ولایت بلخ

معرفى بلخ

بلخ یکى از ولایات مهم شمال افغانستان است که  از ولایات درجۀ اول به شمار می‌آید. شهرمزارشریف مرکز این ولایت بوده که از نگاه تجارت و ارزش سیاسى حیثیت شهر مرکزى شمال را نیز دارد.
ولایت بلخ در ٢٩ درجه و ٣١ دقیقه عرض‌البلد شرق و۶٨ درجه و ٢٨ دقیقه طول‌البلد شمال موقعیت دارد . این ولایت از شمال با کشور های تاجیکستان و ازبیکستان هم‌مرز است، در شرق به ولایات کندز و سمنگان ، در غرب با ولایت جوزجان  و  در جنوب با ولایات سرپل و سمنگان همسرحد است .
مساحت ولایت بلخ بر بنیاد گزارش ادارۀ احصاییه مرکزى ١۶۴٨٠کیلومتر مربع و به اساس معلومات دفتر (UNFPA)، ١۶١٨۶کیلومترمربع خوانده شده است که ٢،٨۴درصد مساحت تمامى کشور تشکیل می­دهد .نفوس این ولایت به اساس معلومات احصاییه مرکزى در سال ١٣٩٠ ه ش ١٢١٩٢٠٠تخمین شده که ۶۶ درصد آن در روستاها و ٣۴ درصد آن شهرنشین است . ولایت بلخ از نگاه اقلیم در فصل تابستان کاملاً گرم و در فصل زمستان بسیار سرد می‌باشد. فصل بهار آن به شکل عمومى مرطوب و بارانى است که درجۀ حرارت در آن تا ۴٣سانتى گراد می‌رسد ؛ اما در فصل زمستان هواى سرد دارد که درجۀ حرارت آن در ماه دلو تا (٢-) سانتى گراد پایین می‌شود.

معرفی مختصر محمد فرهاد عظیمی والی برحال بلخ:

محمد فرهاد عظیمی فرزند منشی محمد عظیم در سال ۱۳۵۵ خورشیدی در شهر مزار شریف ولایت بلخ دیده به جهان گشوده، مکتب را در لیسه عالی باختر به اتمام رسانیده و دوره لیسانس اش را در رشته حقوق و علوم سیاسی از پوهنتون بلخ و سند ماستری شان را در بخش حقوق تجارب بین المللی از پوهنتون دولتی تجارت، کشور تاجکستان به دست آورده است.
آقای عظیمی قبل از این به عنوان رییس و عضو شورای ولایتی بلخ، یک دوره به حیث نماینده مردم بلخ در پارلمان و همچنان به عنوان سفیر و نماینده ویژه افغانسان در کشور قزاقستان اجرای نقش او انجام و ظیفه نموده است.
محمد فرهاد عظیمی اکنون؛ به عنوان والی برحال ولایت بلخ مصروف خدمت به مردم و کشور اش می‌باشد.

 

 

شورای ولایتی بلخ

شورای ولایتی بلخ، مرکب از ۱۹ عضو میباشد، که از جمع آنها، ۱۵ مرد و ۴ زن میباشد. طی انتخاباتی که بتاریخ ۲۷ عقرب سال

۱۳۹۶ ه ش. برگزار شد، محمد افضل حدید از قوم تاجیک به حیث رییس، سید عبدالله مرور از قوم سادات به حیث معاون و شجاع الدین

شجاع عضو پیشین و از قوم ازبیک به حیث منشی این شورا برگزیده شدند.

# اسم و تخلص موقف جنسیت
۱ داکتر محمد افضل حدید رئیس مرد
۲ سیدعبدالله مسرور معاون مرد
۳ شجاع الدین شجاع منشی مرد
۴ رئیس عبدالخالق عضو مرد
۵ محمد ابراهیم خیر اندیش عضو مرد
۶ بشیر احمد عزیز الله عضو مرد
۷ استاد عبدالوکیل عضو مرد
۸ محمد صالح مرادی عضو مرد
۹ طاهره حقجو عضو زن
۱۰ محمد هاشم عظیمی عضو مرد
۱۱ ذبیح الله کاکر عضو مرد
۱۲ رامین رمضان عضو مرد
۱۳ الحاج شاه محمد جمالی عضو مرد
۱۴ محمد امین دره صوفی عضو مرد
۱۵ غلام سخی لاله عضو مرد
۱۶ ریحان سادات عضو زن
۱۷ بی بی نسای نوری عضو زن
۱۸ داکتر رحیمه رحیمی تره کی عضو زن
۱۹ محمد آصف مهمند عضو مرد

معرفی مختصر شاروال مزار

عبدالحق خرمی فرزند میرزا فضل الحق در سال ۱۳۴۶ در شهر مزار شریف ولایت بلخ چشم به جهان گشوده است. وی از لیسه شیخ شهاب الدین فارغ گردیده است. آقای خرمی سند لیسانس اش را از رشته زراعت پوهنتون کابل بدست آورده است.
خرمی، در بخش های مختلف تجارتی، اقتصادی، صنعتی و ساختمانی، و بحیث عضو فعال هیئت مدیره اتاق های تجارت و صنایع فعالیت نموده است‌.
وی به اساس حکم شماره ۱۸۳۷ مورخ ۱۳۹۷۹۴ مقام عالی ریاست جمهوری بحیث شاروال مزار مقرر گردید.‌

شماره تماس: ۰۷۹۹۰۰۸۹۸۹
ایمیل: abdullhaqkhurami@gmail.com

شاروالی مرکز ولایت بلخ
عواید تحصیل شده سال ۱۳۹۶ نام شاروال درجه مرکز ولایت #
۴۰۶٫۸۴۶٫۳۱۰ محمد نصیر   مزارشریف بلخ  
شاروالی های ولسوالی های بلخ
عواید تحصیل شده سال ۱۳۹۶ نام شاروال درجه   شاروالی #
۲۰۷۱۷۷۹۰ عبدالوکیل ۱ بلخ ۱
۳۲۵۸۹۰۰۸ حبیب الله ۱ خلم ۲
۶۲۱۵۰۸۵ محمد یوسف ولسوالی دولت آباد

حیرتان

۳
۵۴۶۱۰۰۰  
ولسوالی‌های ولایت بلخ
         # نام ولسوالی مرکز ولسوالی نام ولسوال درجه ولسوالی مساحت به

