اعلان (۳) بست قراردادی برنامه دسترخوان ملی

اعلان کاریابی:

اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور بهبود هرچه بهتر امور، تقویت حکومتداری محلی و استخدام افراد شایسته و کار فهم به اساس لیاقت و شایستگی، به تعداد (۷۷) بست قراردادی را که از طریق بانک جهانی تمویل می گردد به اعلان سپرده است، آنعده افراد و اشخاصی که علاقمند بست های فوق الذکر هستند، خلص سوانح (سی وی) شانرا به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

قابل ذکر است که این بست ها قبلا از طریق وبسایت اکبر اعلان شده است.

آدرس ایمیل: reach.idlghr@gmail.com


Position Title: Data Entry Officers

Job Location:  Badghis, Balkh, Bamian, Ghowr, Herat, Kandahar, Kapisa, Nangarhar, Nimruz, Nuristan, Paktia, Panjshir, Parwan, Samangan

Nationality:    Afghan

Category:        Information Technology

Employment Type:     Full Time

Salary: Deliverable Based (Based on the volume of data ent

Vacancy Number:       REACH/IDLGHR/14

No. Of Jobs:    ۷۰

City:    Mahmood-e-Raqi, Charekar, Bazarak, Bamyan, Gardez, ParUn, Aybak, Ferozkoh, Qala-e-Naw, Zaranj, Jalalabad, Kandahar, Herat, Mazar e Sharif

Organization: IDLG

Years of Experience:  ۲ Years

Contract Duration:     ۰۵ Months

Gender:          Male/Female

Education:      ۱۲th Grade

Close date:     ۲۵ Oct, 2020


Position Title: HR Officer

Job Location:  Kabul

Nationality:    Afghan

Category:        Human Resources

Employment Type:     Full Time

Salary: as per the Policy

Vacancy Number:       REACH/IDLGHR/12

No. Of Jobs:    ۳

City:    Kabul

Organization: IDLG

Years of Experience:   ۲ Years

Contract Duration:     ۷ Months

Gender:           Male/Female

Education:      Bachelor’s degree

Close date:      ۲۴ Oct, 2020


Position Title: MIS (Data Quality Assurance Officer)

Job Location:  Kabul

Nationality:    Afghan

Category:        IT

Employment Type:     Full Time

Salary: as per the Policy

Vacancy Number:       REACH/IDLGHR/13

No. Of Jobs:    ۴

City:    Kabul

Organization: IDLG

Years of Experience:  ۲ Years

Contract Duration:     ۷ Months

Gender:          Male/Female

Education:      Bachelor’s degree

Close date:     ۲۴ Oct, 2020