بزرگان قومی ولایت لغمان، اقدامات اخیر اداره ولایتی را ستودند

بزرگان قومی ولایت لغمان، اقدامات اخیر اداره ولایتی را ستودند
متنفذین مرکز و و لسوالی‌های لغمان، در دیدار با رحمت الله یارمل والی این ولایت، کارکردهای اخیر وی را در بخش‌های امنیت، انکشاف، صلح، فساد و جلوگیری از غصب زمین ستوده، به نماینده گی از مردم به وی اطمینان همکاری همه جانبه دادند.