروسه استخدام ۳۸ تن کارمند آن تکمیل گردیده و مطابق پلان فیصدی پیشرفت این فعالیت به ۸۰% رسیده است.

سمع شکایات: صندوق های شکایات در شاروالی های ولایات هرات کندهار و دفاتر مرکزی برنامه در ولایات نصب گردیده است.

تدارکات: خریداری وسایل دفتر/فرنیچر و وسایل تکنالوژی و معلوماتی، برای دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی تکمیل، و سه عراده واسطه نقلیه برای دفتر مرکزی کرایه گرفته شده است.

نظارت و ارزیابی: سفر های ولایتی جهت ارزیابی و بررسی تمامی پروژه های تحت کار برنامه تحت اجرا میباشد و تاحال چهار ولایت تکمیل شده است و پیشرفت این فعالیت بطور اوسط به ۹۰% رسیده است.

خلاصه پیشرفت فعالیت ها در مقابل پلان سالانه
وضعیت فعالیت ها تعداد فعالیت های پلان شده فیصدی
فعالیت های تکمیل شده ۱۷ ۸۵%
فعالیت های در حال اجرا ۳ ۱۵%
فعالیت های اجرا نشده ۰ ۰%
مجموع فعالیت ها ۲۰ فعالیت ۱۰۰%

این برنامه برای سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ در مجموع (۲۰) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از آنجمله ۱۷ فعالیت آنرا مطابق پلان – تکمیل اجراء نموده و (۳) فعالیت دیگر آن در حال اجراء قرار دارد که اوسط فیصدی پیشرفت آن (۸۳%) می باشد. همچنان اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های این برنامه به (۹۷%) رسیده است.

 

 

 

 

تاثیرات (نتایج) فعالیت های برنامه

کار های عملیاتی: با آغاز کار فزیکی بالای ۱۸ پروژه در ۵ ولایت(هرات، مزارشریف، کندهار، ننگرهار و خوست) به تعداد ۱۴۰۵۶۵ شهروند از پروژه های عام المنفعه مستفید شده اند و از این طریق اعتبار مردم نسبت به دولت و حکومتداری خوب بلند رفته است.

– تمامی ۶۱ بسته سند نهایی پروژه (دیزاین، سروی، نقشه های تخنیکی و غیره) از بخش برنامه حمایت از انکشاف شهری-UDSP دریافت و بررسی گردید.

با تکمیل ۲۷ کانسپت نوت پروژه برای بخش سوم پروژه اشتغال زایی/کارموندنه برای ۴ ولایت (جلال آباد، هرات، کندهار و خوست) کار های پروژه اشتغال زایی را در این ولایات سرعت بخشیده و زمینه کار برای مردم محل مهیا گردیده است که  با تکمیل این پروژه ها افراد زیادی صاحب کار شده  و هم از پروژه های مختلف منفعت برده اند.

اسناد تخنیکی ۷۰ پروژه اضطراری تکمیل و بعد از منظوری بانک جهانی قابل اعلان میباشد. کار تدارکاتی بالای ۱۶ بروژه برنامه سرمایه گذاری شهری و ۲ پروژه اشتغالزایی آغاز گردیده است.

ارتقاء ظرفیت: تهیه لایحه وظایف برای متخصص بین المللی مالی در امور شاروالی که با آن ظرفیت شاروالی ها بلند برده میشود.

– جمع آوری ارقام احصائیوی خانواده ها در مراکز ولایات در مراحل تکمیل قرار دارد که به ظرفیت و ارقام تازه شاروالیها کمک بزرگ میباشد.

– معرفی مشاوران سیستم مدیریت معلومات مالی افغانستان-AFMIS برای ۵ ولایت تحت پوشش برنامه، با آغاز کار این مشاوران کار های شاروالی های ولایات و ظرفیت شان بلند برده میشود.

– صندوق های شکایات در شاروالی های ولایات هرات کندهار و دفتر مرکزی از جمله تمامی ولایات مورد هدف نصب گردیده و مردم این شهر ها میتوانند شکایات شان را در این صندوق های بسته انداخته که بعداً توسط مسئول سمع شکایات ارزیابی و به بخش های مربوطه ارسال میگردد. در کل؛ پیشرفت کار این برنامه در ولایت خوست ۳۴ فیصد در مزار شریف ۹۳ فیصد، کندهار ۷۶ فیصد، جلال آباد ۴۰ فیصد و هرات ۵۰ فیصد میباشد و تمامی مستفیدین از پروژه های زیر بنایی این برنامه به تعداد ۱۴۰۵۶۵ نفر بالغ میگردد.

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان:

برنامه سرمایه گذاری شهری بر علاوه فعالیت های پلان شده سال ۱۳۹۹/۲۰۲۰ خویش، یک تعداد فعالیت های دیگری را نیز خارج از پلان انجام داده است که ذیلا شرح گردیده است:

 1. گرفتن منظوری برای ۱۳ پروژه کوچک اضطراری از بانک جهانی.
 2. تکمیل و انکشاف کتاب رهنمای منابع بشری برای معینیت شاروالیها.
 3. ارزیابی مرض همه گیر کوید-۱۹ در ۵ ولایت، جمع آوری ارقام و ارسال آن به بانک جهانی.
 4. فراهم نمودن آموزش داخل خدمت کارمندان اختصاصی شاروالی در بخش های مدیریت مالی و سیستم مدیریت معلومات و بخش اداری.
 5. سفر به ولایات هرات و بلخ برای ارزیابی نیاز و پیشرفت پروژه.
 6. آغاز آموزش آنلاین سیستم مدیریت پروژه کوبو- KOBO

 

مشکلات و چالشها:

عمده ترین عواملی که مانع تطبیق فعالیت های این برنامه گردیده است قرار شرح ذیل لیست گردیده است:

 1. عدم دریافت به موقع مشخصات مکمل پروژه های اولویت بندی شده از شرکت قرار داد شده-۳TI
 2. تناقض اندک در دیزاین و طرح پروژه با ساحه مورد هدف.
 3. شیوع مرض کرونا (کووید ۱۹) و ایجاد خلا در چگونگی روند کاری در کشور.

راه حل های پیشنهادی:

جهت رفع مشکلات و چالشها، راه حل های پیشنهادی این برنامه به شرح ذیل است:

 1. هماهنگی بیشتر با افراد مربوط.
 2. مشوره و هماهنگی بیشتر با انجنیران بخش.
 3. ترتیب یک تقسیم اوقات کاری موثر و عملی جهت رفع سکتگی های ایجاد شده به نسبت شیوع مرض کووید۱۹٫

 

 

برنامه اشتغالزایی-کارموندنه (EZ-KAR)

ج

معلومات عمومی برنامه
نام برنامه اشتغالزایی-کارموندنه (EZ-KAR)
اداره رهبری کننده وزارت اقتصاد/ اداره مستقل ارگانهای محلی
اداره تطبیق کننده معینیت شاروالیها-اداره مستقل ارگانهای محلی
اداره (یا ادارات) تمویل کننده گروپ بانک جهانی (انجمن بین المللی توسعه و صندوق وجهی باز سازی افغانستان (IDA & ARTF)
تاریخ آغاز و ختم برنامه ۱۸/۱۲/۲۰۱۸ – ۳۱/۱۲/۲۰۲۳
ساحات تحت پوشش ۱۲ ولایت در شهرهای(جلال آباد، کندهار، هرات، پلخمری، میمنه، فیروز کوه، متون، اسعدآباد، شهر کندز، مهترلام، پارون و تالقان)
بودجه برنامه (به دالر) بودجه عمومی برنامه

(به دالر)

بودجه پلان شده

برای سال (۲۰۲۰)

بودجه مصرف شده

در سال (۲۰۲۰)

۱۲۱،۸۰۰،۰۰۰-$ ۲۹،۷۰۰،۰۰۰-$ ۱،۵۲۰،۰۰۰-$
تعداد کارمندان برنامه تعداد کارمندان (داخلی) تعداد کارمندان (خارجی) مجموع کارمندان
مرد زن مرد زن مرد زن
۱۵۱ ۳۰ ۱ ۰ ۱۵۲ ۳۰

اهداف و مقاصد برنامه: برنامه اشتغالزایی-کارموندنه به هدف تقویت محیط مناسب برای ایجاد فرصت های اقتصادی در شهرهای که دارای میزان بیشتر عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی از طریق افزایش دسترسی عودت کنندگان به اسناد مدنی (وزارت امور خارجه)، ایجاد فرصت های کوتا مدت کاری، بهبود زیرساخت های تقویت‌کننده بازار کار و اصلاحات قانونی برای ایجاد محیط مساعد سرمایه گذاری در شهرهای تحت پوشش فعالیت می نماید.

