ریاست دفتر

زندگینامه سمیع الدین حقمل ریس دفتر اداره ارگانهای محلی


سمیع الدین حقمل فرزند حاجی محمدالدین در سال ۱۳۵۴ در ولسوالی قرغیی ولایت لغمان چشم به جهان گشوده است.
وی تعلیمات ابتدایی اش را در سال ۱۳۷۰ ه ش در لیسه عالی زبیر بن عوام خیبرپښتونخوا به پایان رسانیده است.
حقمل در سال ۱۳۸۰ ه ش سند لیسانس خویش را در رشته حقوق و علوم سیاسی از پوهنتون ننگرهار بدست اورده و هم چنان در بخش حقوق و ارتباطات بین المللی تا سطح ماستری تحصیلات اش را ادامه داده است.
وظایف و مسوولیت های رسمی:
1- از سال ۱۳۹۷ الی اوایل سال ۱۳۹۹ به حیث رئیس عدلیه ولایت لغمان؛
2- از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ به حیث رئیس عدلیه ولایت پکتیا؛
3- از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹ عضو مسلکی ریاست تفتیش وزارت عدلیه؛
4- از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۴ به حیث مدیر حقوق ریاست حقوق ولایت کابل؛
5- از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۳ به حیث مشاور حقوقی موسسه اوکین ایفای وظیفه نموده است.
قابل یاداوریست که أقای حقمل در بسیاری از کنفزانسها و سمینارهای محلی و ملی اشتراک وزریده است.