KM2

تعداد قریه جات
۱ بلخ بلخ گل باز اول ۶۲۰٫۳۰۶۴۴۷ ۱۲۸
۲ نهر شاهی نهر شاهی اول ۱۳۳۳٫۳۱۰۴۵۵ ۰۴۶
۳ دولت آباد دولت اباد امیر محمد اول ۱۶۵۲٫۴۷۳۲۹۵ ۰۸۷
۴ شولگره شولگره سراج الدین عابد اول ۱۷۹۶٫۷۹۰۷۷۹ ۱۱۵
۵ خلم خلم اول ۲۷۷۴٫۵۲۷۰۲۶ ۰۳۹
۶ شورتیپه بوزاریغ محمد کریم دوم ۱۳۷۰٫۶۴۲۸۳۹ ۰۲۳
۷ چاربولک کهنه چاربولک ذبیح الله زاهد دوم ۵۷۳٫۵۱۲۴۴۵۹ ۱۱۱
۸ چمتال قریه بای تیمور میرویس هوتک دوم ۱۰۳۱٫۴۷۸۹۷۳ ۱۷۶
۹ کلدار کلدار دوم ۹۹۵٫۹۱۶۴۳۴ ۰۱۷
۱۰ دهدادی دهدادی ولی شاه دوم ۲۵۴٫۹۳۰۳۴ ۰۵۸
۱۱ مارمل مارمل فضل الدین خرمی جسور دوم ۵۴۴٫۰۳۰۸۹۴ ۰۲۹
۱۲ کشنده آقکبرک عبدالغفور همراه دوم ۱۲۳۹٫۸۹۸۵۹۳ ۱۸۷
۱۳ چارکنت قریه شرشر ملا خیر الله دوم ۱۰۷۹٫۶۰۶۰۸۹ ۰۸۶
۱۴ زاری قریه بوری جعفر دوم ۸۹۴٫۹۱۷۲۳۷۵ ۱۵۹
  • ولسوالی بلخ

ولسوالی بلخ در ۲۰ کیلومری شهر مزارشریف واقع بوده، که سرحد مشرک با ولسوال یهای دولت آباد، دهدادی، چمتال، نهرشاهی و چهاربولک دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
۱۲۷ علم خیل ۸۵ غندان علیا ۴۳ ایلقچی پائین ۱
۱۲۸ غربهای لب سرک ۸۶ غندان سفلی ۴۴ ایلقچی بالا ۲
۱۲۹ غندی عربها ۸۷ نووارد غندان ۴۵ گدای خیل ۳
۱۳۰ نواباد کوتگی ۸۸ تره خیل ورشو ۴۶ نوواردندوکی پائین ۴
۱۳۱ کوتگی ۸۹ ورشو ده بی بی ۴۷ ایلقچی نووارد ۵
۱۳۲ دوه گی یا عبدالرحیم زی ۹۰ بهاوالدین ۴۸ کابلی ها ۶
۱۳۳ چهارسنگ ۹۱ خواجه غولک ۴۹ سلطان خواجه ولی ۷
۱۳۴ بنگاله ۹۲ نووارد خواجه غولک ۵۰ نغاره قول ۸
۱۳۵ عربها ی بنگاله ۹۳ غلام جان ۵۱ شهاب عربیه ۹
۱۳۶ ثمرقندیان ۹۴ چقش وطنی ۵۲ شهاب تاجکیه ۱۰
۱۳۷ حصارک ۹۵ نووارد چقش ۵۳ شهاب ترکمنیه ۱۱
۱۳۸ ده راضی ۹۶ مهاجرین چقش ۵۴ شهاب ازبکیه ۱۲
۱۳۹ تیمورسرای ۹۷ نووارد ماشک ۵۵ باغ شور مهمندان ۱۳
۱۴۰ بابه یوسف ۹۸ ماشک ۵۶ طلاو ۱۴
۱۴۱ پیازکار ۹۹ ماشک بابه چرخی ۵۷ مهمندان ۱۵
۱۴۲ چهارگنبد ۱۰۰ دوببل مهندان ۵۸ سالار زئی دوبیل مهمندان ۱۶
۱۴۳ بانده ۱۰۱ عربهای شور ۵۹ بوریا باف ۱۷
۱۴۴ ده قاضی ۱۰۲ نواباد قلعچه ۶۰ قرلق ۱۸
۱۴۵ نواباد جوی شیران ۱۰۳ توژنه ناصری ۶۱ حسین خیل ۱۹
۱۴۶ قنغرات ۱۰۴ امیر خیل ۶۲ گورتیپه ۲۰
۱۴۷ رباط ۱۰۵ خانقا تروکی ۶۳ نووارد میدان ۲۱
۱۴۸ شیگی ۱۰۶ زرگران ۶۴ پنج پیکال ۲۲
۱۴۹ حاجی کوت ۱۰۷ چهارباغ گلشن ۶۵ دیوالی ۲۳
۱۵۰ عزیز آباد ۱۰۸ سرنهر عبدالله ۶۶ نووارد دیوالی ۲۴
۱۵۱ موی مبارک ۱۰۹ قلعچه یا سپین کوت ۶۷ میدان ۲۵
۱۵۲ آسیاب قناق ۱۱۰ سرای ۶۸ کتوری نووارد یا توخی ۲۶
۱۵۳ ده قاضی هزاره ها ۱۱۱ کته خیل ۶۹ کتوری سفلی ۲۷
۱۵۴ کشکک ۱۱۲ نووارد کته خیل ۷۰ ورته شاخ ۲۸
۱۵۵ ذوله کی مهمندان یا نووارد اوفه ملک ۱۱۳ سالارز ئی ۷۱ تکه ترکمن اصفهان ۲۹
۱۵۶ اوفه ملک ۱۱۴ دندوکی یا ارغنداب ۷۲ اصفهان ۳۰
۱۵۷ مندوزی کشکک ۱۱۵ نووارد خسبک یا دولت زی ۷۳ کتوری نیازی ۳۱
۱۵۸ مندوزی ۱۱۶ نووارد دندوکی بالا ۷۴ پنجاه جریب ۳۲
۱۵۹ شهاب افغانیه ۱۱۷ خسبک وطنی ۷۵ کتوری دولت زی ۳۳
۱۶۰ نو اباد بهاوالدین ۱۱۸ دیوالگی حسن خیل ۷۶ برمزید بالا ۳۴
۱۶۱ شهرک زیبا ۱۱۹ والگی ۷۷ داگو ۳۵
۱۶۲ چهار سرکه بلخ ۱۲۰ نووارد چمن بوکه ۷۸ قیصر خیل ۳۶
۱۶۳ آغه بائی ۱۲۱ نووارد بوکه ۷۹ اخندزاده ۳۷
۱۶۴ خواجه سنگ لیس ولی ۱۲۲ دینار خیل ۸۰ ارغون ۳۸
۱۶۵ نو آباد بابه قو ۱۲۳ نو آباد خسپک ۸۱ نووارد دیرگی ۳۹
  ۱۲۴ اومکی ۸۲ نووارد زوزان ۴۰
  ۱۲۵ بوکه ۸۳ دیره گی ۴۱
  ۱۲۶ مرگین تپه ۸۴ پلاس پوش ۴۲

