دیدار رئیس اداره با معاون، رئیس شورای ولایتی و جوانان ولایت غور.

شمیم خان کټوازی رییس اداره مستقل ارگانهای محلی طی دیدار با حبیب الله رادمنش معاون ولایت غور، فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی و جوانان غور مشکلات و پیشنهادات ا۶نان را استماع نمود.
جوانان غور در این دیدار خواستار توجه رهبری اداره در راستای ارتقاء ظرفیت، ایجاد فرصت های کاری برای جوانان شدند.
رئیس اداره از درک عالی جوانان غور ستایش نمود. تعهد سپرد که به مطالبات آنان در چوکات قانون رسیده گی صورت خواهد گرفت.