برنامه شهر

جمهوری اسلامی افغانستان        

اداره مستقل ارگانهای محلی

ریاست نظارت و ارزیابی

خلاصه برنامه

 

نام برنامه: شهر / SHAHAR
ادارۀ رهبری کننده: اداره مستقل ارگانهای محلی اداره تطبیق کننده: دی ای آی (DAI)
مسؤول برنامه: شماره تماس/ایمیل آدرس:
تاریخ آغاز برنامه: ۹  قوس ۱۳۹۳ تاریخ ختم برنامه: ۸  قوس ۱۳۹۶
اداره (یا ادارات) تمویل کننده: ادارۀ انکشاف بین المللی ایالت متحده آمریکا -USAID
ساحات تحت پوشش: ۲۰ شاروالی:     مهترلام، غزنی، پل علم، چهاریکار، گردیز، اسعدآباد، جلال آباد، کندهار، لشکرگاه ، قلات، ترینکوت، هرات، قلعه نو، فیروزکوه، مزارشریف، ایبک، پلخمری، شبرغان و میمنه
بودجه برنامه (به دالر): بودجه عمومی برنامه (به دالر) بودجه پلان شده سال (۲۰۱۶) بودجه مصرف شده سال (۲۰۱۶)
۳۸ میلیون ۲۰ میلیون ۱۶٫۳ میلیون
تعداد کارمندان برنامه: تعداد کارمندان (داخلی) تعداد کارمندان (خارجی) مجموع کارمندان
مرد: ۹۱ زن: ۴۸ مرد: ۳ زن: ۰ مرد: ۹۴ زن: ۴۸
اهداف و مقاصد برنامه: برنامه شهر در ۲۰ شاروالی مراکز ولایات افغانستان تطبیق میگردد. نخستین هدف این برنامه تقویت بخشیدن شاروالی جهت عرضه خدمات و پاسخ دهی به نیازهای شهروندان است که این هدف با تطبیق فعالیت های برنامه در سه بخش ذیل بدست میاید:

بخش اول – کمک های تخنیکی به معینیت شاروالی ها

بخش دوم – کمک های تخنیکی به شاروال ها و کارمندان شاروالی ها

بخش سوم – کمک به شورا های مشورتی شاروالی ها

دست آورد های ۱۳۹۶
سروی نواحی توسط تیم سروی با استفاده از نقشه های جی آی اس در (۸) شاروالی (ایبک، چاریکار، غزنی، پل علم، مهترلام، پلخمری، شبرغان و لشکرگاه) صورت گرفته و خانه های سروی شده داخل سیستم جی آی اس گردیده و کدگذاری شده اند. همچنان نقشه های ستلایت کودگذاری شده آماده برای تسلیم دهی برای قراردادی ها جهت نصب عملی لوایح کوچه ها و خانه ها می باشد.

نقشه ها برای استفاده درست و مؤثر از زمین برای (۱۴) شاروالی (چاریکار، گربز، غزنی، پل علم، مهترلام، قلعه نو، فیروزکوه، مزارشریف، پلخمری، ایبک، میمنه، شبرغان، لشکرگاه و کندهار) تهیه گردیده است. معلومات جدید بروز شده استفاده از زمین توسط انجنیران برنامه شهر با استفاده از جی پی اس جمع آوری و جهت داخل نمودن در سیستم جی آی اس آماده گردیده است.

نقشه های چاپی پلان های استراتیژیک (۱۲) شاروالی (میمنه، مزارشریف، پلخمری، ایبک، شبرغان، کندهار، چاریکار، گردیز، غزنی، مهترلام، پل علم و فیروز کوه) به نقشه های کمپیوتری یا فضایی تبدیل شده اند که این پروسه را به نام جیو ریفرسنگ (Georeferencing) یاد میکند. پروسه جیو ریفرسنگ نقشه های که به شکل عکس هستند به نقشه واقعی دارای کوردینات زمین میباشد با استفاده برنامه جی آی اس مبدل شده اند.

برای تجدید پلان های عملی ازدیاد عواید ورکشاپ آموزشی برای ۲۰ شاروالی که برنامه شهر تحت پوشش دارد تدویر نموده که با همکاری برنامه شهر پلان های عملی ازدیاد عواید شاروالی های متذکره بازنگری گردیده است.  بخاطر بهبود روند بودجه سازی، برنامه شهر همه ساله برای برگزاری آموزش های بودجه سازی با ۲۰ شاروالی تحت پوشش همکاری مینماید، در سال ۱۳۹۶ نیز ورکشاپ های آموزش بودجه سازی برای سال ۱۳۹۷ مؤفقانه تدویر گردید.

