دیدار والی بدخشان با بزرگان و متنفذین ولسوالی بهارک

دیدار والی بدخشان با بزرگان و متنفذین ولسوالی بهارک
در این دیدار بزرگان و متنفذین آن ولسوالی مشکلات و چالش‌های محیطی شان را بخصوص وضعیت امنیتی در ولسوالی بهارک را مطرح نموده و خواهان توجه حکومت محلی جهت حل مشکلات شان گردیدند.
والی ولایت بدخشان،مشکلات و پیشنهادات آنان را به ادارات مربوطه ارسال نموده و اطمینان داد که تا حد توان به مشکلات آنها رسید‌گی خواهد نمود.