شهروندان غزنی حمایت شان را از مذاکرات صلح و اداره محلی اعلام نمودند

شهروندان غزنی حمایت شان را از مذاکرات صلح و اداره محلی اعلام نمودند
صدها تن از علما، بزرگان قومی، زنان و جوانان ولایت غزنی طی همایش، حمایت شان را از مذاکرات بین الافغانی صلح و اداره محلی، در حضور وحیدالله کلیمزی والی این ولایت اعلام نمودند.