والی تخاربا تعدادی از بزرگان، متنفذین و‌ جوانان مرکز و برخی از ولسوالی های آن ولایت دیدار نمود.

والی تخاربا تعدادی از بزرگان، متنفذین و‌ جوانان مرکز و برخی از ولسوالی های آن ولایت دیدار نمود.
در این دیدار ها؛ اهالی شهر تالقان، و شماری از باشندگان ولسوالی‌ های دیگر مشکلات و پیشنهادات شان را با والی ولایت، در میان گذاشتند.
مولوی عبدالله قرلق والی ولایت تخار پس از استماع مشکلات‌ آنان گفت: رسیدگی به مطالبات شهروندان در اولویت کاری ما قرار داشته و اداره محلی، جهت تطبیق پروژه های انکشافی بگونه متوازن برای مردم تلاش خواهد کرد.