ساحه فعالیت (عرصه کاری): این برنامه در بخش ایجاد فرصت های شغلی کوتاه، سرماه گذاری روی زیرهای ساخت ها، توانمندسازی بازار از طریق گذر شهری و ایجاد گذرهای تجارتی در ۱۲ شهر، حمایت از اصلاحات در مقررات جهت ایجاد محیط مساعد سرمایه گذاری و پروسه های کاری حکومت با بخش خصوصی، فعالیت های عمده خویش را در شهرهای تحت پوشش تطبیق می نماید.

 

 

شرح پیشرفت ها و دستآورد ها

در بخش ترتیب پلان های کاری، مالی و بودجه و نظارت و ارزیابی: پلان و بودجه سال مالی ترتیب گردیده و پلان سال توسط رهبری برنامه منظور و قابل تطبیق میباشد. همچنان بودجه سالی مالی ۲۰۲۰ ترتیب و توسط وزارت مالیه منظور گردیده است، تطبیق پلان و مصارف بودیجه، نظارت و اصلاحات لازم در تطبیق پلان و مصارف انعکاس داده شده، پلان سال ۲۰۲۱ در ماه قوس تهیه و عرض تایید به بانک جهانی ارسال شده است.

هماهنگی با شرکای کاری: جلسات مکرر با وزارت محترم اقتصاد و بانک جهانی  به هدف شریک سازی معلومات پیشرفت برنامه صورت گرفته است و همچنان جهت بلند بردند آگاهی شاروالی های ۱۲ شهر و جلب تعهد و حمایت شان از برنامه در شهرهای مربوطه شان صورت گرفته است. همچنان با موسسات همکار-تسهیل کننده که برنده قرارداد هستند، جلسات دایر گردیده است.

مدیریت پروسه تطبیق اصلاحات قانونی برای ایجاد محیط مناسب تقویت بازار: خلاهای مقرراتی جواز ثبت ساختمانی توسط وزارت محترم اقتصاد شناسایی و از جانب اداره مستقل ارگانهای محلی مقررات مربوطه اصلاح گردیده و جهت تصویب به وزارت محترم عدلیه ارسال گردیده است اما تا اکنون به این اداره دوباره مواصلت نورزیده است.

پلان عملی اصلاحات مقرراتی جواز ساختمانی برای سه شهر تهیه شده و با تمام ذینفعان به اشتراک گذاشته شده و عملی شدن آن منتظر تصویب مقررات از جانب وزارت محترم عدلیه میباشد. فیصدی پیشرفت این فعالیت ۵۰% ذکر گردیده اما به نسبت مشکلات ذکره شده فعلا معطل گردیده است.

نظارت و مدیریت موسسات همکار: تسهیل برنامه اشتغالزایی در محلات که در ۹ بسته تهیه و از موسسات علاقمند درخواست پروپوزل گردیده بود توسط کمیته های مختلف بررسی و مطابق معیار های تدارکات موسسات برنده شناسایی شدند و جهت منظوری قرارداد اسنادهای قرارداد موسسات همکار به تاریخ ۶ ثور ۱۳۹۹ به کمیته تدارکات ملی ارایه گردیده که اکنون منظوری ۲ قرارداد موسسات همکار (ACTED و ORCD) در کندز و بغلان آن به اداره مستقل ارگانهای محلی مواصلت نموده است قرارداد ۷ موسسه دیگر در ماه بعدی مواصلت نماید.

نظارت، مدیریت و همکاری تخنیکی در عرصه انجنیری: بنا به عدم مواصلت قرارداد های موسسات همکار از کمیته تدارکات ملی، این فعالیت آغاز نگردیده است. البته خوشبختانه قرارداد ها اکنون مواصلت ورزیده و طابق پلان بازنگری شده پروژه های برنامه در اوسط سال ۱۴۰۰ در ساحه آغاز خواهد شد.

– مطالب آموزشی برای موسسات همکار، واحد مدیریت ولایت برنامه و حفاظت از محیط و اجتماع با همکاری وزارت محترم اقتصاد تهیه شده، ضمنا رهنمود حفاظت از محیط و اجتماع برای برنامه اشتغالزایی تهیه گردیده است. بنابر عدم مواصلت قرارداد های موسسات همکار از اداره تدارکات ملی، این فعالیت آغاز نگردیده است و فیصدی پیشرفت این فعالیت تا اکنون ۲۰% گزارش شده است.

توسعه و انکشاف سیستم مدیریت اطلاعات: سیستم مدیریت معلومات برنامه اشتغالزایی در سیستم موجوده برنامه میثاق شهرونده جابجا گردیده است و مادیول های که مربوط به برنامه اشتغالزایی میگردد قرار ذیل ایجاد گردیده است.

– صفحات ثبت و راجستر شوراهای محل، گذر ها و گذرهای تجارتی و همچنین صفحات برای درج معلومات وجوه نقدی حفظ و مراقبت و اعمار)، ارائه کود (API) به وزارت محترم اقتصاد جهت وصل سیستم آن وزارت با سیستم معلومات اشتغالزایی میباشد.

نظارت و ارزیابی و مدیریت شکایات: پلان سالانه و ابزار های نظارت و ارزیابی، و میکانیزم های رسیدگی به شکایات تهیه و قابل اجرا میباشد، برای جمع آوری اطلاعات نظارتی ابزار های نظارت در سیستم مدیریت معلومات جابجا گردیده است.

– تا کنون ۳ دور گزارش ربعوار از پیشرفت و دستآوردهای برنامه از طریق وزارت اقتصاد به تمویل کنندگان برنامه ارایه شده است. رهنمود های میکانیزم رسیدگی به شکایات تهیه و فعال است.

مدیریت مشارکت زنان در تمام پروسه های برنامه: رهبری برنامه سعی مینماید که حضور زنان را در برنامه افزایش دهد. اکنون ۱۳٫۴% کارمندان برنامه متشکل از طبقه اناث میباشند و این فیصدی الی ۲۰% افزایش خواهد یافت، همچنان برنامه در نظر دارد که در تشکیل شورا های محل و گذر ۵۰% زنان شامل اعضای اداری شوراها باشند.

– حصول اطیمنان از مشارکت زنان یک فعالیت دوامدار بوده و رهبری برنامه به طور دوامدار از حضور زنان در مرحله های مختلف برنامه اطیمنان حاصل مینماید.

– برای بلند بردن آگاهی کارمندان برنامه و معینیت شاروالیها آموزش های آگاهی دهی در تامین تعادل جنسیتی تدویر نموده است.

مدیریت اطلاعات و ارتباطات پروسه های کاری برنامه: برای بلند بردن آگاهی عامه و تامین اصل شفافیت و حسابدهی، برنامه توانسته است که ۱۳ پیام کتبی و تصویری از پیشرفت و فعالیت های برنامه را در صفحات اجتماعی به نشر برساند، قرارداد های تدارکاتی و اعلان بست های برنامه را از طریق صفحات اجتماعی و ویب سایت اکبر به نشر برساند. و همچنان مواد های تبلیغاتی مانند پوستر ها و بروشور طرحریزی و نشر نماید.

مدیریت تدارکات پروژه: پلان تدارکاتی برنامه تهیه و شامل سیستم بانک جهانی شده که از جانب ایشان منظور و تحت اجرا میباشد. همچنان قرارداد موسسات همکار تهیه و جهت منظوری به اداره تدارکات ملی در ماه ثور ۱۳۹۹ ارایه گردیده که الی اکنون منظوری ۲ قرار داد موسسات همکار (ACTED و ORCD) و قرارداد ۷ موسسه دیگر در ماه بعدی مواصلت می ورزد. در ضمن، قرارداد ۳ مشاور قراردادی (دو ملی و یک بین المللی) اجرا شده که اکنون ایفای وظیفه مینمایند و تدارک یک مشاور بین المللی در بخش عملیاتی تحت ارزیابی میباشد. تدارک ابزار و تجهیزات دفتری مانند موبل، قرطاسیه، ابزار امنیتی تکمیل گردیده و برای استفاده آماده گردیده است.

