پروسه ترتیب پلان استراتیژیک پنج ساله در ولایات فراه و هرات آغاز گردید.

پروسه ترتیب پلان استراتیژیک پنج ساله در ولایات فراه و هرات آغاز گردید.
ورکشاپ دو روزه برای ادارات سکتوری، شورای ولایتی و فعالین مدنی ولایات یاد شده به همکاری تخنیکی اداره مستقل ارگانهای محلی دایر گردید.
در این ورکشاپ ها روی چگونگی ترتیب پلان استراتیژیک پنج ساله ولایات فراه و هرات و منابع موجود در این ولایات به منظور استفاده از ان در پلان های سال های آینده بحث صورت گرفت.