رئیس عمومی

عبدالمتین بیک؛ رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی

عبدالمتین بیک؛ رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی

عبدالمتین بیک فرزند عبدالمطلب بیک در سال ۱۹۸۷ در ولسوالی هزار سموچ ولایت تخار چشم به جهان گشود. بیک تحصیلات ابتدائی اش را در مکتب سرای سنگ و متوسطه را در لیسه ابوعثمان تالقانی و به همینگونه در سال ۲۰۰۴ از لیسۀ امانی کابل سند فراغت خویش را بدست آورده است. در سال ۲۰۰۵ میلادی شامل پوهنځی علوم سیاسی پوهنتون دهلی شده و در سال ۲۰۰۸ گواهینامه لیسانس را در رشته متذکره بدست آورد که پس از سپری نمودن آزمون دورۀ ماستری به تحصیلات خویش در حوزۀ علوم سیاسی در پوهنتون جواهر لعل نهرو ادامه داده و سرانجام در سال ۲۰۱۰ میلادی آن را نیز به پایان رسانید.

وظایف رسمی:

عبدالمتین بیک پس از سپری نمودن تحصیلات اش در ماه مارچ ۲۰۱۱ به حیث مشاور پالیسی وزارت امور داخله تقرر حاصل نموده و تا جنوری سال ۲۰۱۲ درین سمت به وظایف محوله خویش ادامه داد. وی نقش اش را در راستای عقد پیمان ستراتجیک کابل واشنگتن منحیث نمایندۀ فوق العاده وزارت امور داخله در تیم مذاکره کننده گان دولت جمهوری اسلامی افغانستان با جانب ایالات متحده امریکا، برجسته ساخته و این کار باعث شهره شدن وی در امور حکومتداری شد. وی همچنان یکی از طراحان کلیدی در خصوص ایجاد معینیت محافظت عامه در چوکات این وزارت بوده که این کار سبب لغو کمپنی های امنیتی خصوصی گردید، میباشد. بیک همچنان با توجه به آغاز روند ملکی سازی در این وزارت تلاش های زیادی نمود و از او به مثابه الگوی خوب ملکی سازی یاد شد. پروگرام های زیادی را در خصوص ارتقای ظرفیت پولیس ملی راه اندازی نمود و از این طریق با به کار گیری از میتود های مدرن امروزی، پولیس ملی کشور را از طریق راه اندازی پروگرام های متعدد در مورد مسوولیت پذیری و جوابگو بودن به مردم، آموزش های نوین را به آنان انتقال داد. وی همچنان در قسمت حضور و تشویق زنان در سطح رهبری این وزارت، تسهیلات بیشتری را به این قشر مساعد نمود.

وی در ماه می سال ۲۰۱۲ به اساس حکم حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور، به حیث معین مالی و اداری ادارۀ مستقل ارگانهای محلی تقرر حاصل نمود. وی بیشتر از سه سال درین سمت ایفای وظیفه نمود. همچنان با بمیان آمدن حکومت وحدت ملی، به حیث سرپرست این اداره نیز باقی ماند. بیک درین مدت با اندوخته های که در وزارت امور داخله در راستای حکومتداری نظامی کسب نموده بود، تلاش بیشتری را در راستای حضور جوانان دانش آموخته در ادارات محلی به خرچ داد. وی بیشتر به اصل شفافیت باورمند بوده و این عمل باعث شد تا وی در خصوص نهادینه نمودن اصل شفافیت و شایستگی و با در نظر داشت اصل بی طرفی و بدور از هر نوع تعصب، در پروسۀ ریفورم اصلاحات اداری در هدف خویش استوار باقی مانده، ادارۀ مستقل ارگانهای محلی را به یکی از ادارات با حضور کارمندان از همه اقشار تبدیل به یک نهاد ملی نمود. که اینک ادارۀ مستقل ارگانهای محلی کارمندان زیادی را از اقشار مختلف با خود دارد و همه متعهد به آوردن تحکیم صلح و ثبات، حکومتداری خوب و عرضه خدمات شایسته در محلات میباشند. آقای بیک به منظور رفع هر گونه تبعیض علیه بانوان در ادارات محلی، در طرح رهنمود تحت عنوان “رهنمود منع هر نوع تبعیض علیه زنان در ادارات” نقش رهبری کننده را ایف نموده است که با تدوین این رهنمود، بانوان از هر نوع آزار و اذیت جنسی و جنسیتی در ادارات محلی محفوظ میباشند.

در تابستان سال ۲۰۱۵ عبدالمتین بیک، به حیث معین امور ولایات ریاست امنیت ملی افغانستان، تقرر حاصل نمود که کارکرد های عمده در راستای تامین امنیت ولایات، ولسوالیها و ایجاد هماهنگی میان سکتور های نظامی و ملکی به وجود آورد.

سر انجام وی در ماه اسد سال روان، به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری، بنابر تجارب و اندوخته های فراوان را که در راستای حکومتداری محلی از پیش داشت، در بست خارج رتبه به حیث رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی تقرر حاصل نمود.

با توجه به تجارب وسیع و دانش لازم عبدالمتین بیک، میتوان او را یک کاندید مناسب برای احراز پُست ادارۀ مستقل ارگانهای محلی دانست. تقرر وی به حیث رئیس عمومی این اداره، مورد استقبال اراکین بلند پایۀ حکومت، اقشار مختلف کشور، جامعه مدنی رسانه های ملی و بین المللی قرار گرفت. و وی در میان اعضای کابینه، لقب جوان ترین رهبر را به خویش اختصاص داد.