کمیته های شاروالی مکتب در ۱۴ شاروالی تحت پوشش برنامه شهر ایجاد گردیده است. در ابتدا آموزش کارشناسان ارتباطات و دادخواهی زون های شمال، جنوب، غرب و شرق پیرامون کمیته های شاروالی مکتب و راه اندازی سروی در مکاتب دایر گردید. بعداً بتعداد ۱۴۴ مکتب در ۱۴ شاروالی تحت حمایت برنامه شهر سروی گردید. همچنان راه اندازی برنامه آموزشی آموزش آموزگاران پیرامون ایجاد کمیته های شاروالی مکتب در شاروالی ها برای کارشناسان ارتباطات و  دادخواهی، مشاورین آگاهی عامه، دستیاران بخش جندر و جوانان زون های شمال، جنوب، شرق، و غرب در کابل دایر شده است. در نتیجه به تعداد ۱۳۸ کمیته مکتب بشمول (۵۵ کمیته پسران و ۸۳ کمیته دختران) مؤفقانه ایجاد و افتتاح گردید و برنامه های آموزشی برای کارمندان شاروالی، نمایندگان ریاست های معارف و اطلاعات و فرهنگ، مدیران مکاتب، معلمین رهنمای کمیته های شاروالی مکتب، شاروالان و معاونین شاروالان کمیته های شاروالی مکتب در سطح هر شاروالی دایر گردیده، وسایل و کتاب رهنمود که توسط برنامه تهیه شده بود برای هر کمیته تسلیم گردیده است.

مرکز ملی سیستم مدیریت مالی یا IFMS National Hub در معینیت شاروالی ها تطبیق و به بهره برداری سپرده شده است. این مرکز دارای یک اطاق، نصب کمپیوتر مرکزی (Server)، ذخیره برق با ظرفیت ۸ ساعت، وصل با خدمات انترنت، شبکه کمپوتری داخلی یا Local Area Network در معینیت شاوالی ها، نصب سیستم دفاعی (Firewall and AntiVirus)، و نصب دیگر تجهیزات که مورد ضرورت و همچنان خود برنامه IFMS یا Master Server میباشد در مرکز ملی نصب و فعال گردیده است. این نسخه دارای تمام دیتابیس های است که در شاروالی ها استفاده می گردد. معلومات یا Data از تمام شاورالی هایکه سیستم IFMS  را استفاده می کنند به این نسخه مرکزی هفته دو بار انتقال یافته و گزارشات خلاصه و تفصیلی از تمام شاروالی ها از این نسخه قابل تهیه میباشد.

پروژه های کوچک که توسط تمویل مالی برنامه شهر تکمیل گردیده است:

۱٫       پروژه بهبود مارکیت غله ایبک سمنگان شامل ساخت ۲۵ دکان جدید فلزی و ایجاد جویچه، پلچک و نصب پیاده رو کانکریتی در پیشروی مارکیت

۲٫       ساخت دیوار احاطوی سنگی با کتاره فلزی، هموار کاری داخل پارک، نصب پیاده رو از سنگ های موزایک، نصب دو دروازه فلزی و نصب پایپ های آبرسانی در داخل پارک (۱۲۸ × ۱۸۰ متر) واقع شهر سلطان قاضی بابا، شهر مهترلام

۳٫       ساخت دو پارکینگ استاندارد کانکریتی برای وسایط نقلیه با مساحت ۳۰۰۰ متر مربع در دو نقطه شهر فیروز کوه برای تکسی های شهری

۴٫       تهداب گذاری، هموار کاری، سنگ کاری، نصب چمن مصنوعی، نصب پایپ های آب بد رفت و همچنان نصب و اجرای کارهای مربوطه برق و نصب کتاره فلزی در اطراف میدان فوتبال پلخمری در منطقه سیلو ناحیه ۲ به مساحت (۳۹.۵×۲۷.۵) متر مربع

۵٫       بازسازی، ترمیم سالون موجوده، ساخت و ساز تشناب ها و چاه بدرفت مرکز خدمات مراجعین در شاروالی های گردیز و فیروز کوه

۶٫       ازسازی یک اطاق (۵.۳×۷.۴) متر مربع با ساخت دیوارهای پی وی سی با چهار غرفه همرای وسایل و لوازم مورد نیاز، و نصب شیشه ای شفاف و عایق کاری مرکز خدمات مراجعین در معینیت شاروالیها در کابل