تماس باما

تماس با بخش مبارزه با فساد اداری

اداره مستقل ارگانهای محلی، در سطح مرکز و واحد های اداری محلی مربوطه (اداره ولایت، اداره ولسوالی ، شوراهای ولایتی و شاروالی ها) با قاطعیت، برای محو فساد اداری مبارزه میکند، در صورت مشاهده هر گونه فساد اداری از مجرا های ذیل به ما اطلاع دهید.
شماره تماس: ۰۲۰۲۳۱۴۴۶۵/۰۲۰۲۳۱۴۴۶۴
آدرس ایمیل: anticorruption.committee@idlg.gov.af


جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محلی
ریاست اطلاعات و آگاهی عامه
راههای ارتباط با هیئت رهبری

تیلفون سکرتریت مقام اداره: ۰۲۰۲۱۰۴۷۰۸
ایمیل آدرس: info@idlg.gov.af
شما همچنان میتوانید برای معلومات بیشتر با ما از طریق فورم ذیل بتماس شوید:

  هیئت رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی

  ش نام موقف شماره تماس آدرس ایمیل
  ۱  محترم شمیم خان کتوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی ۰۷۹۴۰۰۸۸۸۸  
  ۲ محترم محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی ۰۷۷۶۶۳۴۳۵۹ sarwarjawadi@gmail.com
  ۳ محترم سترپاسوال محمد ایوب سالنگی معین مالی و اداری ۰۷۰۲۸۸۸۹۹۹ j.salangi@yahoo.com
  ۴ دکتر صبغت الله غزنوی معین شاروالی ها ۰۷۹۹۳۰۰۰۱۹ dmm@idlg.gov.af
  ۵ محترم سمیع الدین حقمل رئیس عمومی دفتر ۰۷۰۰۶۰۲۲۷۰ sa.haqmal@gmail.com
  ۶ محترم نرگس مومند حسنزی رئیس اطلاعات و آگاهی عامه ۰۷۹۹۱۲۱۹۱۲ Nargis.Hassanzai@yahoo.com
  ۷ محترم ایمل صالح زی رئیس عمومی منابع بشری ۰۷۰۰۰۵۸۴۳۲ emalsalehzai@gmail.com
  ۸ محترم سعید احمد خاموش ریاست ع انسجام امور شوراهای محلی ۰۷۰۰۲۷۵۳۷۹ khamoosh.saeed@gmail.com
  ۹ محترم محمد نسیم واجد رئیس استخدام ۰۷۴۷۲۷۶۶۸۲ nasimwajid2@gmail.com
  ۱۰ محترم عبدالله حسرت رئیس اسناد و ارتباط ۰۷۷۷۲۲۲۰۰۲ abdullahabdullah124@gmail.com
  ۱۱ محترم جمیل رشید رئیس تکنالوژی معلوماتی ۰۷۰۸۷۰۸۶۰۶ jamilrashidi@yahoo.com