ولسوالی    ۲- چارکنت

ولسوالی چارکنت از جمله ولسوالی های کوهستانی بلخ به شمار میرود و در ۴۵ کیلومری جنوب شرق شهر مزارشریف واقع میباشد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
پرواز علیا ۸۵ قشلاق حاجی عصا ۵۷ لشکرقاق ۲۹ تره لی ۱
ریجند ۸۶ کوش پائین ۵۸ نو اباد ۳۰ قبرغه ۲
خواجه چنار ۸۷ خرابه کوشانیان ۵۹ دونغز بلاق ۳۱ خواجه قبتال ۳
شادیان ۸۸ شاه انجیر سفلی ۶۰ ای بلاق ۳۲ قورغ ۴
باغ گهنه ۸۹ کوش بالا ۶۱ اسلام اباد ۳۳ کهنه قشلاق ۵
بهراب ۹۰ حسین بای ۶۲ میرگنشینه ۳۴ قلعه نائب سالار ۶
پرواز سفلی ۹۱ کابلی ها ۶۳ یکه تال ۳۵ اب تال ۷
چارمغز سای پائین ۹۲ اوزن چاه ۶۴ قشلاق قول ۳۶ حاجی برات ۸
چارمغز سای بالا ۹۳ کوشانی بیضه ۶۵ شرشرعلیا ۳۷ چارمحله ۹
حسن اباد ۹۴ جر شیخک ۶۶ اب دره ۳۸ قشلاق زرگرها ۱۰
داخل سای ۹۵ قره چقل ۶۷ کرمک لیک ۳۹ نانوائی ۱۱
سر مزار ۹۶ قالین قاق علیا ۶۸ شش خانه ۴۰ رامزا ۱۲
سنگر بالا ۹۷ قالین قاق سفلی ۶۹ بوریا باف ۴۱ سفید چشمه ۱۳
غنداب ۹۸ خواجه برهان ازبکیه ۷۰ شاه انجیر علیا ۴۲ بابه قوانچی ۱۴
فقیر آباد ۹۹ خواجه برهان قلعه حاجی شریف ۷۱ شاه انجیر سفلی ۴۳ شرشر سفلی مرکز ولسوالی ۱۵
گذر بالا ۱۰۰ کهنه جر ۷۲ فاطمه چشمه ۴۴ گرگاب ۱۶
گذر پائین ۱۰۱ علی قاق ۷۳ خواجه بندی ۴۵ سر اسیاب ۱۷
لب حوض ۱۰۲ قربان قدوق ۷۴ کورچه ۴۶ پاک بر ۱۸
لب قدق ۱۰۳ اب دان ۷۵ پس قدوق ۴۷ شور بلاق ۱۹
ملا اقغان ۱۰۴ نو اباد قری غاچ ۷۶ ورض علی ۴۸ نو اباد شور بلاق ۲۰
نو آباد ۱۰۵ قشلاق محمد کریم بای ۷۷ نواباد ۴۹ خانقاه ۲۱
هاشم آباد ۱۰۶ شورابکه گورد ره ۷۸ کور ه گاه ۵۰ حویلی ۲۲
لب جوی ۱۰۷ پیوند داد ۷۹ جان بلاق ۵۱ اب خانه ۲۳
پشت باغ ۱۰۸ سرخ کوچه ۸۰ بری پیتو ۵۲ گیرو علیا ۲۴
گذر قاضی ۱۰۹ ملا نظرعلی بای ۸۱ میانه پشته ۵۳ گیرو سفلی ۲۵
۱۱۰ هزاری ۸۲ قربان بای ۵۴ سنگ قلعه ۲۶
۱۱۱ گور نظر ۸۳ غاچ میر حاجی ۵۵ تندورک ۲۷
۱۱۲ دشتی ۸۴ قشلاق خان محمد ۵۶ نو اباد تندورک ۲۸

