در جریان سال جاری ۱۵۳ پروژه انکشافی در شهر و ولسوالیهای کندهار تطبیق شده است.

مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات طی سفر به کندهار از طریق کنفرانس مطبوعاتی گفت که بر اساس پیشنهاد اداره ولایتی به هدف اعمار سرک ها، رساندن آب و اعمار تعمیرات مکاتب به تعداد ۱۵۳ پروژه انکشافی در ۱۲ ولسوالی و شهر کندهار تطبیق شده اند.
در این پروژه ها شامل سربند ها، کانال ها، تعمیرات مکاتب، سرک ها و شماری ار پروژه های بزرگ و کوچک شامل اند.