معینیت مالی و اداری

بیوگرافي مختصر، سترپاسوال محمد ایوب سالنګي معین مالی و اداری، اداره مستقل ارګانهای محلی.


سترپاسوال محمد ايوب سالنگي، فرزند محمد اسماعیل، در سال ۱۹۶۵ در ولسوالي سالنگ ولایت پروان چشم به جهان گشود. ایشان سند لیسانس خود را از پوهنتون آریانا بدست آورده است.
محمد ایوب سالنگی به صفت رئیس امنيت ملي ولايت پروان، قوماندان گارنيزيون كابل و همچنان به صفت قوماندان امنيه ولايات کابل، قندهار، هرات، كندز، ننگرهار، و یک دروه به عنوان معين ارشد امور امنيتي ایفای وظیفه نموده اند.
آقای سالنگی به اساس حکم شماره ۵۳ مورخ ۱۵ حمل ۱۳۹۹ رئیس جمهور کشور؛ به صفت معین مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی تقرر حاصل نمود.