شمیم خان کتوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با اعضای شورا هماهنگی شوراهای ولایتی افغانستان دیدار نمود

در این دیدار عطامحمد حق بیان رئیس شورای متذکره به نماینده گی سایر اعضای شورا صحبت نموده گفت: اعضای شورای ولایتی همواره از نظام حمایت نموده و در قسمت تحکیم ثبات و حل مشکلات مردم تلاش ورزیده اند.
اعضای شورا هماهنگی شوراهای ولایتی در کنار شریک نمودن مشکلات مؤکلین، از رهبری اداره خواستند تا زمینه دیدار های وکلای شوراهای ولایتی را با وزارت خانه ها به هدف حل مشکلات مؤکلین فراهم سازد.
شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی،ضمن وعده همکاری در بخش های مختلف، از آنان خواست که بخاطر وحدت و یکپارچگی اقوام اقدامات همه جانبه نموده همچنین در قسمت تامین رابطه با والیان مانند گذشته تلاش نمایند.