والی جدید هلمند از سوی روح الله نیازی معین شاروالیهای اداره مستقل ارگانهای محلی معرفی و رسما به کار آغاز کرد.

امروز، مل پاسوال عبدالنبی الهام والی جدید هلمند توسط روح الله نیازی معین شاروالیهای اداره مستقل ارگانهای محلی به مردم هلمند معرفی و رسمآ آغاز به کار کرد.
آقای نیازی، ضمن تقدیر از کارکرد ها و فعالیت های والی پیشین هلمند، از مردم خواست تا با والی جدید در امر پیشبرد امور همکاری نمایند.
از سوی هم والی تازه تقرر یافته هلمند، تامین امنیت، حکومتداری خوب، و مبارزه با فساد را از اولویت های کاری خود عنوان کرد و از مردم خواست تا در مسوولیت تازه با اداره محلی را همکاری نمایند.