مدیریت مالی برنامه: تخصیص بودجه برای سال مالی و به خصوص معاشات کارمندان از حانب وزارت مالیه اخذ شده و قابل اجرا میباشد. دارایی های در برنامه تدارک گردیده ثبت سیستم گردیده و ربعوار بررسی میگردد.

مدیریت آموزش و بسیج اجتماعی: به تعداد ۱۰ سند آموزشی که دربرگیرنده سروی خانوار، پروفایل محلات، انتخابات شوراها، تهیه پلان انکشافی، ۵ تمرین آموزش اشتراکی، نظارتی مشارکتی، تفتیش اجتماعی و غیره میباشد تهیه گردیده است. و همچنان کارمندان دفتر مرکزی و ولایتی در ۲ دوره آموزشی (۲ روزه و ۵ روزه) آموزش اشتراک نموده اند. همچنان ایجاد شوراهای گذر تجارتی در ۲ شهر (هرات و جلال آباد) به طور امتحانی تسهیل گردیده که آموخته های آن در مواد های آموزشی انعکاس داده شده است.

منابع بشری: لایحه وظایف کارمندان تهیه و بست های برنامه اشتغالزایی به اعلان جهت رقابت آزاد گذاشته شده که الی اکنون ۱۵۲ کارمند برای برنامه از طریق رقابت آزاد استخدام شده است که ۳۰ آن از طبقه اناث میباشد و ۳۷ کارمند دیگر الی ختم سال استخدام میگردد.

اداره و مدیریت تامین خدمات اداری: تامین لوازم کاری برای اداره یک فعالیت دوامدار است، تدارک و تهیه لوازم برای برنامه قرار ذیل میباشد:

– برای ۶ واحد مدیریت ولایتی برنامه ۶ تعمیر به کرایه تدارک گردیده و تدارک ۶ تعمیر کرایی دیگر تحت کار میباشد.

– تجهیزات تکنالوژیکی و دفتری مانند قرطاسیه و موبل و فرنیچر برای دفاتر ولایتی تحت ارزیابی تخنیکی میباشد.

– وسایط نقلیه به هر دفتر ولایتی به مدت ۱ سال به کرایه گرفته شده و سهولت انترنیتی برای دفاتر ولایت فراهم و نسب گردیده است.

این برنامه برای سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ در مجموع (۱۴) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از آنجمله ۳ فعالیت آنرا مطابق پلان – تکمیل اجراء نموده و (۱۰) فعالیت دیگر در حال اجراء قرار دارد که اوسط فیصدی پیشرفت آن (۵۵%) میباشد و (۱) فعالیت بنابر مشکلات به حالت معطل شده قرار دارد. همچنان اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های این برنامه به (۶۵%) رسیده است.

خلاصه پیشرفت فعالیت ها در مقابل پلان سالانه
وضعیت فعالیت ها تعداد فعالیت های پلان شده فیصدی
فعالیت های تکمیل شده ۳ ۲۱%
فعالیت های در حال اجرا ۱۰ ۷۲%
فعالیت های معطل شده ۱ ۷%
مجموع فعالیت ها ۱۴ فعالیت ۱۰۰%

 

 

 

تاثیرات (نتایج) فعالیت های برنامه

اطلاعات و آگاهی عامه: برای بلند بردن آگاهی عامه و تامین اصل شفافیت و حسابدهی، برنامه ۱۳ پیام کتبی و تصویری از پیشرفت و فعالیت های خویش در صفحات اجتماعی به نشر سپرده است همچنان قرارداد های تدارکاتی و اعلان بست های برنامه را از طریق صفحات اجتماعی و ویب سایت اکبر به نشر رسانیده است. در ضمن، مواد تبلیغاتی مانند پوستر ها و بروشور را طرحریزی و نشر نموده است.

جندر: رهبری برنامه سعی مینماید که حضور زنان را در برنامه افزایش دهد. اکنون ۲۰% کارمندان برنامه متشکل از طبقه اناث میباشند، همچنان برنامه در نظر دارد که در تشکیل شورا های محل و گذر ۵۰% زنان شامل اعضای اداری شوراها باشند. همچنان حصول اطیمنان از مشارکت زنان یک فعالیت دوامدار بوده و رهبری برنامه به طور دوامدار از حضور زنان در مرحله های مختلف برنامه اطیمنان حاصل مینماید. در ضمن، برای بلند بردن آگاهی کارمندان برنامه و معینیت شاروالیها آموزش های آگاهی دهی در تامین تعادل جنسیتی تدویر نموده است. در نتیجه، جلسات با نمایندگان مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی به نتایج و تاثیرات ذیل نائل آمده است:

– برنامه توانسته است که در شهر های تحت پوشش میان مردم جهت اشتغالزایی برای افراد کسبه کار، فروشندگان و افراد روز مزد و مخصوصاً برای عودت کننده گان و بیجاشدگان امید اشتغال را پیدا کند.

– برنامه نیز توانسته است که برای باشندگان شهرهای تحت پوشش جهت رفع حد اقل مشکلات زیرساخت های شان خوشبینی پیدا کند و ساحات که تحت پوشش برنامه قرار نگرفته اند مردم علاقمندی و همکاری خویش را برای برنامه ابراز نموده اند.

– رایگان سازی شماره تماس (۳۳۳۰) برای مردم جهت ثبت شکایات شان در مورد برنامه اشتغالزایی و همچنان تهیه اسناد جهت اتومات ساخت ثبت شکایات مردم توسط سیستم-IVR  (Intractive Voice Response).

مشکلات و چالشها:

عمده ترین عواملی که مانع تطبیق فعالیت های این برنامه گردیده است قرار شرح ذیل لیست گردیده است:

 1. عدم منظوری قرارداد های موسسات همکار از جانب اداره تدارکات ملی تناقض اندک در دیزاین و طرح پروژه با ساحه مورد هدف.
 2. شیوع مرض کرونا (کووید ۱۹) و ایجاد خلا در چگونگی روند کاری در کشور.

راه حل های پیشنهادی:

جهت رفع مشکلات و چالشها، راه حل های پیشنهادی این برنامه به شرح ذیل است:

 1. تسریع روند منظوری قرارداد های موسسات همکار توسط کمیته تدارکات ملی و یا رسماً ارایه ملاحظات خویش به اداره مستقل ارگانهای محلی جهت اجراات بعدی.
 2. ترتیب یک تقسیم اوقات کاری موثر و عملی جهت رفع سکتگی های ایجاد شده به نسبت شیوع مرض کووید۱۹

 

 

 

برنامه شهری مصئونیت و امنیت افغانستان(AUSSP)

ج

معلومات عمومی برنامه
نام برنامه برنامه شهری مصئونیت و امنیت (AUSSP)
اداره رهبری کننده اداره مستقل ارگانهای محلی
اداره تطبیق کننده اداره اسکان بشر ملل متحد(هبیتات) به همکاری معینیت شاروالی ها
اداره (یا ادارات) تمویل کننده کشور شاهی هالند و اداره همکاری-انکشافی سویس (SDC)
تاریخ آغاز و ختم برنامه می ۲۰۱۸  – اپریل ۲۰۲۱
ساحات تحت پوشش ۸ شهر (کابل، مزارشریف، جلال آباد، کندز، بامیان، نیلی، هرات و فراه)
بودجه برنامه (به دالر) بودجه عمومی برنامه

(به دالر)

بودجه پلان شده

برای سال (۲۰۲۰)

بودجه مصرف شده

در سال (۲۰۲۰)

۱۷،۰۰۰،۰۰۰-$ ۴۸۳,۴۳۱-$ ۴۸۳,۴۳۱-$
تعداد کارمندان برنامه تعداد کارمندان (داخلی) تعداد کارمندان (خارجی) مجموع کارمندان
مرد زن مرد زن مرد زن
۵۳ ۳۰ ۰ ۰ ۵۳ ۳۰

اهداف و مقاصد برنامه: برنامه شهری مصئونیت و امنیت افغانستان به هدف (توانمندسازی زنان، مردان، دختران و پسران برای مستحکم سازی شهرها همراه با حکومت محلی و ملی جهت دستیابی به شهرهای با حقوق و امنیت، با اطمینان، فراگیر و مقتدر به عنوان یک ذینفع فعال در حاکمیت و سیستم های اجتماعی) فعالیت می نماید.