  ۱۲ محترم عبدالولی حمیدی رئیس تهیه و خدمات ۰۷۹۴۴۷۷۷۱۰ awhamidi@yahoo.com
  ۱۳ عبدالله اتل رئیس مالی و اداری ۰۷۰۷۷۷۷۷۸۷ Abdullahatal37@yahoo.com
  ۱۴  محترم سیف الله سائس رئیس پلان و پالیسی ۰۷۸۰۵۵۱۳۱۱ Saifullah.sahel@gmail.com
  ۱۵ محترم شفیق الله سحر رئیس ارتقای ظرفیت ۰۷۴۴۹۰۰۰۰۱ Shafiqullah.sahar1@gmail.com
  ۱۶ شکریه جلالزی ریس تعقیب اوامر و هدایات ۰۷۸۵۵۱۷۰۸۰ ۲۰۱۸shukria@gmail.com
  ۱۷ محترم حامد سروری رئیس نظارت و ارزیابی ۰۷۹۹۳۹۶۲۰۱ hsarwary@yahoo.com
  ۱۸  محترم عبدالحبیب جبارخیل رئیس تفتیش داخلی ۰۷۹۶۱۴۴۴۱۴ abdulhabibjabarkhil@gmail.com
  ۱۹ محمد الله زاکیوال رئیس انسجام و ارتباط با ولایات ۰۷۷۸۴۰۴۰۶۳ m.zwakiwal@gmail.com
  ۲۰  محترم عبدالغیاث وردگ رئیس واحد های اداری ۰۷۹۹۳۰۱۶۴۴/۰۷۰۳۱۹۰۶۲۳ abdulqhiswardak@yahoo.com
  ۲۱ محترم صغرا عطایی رئیس جندر ۰۷۷۲۱۴۱۸۱۸ Atayeeafghan57@yahoo.com
  ۲۲ محترم محمد نصیر حمیدی رییس عمومی حکومت داری شهری ۰۷۰۳۳۳۳۰۹۱ hamidi_naseer@hotmail.com
  ۲۳ محترم عبدالصمد مقصودی رییس سیستم سازی الکترونیکی شهری ۰۷۹۳۱۱۱۱۱۲ samadmaqsoudi@gmail.com
  ۲۴  دکتر عصمت الله عواید، محاسبه و امور اداری شاروالی ها ۰۷۸۹۳۳۶۸۶۴/۰۷۷۲۸۰۸۱۱۱  
  ۲۵ محترم سید محرم سادات رییس تخنیکی و مسلکی ۰۷۸۶۳۲۸۴۵۸ sdmoharam@gmail.com
  ۲۶ محترم انور وفا سمندر مشاور امور فرهنگی ۰۷۴۴۹۵۱۳۳۲ Wafa.samandar@gmail.com
  ۲۷ محترم سید شاه سقیم مشاور در امور صلح ۰۷۰۰۳۲۳۳۲۳ ssaqeem@gmail.com
  ۲۸ محترم جاوید شریفی مشاور حقوقی ۰۷۰۴۹۹۹۹۶۸ javid.tasal@gmail.com
  ۲۹ محترم الیاس وحدت مشارو فرهنگی    
  ۳۰ محترم سمیع الله پیوند مشاور حقوقی ۰۷۰۰۶۸۶۴۶۷ Sami.paiwand@gmail.com
  ۳۱ محترم نجیب امیری رییس برنامه های میثاق شهروند ۰۷۹۱۶۱۱۰۹۲/۰۷۳۰۱۷۳۶۴۸ n.amiri@ccnpp.org
  ۳۲ عبدالباری احمدزی رییس عملیاتی میثاق شهروندی ۰۷۸۹۸۶۰۹۵۹/۰۷۹۷۹۹۹۹۴۹ a.ahmadzai@ccnpp.org

