ریاست اطلاعات و آگاهی عامه

زنده گی‌نامه نرگس مومند حسنزی رییس نشرات اداره مستقل ارگان‌های محلی:

محترمه نرگس مومند حسن‌زی در ولایت لوگر در یک خانواده روشن فکر چشم به گیتی گشوده است.
بانو نرگس در سال ۱۳۸۶ از لیسه رابعه بلخی فارغ شده است وی مدرک لیسانس‌اش را در سال ۱۳۹۰ هـ.ش از پوهنتون کابل در بخش زبان و ادبیات پشتو بدست اورده است.
خانم مومند؛ از فراگیری اموزش خسته نشده و سر انجانم مدرک ماستری‌اش را در همین بخش از پوهنتون یاد شده بدست اورده و در حال حاضر مصروف فراگیری دومین ماستری‌ خویش در رشته (اداره و منجمنت) در یکی از پوهنتون‌های معتبر خصوصی است.
موصوف صنف علوم سیاسی و دیپلوماسی وزارت خارجه را نیز فرا گرفته است.
محترمه حسنزی در پوهنتون خصوصی باختر و انستیتوت تکنالوژی افغان، به حیث آموزگار انجام وظیفه نموده و در حال حاضر عضو کادری پوهنتون تعلیم و تربیه شهید برهان الدین ربانی با حفظ رتبه علمی پوهنیاری استاد برحال این پوهنتون می‌باشد.
نرگس مومند حسنزی در کنار شغل مقدس آموزگاری، نویسنده گی نیز نموده و مقالات وی در روزنامه‌ها و ویبسایت‌های گوناگون به نشر رسیده اند.
نامبرده همچنان در بخش تدوین نصاب با موسسه جهانی جی.آی.زید و در بخش میدیا با اداره اکسور ایفای نقش و انجام وظیفه نموده است.
بانو نرگس مومند حسن‌زی در کنار فعالیت‌های مدنی، عضو فعال شبکه دادخواهی زنان، از سالیان متمادی بدینسو در قسمت حقوق زنان هم به گونه نوشتاری و هم با رسانه‌های مختلف در این مورد مصاحبه‌های انجام داده است. وی همیشه در خصوص دادخواهی حقوق زنان مبارزه نموده و به این مبارزات و فعالیت‌هایش ادامه میدهد.
نرگس مومند حسنزی بحیث منشی انجمن ادبیات اطفال نیز کار کرده است.
محترمه نرگس مومند حسن‌زی از جمله زنانی است که در نزدیک به صد سال اخیر در اوایل سال ۱۳۹۸ یه حیث رییس مطبوعات و ارتباطات عامه (سخنگو) شاروالی کابل تعیین شد.
قابل یادآوریست که وی بحیث رییس مطبوعات شاروالی کابل توانست که اداره شاروالی کابل را در قسمت اطلاع رسانی، در میان ۶۰ دوایر دولتی از مقام چهلم به مقام ۶ م ارتقاع دهد.
بانو مومند؛ در حد توان تلاش زیادی را در بخش ادبیات اطفال به خرچ داده که در کنار کتاب (د ماشومانو ادبیاتو لیکلارښود) اطفال، چندین مجموعه کوچک داستان وی نیز اقبال چاپ یافته و تعدادی هم تاهنوز چاپ نشده اند. کتاب (د ماشومانو ادبیاتو لیک لارښود) در سال ۱۳۹۸ هـ.ش يگانه اثر تحقیقاتی وی می‌باشد که از سوی زری کړکی به عنوان بهترین کتاب سال، جایزه نیز دریافت کرده است.
محترمه نرگس مومند حسنزی به تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ هـ.ش طی حکم مقام عالی ریاست جمهوری با حفظ رتبه علمی آن، بحیث رییس اطلاعات و آگاهی عامه تقرر حاصل نموده است.
به امید آرزوهای روز افزون، خانم نرگس مومند حس‌زی!

 

 

معرفی ریاست اطلاعات و آگاهی عامه:

ریاست اطلاعات و آگاهی عامه در سال ۱۳۹۵ در تشکیل اداره ارگان‌های محلی بحیث یک ارگان اطلاعاتی و نشراتی آغاز به فعالیت کرد.

این ریاست برابر به اهداف پالیسی، استراتیژی و پلان‌های  طرح شده اداره ارگان‌های محلی  کشور برنامه هایش را برای سازماندهی بهتر امور اطلاعاتی، ایجاد هماهنگی کاری به موقع و تامین ارتباط با رسانه‌های جمعی عملی می‌سازد.

بازتاب رویداد های سیاسی، اجتماعی و سکتوری در بخش ادارات محلی برای آشنایی با فعالیت‌ها و دست آوردهای حکومتداری محلی، جلب همکاری شهروندان کشور به حمایت از دولت در ولایات کشور از اولویت‌های کاری ریاست اطلاعات و آگاهی عامه می باشد.

اهداف اساسی و بنیادی:

۱ _ بازتاب رویدادهای انکشافی و توسعی در محلات.

۲_ اطلاع رسانی به موقع، سریع و شفاف به شهروندان کشور.

۳_ آگاهی عامه در مورد فعالیت‌ها، دست آوردها و پلان‌های اداره ارگان‌های محلی.