ولسوالی چمتال

ولسوالی چمتال به طرف غرب مزارشریف واقع گردیده است و در ۳۴ کیلومری آن موقعیت دارد. مسجد چشمه شفا، تپه امام صاحب چمتال و زیارت زین العابدین بیمار هم درین ولسوالی برحال است.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
چقناق عبدالباقی ۱۳۳ چشمه گزه سفلی ۸۹ جرقلعه ۴۵ خضرخیل ۱
حید رعلی یکرویه ۱۳۴ سنگی ورحیم بای ۹۰ مزار قل ۴۶ فاطمه خیل امام صاحب ۲
چقناق حاجی حبیب الله ۱۳۵ قول خیل گزه علیا ۹۱ جرقلعه ۴۷ کمسانی امام صاحب ۳
چقناق حاجی خواجه نظر ۱۳۶ شمس الدین گزه علیا ۹۲ سرجرقلعه ۴۸ توکل خان ۴
غرملی ادم سنگ ۱۳۷ بولک قلعه گزه علیا ۹۳ چهاراسیاب ۴۹ ملا خدایرحیم جوی شور ۵
غرملی زیر چادر ۱۳۸ حاجی جمعه گزه سفلی ۹۴ شوراب افغانیه ۵۰ بلوچ نو شار ۶
کلتاز ۱۳۹ انجلی گزه سفلی ۹۵ ینگی قلعه ۵۱ شش پیکال تیمورک ۷
لوغمان ۱۴۰ ابفروشی گزه سفلی ۹۶ بابه سنجد ۵۲ ناقلین نو شار ۸
اق چشمه ۱۴۱ خربوزه خور گزه سفلی ۹۷ نووارد فولادا ۵۳ ترکی های نو شار ۹
جر میر ۱۴۲ اق کمرچقناق ۹۸ فولاد خله چی ۵۴ نوشهر للی زی ۱۰
افغان چهارسای ۱۴۳ حاجی رستم چقناق ۹۹ مرکزولسوالی بای تیمور ۵۵ جوی شور وطنی ۱۱
بورمه ۱۴۴ حاجی نبی یک رویه ۱۰۰ مزار قره ۵۶ نووارد ترکی امام صاحب ۱۲
سیمسای ۱۴۵ ملا احمد علی ۱۰۱ جنگل چمتال ۵۷ سادات امام صاحب ۱۳
گل بلاق ۱۴۶ حاجی سید مراد ۱۰۲ شورابی ۵۸ ترکی امام صاحب ۱۴
قدوق دولت ۱۴۷ حاجی ملا جمعه گزه علیا ۱۰۳ نو اباد شور ابی ۵۹ نووارد پشمک قلعه ۱۵
مغلان ۱۴۸ مقیم بای گزه علیا ۱۰۴ قشلاق گل محمد چمتال ۶۰ پشمک قلعه عربها ۱۶
توغدان علی ۱۴۹ امام قل بای ۱۰۵ چمتال ۶۱ پشمک قلعه ۱۷
قزل سای ۱۵۰ حاجی بابه مراد ۱۰۶ چترالیان ۶۲ عرب مزاری نظرمحمد بای ۱۸
بلوچ ۱۵۱ پیر نظربای بیش دره ۱۰۷ رباط بالا ۶۳ بلوچ جوی شور ۱۹
چهلتن تیموریان ۱۵۲ چیپ یکرویه ۱۰۸ رباط پائین ۶۴ هوتکی نو شار ۲۰
ازوان قدوق ۱۵۳ حاجی برفی یک رویه ۱۰۹ میر قاسم ۶۵ خلیل خیل مومند ۲۱
تخته پائین ۱۵۴ چیپ قلندری بای ۱۱۰ سر اسیاب ۶۶ کاکران نوشار ۲۲
چهلتن عربها ۱۵۵ چیپ قره ول ۱۱۱ بند ایشان ۶۷ عرب مزاری ایران ۲۳
سردره ۱۵۶ قربان مراد بای پیش دره ۱۱۲ پالو ۶۸ عرب مزاری پائین ۲۴
مچل ده ۱۵۷ عمر قول بای پیشدره ۱۱۳ زولی ۶۹ عرب مزاری سید گل بای ۲۵
اق شهید ۱۵۸ عیسی خان پیشدره ۱۱۴ اسیاب شرف ۷۰ عرب مزاری بالا ۲۶
چشمه جر چندی گزه علیا ۱۵۹ شاه نظرپیشدره ۱۱۵ نووارد تیمور ۷۱ مغلان نو شهر ۲۷
امام بکری ۱۶۰ کنجه بای پیشدره ۱۱۶ اورزگانی ۷۲ جر قلعه نو شار ۲۸
قلعه حاجی حسن ۱۶۱ عثمان بای ۱۱۷ نووارد اورزگانی ۷۳ علی زائی نوشاربلخرزی ۲۹
تخته بالا چهلتن ۱۶۲ بالا کوه ۱۱۸ حاجی قیوم بای ۷۴ مهمند نو شهر ۳۰
شهرنو ۱۶۳ مسجد سوخته گل گل بای ۱۱۹ گروبای ۷۵ علی زائی نو شاربلوچ پائین ۳۱
شور چه ۱۶۴ حاجی تاج محمد صدمیش ۱۲۰ عرب سیاه خانه امام صاحب ۷۶ علی زائی نوشار بلوچ بالا ۳۲
بورچی ۱۶۵ شاه گل صدمیش ۱۲۱ تکابی امام صاحب ۷۷ نووارد اسیاب گرگ ۳۳
قدوق بیل ۱۶۶ حاجی جان میرصدمیش ۱۲۲ چیلی سنگ اب گزه سفلی ۷۸ نو اباد اسیاب گرگ ۳۴
قزل قدوق ۱۶۷ بای خان صد میش ۱۲۳ بارگاه ترکمنیه ۷۹ اسیاب گرگ ۳۵
قزل تغرق ۱۶۸ سریکرویه گل آغا ۱۲۴ بارگاه افغانیه ۸۰ اسیاب فرقه ۳۶
حاجی نادر بلوچ ۱۶۹ حاجی محمد گل یکرویه ۱۲۵ چشمه گذار ۸۱ بالک بای ۳۷
یکه پسته ۱۷۰ یکرویه ۱۲۶ امیر بای گزه سفلی ۸۲ ناقلین قلعه رزاق ۳۸
حاجی جمال شاه ۱۷۱ قبرغه ۱۲۷ ملا جلات گزه سفلی ۸۳ بابری ۳۹
حاجی عثمان مومند ۱۷۲ قمشلی عزت بای ۱۲۸ چک باشی گزه سفلی ۸۴ موسی خان ۴۰
۱۷۳ قمشلی ۱۲۹ بابه یخش قول گزه سفلی ۸۵ قلعه رزاق ۴۱
۱۷۴ قمشلی علم بای ۱۳۰ حق داد گزه سفلی ۸۶ قلعه الله نور ۴۲
۱۷۵ کورچه بالا ۱۳۱ شیر علی زی گزه سفلی ۸۷ سر اسیاب ابراهیم خان ۴۳
۱۷۶ کورچه پائین ۱۳۲ چلی خیل گزه سفلی ۸۸ ملا عبدالمنان ۴۴

ولسوالی چاربولک

ولسوالی چاربولک به طرف شرق شهر مزارشریف و در شاهراه شبرغان موقعیت دارد.مساحت این ولسوالی ۵۱۱ کیلومتر مربع و متشکل از۱۰۶ قریه میباشد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
ایل اباد ۹۱ برگور تپه ۶۱ شال ارق ۳۱ نووارد سالبارون ۱
ستن ۹۲ اق تیپه ۶۲ ناصری ۳۲ سالبارون ۲
خانه اباد ژنگوری ۹۳ نووارد سبزیکار ۶۳ نووارد سالا تیپه ۳۳ لوچک ارق ۳
نوی کوت ۹۴ نووارد کهنه چاربولک ۶۴ سالار تیپه ۳۴ ده نو ۴
تیگی شوریان ۹۵ کهنه چاربولک ۶۵ بیست پیکال ۳۵ برلوک ۵
پیروکلی ژنگوری ۹۶ سبزیکاروطنی ۶۶ سبوسخورتیمورک ۳۶ کوک اباد ۶
نووارد تیگی ۹۷ نووارده قروچی بلوچان ۶۷ چوبه کرنیل خیل تیمورک ۳۷ قریش ۷
ارزنکار وطنی ۹۸ قروچی وطنی ۶۸ ملک سید عالم کلی ۳۸ نووارد خواجه روشنائی ۸
نووارد زکزگ ۹۹ ورناغه نو ۶۹ چوبه مجر خیل تیمورک ۳۹ نووارد هزاره ۹
نووارد زکزگ  قندهاری ۱۰۰ قزل قلعه وطنی ۷۰ لبک ۴۰ نووارد ادینه مسجد ۱۰
زکزگ وطنی ۱۰۱ نووارد قوره چی تاجیکان ۷۱ تیمورک سفلی ۴۱ ادینه مسجد وطنی ۱۱
قشلاق حاجی سخی داد ۱۰۲ نووارد قوره چی سلیمان خیل ۷۲ تیمورک علیا ۴۲ نووارد ادینه مسجد ۱۲
شش پیکال ۱۰۳ نووارد وچه ونه  قندهاری ۷۳ یوزتیپه ۴۳ نوواردشیخ تاش تیمور افغانیه ۱۳
قشلاق ملا خدایرحیم ۱۰۴ مسگرژنگوری ۷۴ نووارد قنداری اق تپه ۴۴ نووارد دییاس ۱۴
عرب قشلاق سالار تیپه ۱۰۵ گل اغا ژنگوری ۷۵ نووارد اق تیپه افغانیه ۴۵ شیخ تاش تیموروطنی ۱۵
آب فروشان ۱۰۶ بهلول خیل ژنگوری ۷۶ جرگی وطنی رحمت اباد ۴۶ نوواردقزل قلعه خدران ۱۶
۱۰۷ نوواردقورچی اورنگ ۷۷ دلبجین بالا شلخی ۴۷ نووارد قزل قلعه غوریان ۱۷
۱۰۸ نووارد وچه ونه خدران ۷۸ نووارد افغانیه شلخی ۴۸ ماله یا شتی ۱۸
۱۰۹ نووارد قورچی اکاخیل ۷۹ نووارد شلخی ۴۹ کهنه ورناغه ۱۹
۱۱۰ ده ایاس مهاجرین وطنی ۸۰ خواجه گل برادر ۵۰ نووارد کهنه ورناغه وطنی ۲۰
۱۱۱ شیخ تاش تیموریان ۸۱ نووارد درغن ۵۱ احمد اباد ۲۱
۱۱۲ تورتیگه و موش خوریا ۸۲ مرکزولسوالی چهاربولک ۵۲ نووارد احمد اباد ۲۲
۱۱۳ گله جوی یا تانه ۸۳ نووارد درغن سلیمان خیل ۵۳ خواجه روشنائی ۲۳
۱۱۴ نووارد بهرام خیل ۸۴ سپین کی وطنی ۵۴ نووارد چوچک ۲۴
۱۱۵ نووارد عمر خیل ۸۵ نووارد سپین کی وطنی ۵۵ چوچک وطنی ۲۵
۱۱۶ نووارد وچه ونه خان ولی ۸۶ درغن ۵۶ قریش تپه منگولیی ۲۶
۱۱۷ نووارد وچه ونه توخی ۸۷ نووارد اقتیپه ۵۷ هزارچکش ۲۷
۱۱۸ سکندر خیل ژنگوری ۸۸ نووارد گور تپه ۵۸ دلبجین پائین شلخی ۲۸
۱۱۹ ککرک ژنگوری ۸۹ گور تپه ۵۹ نووارد جرگی وطنی ۲۹
۱۲۰ وچه ونهوطنی ایلمان ۹۰ نواباد تیمورک علیا ۶۰ نووارد قربشته ۳۰