  مراجع اطلاع رسانی در سطح محلات

  ریاست اطلاعات و آگاهی عامه
  آمریت هماهنگی و ارتباط با ولایات
  فهرست شماره های تماس و ایمیل آدرس سخنگویان ولایات
  شماره اسم وظیفه ولایت شماره تماس ایمیل آدرس
  ۱ ناصر مهری سخنگو کابل ۷۰۴۹۹۹۹۲۳ nasermehri252@gmail.com 
  ۲ منیر احمد فرهاد سخنگو بلخ ۷۰۰۵۰۰۵۱۳ monir_frhad@yahoo.com 
  ۳ جیلانی فرهاد سخنگو هرات ۷۹۹۶۵۳۲۹۶  jaelany_farhad@yahoo.com
  ۴ احمد بهیر احمدی سخنگو کندهار ۷۰۰۳۲۱۱۹۹ Ahmadbahir2020@gmail.com
  ۵ عطاءالله خوگیانی سخنگو ننگرهار ۷۹۴۱۴۱۲۰۰ a.khogyani@gmail.com
  ۶ عمرځواک سخنگو هلمند ۷۰۴۹۹۹۹۰۸ omerzawak@gmail.com
  ۷ عصمت الله مرادی سخنگو کندز ۷۴۸۵۱۰۵۰۰ Esmat.morady14@gmail.com 
  ۸ نیک محمد نظری سخنگو بدخشان ۷۹۵۷۰۷۳۷۳ niknazari73@gmail.com 
  ۹ وحیده شهکار سخنگو پروان ۷۰۵۱۷۱۱۷۴ wahida.shahkar123@gmail.com 
  ۱۰ اسدالله دولت زی سخنگو لغمان ۷۸۴۹۲۴۱۸۷ dawlatzai_asadullah@yahoo.com 
  ۱۱ منصور عنابی سخنگو پنجشیر ۷۴۴۴۴۳۷۷۸ Mm.bigzad1@gmail.com
  ۱۲ حبیب الله خطیب زاده سخنگو تخار ۷۷۶۸۳۵۳۵۴ Abdullahqarluq2020@gmail.com-qarluqhabibullah@gmail.com
  ۱۳ نجم الدین برهانی سخنگو بادغیس ۷۹۹۶۴۴۴۳۴ nburhani33@gmail.com 
  ۱۴ عارف عابر سخنگو غور ۷۹۳۷۴۷۲۶۲ Aref.aber2015@gmail.com — Arefaber1993@gmail.com
  ۱۵  کامبیز سخنگو سمنگان +۹۳ ۷۰ ۶۳۱ ۹۳۵۵ karimrahimi571@gmail.com
  ۱۶ ذبیح الله امانی سخنگو سرپل ۷۷۳۳۶۶۹۶۴ zabiamany736@gmail.com 
  ۱۷ عبدالمعروف آذر سخنگو جوزجان ۷۹۵۷۳۵۲۲۰ maroofazar88@gmail.com 
  ۱۸ ګل اسلام سيال سخنگو زابل ۷۰۶۶۶۱۸۰۸ gulislam.sial@gmail.com
  ۱۹ احمد شاه ساحل سخنگو ارزگان ۰۷۰۷۶۸۷۶۰۸-۰۷۴۷۵۲۵۹۶۳ ahmadshahsahilghd@gmail.com
  ۲۰ قیس قادری سخنگو کاپیسا ۷۰۴۹۹۹۹۲۱ qais.qadery46@gmail.com
  ۲۱ محب الله شریف زی سخنگو میدان وردگ ۷۶۷۱۰۲۰۲۰ m.sharifzai82@gmail.com
  ۲۲ لطیف عظیمی سخنگو بامیان ۷۷۴۲۹۹۰۳۱ latifbamyan@gmail.com
  ۲۳ وحید الله جمعه زاده سخنگو غزنی +۹۳ ۷۹ ۸۶۶ ۶۲۶۰ j.jum2017@gmail.com
  ۲۴ دیدار لونگ سخنگو لوگر ۷۸۲۷۲۵۲۵۸ didarlawang84@gmail.com
  ۲۵ نصرالله غوری سخنگو دایکندی ۷۷۰۰۴۱۳۸۱ Ghorinasrullah2000@gmail.com
  ۲۶ عبدالغني مصمم سخنگو کنرها ۷۷۱۹۸۹۳۰۰ ghani.musamim@gmail.com
  ۲۷ محمد سعید مومند سخنگو نورستان ۷۷۱۸۹۱۷۶۶ Msmomand09@gmail.com
  ۲۸ دانش سخنگو پکتیکا +۹۳ ۷۲ ۹۴۹ ۰۷۲۹ ameni.3560@gmail.com
  ۲۹ طالب منگل سخنگو خوست ۷۶۶۱۹۸۸۹۹ talib.mangal@yahoo.com
  ۳۰ عبدالرحمن منگل سخنگو پکتیا ۷۷۳۳۶۷۱۷۱ abr.mangal2019@gmail.com
  ۳۱ زرینه امانی سخنگو بغلان ۷۹۰۷۵۵۷۳۴ baghlan@idlg.gov.af–Zarina.amani22@gmail.com
  ۳۲ جاوید بیدار سخنگو فاریاب ۷۹۹۱۹۸۳۸۰ jawid_bedar@yahoo.com
  ۳۳ سرفراز موحد سخنگو فراه ۷۹۶۸۵۱۴۰۲ sarfaraz.movahed@gmail.com
  ۳۴ رحمت الله عمری سخنگو نیمروز ۷۴۴۰۲۰۶۰۰ spokesman.nimroz.af@gmail.com