فعالیت‌ها اساسی این ریاست:

۱_ جمع آوری معلومات از عموم ولایات کشور برای تهیه خبر، گزارش، خبرنامه، اعلامیه و نشر آن از طریق کنفرانس‌های خبری فیسبوک، تویتر، ویبسایت، برگزاری سیمنارها، ورکشاف‌ها، جلسات حکومتداری محلی وسایر نشست‌های اداره ارگان‌های محلی.

۲_ تامین ارتباط با رسانه‌ها به هدف پوشش برنامه‌های حکومتداری انسجام و ارسال خبر، تصویر، ویدیو به رسانه‌ها برای نشر موضوعات مختلف.

۳_ ایجاد هماهنگی میان مصاحبه کننده و مصاحبه شونده.

۴_ تثبیت موضوع مورد نظر رسانه‌ها برای اخذ معلومات و فراهم آوری سهولت برای در اختیار قرار دادن منابع معلومات برای رسانه‌ها، فعالیت‌های اصلی این ریاست را تشکیل میدهد.

دست آوردهای ریاست مطبوعات:

۱-           بر گزاری دو کمپاین آگاهی دهی  از طریق دفاتر مطبوعاتی ولایات  در تمام کشور جهت اشتراک بیشتر مردم در انتخابات شورای های محلی.

۲-           تهیه و تولید بیش از ۷۰ ویدیو ها از دست آورد های حکومتداری محلی و تکثیر آن به مراجع مربوط.

۳-           برگزاری ۲ کمپاین حمایت از نیرو های امنیتی و دفاعی کشور، حمایت بیشتر مردم از دولت و حکومت جمهوری اسلامی افغانتستان.

۴-           ایدیت سوانح رهبری اداره، والیان، شاروالان و روسای اداره مرکزی در ویب سایت اداره مستقل ارگان های محلی.

۵-           پوشش خبری( خبر انکشافی و غیر انکشافی، ملاقات ها، دیدار ها، معرفی والیان جدید، شاروالان، معاونین و غیره خبر های ولایات.

۶-           تحت پوشش قرار دادن جلسات، دیدار های رهبری اداره.

۷-           نشر خبر های مربوط به معرفی والیان، معاونین والیان و شارووالان جدید التقرر به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری.

۸-           جمع آوری ۱۳۸ گزارش از کمیته مشترک حکومت و رسانه ها.

۹-           در طول سال رسیدگی به۱۲ قضیه خشونت علیه خبرنگاران محلی در صورت مسوولین محلی متهم به قضیه باشند.

۱۰-         جمع آوری مشخصات ویب سایت ۳۴ ولایت جهت ایجاد ویب سایت های جدید.

۱۱-         تعقیب از چگونگی تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در سطح ولایات( هدایات که مربوط ریاست اطلاعات می گردد.)

۱۲-         برگزاری کمپاین آگاهی دهی مبارزه علیه ویروس کرونا در سطح محلات.

۱۳-         کمپاین آگاهی دهی مبارزه علیه فساد اداری و کمپاین منع خشونت علیه زنان در سطح محلات.

۱۴-         شریک سازی معلومات و اطلاعات به درخواست کنندگان اطلاعات از این اداره.

۱۵-         جمع آوری معلومات هزینه مصرف شده در ولایات بابت مبارزه علیه ویروس کرونا و شریک سازی آن با کمیسیون دسترسی به اطلاعات.

۱۶-         قرار داد با روزنامه ها جهت در جریان قراردادن مقام رهبری اداره از وضعیت سیاسی کشور.

۱۷-         ایجاد دیتابیس مامورین اطلاع رسانی در سطح محلات.

۱۸-         برگزاری کمپاین های آگاهی دهی در سطح ۱۶ ولایت به حمایت مالی دفتر ( اسلا )

۱۹-       ارسال پیام های ریس جمهور جهت نصب در بلبورد ها در سطح محلات.

پلان کاری سال مالی ۱۴۰۰:

تهیه و ترتیب گزارش های خبری از ۳۴ ولایت
تهیه و ترتیب ۴۰ویدیو
برگزاری کمیته مشترک و حکومت و رسانه ها
تدویر برنامه های آموزشی به صورت آنلاین
ورکشاپ آموزشی برای سخنگویان ۳۴ ولایت و کارمندان ریاست اطلاعات و آگاهی عامه
برگزاری کمپاین آگاهی دهی در مورد مبارزه علیه فساد اداری
معرفی ولسوالی های ولایات
کمپاین آگاهی دهی منع خشونت علیه زنان در سطح ولایات
برگزاری دو نشست مردمی در سطح محلات به حمایت از دولت
ایجاد ماهنامه‌ای حکومتداری محلی
ایجاد کتابخانه الکترونیکی
معرفی ولایات از طریق تهیه ویدیو های خبری و گزارشی
چاپ بروشر معلوماتی
ایجاد کال سنتر جهت رسیدگی به مشکلات مردم
فعالی سازی ویب سایت های۳۴ ولایت
فعال سازی تویتر های ۳۴ ولایت
تهیه و ترتیب کتابچه و قلم
ترتیب تقویم سال ۱۴۰۰
کمپاین آگاهی دهی بابت مبارزه علیه ویروس کرونا در سطح ولایات
برگزاری کمپاین حمایت از نیرو های امنیتی در سطح محلات
یکسان سازی نام فیسبوک های ۳۴ ولایت به دو زبان ملی
ویری فای تمام فیسبوک های ۳۴ ولایت