ولسوالی خُلم

ولسوالی خُلم در ۵۵ کیلومری شهر مزارشریف و به طرف شمال شرق آن قرار دارد. این ولسوالی سرحد مشرک با ولسوالی قلعه زال و ولسوالی چهاردره کندز، نهر شاهی، مارمل، حضرت سلطان، نخچیر و کلدار دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
۳۷ حاجی علی ۲۵ شاهی خیل عربیه ۱۳ بابه صدیق ۱
۳۸ شهیدان ۲۶ چوچمن ۱۴ ترکمن ها ۲
۳۹ ینگی آریغ ۲۷ گذربالا ۱۵ ده ورده ۳
۴۰ خوش توت ۲۸ ده حسن ۱۶ ده نو ۴
۴۱ صیاد ۲۹ کهنه خلم ۱۷ نائب اباد ۵
۴۲ سیغانچی ۳۰ شور تیپه ۱۸ خواجه الغار ۶
۴۳ وردکی ها ۳۱ سردار خان ۱۹ ولجتو ۷
۴۴ ۳۳ اسمعیل خیل ۲۰ جوی قجر ۸
۴۵ ۳۳ چهل دزد ۲۱ قچرعبدالرزاق ۹
۴۶ ۳۴ غازی اباد بالا ۲۲ شاهی خیل مربوط جوی قچر ۱۰
۴۷ ۳۵ غازی اباد پائین ۲۳ باغات گلی ۱۱
۴۸ ۳۶ پادشاه مردان ۲۴ لوگری ها ۱۲

ولسوالی دهدادی

ولسوالی دهدادی به طرف جنوب شرق شهر مزارشریف واقع میباشد. این ولسوالی سرحد مشترک با ولسوال های چمتال، نهرشاهی، بلخ، چهارکنت و شولگر دارد که مساحت آن ۲۳۳ کیلومتر مربع میباشد. قلعه جنگی این ولسوالی از آبدات تاریخی آن محسوب میشود.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
فامیلی های رهایشی کود برق ۴۹ خانقاه خورد ۳۳ بابه قشقار ۱۷ قول تیمور ۱
نواباد توخته ۵۰ نوآباد مرکز ولسوالی ۳۴ چهل دختران علیا ۱۸ ده سوار ۲
نو اباد خاصه پز ۵۱ امرانکوت ۳۵ چهل دختران سفلی ۱۹ چهلگزی ۳
توخته بالا ۵۲ گذر عربهامرکزولسوالی سابق ۳۶ ترکمنیه شیر اباد ۲۰ چهلگزی پغمانین ۴
چهارسرک توخته ۵۳ پل نانوائی ۳۷ یکه باغ شیراباد ۲۱ جوی شهر ۵
توخته پائین ۵۴ گذرچارتاقی ۳۸ خواجه امیرجان ۲۲ یکه توتات ۶
پارک های کود برق ۵۵ گذرریگستان ۳۹ پغمانی ها ۲۳ نگاری ۷
کاریز خورد ۵۶ گذرایوب شیرمست ۴۰ شیراباد سفلی ۲۴ ماشی ۸
کاریز کلان ۵۷ هزار جریب ۴۱ گذر عربها شیراباد علیا ۲۵ زمبوکان ۹
۵۸ نواباد هزار جریب ۴۲ شیراباد علیا ۲۶ خاصه پز ۱۰
۵۹ فامیلی های فرقه ۴۳ ده عبدالله ۲۷ حسین خیل ۱۱
۶۰ پل شفاخانه ۴۴ نعمت بای ۲۸ بابا کهنه ۱۲
۶۱ گل اباد ۴۵ ابول بای ۲۹ شیخ اباد ۱۳
۶۲ پشت باغ ۴۶ پل بابو ۳۰ عباس خان ۱۴
  چهاردنگ توخته ۴۷ کرملک ۳۱ گذرایشانها ۱۵
  فضل اباد ۴۸ خانقاه کلان ۳۲ قلعه عباس خان ۱۶