ساحه فعالیت (عرصه کاری): این برنامه در سه سطح ۱) در سطح شورا؛ توسط حکومتداری شهری و خدمات امنیتی شهری، ۲) در سطح شاروالی ها؛ بهبود حکومتداری بهتر شاروالی و ارئه خدمات ایمنی و ۳) در سطح ملی؛ تسهیل چارچوب ملی در مورد مسئولیت پذیری حکومتداری شهری در بخش مصئونیت و امنیت، فعالیت های خویش را در شهرهای تحت پوشش تطبیق می نمایند.

 

 

پلان کاری سالانه (فعالیت های پلان شده)

فعالیت های عمده این برنامه طی سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ بر اساس عرصه کاری به ترتیب ذیل لیست گردیده است:

 1. آموزش های ظرفیت سازی برای اعضای شورا ها
 2. تطبیق پروژه های فرعی و پروژه های جامعه مدنی
 3. آموزش های ظرفیت سازی برای کارمندان شاروالی ها
 4. پروژه های ظرفیت سازی برای اعضای بورد مشورتی شاروالی ها
 5. سروی رابطه توسعه اقتصادی به مصؤنیت و امنیت
 6. تهیه روشهای استاندارد عملیاتی برای ریاست پولیس مردمی توسط یک مشاور بین المللی
 7. میکانیزم نظارت و ارزیابی برای ریاست پولیس مردمی و تهیه گزارش سالانه.

شرح پیشرفت ها و دستآورد ها

در سطح شوراها: این برنامه به تعداد ۳۵ جلسه آموزشی برای اعضای شوراها در رابطه به (آگاهی پولیس، حل تعارض و میانجیگری، کاهش خطر طبیعی، مشارکت در شوراها و اتصال اجتماعی) در ۸ ولایت مورد حمایت اش با اشتراک ۱۰۱۴۳ تن (۵۰۷۳ مرد و ۵۰۷۰ زن) تدویر نموده است. همچنان به تعداد ۴۶ پروژه مختلف النوع  فرعی در  شهر های کابل، مزارشریف، جلال آباد، کندز، بامیان، نیلی، هرات و فراه در حال تطبیق می باشد. به همین ترتیب مبلغ ۲۰،۰۰۰ دالر امریکای پول یکی از پروژه های فرعی را به بازار زنان در شهر هرات اختصاص داده است که در قسمت کاهش فقر زنان و صنعت شان مفید واقع شده است و ۱۱ پروژه حمایتی توسط سازمانهای جامعه مدنی در ۶ شهر که هدف آنها تغییرات طولانی مدت برای رفع ایمنی شهری است، اجرا گردیده است. در ضمن، از طریق این پروژه ها ۳۰ کمپاین آگاهی دهی، ۴ کمپاین رسانه ای و ۱۴ گفتگو با مشارکت۱۰۸۰۲ تن (۵۵۰۲ مرد و ۵۳۰۰  زن) صورت گرفته است. این گفتگوها متمرکز بر مصونیت و امنیت شهری دختران، زنان و جوانان برای دسترسی به حقوق شهروندی، ایمنی زنان در شغل و تولید (مصونیت در محیط کار)، آگاهی رسانه ای و حقوق شهروندی و فراگیر کردن افراد معلول است. این برنامه موفق شده است تا ۱ پروژه جامعه مدنی را در شهر هرات متمرکز به آگاهی دهی ویروس کرونا ایجاد نماید.

در سطح شاروالی ها: این برنامه به تعداد ۱۰ جلسه آموزش برای کارمندان شاروالی ها  با اشتراک ۳۰۴ تن (۲۰۸ مرد و ۹۶ زن) در ۸ شهر  تحت پوشش خویش دایر نمود. همچنان ۷ پروژه ظرفیت سازی بورد مشورتی شاروالی ها را در ۷ شهر(مزار شریف، جلال آباد، هرات، فراه، بامیان، کندز و نیلی) تحت پوشش خویش راه اندازی کرده است که وضعیت پیشرفت این پروژه ها بطور متوسط (۴۷%) گزارش شده است. قابل ذکر است که بورد مشورتی شاروالی نیلی بودجه پروژه ظرفیت سازی خود را به ساختمان کلینیک مادر و کودکان درناحیه سوم شهر نیلی اختصاص داده است.

 در سطح ملی: سروی زیر عنوان رابطه توسعه اقتصادی  به مصئونیت و امنیت در ۸ شهر تحت پوشش با جمع آوری  نظریات ۴۱۲۶ خانواده تکمیل گردیده و گزارش آن تهیه و به دولت افغانستان ارائه خواهد شد. روشهای استندرد عملیاتی برای ریاست پولیس مردمی توسط یکی از مشاور بین المللی تهیه گردیده و میکانیزیم نظارت و ارزیابی برای ریاست پولیس مردم تدوین گردید. همچنین ۲۲۱ فعالیت پلیس مردمی (۸ جلسه ترفیع، ۸۳ جلسه شورا، ۱۵ مسابقات ورزشی و ۱۰۵ جلسه اطلاع رسانی مصئونیت) با اشتراک۱۷۱۲۲ تن (۹۱۹۰ مرد و ۷،۹۳۲ زن) در ۸ شهر تحت پوشش دایر گردیده است.

این برنامه برای سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ در مجموع (۹) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از آنجمله ۳ فعالیت آنرا مطابق پلان – تکمیل اجراء نموده و (۶) فعالیت دیگر در حال اجراء قرار دارد که اوسط فیصدی پیشرفت آن (۷۰%) می باشد. همچنان اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های این برنامه به (۸۱%) رسیده است.

خلاصه پیشرفت فعالیت ها در مقابل پلان سالانه
وضعیت فعالیت ها تعداد فعالیت های پلان شده فیصدی
فعالیت های تکمیل شده ۳ ۳۳%
فعالیت های در حال اجرا ۶ ۶۷%
فعالیت های معطل شده ۰ ۰
مجموع فعالیت ها ۹ فعالیت ۱۰۰%

تاثیرات (نتایج) فعالیت های برنامه

در سطح شورا: بهبود در  ظرفیت اعضای شورا ها از طریق تدویر ۳۵ جلسه آموزشی با اشتراک ۱۰۱۴۳ تن (۵۰۷۳ مرد و    ۵۰۷۰زن)، که  توانستند حقوق و مسئولیت های خویش را شناسایی و در راستای نیازهایشان پروژه های مصونیتی خویش را اولویت بندی و برای رفع نیازهای مصونیتی و امنیتی اجتماع شان ۹۸ پروژه  فرعی که کار آن به بیشتر از ۸۰٪ رسیده است در ۸ شهر (کابل، مزارشریف، جلال آباد، کندز، بامیان، نیلی، هرات و فراه) به پایه اکمال برسانند.

بهبود مصئونیتی محله و تسهیل محیط زندگی امن و کاهش خطرات در محل از طریق پروژه های فرعی این برنامه صورت گرفته، هماهنگی و ارتباط لازم بین مردم، دولت و سازمان های جامعه مدنی که موجب بهبود مشروعیت دولت می شود با مشارکت ۱۰۸۰۲تن (۵۵۰۲ مرد و ۵۳۰۰ زن) طی ۳۰ کمپاین آگاهی دهی، ۴ کمپاین رسانه ای و ۱۴ گفتگوی شهروندی صورت پذیرفت. این گفتگوها متمرکز بر مصونیت و امنیت شهری دختران، زنان و جوانان برای دسترسی به حقوق شهروندی، ایمنی زنان در شغل و تولید (مصئونیت در محیط کار)، آگاهی رسانه ای و حقوق شهروندی و فراگیرکردن افراد معلول بود تا این افراد بتوانند از حقوق شهروندی خویش به شکل درست آن آگاهی داشته باشند.

