معینیت مالی و اداری

بیوگرافی مختصر معین مالی و اداری اداره مستقل ارکانهای محلی!

محمد اجمل شاه پور فرزند محمد عمر باشنده اصلي ولايت كندز میباشد ، وی در سال ١٣٨٥ از مكتب قريه حضرت سلطان كندز فارغ گردیده و در سال ١٣٨٩ از رشته ادبیات انگلیسی پوهنتون کندز سند لیسانس اش را به دست آورده و اكنون دوره ماستري خود را در بخش جامعه شناسي به پيش میبرد.

آقای شاه پور به عنوان، دستيار خاص داکتر محمد اشرف غنی، مدیر اسناد محرم ریاست جمهوری، ريیس ارتباطات ارگ رياست جمهوري، ريیس محافظت از حقوق بشر دفتر شوراي امنيت، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و مشاور ارشد دفتر شوراي امنيت ملي و والی لوگر ایفای وظیفه نموده است.

قابل ذکر است که اجمل شاه پور به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و حکم مقام عالی ریاست جمهوری به تاریخ ۲۵ ثور سال ۱۳۹۹ به حیث والی ولایت لوگر تقرر حاصل نموده و بعد از آن به اساس حکم شماره ۹۷۳ مورخ ۱۴۰۰- ۳- ۳۵ مقام عالی ریاست جمهوری و پیشنهاد اداراه مستقل ارکانهای محلی بحیث معین مالی و اداری این اداره تقرر حاصل نمود