از دومین سالیاد شهادت سترپاسوال عبدالرازق اڅکزی قهرمان دفاع و صلح افغانستان در سطح ولایات تجلیل بعمل آمد.

طی مراسم، جداگانه از دومین سالیاد شهادت عبدالرازق اڅکزی قهرمان صلح و دفاع افغانستان، در برخی ولایات بزرگداشت بعمل امد.
در این مراسم؛ مسوولین ولایات، اعضای شوراهای ولایتی، مسوولین امنیتی، بزرگان قوم، علما و جوانان اشتراک ورزیده بودند. اشتراک کننده ها ضمن اتحاف دعا به روح شهید عبدالرازق اڅکزی، قربانی ها و تلاش های آن شهید را در راستای دفاع از کشور ستایش کردند. آنان خاطر نشان کردند که کارنامه های شهید اڅکزی برای همیشه زنده خواهد ماند و دشمنان کشور هیچگاهی با شهادت رساندن بزرگان کشور به اهداف شان نخواهند رسید.
اشتراک کننده ها همچنان ابراز امیدواری نموده تا با آمدن صلح و ثبات در کشور، مردم افغانستان صلح واقعی را تجربه کنند.