ولسوالی زاری

ولسوالی زاری به طرف جنوب شهر مزارشریف واقع است که مساحت آن ۸۹۵ کیلومتر میباشد. این ولسوالی قبلاً از مربوطات ولسوالی کشنده بود.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
کوچه اغز ۱۴۲ گلابی ۹۵ کوه کلان ۴۸ اومکی ۱
خاک باتک ۱۴۳ دره سبستان ۹۶ کوله برده ۴۹ میرزا کمر ۲
دره مغزار ۱۴۴ سمک ها ۹۷ بندهرعلی ۵۰ بلوچ ۳
دره اندو ۱۴۵ زرد الو ۹۸ دم بندک ۵۱ بلوچ پسته ۴
نگاری ۱۴۶ هیل چپ ۹۹ سنگ شانده ۵۲ دلمرق بالا ۵
شکاردره ۱۴۷ هم بار ۱۰۰ بنوش ۵۳ دلمرق پائین ۶
دره فالیزی ۱۴۸ هم بخش ۱۰۱ پای و روی کوتل مشکل حل ۵۴ دم گو ۷
پسته زار ۱۴۹ سرابی بالا و پائین ۱۰۲ خون ابه ۵۵ تاق زرد ۸
الوان ۱۵۰ کته دشت ۱۰۳ کلان ۵۶ جفلر ۹
ائل کلان ۱۵۱ کوتلک ۱۰۴ رامه راه ۵۷ ناوک ۱۰
قجران ۱۵۲ رنگریز ۱۰۵ صیاد ۵۸ ارچه خاکی ۱۱
بند مشک ۱۵۳ دشت قدوغ ۱۰۶ حاجی طلب ۵۹ کمال بست ۱۲
نوی رجب پائین ۱۵۴ لغام ۱۰۷ نای رجب ۶۰ نارک ۱۳
۱۵۵ غریچک ۱۰۸ ارچه جعفر ۶۱ میربک ۱۴
۱۵۶ نوی سیاگگ ۱۰۹ بیند چیپ ۶۲ عاطفی ۱۵
۱۵۷ سیاه نو ۱۱۰ لربندک ۶۳ تیغه نرم بالا و پائین ۱۶
۱۵۸ بینی گاو ۱۱۱ قفزار ۶۴ فیل بند ۱۷
۱۵۹ برف ابک ۱۱۲ جوپایه ۶۵ غوله ۱۸
۱۶۰ نر نو ۱۱۳ تو خرده ۶۶ سروازان ۱۹
۱۶۱ زرده بادام ۱۱۴ شینه ۶۷ دره ۲۰
۱۶۲ کله خان ۱۱۵ قشلاق کلان ۶۸ دهن دره ۲۱
۱۶۳ بختگان پائین ۱۱۶ سنجیتک ۶۹ مرزائی ۲۲
۱۶۴ بختگان  بالا ۱۱۷ سیاه چو بزار ۷۰ بدوق ۲۳
۱۶۵ بابه ملکی ۱۱۸ دوکان خانه ۷۱ قره خوال ۲۴
۱۶۶ هوتکی ۱۱۹ قریش ۷۲ دپسن ۲۵
۱۶۷ قلعه مراد ۱۲۰ چقورک ۷۳ نواباد ۲۶
۱۶۸ شوران پائین ۱۲۱ سه ماه ۷۴ بلهانی پائین ۲۷
۱۶۹ شوران بالا ۱۲۲ کلگ بالاو پائین ۷۵ بلهانی بالا ۲۸
۱۷۰ قلعه ایران ۱۲۳ سکفلر ۷۶ بوری ۲۹
۱۷۱ قلعه نورک ۱۲۴ بند چمبر ۷۷ ندقیچی ۳۰
۱۷۲ خازان ۱۲۵ سیاه تل ۷۸ قشلاق عرب مرکزولسوالی ۳۱
۱۷۳ خواجه بیدا ۱۲۶ هزار پیمانه ۷۹ اله تیمور ۳۲
۱۷۴ بیضا ۱۲۷ نو اباد ۸۰ قشلاق رازق ۳۳
۱۷۵ ملایان ۱۲۸ سولان ۸۱ قزاق ۳۴
۱۷۶ اب پرتاب ۱۲۹ خاکسترک ۸۲ کسکین تپه ۳۵
۱۷۷ خیابک ۱۳۰ چار خوک ۸۳ خابگاه دهقان ۳۶
۱۷۸ جوی تیمور ۱۳۱ ریگگ ۸۴ تاجیک های بالا و پائین ۳۷
۱۷۹ سنگ جلاب ۱۳۲ مختار ۸۵ اریغ سریغ ۳۸
۱۸۰ مغزار ۱۳۳ بینی سنگ ۸۶ بلند آریغ ۳۹
۱۸۱ جوی خشک ۱۳۴ زو ها ۸۷ هیل بختی ۴۰
۱۸۲ خواجه روشنائی ۱۳۵ سرپیاده راه ۸۸ رشکان ۴۱
۱۸۳ نواباد ۱۳۶ پس پیتاو ۸۹ مهنگ سای ۴۲
۱۸۴ قورغ سلطان ۱۳۷ زه غنده ۹۰ چک اب ۴۳
  قورغ شریف ۱۳۸ سر زوک ۹۱ دره کلمه ۴۴
  کپه قورغ ۱۳۹ گل بکه مرده ۹۲ سروازان ۴۵
  قورغ عباس ۱۴۰ سر چشمه ۹۳ چهاک بالا و پائین ۴۶
  هزاره مرده ۱۴۱ سرخی ۹۴ بی بی مریم ۴۷

۹ ولسوالی شولگر

ولسوالی شولگر در ۶۲ کیلومتری شهر مزارشریف واقع گردیده و به فاصله ۶۳۰ متر از سطح بحر ارتفاع دارد. این ولسوالی به طرف جنوب غرب شهر مزارشریف واقع شده است. شولگر سرحد مش رتک با کو ههای سمنگان، ولسوالی گوسفندی سرپل، ولسوالی چمتال و ولسوالی کشنده دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
بیره خلیلی ۹۱ قزلکم اله تابه ۶۱ سیاه اب ۳۱ نواباد ۱
پل برق سفلی ۹۲ کانگوری ۶۲ سنگ سوراخ ۳۲ بودنه قلعه دوم ۲
پل برق علیا ۹۳ طبایق کانگوری ۶۳ خواجه سکندر ملا حسن ۳۳ بودنه قلعه اول ۳
چرخ اب ۹۴ کور سنگ اب ۶۴ خواجه سکندرخلیلی ۳۴ چشمه شفا ۴
قزل کینت غربی ۹۵ اسمان کوتل ۶۵ خواجه سکندرزوارها ۳۵ قفلان دره ۵
نواباد دیوان ۹۶ اله تابه ۶۶ خواجه سکندر کریمی ۳۶ پیکان دره ۶
کهنه قشلاق ۹۷ اهودره ۶۷ خواجه سکندرعلی خان ۳۷ کوتگی ۷
نوقشلاق ۹۸ تاش گلدی ۶۸ خواجه اسکندرتاجک ۳۸ حلقه جر ۸
قشلاق پائین ۹۹ تاجک ۶۹ دولت زی صافی ۳۹ شیخ ها ۹
تی تابه ۱۰۰ زیرکمر ۷۰ قوزی خوال ۴۰ باغ پهلوان ۱۰
نو آباد قیجه قزل ۱۰۱ خیراباد ۷۱ ایله تن ۴۱ کابلی باغ پهلوان ۱۱
پیتو قشلاق قیچه قزل ۱۰۲ سراسیاب حاجی طلا بای ۷۲ وحدت اباد ۴۲ غروچی ۱۲
گوردره ۱۰۳ قلقان ۷۳ بابه عوض ۴۳ مسجد جامع باغ پهلوان ۱۳
کندلی ۱۰۴ شور بلاق ارلات ۷۴ خواجه سکندرهزاره ۴۴ سرسنگ ۱۴
جونیتو ۱۰۵ اویما حوت ۷۵ اوگلان ۴۵ قلند سفلی ۱۵
تی دقت ۱۰۶ حاجی کلان دالان ۷۶ بوراگی ۴۶ قلند علیا ۱۶
شنگ غرق ۱۰۷ دائیه دالان ۷۷ تورغنچی ۴۷ بوریا باف ۱۷
قره سم ۱۰۸ حاجی خورد دالان ۷۸ شاه گدای ۴۸ جنگلی ۱۸
سر قرش ۱۰۹ ازبکیه دالان ۷۹ خدای رحمن خان یا خانقا ۴۹ صافی ۱۹
قاغلسای ۱۱۰ باسی سربند دالان ۸۰ قوریقه خان علیا ۵۰ عربهای پیکان دره ۲۰
جلتور ۱۱۱ کته قنوش ۸۱ قوریقه خان سفلی ۵۱ رحمت اباد ۲۱
دیوان ۱۱۲ دایمرک ۸۲ رحمن خیل ۵۲ کاریز ۲۲
دندان شکن ۱۱۳ کمرک اقچه ۸۳ خواجه سبز پوشان ۵۳ سیغان ۲۳
قشم سای ۱۱۴ اقچه ۸۴ سر چشمه عربها ۵۴ حاجی خیل ۲۴
ایرمه کنده ۱۱۵ جرغه اقچه ۸۵ بلوچ ها ۵۵ ارلات قد کمر ۲۵
۱۱۶ شورچه ۸۶ جرحاجی نظربیگ ۵۶ قشلاق سای ۲۶
۱۱۷ بهرام گور ۸۷ جر سعید ها ۵۷ اغر سای ۲۷
۱۱۸ کابلی قشلاق ۸۸ سر اسیاب ۵۸ الیکه ۲۸
۱۱۹ چک اب ۸۹ سنگ چل گذر بابه عوض ۵۹ دهن چک اب ۲۹
۱۲۰ سربند حاجی طلابای ۹۰ چپچل ۶۰ پشت باغ ۳۰

