روح الله نیازی معین شاروالیهای اداره مستقل ارگانهای محلی، با اعضای شوراهای انکشافی محل و گذر برنامه ملی میثاق شهروندی دیدار کرد

در این نشست، غلام حضرت مشفق شاروال هرات، عبدالباری احمدزی رئیس عملیاتی برنامه ملی میثاق شهروندی و مسوولین مرکزی و ولایتی برنامه نیز حضور داشته اند و روی تطبیق پروژه ها و پلان های بعدی صحبت شد.
معین شاروالیها در این دیدار، در مورد آغاز رسمی برنامه اشتغالزایی و برنامه دستخوان ملی در آینده نزدیک خبر داد. و در مورد تطبیق پروژه ها در همکاری شورای های انکشافی محل و گذر معلومات ارائه نمود و بر شفافیت، موثریت و تطبیق پروژه ها در وقت معینه تاکید کرد.
هم چنان در این نشست روسای شوراهای انکشافی محل و گذر به نوبت روی مشکلات و چالش های خود صحبت نموده و خواهان توجه گردیدند که در مقابل آقای نیازی تعهد همکاری سپرد.