در سطح شاروالی: تعامل اعضای بورد مشورتی شاروالی ها  با شورا ها و شاروالی از طریق پروژه های ظرفیت سازی، و ایجاد پیوند بین شورا های مردمی و اداره پلیس مردمی برای کمک به پلیس و مصئونیت بهتر جامعه تطبیق گردید. بخشی از کمک های آن که به زنان اختصاص داده شده بود، در شهر هرات به مبلغ ۲۰،۰۰۰ دالر امریکائی به بازار زنان تخصیص داده شده است. یک پروژه جامعه مدنی در شهر هرات متمرکز به آگاهی دهی ویروس کرونا در حال اجرا است، این برنامه توانسته است که در آگاهی دهی به مردم در رابطه به ویروس کرونا معلومات بدهد.

 

 

مشکلات و چالشها:

عمده ترین عواملی که مانع تطبیق فعالیت های این برنامه گردیده است قرار شرح ذیل لیست گردیده است:

 1. شیوع ویروس کرونا

راه حل های پیشنهادی:

جهت رفع مشکلات و چالشها، راه حل های پیشنهادی این برنامه به شرح ذیل است:

 1. ترتیب یک تقسیم اوقات کاری موثر و عملی جهت رفع سکتگی های ایجاد شده به نسبت شیوع مرض کووید۱۹٫

برنامه شهر برای همه (CFA)

ج

معلومات عمومی برنامه
نام برنامه برنامه شهر برای همه (CFA)
اداره رهبری کننده اداره مستقل ارگانهای محلی
اداره تطبیق کننده اداره اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) به همکاری معینیت شاروالی ها
اداره (یا ادارات) تمویل کننده اتحادیه اروپا-EU
تاریخ آغاز و ختم برنامه مارچ ۲۰۱۸  – جون ۲۰۲۱
ساحات تحت پوشش ۸ شهر (کابل، مزار شریف، جلال آباد، کندز، بامیان، نیلی، هرات و فراه)

۴ ولسوالی (بلخ، سپین بولدک، انجیل، میربچه کوت )

بودجه برنامه (به دالر) بودجه عمومی برنامه

(به یورو)

بودجه پلان شده

برای سال (۲۰۲۰)

بودجه مصرف شده

در سال (۲۰۲۰)

۲۷،۳۰۰،۰۰۰-€ ۱۰،۸۰۰،۰۰۰-€ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰-€
تعداد کارمندان برنامه تعداد کارمندان (داخلی) تعداد کارمندان (خارجی) مجموع کارمندان
مرد زن مرد زن مرد زن
۲۵۷ ۶۰ ۱ ۱ ۲۵۸ ۶۱

اهداف و مقاصد برنامه: اهداف اساسی برنامه بشکل کلی «بهبود پایداری و تحریک توسعه اقتصادی محل در شهر کابل از طریق تقویت حکومتداری شاروالی و تقویت ارتباطات اجتماعی بین شهروندان و دولت است» بوده و بشکل خاص اهداف چون بهبود امنیت تصدی و مدیریت زمین برای رشد اقتصادی فراگیر شهری و ارائه خدمات در ۱۱ شاروالی میباشد.

ساحه فعالیت (عرصه کاری): این برنامه در بخش (مدیریت زمین، امورمالی و حکومتداری شاروالی ها و پلان گذاری استراتیژیک شهری) در شهرهای تحت پوشش فعالیت های عمده خویش را تطبیق می نماید.

 

 

پلان کاری سالانه (فعالیت های پلان شده)

فعالیت های عمده این برنامه طی سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ بر اساس عرصه کاری به ترتیب ذیل لیست گردیده است:

 1. سروی ۵۸۵۸۷۶ املاک در هفت شاروالی ولایتی، چهار شاروالی ولسوالی و دو ناحیه کابل
 2. تاسیس ۳۳۴ شورای گذر در شهرهای تحت پوشش برنامه
 3. مرزگذاری و تعیین سرحد ۳۳۴ گذر و نقشه برداری آن
 4. تصدیق مستفدین ۴۸۷۹۷  سند ملکیت توسط کمیته شناسائی
 5. توزیع ۲۴۵۲۸ تعرفه سند ملکیت
 6. ثبت پرداخت تعرفه سند ملکیت
 7. چاپ ۱۸۴۰۹ سند ملکیت
 8. توزیع ۳۵۲۳۲۹ تعرفه صفایی
 9. ثبت پرداخت ۱۲۸۱۹۹ تعرفه صفائی
 10. جمع آوری ۷۹۳۳۸۱۸۸۰ عوائد صفائی
 11. حمایت تخنیکی به معینیت شاروالی ها در تهیه پیش نویس قانون عواید
 12. فراهم آوری تسهیلات برای زون بندی اولیه ساحات مورد نظر شاروالی کندهار به اساس درخواست معینیت شاروالیها
 13. تدویر ورکشاپ آنلاین در زمینه ترتیب نقشه های زون بندی اولیه، ایجاد شورا ها در سطح ناحیه /شاروالی، به دست آوردن نمونه های ارزش زمین برای ۹ شهر و ۳ والسوالی تحت پوشش برنامه
 14. مأموریت نظارتی به اسپین بولدک برای نظارت بر اجرای امور مالی و حکومتداری شاروالی ها
 15. تهیه پلان استراتیژیک شاروالی های میربچه کوت، سپین بولدک، انجیل و بلخ
 16. تطبیق ۳۳ پروژه های گذر و ۲۴ پروژه های پلان استراتیژیک شاروالی ها
 17. تطبیق ۳۱ پروژه های ایکه برای مبارزه با کرونا تنظیم گردیده است
 18. تهیه نسخه نهائی تجدید پلان استراتیژیک شاروالیهای میربچه کوت، سپین بولدک، انجیل و بلخ
 19. ترجمه پلان استراتیژیک میربچه کوت، سپین بولدک، انجیل و بلخ به زبان های محلی
 20. جلسات آگاهی دهی در مورد پروژه آدرس دهی به ۳۳ شورای گذر
 21. سلسله مراتب نام، کدگذاری جاده ها و خانه ها در ۹ نواحی شهر مزار شریف
 22. تهیه پروپوزل برای ۶ گذر و ایجاد حساب بانکی آن
 23. بررسی و تصویب سلسله مراتب نام جاده برای ۹ گذر در مزار شریف و ۹ گذر دیگر در جلال آباد و ارسال آن
 24. چاپ گزارش پلان استراتیژیک نواحی، امضای ۷۵ توافق نامه با شورا، و تطبیق ۴۵ پروژه فرعي تحت كمك هاي مالي پلان استراتیژیک نواحی
 25. بررسی و تنظیم ارقام و معلومات نظرسنجی ویروس کرونا برای شهرهای تحت پوشش برنامه
 26. تهیه جداول مشخصات گذر ها برای شهرهای تحت پوشش و طی مراحل آن

شرح پیشرفت ها و دستآورد ها

در بخش مدیریت زمین: برنامه شهر برای همه به تعداد ۴۴۲۸۷۸ واحد املاک در ۸ شاروالی ولایتی شهرهای (کابل، -دو ناحیه، مزار شریف، جلال آباد، کندز، بامیان، نیلی، هرات و فراه) و ۴ شاروالی ولسوالی (اسپین بولدک، انجیل، میر بچه کوت) را سروی و ثبت نموده است. همچنان ۴۴۲ شورای گذر در شهرهای تحت پوشش برنامه تاسیس نموده، سرحدات ۵۳۱ گذر تعیین و نقشه برداری آن انجام شده، به تعداد ۴۸۷۹۷ قطعه سند ملکیت توسط کمیته شناسائی توسط مستفیدین تصدیق گردیده، به تعداد ۲۴۵۲۸ تعرفه سند ملکیت توزیع و تعرفه آن پرداخت شده است و به تعداد ۱۸۴۰۹ قطعه سند ملکیت چاپ و توزیع گردیده است.

در بخش امور مالی و حکومتداری شاروالیها: این برنامه به تعداد ۳۵۲۳۲۹ تعرفه صفایی توزیع نموده، پرداخت ۱۲۸۱۹۹ افغانی تعرفه صفایی ثبت گردیده و از درک پرداخت صفایی به مبلغ ۷۹۳۳۸۱۸۸۰ افغانی جمع آوری گردیده، معینیت شاروالی ها در تهیه پیش نویس قانون عواید حمایت تخنیکی گردیده، برای زون بندی اولیه ساحات مورد نظر شاروالی کندهار به اساس درخواست معینیت شاروالیها تسهیلات لازم فراهم شده، ورکشاپ آنلاین در زمینه ترتیب نقشه های زون بندی اولیه دایر گردیده، شوراها در سطح ناحیه /شاروالی ایجاد گردیده، نمونه های ارزش زمین برای ۹ شهر و ۳ ولسوالی تحت پوشش برنامه بدست آورده و مأموریت نظارتی اسپین بولدک برای نظارت از اجرای امور مالی و حکومتداری شاروالی ها انجام شده است. در مجموع این برنامه فعالیت های خویش را در بخش امور مالی و حکومتداری شاروالی ها بطور کامل مطابق پلان انجام داده است.

