سفر جنرال میلر و سترپاسوال محمد ایوب سالنگی معین مالی و اداری، اداره مستقل ارگانهای محلی به ولایت فراه

جنرال میلر فرمانده عمومی حمایت قاطع و ستر پاسوال محمد ایوب سالنگی معین‌ مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی، امروز طی یک سفر رسمی جهت برسی اوضاع امنیتی و حکومتداری محلی وارد ولایت فراه شدند.
در این سفر، ضمن برسی اوضاع امنیتی،روی چگونه گی هماهنگی بهتر بین ادارات محلی و مسولین نظامی بحث شد.
همچنان؛ مشکلات و چالش های نیروی های امنیتی و دفاعی استماع گردید و در قسمت راه حل آن و بهبود وضعیت امنیتی فراه وعده همکاری سپرده شد.