۱۰ ولسوالی شورتیپه

ولسوالی شورتیپه به طرف شمال ولایت بلخ و در جوار دریای آمو موقعیت دارد. در فاصله ۱۵۰ کیلومر از شهر مزارشریف قرار دارد. این ولسوالی دارای ۲۳ قریه میباشد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
پتلی ایلاق ۲۲ ساری پته ۱۵ پس اریغ ۸ اسلام پنجاه ۱
پته یر ۲۳ جیرتان ۱۶ بوز اریغ  یا مرکز ولسوالی ۹ اسلام چونگر ۲
۲۴ بوریا باف ۱۷ چوب باش ۱۰ ارنجی ۳
۲۵ هزاره توغی ۱۸ زوره آریغ ۱۱ بوزیر ۴
۲۶ تاش گذر ۱۹ جنگل آریغ ۱۲ دالی کهنه ۵
۲۷ تقر پته ۲۰ جوی وکیل ۱۳ دالی نو ۶
۲۸ نوآبادجنگل  ساری پته ۲۱ اریغ باطر ۱۴ شور اریغ ۷

-۱۱ ولسوالی کشنده

ولسوالی کشنده به طرف جنوب شهر مزارشریف واقع گردیده است و این ولسوالی به دو بخش کشنده بالا و کشنده پایین تقسیم شده و سرحد مشرک با ولسوال یهای شولگر، بلخاب، زاری، بلخ، ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل و ولسوالی دره صوف دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
چغزار چکانه ۱۴۲ دشت راق ۹۵ قزل سای ۴۸ قره بانی یا پای شکن ۱
یکه خاک چکانه ۱۴۳ حاجی چاریار ۹۶ قشلاقک ۴۹ توره غیور ۲
خدایار چکانه ۱۴۴ تنورک ۹۷ چشمه سوال ۵۰ چشمه ۳
اصلان چکانه ۱۴۵ پای مزار ۹۸ هیل محمود ۵۱ عربکاه ۴
ظاهر چکانه ۱۴۶ تگاب پیر نظر ۹۹ چرخ اب ۵۲ المرتک ۵
امرتکی جنگل چکانه ۱۴۷ سر دره ۱۰۰ شخ اب ۵۳ نج بیگ ۶
زیتبر بالاو پائین ۱۴۸ گردیش ۱۰۱ نو اباد چرخ اب ۵۴ سعیدی ۷
بیری چکانه یا شاخ بند ۱۴۹ ایرک ۱۰۲ مغزاریا بید خلیفه ۵۵ هیلک ۸
بادامک چکانه ۱۵۰ سفید خاک ۱۰۳ چشمه راق ۵۶ نای کلان ۹
حلیکه چکانه ۱۵۱ اقچه  گوره پائین ۱۰۴ خلیفه ۵۷ دم چوبک ۱۰
تگاب سبزک عمر بیگ ۱۵۲ اقچه میلی ۱۰۵ حوض ۵۸ علی کاهی ۱۱
قشلاق دولت محمد ۱۵۳ کهنه قشلاق ۱۰۶ باریک توغ ۵۹ تیغه میانه پائین ۱۲
نوآباد تول نور ۱۵۴ خطای ۱۰۷ نای کلان ۶۰ نای جاروپ ۱۳
بته پایان ۱۵۵ پشت سرک ۱۰۸ سه درخت ۶۱ علی بیگ ۱۴
ملا ایماق ۱۵۶ چیلتو ۱۰۹ تولکی ۶۲ تیغه چیله ۱۵
کرم شاهی ۱۵۷ چفت قندهاری ها ۱۱۰ ناوه یلنگ ۶۳ قشلاق محمد اسلام ۱۶
پسته مزار ۱۵۸ بازار جای ۱۱۱ لرک ۶۴ قره بلاق ۱۷
پیتاو ۱۵۹ سر جر ۱۱۲ اش داده ۶۵ نوی دراز ۱۸
بته بالا ۱۶۰ دیوانه مدرسه ۱۱۳ سپند زارک ۶۶ قشلاق کلان للمی ۱۹
قشلاق حفیظ الله ۱۶۱ جدوک ۱۱۴ خوالک ۶۷ باریکی ۲۰
شاه جهان ۱۶۲ دیوانه تنگی ۱۱۵ لر قره ۶۸ قول احمد شیخ ۲۱
جمشادتپه ۱۶۳ قره تیری ۱۱۶ کته بادام ۶۹ خیر اباد ۲۲
سر سیوک میرکه ۱۶۴ اون بای ۱۱۷ تیغه میانه بلا ۷۰ اق کمر ۲۳
چشمه دراز میرک ۱۶۵ قره کمر ۱۱۸ نای سای ۷۱ اق کپرک شرق دریا ۲۴
خم قدوق میرکه ۱۶۶ جیگده تو ۱۱۹ اسپ راه ۷۲ دهن دره ۲۵
تهی چپل میرک ۱۶۷ بای بوغ کهنه ۱۲۰ سرزود ۷۳ قشلاق جوره بای ۲۶
زیر چقل کرم شاهی ۱۶۸ بای بوغه علیا ۱۲۱ لور بند ۷۴ نو سیلی ۲۷
آقجه گوره بالا ۱۶۹ شیرم پائین ۱۲۲ لرکوچ کو ۷۵ بیگ محمد ۲۸
سر جر میرکه ۱۷۰ شیرم بالا ۱۲۳ خاکریز ۷۶ لرشپول ۲۹
اغه شایم ۱۷۱ ایرغانی پائین ۱۲۴ سر چشمه ۷۷ قبرکاه ۳۰
پلنگ خانه ۱۷۲ دوغ ابه ۱۲۵ دهک ۷۸ لر سرخ ۳۱
گلک ۱۷۳ ایرغانی بالا ۱۲۶ سخ آب ۷۹ هیل زیرک ۳۲
قشلاق دم کرم شاهی ۱۷۴ سر کوتل قیامت ۱۲۷ خونجی ۸۰ سوخته سفلی ۳۳
شاه محمد ۱۷۵ یکه ولنگ نصرالله ۱۲۸ میان ده ۸۱ تونجی ها ۳۴
قوش اتاق ۱۷۶ گوله ۱۲۹ مرزائی ۸۲ سرسرخی ۳۵
گر آب ۱۷۷ یکه ولنگ علاوالدین ۱۳۰ اندراب ۸۳ نو توسی ۳۶
نیازی ۱۷۸ عطا و الله ۱۳۱ وخشک ۸۴ هژده شریک ۳۷
تنگی ۱۷۹ بیخک بای غزی ۱۳۲ تخکی ۸۵ کران ۳۸
کوره گک ۱۸۰ ترغی ۱۳۳ سر کوتل ۸۶ سوخته علیا ۳۹
لرک پسته زار ۱۸۱ چوخی ۱۳۴ چار تاق ۸۷ دم باریکک ۴۰
خواجه روشنائی ۱۸۲ بای غزی ۱۳۵ زرد کمر ۸۸ نای میرک ۴۱
نوآبادخطای مسجدجامع ۱۸۳ گردنه بای غزی ۱۳۶ اب احمد ۸۹ عبدو قل ۴۲
سردره ۱۸۴ پیتو ۱۳۷ هیل اب ۹۰ قشلاق اول بام پشت ۴۳
  کته گردن ۱۳۸ چوچو لر ۹۱ قشلاق دوم بام پشت ۴۴
  قشلاق خواجه خان سعید ۱۳۹ بغل ۹۲ نی کمال ۴۵
  قشلاق قول چکانه ۱۴۰ جمعه خانی ۹۳ توردی کوسه ۴۶
  لیسه جمک ۱۴۱ ایرغانی بالا ۹۴ آقکپرک غرب دریا ۴۷