پلان گذاری استراتیژیک شهری: برنامه شهر برای همه در پخش پلانگذاری استراتیژیک شهری خویش فعالیت های چون (تهیه نسخه نهائی تجدید پلان استراتیژیک شاروالیهای میربچه کوت، سپین بولدک، انجیل و بلخ، ترجمه پلان استراتیژیک میربچه کوت، سپین بولدک، انجیل و بلخ به زبان های محلی، جلسات آگاهی دهی در مورد پروژه آدرس دهی به ۳۳ شورای گذر، بررسی و تصویب سلسله مراتب نام جاده برای ۹ گذر در شهر مزار شریف و ۹ گذر دیگر در شهر جلال آباد و ارسال آن، بررسی و تنظیم ارقام و معلومات نظرسنجی ویروس کرونا برای شهرهای تحت پوشش برنامه، تهیه پروپوزل برای ۶ گذر و ایجاد حساب بانکی آن، تهیه جداول مشخصات گذرها برای شهرهای تحت پوشش و طی مراحل آن) طبق پلان در این بخش انجام شده است. همچنان برای مدیران معینیت شاروالی ها ورکشاپ آموزشی در مورد نحوه انجام ارزیابی زمین در سطح شهر دایر گردیده است.

– آموزش ها در رابطه به پلان استراتیژیک شاروالی برای کارمندان شاروالی های (قندهار، هرات، اسپین بولدک، مزارشریف، بلخ و انجیل) دایر گردیده و ۷ دفترچه راهنمای فنی در مورد تعرفه صفایی، چرخه صفایی، صدور مجوز صنفی، ارزیابی زمین و ساختمان، سناد ملکیت، آدرس گذاری، برنامه ریزی مشارکتی تهیه شده است که این دفترچه رهنمایی برای آموزش و هدایت عملکرد عمومی مربوطه استفاده می شود. همچنین ۷۰۱۷۰ لوحه نمبر املاک در مزارشریف و در جلال آباد ۶،۸۳۰ لوحه نصب گردیده است که نصب این لوحه ها، در قسمت آدرس یابی این شهرها سهولت لازم ایجاد نموده است.

 

 

فعالیت های چون (چاپ گزارش پلان استراتیژیک نواحی، امضای ۷۵ توافق نامه با شورا، تطبیق ۴۵ پروژه فرعي تحت كمكهاي مالي پلان استراتیژیک نواحی، تطبیق پروژه آدرس دهی، تطبیق ۳۳ پروژه های گذر و ۲۴ پروژه های پلان استراتیژیک شاروالی ها و تطبیق ۳۱ پروژه هاییکه برای مبارزه با کرونا تنظیم گردیده است) در حال اجرا قرار دارد که فعالیت های در متذکره بطور متوسط (۷۱%) پیشرفت داشته است.

خلاصه پیشرفت فعالیت ها در مقابل پلان سالانه
وضعیت فعالیت ها تعداد فعالیت های پلان شده فیصدی
فعالیت های تکمیل شده ۲۰ ۷۷%
فعالیت های در حال اجرا ۶ ۲۳%
فعالیت های اجرا نشده ۰ ۰
مجموع فعالیت ها ۲۶ فعالیت ۱۰۰%

این برنامه برای سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ در مجموع (۲۶) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از آنجمله ۲۰ فعالیت آنرا مطابق پلان – تکمیل اجراء نموده و (۶) فعالیت دیگر در حال اجراء قرار دارد که اوسط فیصدی پیشرفت آن (۷۱%) می باشد. همچنان اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های این برنامه به (۹۴%) رسیده است.

تاثیرات (نتایج) فعالیت های برنامه

در بخش مدیریت زمین؛ با سروی نمودن املاک در شهرهای تحت پوشش، درج و ثبت معلومات املاک بشکل منظم و سیستماتیک و تاسیس شوراهای گذر، تعیین سرحدات و نقشه برداری مرز گذرها ایجاد شده در راستای حکومتداری شهرها و نیز در پلانی سازی شهرها موثر و مهم واقع شده است. همچنان تاسیس این گذرها، سروی و ثبت املاک که یگانه راه حل موجود برای مالیه گیری میباشد برای بالا بردن سطح عواید شاروالی ها نقش اساسی را بازی نموده و عواید قابل ملاحظه جمع آوری گردیده است.

در بخش پلان استراتیژیک شاروالی ها؛  تدوین پلان استراتیژیک برای شاروالی ها و تطبیق پروژه های مختلف در سطح گذر و تطبیق پروژه های فرعی – اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا در سطح شهرهای تحت پوشش این برنامه سبب شده است که برعلاه حل مشکلات متعددی شهری مردم در سطح شهرها، فعالیت های شاروالی در چوکات پلان تنظیم گردیده است.

– کتابچه های رهنمای فنی برای آموزش و هدایت عملکرد عمومی تهیه گردیده و کارکنان بخش عواید در مورد پیگیری املاک غیرپرداخت صفایی آموزش دیده و کارکنان توانسته اند تا براساس آن کارکنان بخش مربوطه عواید را طور منظم جمع آوری نمایند. همچنان کارکنان بخش امورمالی و حکومتداری شهری در بخش های (بررسی قانون عواید، توسعه و بررسی منطقه بندی ارزش منطقه، تدوین روشهای عملیاتی استندرد-SOP) حمایت تخنیکی دریافت نموده اند.

– اکثریت شاروالی ها در شهرهای تحت پوشش، آموزش های لازم را دریافت نموده اند و از طریق آموزش ها ظرفیت کاری آنها ارتقا داده شده است تا شاروالان در آینده قادر باشند که پلان های استرتیژیک شاروالی های مربوطه را تهیه نمایند. در ضمن، به نمایندگان شوراهای شاروالی ها آگاهی دهی شده تا اهمیت پرداخت صفایی برای امکان ارائه خدمات را فراهم نمایند و زمینه یک جعبه ابزار برای کمک به شهرداری ها در توسعه ابتکارات شفاف سازی تهیه کرده است. یافته ها نشان میدهد که در برخی از شهرداری ها، نرخ پایین پرداخت تا حدی به دلیل نبود فرهنگ پرداخت مالیات است.

مشکلات و چالشها:

عمده ترین عواملی که مانع تطبیق فعالیت های این برنامه گردیده است قرار شرح ذیل لیست گردیده است:

 1. شیوع ویروس کرونا

راه حل های پیشنهادی:

جهت رفع مشکلات و چالشها، راه حل های پیشنهادی این برنامه به شرح ذیل است:

 1. استاندرد اجرایی برای تداوم فعالیت های ساحوی پروژه های فرعی تهیه، تصویب و به اجرا گذاشته شده است.

برنامه شورا – (SHURA)

ج

معلومات عمومی برنامه
نام برنامه برنامه شورا (SHURA)
اداره رهبری کننده اداره مستقل ارگانهای محلی
اداره تطبیق کننده اداره اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) به همکاری معینیت شاروالی ها
اداره (یا ادارات) تمویل کننده اتحادیه اروپا، دولت دنمارک و دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه- UNOCHA
تاریخ آغاز و ختم برنامه مارج ۲۰۱۸  – جون ۲۰۲۱
ساحات تحت پوشش کابل و هرات
بودجه برنامه (به دالر) بودجه عمومی برنامه

(به دالر)

بودجه پلان شده

برای سال (۲۰۲۰)

بودجه مصرف شده

در سال (۲۰۲۰)

۳۲،۵۶۰،۰۰۰-$ ۳،۴۳۰،۰۰۰-$ ۳،۶۰۰،۰۰۰-$
تعداد کارمندان برنامه تعداد کارمندان (داخلی) تعداد کارمندان (خارجی) مجموع کارمندان
مرد زن مرد زن مرد زن
۲۵ ۱۱ ۵ ۰ ۳۰ ۱۱

اهداف و مقاصد برنامه: برنامه شورا به هدف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ افغانها ﺑﺮاي ادﻏﺎم ﻣﺠﺪد، استقرار در ﺳﺎﺣﺎت ﺷﻬﺮي و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻮﻟﺪ، ﺧﻮدﮐﻔﺎ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ فعالیت دارد.

