دیدار والی ولایت کاپیسا با شماری از بزرگان ولسوالی حصه اول کوهستان.

در این دیدار تعدادی از بزرگان ولسوالی حصه اول کوهستان ضمن مطرح ساختن مشکلات محیطی مناطق شان، خواهان تنظیم مارکیت های بازار به شکل استندرد و با معیار های شهری شدند.
والی کاپیسا، ضمن استماع مشکلات آنها پیرامون تطبیق پروژه های انکشافی در آن ولسوالی صحبت نموده افزود: اداره محلی کاپیسا همواره می کوشد تا در قسمت اعمار تاسیسات عام المنفعه مطابق ماستر پلان شهری عمل نماید
وی به بزرگان ولسوالی حصه اول کوهستان وعده سپرد که مسئولین مربوطه در قسمت تنظیم مارکیت های بازار شرکت گام های عملی برخواهند داشت.