کنفرانس مجمع مرکزی زنان و جوانان دایر گردید

اداره مستقل ارگان‌های محلی در همکاری با پروژه (اسلا) امروز ۲۲ میزان؛ کنفرانس مجمع مرکزی زنان و جوانان را با اشتراک محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی، سعید احمد خاموش رییس عمومی انسجام شوراهای محلی، نرگس مومند حسنزی رئیس اطلاعات و آگاهی عامه اداره مستقل ارگان‌های محلی و احمد ضیا احسان وزیر پیشین احیا و انگشاف دهات برگزار گردید.
در این برنامه معین پلان و پالیسی ارگان‌های محلی،گفت: حکومت افغانستان فرصت‌های تعقل‌گرایی، آزاد اندیشی، خردورزی، قدرت تصمیم‌گیری و قدرت تفکر را برای جوانان و زنان فراهم ساخته و جمهوری اسلامی افغانستان حامی و تسهیل‌کننده این فرایند می‌باشد. و همچنان استخدام جوانان و زنان در بدنه حکومت‌داری محلی از اهداف اساسی اداره ارگان‌های محلی در خصوص تقویت و رشد زنان و جوانان می‌باشد.
گفته می‌شود؛ این کنفرانس به هدف ارتباط‌دادن و شریک‌سازی خواسته‌ها، چالش‌ها و پیشنهادات نمایندگان زنان و جوانان با وزارت‌خانه‌ها و اداره مستقل‌ ارگان‌های محلی به منظور درنظرگرفتن خواسته های آنان در برنامه‌های انکشافی، بودجه و پلان آنان برگزار گردیده و برای دو روز ادامه دارد.
این کنفرانس برای نهادهای جامعه مدنی، شبکه زنان و ۸۰ تن از اشتراک‌کنندگان شانزده ولایت کشور از طرف ریاست عمومی انسجام شوراهای محلی برای دو روز تدویر یافته است.