ساحه فعالیت (عرصه کاری): این برنامه در بخش های ۱) ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ زﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ دوﻟﺘﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺷﻬﺮ ﻫﺎي درﺟﻪ دوم و درﺟﻪ ﺳﻮم، ﺷﺎرواﻟﯽ ﻫﺎي ﻧﻮاﺣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﻠﻨﺪ ﻋﻮدت، ۲) ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﻠﺎنﮔﺬاري و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﺣﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه، ﺑﺎدرﻧﻈﺮداﺷﺖ ﻣﻠﺎﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻬﺮي ﺳﺎزي، ۳) اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و درس ﻫﺎي آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه از دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﮑﺎرﺑﺮد روش ﻫﺎي اﺑﺘﮑﺎري ﺑﺮاي ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ۴) ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻠﺎش ﻫﺎي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب ﺳﺎﺣﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ۵) اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي اﺑﺘﮑﺎري ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ رواﺑﻂ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﯿﺎن ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن/ ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت میزبان، ۶) ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ و داﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎي ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه در ﻣﯿﺜﺎق ﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻠﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ۷) ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺪﺧﻞ دوﻟﺘﯽ، اﯾﺠﺎد ﯾﮏ روش ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش، ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ آوري راه ﺣل ﭘﺎﯾﺪار ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎزي زﻣﯿﻨﻪ ادﻏﺎم ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺮاي ﻃﻮﻟﺎﻧﯽ ﻣﺪت فعالیت دارد.

 

 

پلان کاری سالانه (فعالیت های پلان شده)

فعالیت های عمده این برنامه طی سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ بر اساس عرصه کاری به ترتیب ذیل لیست گردیده است:

 1. ثبت نام ۲۰۰۰۰ واجدین شرایط ابتدایی در ولایات هرات و کابل
 2. ایجاد و افتتاح دو کنسرسیوم برای انتخاب زمین مناسب برای مستحقین نظر به فرمان ۱۰۸ ریاست جمهوری
 3. اعمار ۲ مرکز ثبت نام مستفیدین در ولایات هرات و کابل
 4. ایجاد گروه تخنیکی کاری برای ارائه راهنمایی های تخنیکی در موضوعات خانه، زمین و مسکن (HLP) برای بیجاشده گان واجد شرایط و ظرفیت سازی نهادهای مربوط
 5. انکشاف یک اپلکیشن برای ثبت بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان
 6. شمارش ۱۰،۰۰۰ خانوار بدون اسناد در کابل و هرات و دادخواهی برای شامل سازی آنان در پروسه واجدین شرایط
 7. تدوین روشهای عملیاتی استندرد (SOP) با همکاری گروه تخنیکی کاری
 8. ثبت بیش از ۵ میلیون جریب زمین تحت یک بخشی از برنامه شورا بنام بانک زمین
 9. تدویر ورﮐﺸﺎپ ﭘﻠﺎنﮔﺬاري ﺳﺎﯾﺖ برای ولایات هرات و کابل؛ وزارت ﺷﻬﺮﺳﺎزي و اراﺿﯽ و دﻓﺘﺮ اسکان بشری ملل متحد ورﮐﺸﺎپ ﭘﻠﺎنﮔﺬاري ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻠﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ساحات مسکونی مدغم
 10. استخدام ۱۵ تیم کاری سروی برای تحلیل، سروی و ارزیابی شهرک التفات و سعادت.
 11. سروی توپوگرافی دو شهرک (التفات در کابل و سعادت در هرات) در جریان سال ۲۰۲۰ تکمیل و آماده نمودن پروسه بعدی ساخت شهرک در این دو ولایت
 12. ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﭘﻠﺎن شهرک التفات و شهرک سعادت
 13. اﻋﻤﺎر ﺳﺮك اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ ﻃﻮل ۱٫۹ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و جویچه های کناره آن با شرکت خصوصی قرارداد و اعمار گردد
 14. دیزاین، طرح و اعمار چهار خانه نمونوی برای بیجا شدگان در شهرک التفات و چهار خانه نمونوی در شهرک سعادت
 15. انکشاف اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋي ﻣﺴﮑﻦ، رﻫﻨﻤﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ و دﯾﺰاﯾﻦ ﺳﻪﺑﻌﺪي ﺷﻬﺮك اﻟﺘﻔﺎت برای پیشبرد مراحل بعدی و تطبیق آن تهیه و بدسترس افراد تخنیکی قرار گرفت
 16. اعمار شبکه آبرسانی بطول مجموعی ۱۵۵۴۸ متر پایپ کشی به سایز های مختلف و همچنان حفاری چاه و ذخیره ارتفاعی ۵۰ متر مکعب کانکریت سیخدار و همچنان تعداد غدد از موقعیت برای آبگیری
 17. بازﮔﺸﺎئي و ﻫﻤﻮار ﮐﺎري ۱۴ کیلوﻣﺘﺮ ﺳﺮك ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮك ﺑﻪ ﻋﺮض ﻫﺎي ۳۳ و ۲۲ و ۱۵ متر مطابق ماستر پلان در ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺎدت وﻟﺎﯾﺖ ﻫﺮات
 18. تریننگ و آشنا سازی ۵۰ کارمند تخنیکی برای پیشبرد امور مربوط به شناسائی، ثبت، اسناد سازی و غیره واجدین
 19. ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺗﻌﯿﻦ ﻣﺮز ﻧﻤﺮات زﻣﯿﻦ در ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺎدت ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد۳۶۷۱ ﻧﻤﺮه زﻣﯿﻦ در ﻓﺎز اول و دوم ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري و ﺗﻌﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮدﺪ.
 20. در ﻓﺎز دوم ﺷﻬﺮك سعادت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺮﺳﺒﺰي ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ۳۴۰۰ اﺻﻠﻪ ﻧﻬﺎل ﻏﺮص ﮔﺮدد
 21. اعمار به تعداد ۴۱ عدد پلچک های مورد نیاز در تقاطع سرک های ۱۵و۲۲ متر

 

 

شرح پیشرفت ها و دستآورد ها

انتخاب مستفیدین: برنامه شورا به تعداد ۲۰،۲۱۸ سرپرست خانوار (۷۶۲۲ کابل و ۱۲۶۲۲ هرات) را در مرکز ثبت نام انتخاب و ثبت نام کرده اند که از آن جمله ۵۴۹۴ تن که ۴۴% متقاضیان بیجاشدگان داخلی و ۷۱۰۲ تن که ۵۶% میباشد بازگشت کنندگان میباشند. همچنان دو کنسرسیوم برای انتخاب زمین مناسب برای مستحقین نظر به فرمان ۱۰۸ ریاست جمهوری افتتاح، به تعداد ۲ مرکز ثبت نام مستفیدین در ولایات هرات و کابل اعمار، انکشاف برنامه یا سیستم درخواست الکترونیکی- (Android App and Database) انجام داده، همکاری تخنیکی در شمارش ۱۰،۰۰۰ خانوار بدون اسناد در کابل و هرات و دادخواهی برای شامل سازی آنان در پروسه واجدین شرایط، تدوین روشهای عملیاتی استندرد (SOP) با همکاری گروه تخنیکی کاری میباشد. همچنان تطبیق و ایجاد گروه تخنیکی کاری برای ارائه راهنمایی های تخنیکی درموضوعات خانه، زمین و مسکن – (HLP) برای بیجاشده گان واجد شرایط و ظرفیت سازی نهادهای مربوط مطابق پلان ۵۰% پیشرفت داشته است.

ثبت زمین: به تعداد مجموعی ۵٫۶ میلیون جریب زمین ثبت گردیده است.

