رئیس جمهور، شام دیروز با نمایندگان مردم ولایت بغلان در شورای ملی و رئیس و اعضای شورای ولایتی بغلان در ارگ دیدار کرد.

آنان، ضمن حمایت از نظام جمهوریت، نیروهای امنیتی و دفاعی و هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خواهان توجه رهبری حکومت به امنیت بغلان و تعیین کادرهای مسلکی و اصلاحات در نهادهای محلی بغلان گردیده یاد آور شدند که بغلان بخاطر اهمیت استراتیژیک آن مورد تهدید دشمنان قرار دارد.
رئیس جمهور؛ ضمن تشکری از شهامت مردم بغلان، گفت که شما شریک دولت هستید و تمرکز دولت این بار به ولایات و ولسوالی ها بیشتر است و تغییرات لازم را در حکومت محلی به خصوص ولسوالی ها خواهیم آورد.