ستر جنرال تاج محمد جاهد بحیث والی جدید ولایت فراه معرفی شد

ستر جنرال تاج محمد جاهد، بحیث والی جدید ولایت فراه توسط محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگان های محلی طی محفل با اشتراک علماء، متنفذین اقوام، رییس و اعضای شورای ولایتی، مسوولان ارگان های امنیتی و ملکی، فعالان مدنی، زنان و شمار زیادی از جوانان و باشنده گان ولایت، بحیث والی ولایت فراه معرفی گردید.
آقای جاهد، به مردم اطمنان داد که برای تامین امنیت، حکومت داری خوب، مبارزه با فساد و ارایه خدمات موثر برای باشنده گان این ولایت سعی و تلاش جدی خواهد کرد.
آقای جاهد همچنان از مردم شریف این ولایت خواست تا در راستای تامین امنیت، بازسازی و مبارزه با فساد با اداره محلی فراه همکاری نمایند.