۱۲ ولسوالی کلدار

ولسوالی کلدار از جمله ولسوالی های شمالی بلخ به شمار رفته و در ۱۲۵ کیلومتری شهر مزارشریف موقعیت دارد. این ولسوالی با کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و همچنان با ولسوالی های خُلم، شورتیپه و دریای آمو سرحد مشرک دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
۲۲ ۱۵ بوز آریغ ۸ حیرتان ۱
۲۳ ۱۶ تزر آریغ ۹ تزلاق ۲
۲۴ ۱۷ کهنه کلدار ۱۰ آریغ ایاق ۳
۲۵ ۱۸ خواجه کاکلدار ۱۱ جوی جدید ۴
۲۶ ۱۹ کاد آریغ ۱۲ پس توقی ۵
۲۷ ۲۰ آق مسجد ۱۳ قرنطوغی ۶
۲۸ ۲۱ ۱۴ قره جه ۷

۳ ولسوالی مارمل

ولسوالی مارمل از جمله ولسوالی های مرکزی بلخ به شمار میرود. این ولسوالی به طرف جنوب ولایت بلخ موقعیت داشته. مارمل سرحد مشرک با ولسوالی های فیروز نخچیر، چهارکنت، خُلم و نهرشاهی دارد.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
۳۷ نو آباد ۲۵ چارمغز سای بالا ۱۳ غندک ۱
۳۸ هاشم آباد ۲۶ حسن اباد ۱۴ غنی اباد ۲
۳۹ لب جوی ۲۷ داخل سای ۱۵ مرکزولسوالی پسته قلیچ ۳
۴۰ پشت باغ ۲۸ سر مزار ۱۶ باغ قطی گک ۴
۴۱ گذر قاضی ۲۹ سنگر بالا ۱۷ پرواز علیا ۵
۴۲ ۳۰ غنداب ۱۸ ریجند ۶
۴۳ ۳۱ فقیر آباد ۱۹ خواجه چنار ۷
۴۴ ۳۳ گذر بالا ۲۰ شادیان ۸
۴۵ ۳۳ گذر پائین ۲۱ باغ گهنه ۹
۴۶ ۳۴ لب حوض ۲۲ بهراب ۱۰
۴۷ ۳۵ لب قدق ۲۳ پرواز سفلی ۱۱
۴۸ ۳۶ ملا اقغان ۲۴ چارمغز سای پائین ۱۲

۴ ولسوالی نهر شاهی

این ولسوالی دارای ۱۳۸۱ کیلومتر مربع مساحت بوده که شهر مزار شریف را به قسم یک کمربند، حلقه کرده که اخیراً مناطق بیشر آن ضمیمه شهر مزار شریف گردیده است.

قریه‌ها
نام قریه # نام قریه # نام قریه # نام قریه #
مهمندآباد و نو اباد نمبر دو ۳۷ اتفاق نمبر دو ۲۵ قلعه حاجر ۱۳ سیاه گرد ۱
نصرت آباد ۳۸ حسین آباد ۲۶ نو اباد حاجر ۱۴ حسین خیل ۲
نو آباد عربها و یکه باغ ۳۹ سلطان خراسان ۲۷ یکه توت ۱۵ شهرک افغانیه ۳
مولانا جلال الدین بلخی ۴۰ کمپ سخی ۲۸ بابه یادگار ۱۶ گل افغانی ۴
ابو ایوب ۴۱ شهرک عمر فاروق ۲۹ نواباد علی چوپان یا شرق سیل برد ۱۷ خدر خیل ۵
اسلام آباد ۴۲ کج گذر ۳۰ علی چوپان ۱۸ شهرک وطنی یا ترکمنیه ۶
شهرک امیری ۴۳ قالین بافها ۳۱ قزل اباد ۱۹ واته قل ۷
بلخ باستان ۴۴ فیض آباد ۳۳ قلعه قول محمد ۲۰ نواباد کمپیرک یا نوواریت ۸
۴۵ علی آباد ۳۳ گوری مار ۲۱ کمپیرک ۹
۴۶ اتفاق نمبر سوم ۳۴ سلطان بابا علی شیر  یا آب لای ۲۲ لنگر خانه کلان ۱۰
۴۷ علی سینا ۳۵ پروژه سجادیه ۲۳ لنگرخورد ۱۱
۴۸ تاشقرغانیان ۳۶ پروژه انتظار ۲۴ تخته پل ۱۲
[/mks_tab_item] [/mks_tabs]