رئیس عمومی

زنده گی نامه محترم شمیم خان کټوازی رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی

محترم شمیم خان کټوازی از جمله جوانان صحنه سیاست بوده که بر اساس رهبریت و فعالیت خویش در عرصه سیاسی و اجتماعی به صورت متواتر تاثیر پذیر بوده است.
وی به تاریخ هفتم جولای سال ۱۹۸۰ در ولسوالی زرغون شهر ولایت پکتیکا چشم به جهان گشوده است.
آقای کټوازی نخستین مدرک ماستری اش را از پوهنتون کابل در بخش ادبیات پشتو و دومین مدرک ماستری اش را در سال ۲۰۱۷ میلادی در بخش مدیریت و رهبری بدست آورده است.
وی در جریان فراگیری آموزش، در عرصه های اجتماعی و فرهنگی حضور فعال داشته و در کنار آن رهبری ادارات مختلف چون انتخاباتی، رسانه یی و تجارتی را نیز بر عهده داشته است.
آقای کټوازی در جون سال ۲۰۱۵ میلادی از سوی رئیس جمهور اسلامی افغانستان، به حیث مشاور رئیس جمهور در بخش امور جوانان تعیین گردید.
وی در جریان مسوولیت یاد شده بخاطر انسجام، اشتغال زایی و رسیده گی به مشکلات جوانان، یکجا با مقام عالی ریاست جمهوری از نزدیک کار نمود که طرح های وی بعد از منظوری مقام عالی، در مرحله تطبیق از سوی اقشار مختلف به ویژه جوانان مورد استقبال قرار گرفت.
شمیم خان کټوازی از جمله تهداب گذاران پارلمان جوانان در افغانستان بوده که از این طریق تلاش نمود تا در تمامی ولایات به ویژه در مناطق دور دست رهبران سیاسی جوان را رهنمایی و آموزش دهد.
با در نظرداشت تاثیر پذیری و دست آوردهای آقای کټوازی وی در ۲۶ جون سال ۲۰۱۷ از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به حیث والی پکتیا مقرر گردید.
آقای کټوازی در موقف مقام ولایت پکتیا به حیث یک جوان سیاست مدار در چوکات حکومتداری، خوب درخشید که به همین منظور وی در ۱۷ جون سال ۲۰۲۰ میلادی از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به حیث رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی تقرر حاصل نمود.
وی به حیث رئیس این اداره عضویت کابینه و شورای امنیت ملی را نیز کسب نموده و در تمامی امور مربوطه و مسایل مهم با رهبری دولت و حکومت همکاری و کار مینماید.
شمیم خان کټوازی به هدف اشتراک در کنفرانسها و مجالس رسمی به کشورهای مختلف سفر نموده است.
وی به حیث یک رهبر جوان در سیاست افغانستان، جامعه مدنی و ساختارهای قومی، از نفوس گسترده برخوردار میباشد.
آقای کټوازی در داخل و خارج از افغانستان در خصوص تامین صلح و دموکراسی، تامین حقوق بشر، تقویت زنان و حکومت داری خوب باور داشته و بخاطر همین ارزش ها مبارزه میکند.