پروسه انکشاف شهرک برای بیجا شدگان و عودت کنندگان: در این قسمت برنامه شورا ورﮐﺸﺎپ ﭘﻠﺎنﮔﺬاري ﺳﺎﯾﺖ برای ولایات هرات و کابل تدویر، استخدام ۱۵ تیم کاری سروی برای تحلیل، سروی و ارزیابی شهرک التفات و سعادت، سروی توپوگرافی ۲ شهرک (التفات در کابل و سعادت در هرات) در جریان سال ۲۰۲۰ تکمیل، ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﺳﺘﺮﭘﻠﺎن شهرک التفات و شهرک سعادت نهائی گردیده، اﻋﻤﺎر ﺳﺮك اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ ﻃﻮل ۱٫۹ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و جویچه های کناره آن، دیزاین، طرح و اعمار ۸ خانه نمونوی برای بیجا شدگان(۴ التفات و ۴ سعادت) صورت پذیرفته، باز گشایی و هموار کاری سرک های اصلی ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺎدت وﻟﺎﯾﺖ ﻫﺮات ﺑﻄﻮر ﻣﺠﻤﻮع ۱۴ کیلوﻣﺘﺮ و  ﺑﻪ ﻋﺮض (۳۳ و ۲۲ و ۱۵) متر مطابق ماستر پلان، تدویر تریننگ و آشنا سازی برای ۵۰ کارمند تخنیکی جهت پیشبرد امور مربوط به شناسائی، ثبت، اسناد سازی و ﺗﻌﯿﻦ ﻣﺮز و نمره گذاری ۳۶۷۱ نمره زمین در فاز اول و ۲ شهرک سعادت صورت پدیرفت و همچنین در ﻓﺎز دوم ﺷﻬﺮك ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺮﺳﺒﺰي ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ۳۴۰۰  اﺻﻠﻪ ﻧﻬﺎل طی سال جاری غرس، اعمار ۴۱ عدد پلچک مورد نیاز در تقاطع سرک های ۱۵ و ۲۲ متر. همچنین اعمار شبکه آبرسانی به طول مجموعی ۱۵۵۴۸ متر به سایز های مختلف و حفاری چاه و ذخیره ارتفاعی ۵۰ متر مکعب کانکریت سیخ دار که این بخش ۹۵% پیشرفت داشته است.

این برنامه برای سال مالی ۱۳۹۹/۲۰۲۰ در مجموع (۲۱) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از آنجمله ۱۹ فعالیت آنرا مطابق پلان – تکمیل اجراء نموده و (۲) فعالیت دیگر آن در حال اجراء قرار دارد که اوسط فیصدی پیشرفت آن (۷۲%) می باشد. همچنان اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های این برنامه به (۹۷%) رسیده است.

خلاصه پیشرفت فعالیت ها در مقابل پلان سالانه
وضعیت فعالیت ها تعداد فعالیت های پلان شده فیصدی
فعالیت های تکمیل شده ۱۹ ۹۰%
فعالیت های در حال اجرا ۲ ۱۰%
فعالیت های معطل شده ۰ ۰
مجموع فعالیت ها ۲۱ فعالیت ۱۰۰%

تاثیرات (نتایج) فعالیت های برنامه

در بخش انتخاب مستفیدین: با ثبت خانواده های بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان در مراکز ثبت نام، زمینه دریافت بسته های کمکی مخصوص فراهم گردیده است و در پروسه بعدی هدایت داده شده است تا خانواده های واجد شرایط شناسایی شوند. در این راستا، بخاطر پیشبرد پروسه بشکل شفاف، به رویت فرمان ۱۰۸ مقام ریاست جمهوری ۲ کنسرسیوم برای انتخاب زمین مناسب برای مستحقین ایجاد و افتتاح گردیده و ۲ مرکز ثبت نام مستفیدین در ولایات هرات و کابل به منظور تسهیل، تسریع و روند سازی ادغام بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان اعمار گردیده که از طریق آن ثبت سرپرست های خانوار انجام پذیرفته است. همچنان انکشاف یک اپلکیشن برای ثبت بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان که تسهیل کننده ثبت، نگهداری و استفاده موثر از معلومات در مورد بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان در افغانستان میباشند، به پایه اکمال رسیده و برای ۱۰،۰۰۰ خانواده بدون اسناد در کابل و هرات جهت  شامل سازی آنان در پروسه واجدین شرایط داد خواهی انجام گرفته، روشهای عملیاتی استندرد (SOP) با همکاری گروه تخنیکی کاری تدوین و در دسترس دولت و نهاد های زیربط قرار گرفته اند. تا از این طریق بتوانند پروسه های برنامه را به شیوه شفاف و تنظیم شده به پیش ببرند.

در بخش ثبت زمین: بیش از ۵ میلیون جریب زمین تحت یک بخشی از برنامه شورا بنام بانک زمین ثبت گردیده و در اختیار وزارت شهرسازی و اراضی قرار گرفته است. ثبت زمین بخشی از اولویت های دولت بوده که در آن دولت میتواند زمین ها را به وجه خوب مورد استفاده قرار داده و از غصب آن جلوگیری بعمل آورد.

در بخش پروسه انکشاف شهرک برای بیجا شدگان: به تعداد ۱۵ تیم کاری سروی برای تحلیل، سروی و ارزیابی شهرک التفات و سعادت در ۲ ولایت کابل و هرات استخدام و هر تیم فعالیت های خویش را در امور سروی آغاز نموده، سروی توپوگرافی دو شهرک (التفات و سعادت) در جریان سال ۲۰۲۰ تکمیل و آماده پروسه بعدی ساخت شهرک در این دو ولایت گردیده است. همچنان ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﺳﺘﺮﭘﻠﺎن شهرک التفات و شهرک سعادت نهائی گردیده و اﻋﻤﺎر ﺳﺮك اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ ﻃﻮل ۱٫۹ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و جویچه های کناره آن با شرکت خصوصی قرارداد و اعمار گردیده، دیزاین، طرح و اعمار ۸ خانه نمونوی برای بیجا شدگان (۴ التفات و ۴ سعادت) صورت پذیرفته است.

شبکه آبرسانی بطول مجموعی ۱۵۵۴۸ متر پایپ کشی به سایز های مختلف و همچنان حفاری چاه و ذخیره ارتفاعی ۵۰ متر مکعب کانکریت سیخ دار و همچنان تعداد غدد از موقعیت برای آبگیری اعمار گردیده است و درﺷﻬﺮك ﺳﻌﺎدت ﺑﻄﻮر ﻣﺠﻤﻮع ۱۴ کیلوﻣﺘﺮ ﺳﺮك ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮك ﺑﻪ ﻋﺮض ﻫﺎي ۳۳ و ۲۲ و ۱۵ متر مطابق ماستر پلان بازﮔﺸﺎئي و ﻫﻤﻮار ﮐﺎري ﮔﺮدﯾﺪه است.

تریننگ و آشنا سازی ۵۰ کارمند تخنیکی برای پیشبرد امور مربوط به شناسائی، ثبت، اسناد سازی و غیره واجدین شرایط انجام گردیده و این کارمندان تخنیکی اکنون میتوانند پروسه کاری شان را به وجه احسن به پیش ببرند.

ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺗﻌﯿﻦ ﻣﺮز ﻧﻤﺮات زﻣﯿﻦ در ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺎدت ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد۳۶۷۱ ﻧﻤﺮه زﻣﯿﻦ در ﻓﺎز ۱ و ۲ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري و ﺗﻌﯿﻦ  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻓﺎز ۲ ﺷﻬﺮك سعادت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺮﺳﺒﺰي ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ۳۴۰۰  اﺻﻠﻪ ﻧﻬﺎل در طی ﺳﺎل ﺟﺎري غرس گردیده است. همچنان به تعداد ۴۱ عدد پلچک مورد نیاز در تقاطع سرک های ۱۵ و۲۲ متر اعمار گردیده و برای ساکنین محلات و مستفیدین سهولت بیشتر در رسیدگی به زندگی روز مره شان ایجاد شده است.

مشکلات و چالشها

عمده ترین عواملی که مانع تطبیق فعالیت های این برنامه گردیده است قرار شرح ذیل لیست گردیده است:

 1. شیوع ویروس کرونا

راه حل های پیشنهادی

جهت رفع مشکلات و چالشها، راه حل های پیشنهادی این برنامه به شرح ذیل است:

 1. تدابیر لازم اتخاذ گردد تا در روند کاری برنامه با سکتگی مواجه نشود.

 

—«ختم گزارش»—